Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

95) Sūrat At-Tīn

Printed format

95)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa At-Tīni Wa Az-Zaytūni 095001 Demi buah Tiin dan Zaitun, ‌‍‍‍‍‍ ‌
Wa Ţūri Sīnīna 095002 Dan Gunung Tursina, ‍‍‌
Wa Hadhā Al-Baladi Al-'Amīni 095003 Serta negeri (Makkah) yang aman ini, - ‌‌
Laqad Khalaq Al-'Insāna Fī 'Aĥsani Taqwīmin 095004 Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Thumma Radadnāhu 'Asfala Sāfilīna 095005 Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, ‌‍‍‍
'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Falahum 'Ajrun Ghayru Mamnūnin 095006 Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Famā Yukadhdhibuka Ba`du Bid-Dīni 095007 (Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu? ‌ ‌ ‍
'Alaysa Allāhu Bi'aĥkami Al-Ĥākimīna 095008 Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim? ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah