Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

94) Sūrat Ash-Sharĥ

Printed format

94)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alam Nashraĥ Laka Şadraka 094001 Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ? ‌‍
Wa Wađa`nā `Anka Wizraka 094002 Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) - ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍
Al-Ladhī 'Anqađa Žahraka 094003 Yang memberati tanggunganmu, (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)? ‌‌‍‍ ‍‍
Wa Rafa`nā Laka Dhikraka 094004 Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)? ‌‍‌ ‌‍
Fa'inna Ma`a Al-`Usri Yusan 094005 Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan, ‍‍‌ ‌
'Inna Ma`a Al-`Usri Yusan 094006 (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. ‍‍‌ ‌
Fa'idhā Faraghta Fānşab 094007 Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh), maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain), ‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa 'Ilá Rabbika Fārghab 094008 Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini) ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah