Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

96) Sūrat Al-`Alaq

Printed format

96)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa 096001 Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍
Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin 096002 Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌
Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu 096003 Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, - ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍
Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami 096004 Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, - ‍‍
`Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam 096005 Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. ‍‍‍‍
Kallā 'Inna Al-'Insāna Layaţghá 096006 Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya), ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'An Ra'āhu Astagh 096007 Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. ‌‍‍‍
'Inna 'Ilá Rabbika Ar-Ruj 096008 (Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan). ‌‌ ‌‍
'Ara'ayta Al-Ladhī Yanhá 096009 Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) - ‌‍ ‍‌‍‍
`Abdāan 'Idhā Şallá 096010 Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌‌
'Ara'ayta 'In Kāna `Alá Al-Hudá 096011 Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? - ‌‍‍ ‌‌‍‍
'Aw 'Amara Bit-Taq 096012 Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)? ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
'Ara'ayta 'In Kadhdhaba Wa Tawallá 096013 Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar? ‌‍‍ ‌‌
'Alam Ya`lam Bi'anna Allāha Yará 096014 Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)? ‍ ‍
Kallā La'in Lam Yantahi Lanasfa`āan Bin-Nāşiyati 096015 Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu), nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka), - ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
şiyatindhibatin Khāţi'atin 096016 Ubun-ubun (orang) yang berdusta, yang bersalah. ‍‌‌ ‌
Falyad`u Nādiyah 096017 Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya),
Sanad`u Az-Zabāniyata 096018 Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)!
Kallā Lā Tuţi`hu Wa Asjudqtarib 096019 Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya, dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)! ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah