Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

79) Sūrat An-Nāzi`āt

Printed format

79)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa An-Nāzi`āti Gharqāan 079001 Demi (makhluk-makhluk) yang mencabut (apa yang ditugaskan mencabutnya) dengan cara yang sekasar-kasarnya; ‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Wa An-Nāshiţāti Nashţāan 079002 Dan yang menarik (apa yang ditugaskan menariknya) dengan cara yang selembut-lembutnya; ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa As-Sābiĥāti Sabĥāan 079003 Dan demi (makhluk-makhluk) yang cergas bergerak (menerima perintah) dengan gerak yang secergas-cergasnya; ‌‍‍‍‍‍
Fālssābiqāti Sabqāan 079004 Lalu masing-masing berlumba-lumba dahulu-mendahului (menjalankan tugasnya) dengan cara yang sesungguh-sungguhnya; ‍‍‍‍‍‍‍‍
Fālmudabbirāti 'Aman 079005 Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya; (sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat)! - ‍‌ ‌‌
Yawma Tarjufu Ar-jifatu 079006 Pada masa berlakunya "tiupan sangkakala yang pertama" yang menggoncangkan alam, (sehingga mati segala yang bernyawa dan punah-ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan),
Tatba`uhā Ar-difatu 079007 Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua, (yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing); ‌‌
Qulūbun Yawma'idhin Wājifatun 079008 Hati (manusia) pada hari itu berdebar-debar takut, ‍‍‍‍‌ ‌‌
'AbşāruKhāshi`atun 079009 Pemandangannya tunduk gerun. ‍‍‍‍‍‌‌
Yaqūlūna 'A'innā Lamardūdūna Fī Al-Ĥāfirati 079010 Mereka (yang ingkar) berkata: "Sungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu? ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌
'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Nakhiratan 079011 "Bolehkah (dihidupkan semula) sesudah kita menjadi tulang yang reput?" ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Qālū Tilka 'Idhāan Karratun Khāsiratun 079012 Mereka berkata lagi (secara mengejek: "Kalaulah berlaku) yang demikian, sudah tentu kembalinya kita (hidup semula) itu satu perkara yang merugikan!" ‌ ‌‌‌‌‌ ‍ ‍‍
Fa'innamā Hiya Zajratun Wāĥidatun 079013 (Menghidupkan semula tidaklah sukar), kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan (yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua), - ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Fa'idhā Hum Bis-Sāhirati 079014 Yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. ‌‌‌ ‍‍‍
Hal 'Tāka Ĥadīthu Mūsá 079015 Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa? ‌‍‍‍ ‍‍‍
'Idh Nādāhu Rabbuhu Bil-Wādi Al-Muqaddasi Ţuwan 079016 Ketika ia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci; - ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌
Adh/hab 'Ilá Fir`awna 'Innahu Ţaghá 079017 (Lalu diperintahkan kepadanya): "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya); ‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍
Faqul Hal Laka 'Ilá 'An Tazakká 079018 "Serta katakanlah kepadanya: `Adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu (dari kekufuran)? ‍ ‌‍‌ ‌‌
Wa 'Ahdiyaka 'Ilá Rabbika Fatakhshá 079019 `Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (melanggar perintahNya)? ' " ‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Fa'arāhu Al-'Āyata Al-Kub 079020 (Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya, dan Firaun pun meminta bukti kebenarannya); maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun: mukjizat yang besar. ‍‌ ‍‍‍‍
Fakadhdhaba Wa `Aşá 079021 Lalu Firaun mendustakan (Nabi Musa) dan menderhaka (kepada Allah); ‌‍‍‍
Thumma 'Adbara Yas`á 079022 Kemudian ia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya (menentang Nabi Musa).
Faĥashara Fanādá 079023 Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru, - ‌ ‌‌
Faqāla 'Anā Rabbukumu Al-'A`lá 079024 Dengan berkata: "Akulah tuhan kamu, yang tertinggi". ‌‌ ‌‍
Fa'akhadhahu Allāhu Nakāla Al-'Ākhirati Wa Al-'Ūlá 079025 Maka Allah menyeksa Firaun di akhirat dan di dunia ini, dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍
'Inna Fī Dhālika La`ibratan Liman Yakhshá 079026 Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut (melanggar perintah Tuhannya). ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
'A'antum 'Ashaddu Khalqāan 'Ami As-Samā'u ۚ Banāhā 079027 (Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula!) Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya (dengan Kukuh)! ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ
Rafa`a Samkahā Fasawwāhā 079028 Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnaKannya, ‌ ‌
Wa 'Aghţasha Laylahā Wa 'Akhraja Đuĥāhā 079029 Dan Ia menjadikan malamnya gelap-gelita, serta menjadikan siangnya terang-benderang. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍
Wa Al-'Arđa Ba`da Dhālika Daĥāhā 079030 Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (untuk kemudahan penduduknya), ‌‌‍ ‌ ‌ ‌
'Akhraja Minhā Mā'ahā Wa Mar`āhā 079031 Ia mengeluarkan dari bumi itu: airnya dan tumbuh-tumbuhannya; ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌
Wa Al-Jibāla 'Arsāhā 079032 Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi, sebagai pancang pasak yang menetapnya); ‌‍‍‍ ‌‌
Matā`āan Lakum Wa Li'an`āmikum 079033 (Semuanya itu) untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. ‌ ‌‌
Fa'idhā Jā'ati Aţ-Ţāmmatu Al-Kub 079034 Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar, ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Yawma Yatadhakkaru Al-'Insānu Mā Sa`á 079035 Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya, ‍‍‍‍
Wa Burrizati Al-Jaĥīmu Liman Yará 079036 Dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya, ‍‍‍‍ ‍‌
Fa'ammā Man Ţaghá 079037 Maka (dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya); adapun orang yang melampau (perbuatan derhakanya), ‍‌ ‍‌ ‍‍
Wa 'Āthara Al-Ĥayāata Ad-Dun 079038 Serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, ‌‍‍‍ ‍‌
Fa'inna Al-Jaĥīma Hiya Al-Ma'wá 079039 Maka sesungguhnya neraka Jahanamlah tempat kediamannya. ‍‍‍‌‌
Wa 'Ammā Man Khāfa Maqāma Rabbihi Wa Nahá An-Nafsa `Ani Al-Hawá 079040 Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya, (untuk dihitung amalnya), serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, ‍‌ ‍‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍
Fa'inna Al-Jannata Hiya Al-Ma'wá 079041 Maka sesungguhnya Syurgalah tempat kediamannya. ‍‍‌‌
Yas'alūnaka `Ani As-Sā`ati 'Ayyāna Mursāhā 079042 Mereka (yang ingkar) selalu bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: "Bilakah masa datangnya?" ‍ ‌‍‍‍
Fīma 'Anta Min Dhik 079043 Apa hubungannya tugasmu dengan (soal) menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍
'Ilá Rabbika Muntahāhā 079044 Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya. ‌ ‌‍ ‍‌‍‍
'Innamā 'Anta Mundhiru Man Yakhshāhā 079045 Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Ka'annahum Yawma Yarawnahā Lam Yalbathū 'Illā `Ashīyatan 'Aw Đuĥāhā 079046 (Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa) pada masa melihatnya: seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. ‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah