Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

78) Sūrat An-Naba'

Printed format

78)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
`Amma Yatasā'alūna 078001 Tentang apakah mereka bertanya-tanya? ‍‍
`Ani An-Naba'i Al-`Ažīmi 078002 Tentang berita yang besar, (berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya). ‍‍‍‌ ‍‍
Al-Ladhī Hum Fīhi Mukhtalifūna 078003 Yang mereka (ragu-ragu dan) berselisihan mengenainya. ‍‍‍‍ ‍‍‍
Kallā Saya`lamūna 078004 Jangan! (Janganlah mereka bersikap demikian!) Mereka akan mengetahui (dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu).
Thumma Kallā Saya`lamūna 078005 Sekali lagi jangan! (Janganlah mereka berselisihan!) Mereka akan mengetahui kelak (tentang apa yang akan menimpa mereka).
'Alam Naj`ali Al-'Arđa Mihādāan 078006 (Mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati?) Bukankah Kami telah menjadikan bumi (terbentang luas) sebagai hamparan? ‍‍‌‍ ‌‌
Wa Al-Jibāla 'Awtādāan 078007 Dan gunung-ganang sebagai pancang pasaknya? ‌‍‍‍ ‌‌‌‌
Wa Khalaqnākum 'Azwājāan 078008 Dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang? ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌
Wa Ja`alnā Nawmakum Subātāan 078009 Dan Kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat?
Wa Ja`alnā Al-Layla Libāsāan 078010 Dan Kami telah menjadikan malam (dengan gelapnya) sebagai pakaian (yang melindungi)? ‍‍‍‍
Wa Ja`alnā An-Nahāra Ma`āshāan 078011 Dan Kami telah menjadikan siang (dengan cahaya terangnya) - masa untuk mencari rezeki? ‍‍‍‍‍‍‌‍
Wa Banaynā Fawqakum Sab`āan Shidādāan 078012 Dan Kami telah membina di atas kamu tujuh petala (langit) yang kuat kukuh? ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌
Wa Ja`alnā Sirājāan Wa Hhājāan 078013 Dan Kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang-benderang cahayanya? ‌ ‍‌ ‌
Wa 'Anzalnā Mina Al-Mu`şirāti Mā'an Thajjājāan 078014 Dan Kami telah menurunkan dari awan, air (hujan) yang mencurah-curah, - ‌‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌‌
Linukhrija Bihi Ĥabbāan Wa Nabātāan 078015 Untuk Kami mengeluarkan dengan air itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, - ‌ ‌
Wa Jannātin 'Alfāfāan 078016 Serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya? ‍‍‍‍
'Inna Yawma Al-Faşli Kāna Mīqātāan 078017 Sesungguhnya hari pemutusan hukum itu, adalah satu masa yang ditentukan, ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Yawma Yunfakhu Fī Aş-Şūri Fata'tūna 'Afwājāan 078018 Iaitu masa ditiup sangkakala, lalu kamu (bangkit hidup) serta datang berpuak-puak (ke Padang Mahsyar); ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌
Wa Futiĥati As-Samā'u Fakānat 'Abwābāan 078019 Dan (pada masa itu) langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas, ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌
Wa Suyyirati Al-Jibālu Fakānat Sabāan 078020 Dan gunung-ganang - setelah dihancurkan - diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. ‍‍
'Inna Jahannama Kānat Mirşādāan 078021 Sesungguhnya neraka Jahannam adalah disediakan - ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Lilţţāghīna Ma'ābāan 078022 Untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan, sebagai tempat kembalinya. ‍‍
Lābithīna Fīhā 'Aĥqābāan 078023 Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍
Lā Yadhūqūna Fīhā Bardāan Wa Lā Shabāan 078024 Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya, dan tidak pula sebarang minuman - ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍
'Illā Ĥamīmāan Wa Ghassāqāan 078025 Kecuali air panas yang menggelegak, dan air danur yang mengalir, - ‌ ‌‍‍‍
Jazā'an Wifāqāan 078026 Sebagai balasan yang sesuai (dengan amal mereka yang buruk). ‍‍‌‌ ‌
'Innahum Kānū Lā Yarjūna Ĥisābāan 078027 Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal, ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Kidhdhābāan 078028 Dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan Kami; ‌ ‌ ‌
Wa Kulla Shay'in 'Aĥşaynāhu Kitābāan 078029 Dan tiap-tiap sesuatu dari bawaan hidupnya, telah Kami hitung secara bertulis. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Fadhūqū Falan Nazīdakum 'Illā `Adhābāan 078030 (Setelah mereka masuk ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka: "Oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat Kami) maka rasalah kamu (azab yang disediakan), kerana Kami tidak akan melakukan selain dari menambah berbagai azab kepada kamu". ‌ ‍‌ ‌‌ ‌
'Inna Lilmuttaqīna Mafāzāan 078031 Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, disediakan Syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. ‍‍‍‍‍ ‌‌
Ĥadā'iqa Wa 'A`nābāan 078032 (Mereka akan beroleh) taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan, terutama anggur; ‍‍‌ ‌‌
Wa Kawā`iba 'Atbāan 078033 Dan perawan-perawan yang sebaya umurnya; ‌ ‌‍
Wa Ka'sāan Dihāqāan 078034 Serta piala atau gelas yang penuh dengan minuman; ‌ ‌
Lā Yasma`ūna Fīhā Laghwan Wa Lā Kidhdhābāan 078035 Mereka tidak mendengar di dalam Syurga itu perkataan yang sia-sia, dan tiada pula perkataan yang dusta; ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌
Jazā'an Min Rabbika `Aţā'an Ĥisābāan 078036 Sebagai balasan dari Tuhanmu, iaitu satu limpah kurnia yang dikira cukup (menurut yang dijanjikanNya), ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌‌
Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Ar-Raĥmāni ۖ Lā Yamlikūna Minhu Khiţābāan 078037 Tuhan yang mentadbirkan tujuh petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, Tuhan Yang Maha Pemurah, tidak ada sesiapapun diberi kuasa berkata-kata denganNya (untuk memohon pertimbangan tentang balasan atau pengurniaan itu); ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍
Yawma Yaqūmu Ar-Rūĥu Wa Al-Malā'ikatu Şaffāan ۖ Lā Yatakallamūna 'Illā Man 'Adhina Lahu Ar-Raĥmānu Wa Qāla Şawābāan 078038 (Tambahan pula) pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf (menunggu perintah Tuhan), tidak ada yang berani berkata-kata (memohon pertimbangan) melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah, serta ia berkata benar. ‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌
Dhālika Al-Yawmu Al-Ĥaqqu ۖ Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Ma'ābāan 078039 Itulah keterangan-keterangan mengenai hari (kiamat) yang sungguh tetap berlakunya; maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan dan cara kembali kepada Tuhannya (dengan iman dan amal yang soleh)! ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍
'Innā 'Andharnākum `Adhābāan Qarībāan Yawma Yanžuru Al-Mar'u Mā Qaddamat Yadāhu Wa Yaqūlu Al-Kāfiru Yā Laytanī Kuntu Tubāan 078040 Sesungguhnya (dengan keterangan-keterangan yang tersebut), Kami memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat (masa datangnya), - iaitu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakannya; dan orang yang kafir akan berkata (pada hari itu): "Alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah (supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan)". ‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah