Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

77) Sūratālmursalāt

Printed format

77)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Al-Mursalāti `Urfāan 077001 Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya),
Fāl`āşifāti `Aşfāan 077002 Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya, ‍‍‍‍‍‍
Wa An-Nāshirāti Nashan 077003 Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya, ‌‍‍‍‍‌
Fālfāriqāti Farqāan 077004 Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya, ‍‍
Fālmulqiyāti Dhikan 077005 Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan (kepada manusia), ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
`Udhan 'Aw Nudhan 077006 Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar - derhaka; - ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌
'Innamā Tū`adūna Lawāqi`un 077007 (Sumpah demi sumpah) sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku. ‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍
Fa'idhā An-Nujūmu Ţumisat 077008 Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap; ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā As-Samā'u Furijat 077009 Dan apabila langit terbelah; ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Wa 'Idhā Al-Jibālu Nusifat 077010 Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan; ‌‌‌‌ ‍‍
Wa 'Idhā Ar-Rusulu 'Uqqitat 077011 Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, (maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing). ‌‌‌‌ ‍ ‌‍
L'ayyi Yawmin 'Ujjilat 077012 (Jika ditanya): ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) itu ditangguhkan?
Liyawmi Al-Faşli 077013 (Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum. ‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Al-Faşli 077014 Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu? ‌ ‌‍‌ ‌ ‍ ‍‍
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077015 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang dijanjikan oleh Rasulnya)!
'Alam Nuhliki Al-'Awwalīna 077016 Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu (yang ingkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Aad dan Thamud)?
Thumma Nutbi`uhumu Al-'Ākhirīna 077017 Kemudian kami akan iringi mereka dengan (membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka, dari) kaum-kaum yang datang kemudian. ‍‍
Kadhālika Naf`alu Bil-Mujrimīna 077018 Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa. ‍‍
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077019 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang Kami janjikan)!
'Alam Nakhluqkum Min Mā'in Mahīnin 077020 Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang? ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Faja`alnāhu Fī Qarārin Makīnin 077021 Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan yang kukuh, ‍‍ ‍‌
'Ilá Qadarin Ma`lūmin 077022 Hingga ke suatu masa yang termaklum? ‍‌
Faqadarnā Fani`ma Al-Qādirūna 077023 Serta Kami tentukan (keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan (tiap-tiap sesuatu)! ‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077024 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (kekuasaan Kami)!
'Alam Naj`ali Al-'Arđa Kifātāan 077025 Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) penampung dan penghimpun (penduduknya)? - ‍‍‌‍
'Aĥyā'an Wa 'Amwātāan 077026 Yang hidup dan yang mati? ‍‍‌ ‌‌‌
Wa Ja`alnā Fīhā Rawāsiya Shāmikhātin Wa 'Asqaynākum Mā'an Futāan 077027 Dan Kami telah jadikan di bumi: gunung-ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga? ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077028 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat pemberian Kami)!
Anţaliqū 'Ilá Mā Kuntum Bihi Tukadhdhibūna 077029 (Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab): "Pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Anţaliqū 'Ilá Žillin Dhī Thalāthi Shu`abin 077030 "Pergilah kamu kepada naungan (asap neraka) yang bercabang tiga, - ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌
Žalīlin Wa Lā Yughnī Mina Allāhabi 077031 "Yang tidak dapat dijadikan naungan, dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Innahā Tarmī Bishararin Kālqaşri 077032 "Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) seperti bangunan besar, ‍‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ka'annahu Jimālatun Şufrun 077033 "(Banyaknya dan warnanya) bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning".
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077034 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (keadaan yang demikian).
dhā Yawmu Lā Yanţiqūna 077035 Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata, (kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan), ‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Lā Yu'udhanu Lahum Faya`tadhirūna 077036 Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf. ‌ ‌ ‌‌
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077037 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (hari akhirat)!
dhā Yawmu Al-Faşli ۖ Jama`nākum Wa Al-'Awwalīna 077038 Inilah hari pemutusan hukum (yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah). Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu (dari kamu). ‌‌ ‍ ‍‍ۖ
Fa'in Kāna Lakum Kaydun Fakīdūni 077039 Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu-helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabKu. ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077040 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah)!
'Inna Al-Muttaqīna Fī Žilālin Wa `Uyūnin 077041 Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di tempat teduh (yang dipenuhi pelbagai nikmat), dan yang berdekatan dengan matair-matair (yang mengalir), - ‍‍‍‍‌ ‌
Wa Fawākiha Mimmā Yashtahūna 077042 Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. ‌ ‍‍‍‍‌
Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā Kuntum Ta`malūna 077043 (Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan." ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 077044 Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. ‍‌ ‍‍‍
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077045 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat Syurga)!
Kulū Wa Tamatta`ū Qalīlāan 'Innakum Mujrimūna 077046 Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. ‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077047 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (amaran Allah), -
Wa 'Idhā Qīla Lahumu Arka`ū Lā Yarka`ūna 077048 Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): "Taatlah dan kerjakanlah sembahyang", mereka enggan mengerjakannya. ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 077049 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (perintah-perintah Allah dan laranganNya)!
Fabi'ayyi Ĥadīthin Ba`dahu Yu'uminūna 077050 (Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman? ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah