Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

75) Sūrat Al-Qiyāmah

Printed format

75)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Lā 'Uqsimu Biyawmi Al-Qiyāmati 075001 Aku bersumpah dengan Hari Kiamat; ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍
Wa Lā 'Uqsimu Bin-Nafsi Al-Lawwāmati 075002 Dan Aku bersumpah dengan "Nafsul Lawwaamah" (Bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati)! ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Ayaĥsabu Al-'Insānu 'Allan Najma`a `Ižāmahu 075003 Patutkah manusia (yang kafir) menyangka bahawa Kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya (dan menghidupkannya semula)? ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Balá Qādirīna `Alá 'An Nusawwiya Banānahu 075004 Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan Kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya segala tulang) jarinya, (tulang yang lebih halus dari yang lain). ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌
Bal Yurīdu Al-'Insānu Liyafjura 'Amāmahu 075005 (Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya), bahkan manusia (yang ingkar) sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat (di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat). ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Yas'alu 'Ayyāna Yawmu Al-Qiyāmati 075006 Dia bertanya (secara mengejek): "Bilakah datangnya hari kiamat itu?" ‌‍‍‍ ‍‍
Fa'idhā Bariqa Al-Başaru 075007 Maka (jawabnya: hari kiamat akan datang) apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar (kerana gerun takut), ‌‌‌ ‍ ‍‍
Wa Khasafa Al-Qamaru 075008 Dan bulan hilang cahayanya, ‍‍
Wa Jumi`a Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru 075009 Dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama, ‍ ‌‍‍
Yaqūlu Al-'Insānu Yawma'idhin 'Ayna Al-Mafarru 075010 (Maka) pada hari itu, berkatalah manusia (yang ingkarkan hari kiamat): "Ke manakah hendak melarikan diri?" ‍‍‍‍ ‌ ‌
Kallā Lā Wazara 075011 Tak usahlah bertanya demikian! Tidak ada lagi tempat perlindungan! ‌ ‌ ‌‌‌‍
'Ilá Rabbika Yawma'idhin Al-Mustaqarru 075012 Pada hari itu, kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara. ‌ ‌‍‍‍
Yunabba'u Al-'Insānu Yawma'idhin Bimā Qaddama Wa 'Akhkhara 075013 Pada hari itu, manusia diberitahu akan apa yang ia telah lakukan, dan apa yang ia telah tinggalkan. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍
Bali Al-'Insānu `Alá Nafsihi Başīratun 075014 Bahkan manusia itu, (anggotanya) menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Law 'Alqá Ma`ādhīrahu 075015 Walaupun ia memberikan alasan-alasannya (untuk membela diri). ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍
Lā Tuĥarrik Bihi Lisānaka Lita`jala Bihi 075016 Janganlah engkau (wahai Muhammad) - Kerana hendakkan cepat menghafaz Quran yang diturunkan kepadamu - menggerakkan lidahmu membacanya (sebelum selesai dibacakan kepadamu). ‌ ‍
'Inna `Alaynā Jam`ahu Wa Qur'ānahu 075017 Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu); ‌ ‍ ‌‍‍‌
Fa'idhā Qara'nāhu Fa Attabi` Qur'ānahu 075018 Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu; ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌
Thumma 'Inna `Alaynā Bayānahu 075019 Kemudian, sesungguhnya kepada Kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya (yang memerlukan penjelasan).
Kallā Bal Tuĥibbūna Al-`Ājilata 075020 Sedarlah wahai orang-orang yang lalai. (Sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu) bahkan kamu sentiasa mencintai (Kesenangan dan kemewahan dunia) yang cepat habisnya. ‌ ‍‍‍
Wa Tadharūna Al-'Ākhirata 075021 Dan kamu tidak menghiraukan (bekalan untuk) hari akhirat (yang kekal abadi kehidupannya). ‍‍‌ ‍‍
Wujūhun Yawma'idhin Nāđiratun 075022 Pada hari akhirat itu, muka (orang-orang yang beriman) berseri-seri; ‍‍
'Ilá Rabbihā Nāžiratun 075023 Melihat kepada Tuhannya. ‌ ‌‍
Wa Wujūhun Yawma'idhin Bāsiratun 075024 Dan pada hari itu, muka (orang-orang kafir) muram hodoh, ‌‍‍‍‌ ‍
Tažunnu 'An Yuf`ala Bihā Fāqiratun 075025 Sambil percaya dengan yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka (azab seksa) yang membinasakan. ‌‌
Kallā 'Idhā Balaghati At-Taqī 075026 Sedarlah (janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati) apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong, ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Qīla Man ۜ Rāqin 075027 Dan (orang-orang yang hadir di sisinya heboh) berkata: "Siapakah yang dapat menawar jampi (dan mengubatnya)?" ‍‍‍ ‍‌ ۜ ‌‍
Wa Žanna 'Annahu Al-Firāqu 075028 Dan ia sendiri yakin, bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan;
Wa At-Taffati As-Sāqu Bis-Sāqi 075029 Serta kedahsyatan bertindih-tindih; ‍‍‍‍
'Ilá Rabbika Yawma'idhin Al-Masāqu 075030 (Maka) kepada Tuhanmu lah - pada waktu itu - engkau dibawa (untuk menerima balasan). ‌ ‌‍
Falā Şaddaqa Wa Lā Şallá 075031 (Oleh sebab orang yang kufur ingkar tidak percayakan hari akhirat) maka ia tidak mengakui kebenaran (yang diwajibkan meyakininya) dan ia tidak mengerjakan sembahyang (yang difardhukan mengerjakannya)! ‍‍ ‌‌
Wa Lakin Kadhdhaba Wa Tawallá 075032 Akan tetapi ia mendustakan, dan berpaling ingkar! ‍‌
Thumma Dhahaba 'Ilá 'Ahlihi Yatamaţţá 075033 Kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah. ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍
'Awlá Laka Fa'awlá 075034 (Wahai orang yang kufur ingkar!) sudahlah dekat kepadamu kebinasaanmu, sudahlah dekat! ‌‌ ‌
Thumma 'Awlá Laka Fa'awlá 075035 Kemudian api nerakalah lebih layak bagimu, lebih layak. ‌‌‌ ‌
'Ayaĥsabu Al-'Insānu 'An Yutraka Sudan 075036 Patutkah manusia menyangka, bahawa ia akan ditinggalkan terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan)? ‍‍‍‍ ‌‌
'Alam Yaku Nuţfatan Min Manīyin Yum 075037 Bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan (ke dalam rahim)? ‍‍ ‌ ‍‌
Thumma Kāna `Alaqatan Fakhalaqa Fasawwá 075038 Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesudah itu Tuhan menciptakannya, dan menyempurnakan kejadiannya (sebagai manusia)? ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Faja`ala Minhu Az-Zawjayni Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá 075039 Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis - lelaki dan perempuan. ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌
'Alaysa Dhālika Biqādirin `Alá 'An Yuĥyiya Al-Mawtá 075040 Adakah (Tuhan yang menjadikan semuanya) itu - tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? (Tentulah berkuasa)! ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah