Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

74) Sūrat Al-Muddaththir

Printed format

74)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā Al-Muddaththiru 074001 Wahai orang yang berselimut! ‍‍‌‌
Qum Fa'andhir 074002 Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia). ‍ ‌‍‍
Wa Rabbaka Fakabbir 074003 Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaranNya! ‌‍
Wa Thiyābaka Faţahhir 074004 Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. ‍‍‍‍
Wa Ar-Rujza Fāhjur 074005 Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. ‍‌ ‍‍‍
Wa Lā Tamnun Tastakthiru 074006 Dan janganlah engkau memberi (sesuatu, dengan tujuan hendak) mendapat lebih banyak daripadanya. ‌ ‍‌
Wa Lirabbika Fāşbir 074007 Dan bagi (menjalankan perintah) Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar (terhadap tentangan musuh)! ‍‍
Fa'idhā Nuqira An-Nāqūri 074008 Kerana apabila telah ditiup sangkakala, ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Fadhālika Yawma'idhin Yawmun `Asīrun 074009 Maka saat yang demikian adalah saat (berlakunya) hari yang sukar - ‌ ‍
`Alá Al-Kāfirīna Ghayru Yasīrin 074010 Kepada orang-orang kafir, lagi tidak mudah (mengelak azabnya). ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Dharnī Wa Man Khalaqtu Waĥīdāan 074011 (Jangan engkau bimbang wahai Muhammad) biarkanlah Aku sahaja membalas orang (yang menentangmu) yang Aku ciptakan dia (dalam keadaan) seorang diri (tidak berharta dan anak pinak), ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa Ja`altu Lahu Mālāan Mamdūdāan 074012 Dan Aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak, ‌ ‌‌‌
Wa Banīna Shuhūdāan 074013 Serta anak pinak (yang ramai), yang sentiasa ada di sisinya. ‍‍‍‍ ‌‌
Wa Mahhadtu Lahu Tamhīdāan 074014 Dan Aku mudahkan baginya (mendapat kekayaan dan kekuasaan) dengan semudah-mudahnya.
Thumma Yaţma`u 'An 'Azīda 074015 Kemudian ia ingin sangat, supaya Aku tambahi lagi; ‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Kallā ۖ 'Innahu Kāna Li'yātinā `Anīdāan 074016 Tidak sekali-kali (akan ditambahi) ! Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat Kami (Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul Kami). ۖ‍‍ ‌ ‌
Sa'urhiquhu Şa`ūdāan 074017 Aku akan menyeksanya (dengan azab) yang memuncak beratnya. ‌‍‍‍ ‍‌‌
'Innahu Fakkara Wa Qaddara 074018 Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran) - ‌ ‌‍‍‌‍
Faqutila Kayfa Qaddara 074019 Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian)? ‍ ‍‍‍‍‌‍
Thumma Qutila Kayfa Qaddara 074020 Sekali lagi: binasalah dia hendaknya! Bagaimana ia berani mereka-reka (tuduhan-tuduhan itu)? ‍ ‍‍‍‍‌‍
Thumma Nažara 074021 Kemudian ia merenung dan memikirkan (berkali-kali: jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal); ‍‍
Thumma `Abasa Wa Basara 074022 Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut; ‌‍
Thumma 'Adbara Wa Astakbara 074023 Kemudian ia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong angkuh, ‌ ‌‍‍‍‍
Faqāla 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Yu'utharu 074024 Serta ia berkata: " (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya); ‌‌ ‌ ‌‌
'In Hādhā 'Illā Qawlu Al-Bashari 074025 "Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!" ‌ ‌‌
Sa'uşlīhi Saqara 074026 (Disebabkan kekufurannya itu) Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Saqaru 074027 Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka Saqar itu? ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Lā Tubqī Wa Lā Tadharu 074028 Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa, dan tidak membiarkannya (binasa terus) ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Lawwāĥatun Lilbashari 074029 Ia terus-menerus membakar kulit manusia! ‌ ‍
`Alayhā Tis`ata `Ashara 074030 Pengawal dan penjaganya adalah sembilan belas (malaikat). ‌ ‍
Wa Mā Ja`alnā 'Aşĥāba An-Nāri 'Illā Malā'ikatan ۙ Wa Mā Ja`alnā `Iddatahum 'Illā Fitnatan Lilladhīna Kafarū Liyastayqina Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Wa Yazdāda Al-Ladhīna 'Āmanū 'Īmānāan ۙ Wa Lā Yartāba Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Wa Al-Mu'uminūna ۙ Wa Liyaqūla Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Kāfirūna Mādhā 'Arāda Allāhu Bihadhā Mathalāan ۚ Kadhālika Yuđillu Allāhu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u ۚ Wa Mā Ya`lamu Junūda Rabbika 'Illā Huwa ۚ Wa Mā Hiya 'Illā Dhikrá Lilbashari 074031 Dan (ketahuilah bahawa hikmat) Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat, (kerana merekalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah Kami); dan (hikmat) Kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi Kitab (Yahudi dan Nasrani) boleh percaya dengan yakin (akan kebenaran Al-Quran), dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya; dan juga supaya orang-orang yang diberi Kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu (tentang kebenaran keterangan itu); dan (sebaliknya) supaya orang-orang (munafik) yang ada penyakit (ragu-ragu) dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata: "Apakah yang di maksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini?" Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia lah sahaja. Dan (ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan) neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۙ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ۙ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌ۚ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‍
Kallā Wa Al-Qamari 074032 Sebenarnya! Demi bulan, ‌ ‌‍‍‍‍
Wa Al-Layli 'Idh 'Adbara 074033 Dan malam apabila ia balik melenyapkan diri, ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍
Wa Aş-Şubĥi 'Idhā 'Asfara 074034 Dan waktu subuh apabila ia terang-benderang, ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍
'Innahā La'iĥdá Al-Kubari 074035 Sesungguhnya neraka Saqar itu adalah salah satu (malapetaka) yang amat besar, ‍‌ ‌‌ ‍‍
Nadhīrāan Lilbashari 074036 Yang menjadi amaran bagi umat manusia, ‌ ‍
Liman Shā'a Minkum 'An Yataqaddama 'Aw Yata'akhkhara 074037 (Iaitu) bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju (dalam mengerjakan kebaikan) atau yang mahu mundur (daripada mengerjakannya). ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Kullu Nafsin Bimā Kasabat Rahīnatun 074038 Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya, ‌ ‌ ‌‍
'Illā 'Aşĥāba Al-Yamīni 074039 Kecuali puak Kanan, ‌ ‌‍‍‍‍‍
Fī Jannātin Yatasā'alūna 074040 (Mereka ditempatkan) di dalam Syurga (yang penuh nikmat), mereka bertanya-tanya, ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Ani Al-Mujrimīna 074041 Tentang (tempat tinggal) orang-orang yang bersalah, ‍‍
Mā Salakakum Fī Saqara 074042 (Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata): "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?" ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Qālū Lam Naku Mina Al-Muşallīna 074043 Orang-orang yang bersalah itu menjawab: "Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang; ‍‍
Wa Lam Naku Nuţ`imu Al-Miskīna 074044 "Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin; ‍‍
Wa Kunnā Nakhūđu Ma`a Al-Khā'iđīna 074045 "Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah, bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya; ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍
Wa Kunnā Nukadhdhibu Biyawmi Ad-Dīni 074046 "Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan, ‍‍‍‌ ‍
Ĥattá 'Atānā Al-Yaqīnu 074047 "Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini". ‌ ‌‌ ‍‍
Famā Tanfa`uhum Shafā`atu Ash-Shāfi`īna 074048 Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan (kalaulah ditakdirkan ada) sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. ‌ ‍‌‍‍
Famā Lahum `Ani At-Tadhkirati Mu`rīna 074049 (Kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah), maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan (Al-Quran) ? ‍‍‍‍
Ka'annahum Ĥumurun Mustanfiratun 074050 Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari, ‌ ‍‌‍‍‍‍
Farrat Min Qaswaratin 074051 Melarikan diri (ketakutan) dari singa! ‍‌ ‍‌‍
Bal Yurīdu Kullu Amri'in Minhum 'An Yu'utá Şuĥufāan Munashsharatan 074052 (Mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu) bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka (yang diturunkan dari langit untuk dibaca oleh mereka sendiri). ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Kallā ۖ Bal Lā Yakhāfūna Al-'Ākhirata 074053 Sebenarnya! (Bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil), bahkan mereka (tidak percaya dan) tidak takut akan hari akhirat. ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Kallā 'Innahu Tadhkiratun 074054 Ketahuilah! Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan (yang sangat besar pengajarannya); ‌ ‌
Faman Shā'a Dhakarahu 074055 Oleh itu sesiapa yang mahu (beringat) dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. ‍‌‍‍‌‌ ‌‍
Wa Mā Yadhkurūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu ۚ Huwa 'Ahlu At-Taqwá Wa 'Ahlu Al-Maghfirati 074056 Dan (dalam pada itu) tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki Allah; Dia lah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahNya, dan Dia lah jua yang berhak memberi keampunan (kepada orang-orang yang beriman dan taat). ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah