Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

70) Sūrat Al-Ma`ārij

Printed format

70)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Sa'ala Sā'ilun Bi`adhābinqi`in 070001 Salah seorang (dari kalangan orang-orang kafir Makkah, secara mengejek-ejek) meminta kedatangan azab yang (dijanjikan) akan berlaku, ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍
Lilkāfiryna Laysa Lahu Dāfi`un 070002 Azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak ada sesiapapun dapat menolak kedatangannya - ‍‍‍ ‍ ‌‌
Mina Allāhi Dhī Al-Ma`āriji 070003 Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik - ‍ ‌
Ta`ruju Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu 'Ilayhi Fī Yawmin Kāna Miqruhu Khamsīna 'Alfa Sanatin 070004 Yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahanNya (untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing, terutama) pada satu masa yang adalah tempohnya (dirasai oleh orang-orang yang bersalah) sungguh panjang, (kerana banyak hitungan hisab dan berat soal jawabnya). ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
şbir Şaban Jamīlāan 070005 Maka bersabarlah (wahai Muhammad terhadap ejekan golongan yang kafir itu), dengan cara kesabaran yang sebaik-baiknya. ‍‍‍‍‍‌‌
'Innahum Yarawnahu Ba`īdāan 070006 Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh (daripada berlaku), ‍ ‍‌‍
Wa Narāhu Qarībāan 070007 Sedang Kami memandangnya dekat, (tetap akan berlaku), ‍‌
Yawma Takūnu As-Samā'u Kālmuhli 070008 (Iaitu) pada hari langit menjadi seperti tembaga cair, ‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni 070009 Dan gunung-ganang pula menjadi seperti bulu (yang berterbangan) ‍‍ ‍‍
Wa Lā Yas'alu Ĥamīmun Ĥamīmāan 070010 Dan sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya, (kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaannya sendiri), ‌ ‍‍‍‍
Yubaşşarūnahum ۚ Yawaddu Al-Mujrimu Law Yaftadī Min `Adhābi Yawmi'idhin Bibanīhi 070011 Padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain; (pada saat yang demikian) orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya sendiri, ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‌
Wa Şāĥibatihi Wa 'Akhīhi 070012 Dan isteri serta saudaranya, ‍‍ ‌‌‍
Wa Faşīlatihi Allatī Tu'uwyhi 070013 Dan kaum kerabatnya yang melindunginya,
Wa Man Al-'Arđi Jamī`āan Thumma Yunjīhi 070014 Dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi - kemudian (diharapkannya) tebusan itu dapat menyelamatkannya. ‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌‍‍
Kallā ۖ 'Innahā Lažá 070015 Tidak sekali-kali (sebagaimana yang diharapkannya)! Sesungguhnya neraka (yang disediakan baginya) tetap menjulang-julang apinya, ۖ‍‌ ‍‍‍
Nazzā`atan Lilshshawá 070016 (Membakar serta) menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota anggota tubuh badan, ‌ ‌
Tad`ū Man 'Adbara Wa Tawallá 070017 Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling (dari kebenaran), ‌ ‍‌‌ ‌
Wa Jama`a Fa'aw`á 070018 Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya (dengan tidak membayar zakatnya).
'Inna Al-'Insāna Khuliqa Halū`āan 070019 Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut); - ‍‍‍‍ ‍‍
'Idhā Massahu Ash-Sharru Jazū`āan 070020 Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah; ‌‌‌ ‍‌ ‌
Wa 'Idhā Massahu Al-Khayru Manū`āan 070021 Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut; ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
'Illā Al-Muşallīna 070022 Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang - ‍‍
Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Dā'imūna 070023 Iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya; ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Fī 'Amwālihim Ĥaqqun Ma`lūmun 070024 Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum - ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Lilssā'ili Wa Al-Maĥrūmi 070025 Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta); ‍‍
Wa Al-Ladhīna Yuşaddiqūna Biyawmi Ad-Dīni 070026 Dan mereka yang percayakan hari pembalasan (dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya); ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Min `Adhābi Rabbihim Mushfiqūna 070027 Dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya, - ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍
'Inna `Adhāba Rabbihim Ghayru Ma'mūnin 070028 Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka, tidak patut (bagi seseorangpun) merasa aman terhadapnya; ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Hum Lifurūjihim Ĥāfižūna 070029 Dan mereka yang menjaga kehormatannya, - ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Illā `Alá 'Azwājihim 'Aw Mā Malakat 'Aymānuhum Fa'innahum Ghayru Malūmīna 070030 Kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela; ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Famani Abtaghá Warā'a Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-`Ādūna 070031 Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas; ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Hum Li'mānātihim Wa `Ahdihim `ūna 070032 Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya; ‍‍‍‍ ‌ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Hum Bishahādātihim Qā'imūna 070033 Dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil (semasa mereka menjadi saksi); ‍‍‍‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Yuĥāfižūna 070034 Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya; ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
'Ūlā'ika Fī Jannātin Mukramūna 070035 Mereka (yang demikian sifatnya) ditempatkan di dalam Syurga dengan diberikan penghormatan. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Famāli Al-Ladhīna Kafarū Qibalaka Muhţi`īna 070036 Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir, yang menentangmu (wahai Muhammad) datang berkejaran ke sisimu - ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
`Ani Al-Yamīni Wa `Ani Ash-Shimāli `Izīna 070037 (Sambil mereka) berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
'Ayaţma`u Kullu Amri'in Minhum 'An Yudkhala Jannata Na`īmin 070038 Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam Syurga yang penuh nikmat (sedang ia tidak beriman)? ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍
Kallā ۖ 'Innā Khalaqnāhum Mimmā Ya`lamūna 070039 Tidak sekali-kali! (Mereka yang kufur ingkar tidak akan dapat memasukinya). Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya. ۖ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Falā 'Uqsimu Birabbi Al-Mashāriqi Wa Al-Maghāribi 'Innā Laqādirūna 070040 Maka Aku bersumpah dengan (kebesaranKu) Tuhan yang menguasai (seluruh alam, meliputi) tempat-tempat terbit (matahari dan bulan bintang) dan tempat-tempat tenggelamnya, - sesungguhnya Kami berkuasa - ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌
`Alá 'An Nubaddila Khayan Minhum Wa Mā Naĥnu Bimasbūqīna 070041 (Membinasakan mereka, serta) menggantikan mereka dengan makhluk-makluk yang lebih baik dari mereka; dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Fadharhum Yakhūđū Wa Yal`abū Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Yū`adūna 070042 Oleh itu, biarkanlah mereka (wahai Muhammad) tenggelam dalam kesesatannya dan leka bermain-main (dalam dunianya), sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka (untuk menerima balasan)! - ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍
Yawma Yakhrujūna Mina Al-'Ajthi Sirā`āan Ka'annahum 'Ilá Nuşubin Yūfiđūna 070043 Iaitu hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju (ke Padang Mahsyar) dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran ke (tempat) berhala-berhala (yang mereka sembah dahulu), ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Khāshi`atan 'Abşāruhum Tarhaquhum Dhillatun ۚ Dhālika Al-Yawmu Al-Ladhī Kānū Yū`adūna 070044 Sambil pandangan mereka tunduk, serta mereka diliputi kehinaan; itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah