Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

71) Sūrat Nūĥ

Printed format

71)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Innā 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi~ 'An 'Andhir Qawmaka Min Qabli 'An Ya'tiyahum `Adhābun 'Alīmun 071001 Sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, (dengan berfirman kepadanya): "Berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya". ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌
Qāla Yā Qawmi 'Innī Lakum Nadhīrun Mubīnun 071002 dia pun (menyeru mereka dengan) berkata: "Wahai kaumku! Sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu, sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata; ‍‍‍
'Ani A`budū Allaha Wa Attaqūhu Wa 'Aţī`ūni 071003 "Iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertaqwalah kepadaNya, serta taatlah kamu kepadaku; ‍ ‌‍‍ ‌‌‍
Yaghfir Lakum Min Dhunūbikum Wa Yu'uakhkhirkum 'Ilá 'Ajalin Musamman ۚ 'Inna 'Ajala Allāhi 'Idhā Jā'a Lā Yu'uakhkharu ۖ Law Kuntum Ta`lamūna 071004 "Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu, dan memberi kamu hidup (dengan tidak terkena azab) hingga ke suatu masa yang tertentu; (maka segeralah beribadat dan bertaqwa) kerana sesungguhnya ajal (yang telah ditetapkan) Allah, apabila sampai masanya, tidak dapat ditangguhkan; kalaulah kamu mengetahui (hakikat ini tentulah kamu segera beriman)". ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍
Qāla Rabbi 'Innī Da`awtu Qawmī Laylāan Wa Nahāan 071005 (Setelah puas menyeru mereka), Nabi Nuh berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam (supaya mereka beriman); ‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌
Falam Yazid/hum Du`ā'ī 'Illā Firāan 071006 "Maka seruanku itu tidak memberikan mereka (sesuatu faedah pun) selain daripada menambahi mereka melarikan diri (dari kebenaran). ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌
Wa 'Innī Kullamā Da`awtuhum Litaghfira Lahum Ja`alū 'Aşābi`ahum Fīdhānihim Wa Astaghshaw Thiyābahum Wa 'Aşarrū Wa Astakbarū Astikbāan 071007 "Dan sesungguhnya aku, tiap-tiap kali menyeru mereka (beriman) supaya Engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, - mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing, dan berselubung dengan pakaiannya, serta berdegil dengan keingkarannya, dan berlaku sombong takbur dengan melampau. ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌‌
Thumma 'Innī Da`awtuhum Jihāan 071008 "Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang; ‍ ‌ ‌‌
Thumma 'Innī 'A`lantu Lahum Wa 'Asrartu Lahum 'Isan 071009 "Selain dari itu, aku (berulang-ulang) menyeru mereka secara beramai-ramai dengan berterus-terang, dan menyeru mereka lagi secara berseorangan dengan perlahan-lahan. ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌‍‌‌‌
Faqultu Astaghfirū Rabbakum 'Innahu Kāna Ghaffāan 071010 "Sehingga aku berkata (kepada mereka): `Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌
Yursili As-Samā'a `Alaykum Midan 071011 "(Sekiranya kamu berbuat demikian), Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah, kepada kamu; ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌‌‌
Wa Yumdidkum Bi'amwālin Wa Banīna Wa Yaj`al Lakum Jannātin Wa Yaj`al Lakum 'Anhāan 071012 "Dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-pinak; dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman, serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai (yang mengalir di dalamnya). ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌
Mā Lakum Lā Tarjūna Lillāh Waqāan 071013 "Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah (dan kekuasaanNya), - ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌‌
Wa Qad Khalaqakum 'Aţan 071014 "Padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat? ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌
'Alam Taraw Kayfa Khalaqa Allāhu Sab`a Samāwātin Ţibāqāan 071015 "Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat, ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Wa Ja`ala Al-Qamara Fīhinna Nūan Wa Ja`ala Ash-Shamsa Sirājāan 071016 "Dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang), ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‍
Wa Allāhu 'Anbatakum Mina Al-'Arđi Nabātāan 071017 "Dan Allah telah menumbuhkan kamu (hidup dari benda-benda yang berasal) dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna, ‍ ‌‌‌‍
Thumma Yu`īdukum Fīhā Wa Yukhrijukum 'Ikhjāan 071018 "Kemudian Ia mengembalikan kamu ke dalam bumi (sesudah mati), dan mengeluarkan kamu daripadanya (sesudah dihidupkan semula untuk dihitung amal kamu dan diberi balasan), dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya? ‌ ‌‍‍‍
Wa Allāhu Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Bisāţāan 071019 "Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, ‌‍
Litaslukū Minhā Subulāan Fijājāan 071020 "Supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya". ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌
Qāla Nūĥun Rabbi 'Innahum `Aşawnī Wa Attaba`ū Man Lam Yazid/hu Māluhu Wa Waladuhu~ 'Illā Khasāan 071021 Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya, mereka telah menderhaka kepadaku, dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak-pinaknya tidak menambahinya melainkan kerugian (di akhirat kelak). ‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌~ ‌‌ ‍‌‌
Wa Makarū Makan Kubbāan 071022 "Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya (untuk menentang seruanku). ‌ ‌‌‌ ‌‌
Wa Qālū Lā Tadharunna 'Ālihatakum Wa Lā Tadharunna Waddāan Wa Lā Suwā`āan Wa Lā Yaghūtha Wa Ya`ūqa Wa Nasan 071023 "Dan (ketua-ketua) mereka (menghasut dengan) berkata: `Jangan kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu, terutama (penyembahan) Wadd, dan Suwaa', dan Yaghuth, dan Ya'uuq, serta Nasr. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌
Wa Qad 'Ađallū Kathīrāan ۖ Wa Lā Tazidi Až-Žālimīna 'Illā Đalālāan 071024 "Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan (dari umat manusia); dan (dengan yang demikian) janganlah Engkau (wahai Tuhanku) menambahi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan jua". ‌ ‌‍‌ ‍ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Mimmā Khaţī'ātihim 'Ughriqū Fa'udkhilū Nāan Falam Yajidū Lahum Min Dūni Allāhi 'Anşāan 071025 Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan (dengan banjir dan taufan), kemudian (pada hari akhirat) dimasukkan ke dalam neraka; maka mereka tidak akan beroleh sebarang penolong yang lain dari Allah (yang dapat memberikan pertolongan). ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌
Wa Qāla Nūĥun Rabbi Lā Tadhar `Alá Al-'Arđi Mina Al-Kāfirīna Dayyāan 071026 Dan Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan seorangpun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi! ‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌
'Innaka 'In Tadharhum Yuđillū `Ibādaka Wa Lā Yalidū 'Illā Fājirāan Kaffāan 071027 "Kerana sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka (hidup), nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu, dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa lagi kufur ingkar. ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‌‌
Rabbi Aghfir Lī Wa Liwālidayya Wa Liman Dakhala Baytiya Mu'umināan Wa Lilmu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa Lā Tazidi Až-Žālimīna 'Illā Tabāan 071028 "Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku, dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman; dan (ampunkanlah) bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan (dalam segala zaman); dan janganlah Engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan!" ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah