Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

69) Sūrat Al-Ĥāqqah

Printed format

69)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ĥāqqatu 069001 Saat yang tetap berlaku itu - ‍‍
Al-Ĥāqqatu 069002 Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? ‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Ĥāqqatu 069003 Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? (Saat itu ialah hari kiamat). ‌ ‌‍‌‍‍
Kadhdhabat Thamūdu Wa `Ādun Bil-Qāri`ati 069004 Kaum Thamud dan Aad telah mendustakan hari (kiamat) yang menggempar dan mengharukan itu. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Fa'ammā Thamūdu Fa'uhlikū Biţ-Ţāghiyati 069005 Maka (masing-masing menerima azab dunianya) - adapun Thamud (kaum Nabi Soleh), maka mereka telah dibinasakan dengan (petir) yang melampau dahsyatnya. ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa 'Ammā `Ādun Fa'uhlikū Birīĥin Şarşarin `Ātiyatin 069006 Adapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya, - ‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌
Sakhkharahā `Alayhim Sab`a Layālin Wa Thamāniyata 'Ayyāmin Ĥusūmāan Fatará Al-Qawma Fīhā Şar`á Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Khāwiyatin 069007 Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus-menerus; (kalaulah engkau menyaksikannya) maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka: batang-batang pohon kurma yang (tumbang dan) lompang. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Fahal Tará Lahum Minqiyatin 069008 Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)? ‌‌ ‍‌
Wa Jā'a Fir`awnu Wa Man Qablahu Wa Al-Mu'utafikātu Bil-Khāţi'ati 069009 Dan (selain dari mereka) datanglah Firaun, dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan - dengan melakukan perkara-perkara yang salah. ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Fa`aşaw Rasūla Rabbihim Fa'akhadhahum 'Akhdhatan biyatan 069010 Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul (yang diutuskan oleh) Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka dengan azab yang sentiasa bertambah. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍
'Innā Lammā Ţaghá Al-Mā'u Ĥamalnākum Al-Jāriyati 069011 Sesungguhnya Kami, - ketika air (banjir) melampaui hadnya (serta menenggelamkan gunung-ganang), - telah mengangkut (serta menyelamatkan nenek moyang) kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh (yang bergerak laju pelayarannya). ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‌
Linaj`alahā Lakum Tadhkiratan Wa Ta`iyahā 'Udhunun Wā`iyatun 069012 (Kami lakukan yang demikian) untuk Kami jadikan peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu, dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga (orang-orang) yang mahu menerima pengajaran. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌
Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Nafkhatun Wāĥidatun 069013 Kemudian (ketahuilah bahawa) apabila ditiup Sangkakala dengan sekali tiup, ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Wa Ĥumilati Al-'Arđu Wa Al-Jibālu Fadukkatā Dakkatan Wāĥidatan 069014 Dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempatnya) lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, - ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍
Fayawma'idhin Waqa`ati Al-Wāqi`atu 069015 Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat, - ‌ ‌‍
Wa Anshaqqati As-Samā'u Fahiya Yawma'idhin Wāhiyatun 069016 Dan terbelahlah langit, lalu menjadilah ia pada saat itu reput (dan runtuh), ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Wa Al-Malaku `Alá 'Arjā'ihā ۚ Wa Yaĥmilu `Arsha Rabbika Fawqahum Yawma'idhin Thamāniyatun 069017 Sedang malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala penjurunya, dan Arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh lapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍ ‌
Yawma'idhin Tu`rađūna Lā Takhfá Minkum Khāfiyatun 069018 Pada hari itu, kamu semua dihadapkan (untuk hitungan amal); tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi (kepada Allah) dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Fa'ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi Fayaqūlu Hā'uum Aqra'ū Kitābī 069019 Maka sesiapa yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata (dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya): ` Nah! Bacalah kamu Kitab amalku ini! ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
'Innī Žanantu 'Annī Mulāqin Ĥisābiyah 069020 "Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku (pada hari yang ditentukan)!" ‍‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍
Fahuwa Fī `Īshatin điyatin 069021 Maka (dengan itu) tinggalah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan, - ‌ ‌‍
Fī Jannatin `Āliyatin 069022 Di dalam Syurga yang tinggi (darjatnya), - ‍‍
Quţūfuhā Dāniyatun 069023 Buah-buahannya dekat untuk dipetik. ‍‌ ‌‌
Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā 'Aslaftum Al-'Ayyāmi Al-Khāliyati 069024 (Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan): "Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab (amal-amal soleh) yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu (di dunia)!" ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍
Wa 'Ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Bishimālihi Fayaqūlu Yā Laytanī Lam 'Ūta Kitābīh 069025 Adapun orang yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata (dengan sesalnya): "Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan Kitab amalku, - ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Wa Lam 'Adri Mā Ĥisābīh 069026 "Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. ‍‍‌ ‌
Yā Laytahā Kānati Al-Qāđiyata 069027 "Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu, menjadi kematian pemutus (yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi); - ‌ ‌ ‍‍
Mā 'Aghná `Annī Mālīh ۜ 069028 "Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun; - ‍‍
Halaka `Annī Sulţānīh 069029 Kuat kuasaku (dan hujjah-hujjahku membela diri), telah binasa dan hilang lenyap dariku". ‍‍‍ ‍‍‍
Khudhūhu Faghullūhu 069030 (Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka): "Tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia, - ‍‍‌‍‍
Thumma Al-Jaĥīma Şallūhu 069031 "Kemudian bakarlah dia di dalam neraka Jahiim; - ‍‍‍
Thumma Fī Silsilatin Dhar`uhā Sab`ūna Dhirā`āan Fāslukūhu 069032 "Selain dari itu, masukkanlah dia dalam (lingkaran) rantai besi yang ukuran panjangnya tujuh puluh hasta, (dengan membelitkannya ke badannya)! ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌
'Innahu Kāna Lā Yu'uminu Billāhi Al-`Ažīmi 069033 "Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar, ‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Yaĥuđđu `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni 069034 "Dan dia juga tidak menggalakkan (dirinya dan orang lain) memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin. ‌ ‍‍‍‍‍
Falaysa Lahu Al-Yawma Hāhunā Ĥamīmun 069035 "Maka pada hari ini, tidak ada baginya di sini (seorangpun dari) kaum kerabat serta sahabat handai (yang dapat menolongnya), - ‍‍
Wa Lā Ţa`āmun 'Illā Min Ghislīnin 069036 "Dan tidak ada makanan (baginya) melainkan dari air danur, ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
Lā Ya'kuluhu~ 'Illā Al-Khāţi'ūna 069037 "Yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah". ~ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Falā 'Uqsimu Bimā Tubşirūna 069038 Maka Aku bersumpah: Demi segala (yang nyata) yang kamu melihatnya, - ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā Lā Tubşirūna 069039 Dan segala (yang ghaib) yang kamu tidak melihatnya, - ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin 069040 Bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah (wahyu dari Kami) yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍
Wa Mā Huwa Biqawli Shā`irin ۚ Qalīlāan Mā Tu'uminūna 069041 Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair (sebagaimana yang kamu dakwakan. Tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu beriman. ‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌
Wa Lā Biqawli Kāhinin ۚ Qalīlāan Mā Tadhakkarūna 069042 Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang (sebagaimana yang kamu katakan. Tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌
Tanzīlun Min Rabbi Al-`Ālamīna 069043 (Al-Quran itu) diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍
Wa Law Taqawwala `Alaynā Ba`đa Al-'Aqāwīli 069044 Dan kalaulah (Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu) mengatakan atas nama Kami secara dusta - sebarang kata-kata rekaan, - ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
La'akhadhnā Minhu Bil-Yamīni 069045 Sudah tentu Kami akan menyentapnya, dengan kekuasaan Kami, - ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Thumma Laqaţa`nā Minhu Al-Watīna 069046 Kemudian sudah tentu Kami akan memutuskan tali jantungnya (supaya ia mati dengan serta-merta); ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Famā Minkum Min 'Aĥadin `Anhu Ĥājizīna 069047 Maka tidak ada seorangpun di antara kamu yang dapat menghalang (tindakan Kami itu) daripada menimpanya. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa 'Innahu Latadhkiratun Lilmuttaqīna 069048 Dan sesungguhnya (Al-Quran) itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertaqwa. ‌ ‍‍‍
Wa 'Innā Lana`lamu 'Anna Minkum Mukadhdhibīna 069049 Dan sesungguhnya Kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan (Al-Quran, maka Kami akan membalasnya). ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa 'Innahu Laĥasratun `Alá Al-Kāfirīna 069050 Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir (semasa mereka menerima balasan).
Wa 'Innahu Laĥaqqu Al-Yaqīni 069051 Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini (dengan seyakin-yakinnya). ‍‍
Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi 069052 Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar. ‌‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah