Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

68) Sūrat Al-Qalam

Printed format

68)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
n Wa ۚ Al-Qalami Wa Mā Yasţurūna 068001 Nuun. Demi Pena dan apa yang mereka tulis, - ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Mā 'Anta Bini`mati Rabbika Bimajnūnin 068002 Engkau (wahai Muhammad) - dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu - bukanlah seorang gila (sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik, bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana). ‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Wa 'Inna Laka La'ajan Ghayra Mamnūnin 068003 Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar, yang tidak putus-putus, (sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam); ‍‌‌ ‍‍
Wa 'Innaka La`alá Khuluqin `Ažīmin 068004 Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. ‍ ‌ ‍‍‍‍
Fasatubşiru Wa Yubşirūna 068005 Maka (tidak lama lagi) engkau akan melihat, dan mereka juga akan melihat, - ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Bi'ayyyikumu Al-Maftūnu 068006 Siapakah orangnya yang gila di antara kamu semua.
'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna 068007 Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍
Falā Tuţi`i Al-Mukadhdhibīna 068008 Oleh itu (berpegang teguhlah pada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan, dan) janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan (ugama Allah). ‌ ‍‍‍
Waddū Law Tud/hinu Fayud/hinūna 068009 Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur (menurut kemahuan mereka), supaya mereka juga bertolak ansur berlemah-lembut (pada zahirnya terhadapmu). ‌‌‌ ‌ ‍
Wa Lā Tuţi` Kulla Ĥallāfin Mahīnin 068010 Dan janganlah engkau (berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan) menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina (pendapatnya dan amalannya), - ‌ ‍‍‍
Hammāzin Mashshā'in Binamīmin 068011 Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan (untuk memecah belahkan orang ramai), - ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Mannā`in Lilkhayri Mu`tadin 'Athīmin 068012 Yang sering menghalangi amalan-amalan kebajikan, yang melanggar hukum-hukum ugama, lagi yang amat berdosa, - ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
`Utullin Ba`da Dhālika Zanīmin 068013 Yang jahat kejam, yang selain itu tidak tentu pula bapanya. ‌ ‌ ‌ ‌
'An Kāna Dhā Mālin Wa Banīna 068014 Adakah kerana ia seorang hartawan dan ramai anak-pinaknya (maka ia mendustakan ugama Kami)? - ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌
'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Qāla 'Asāţīru Al-'Awwalīna 068015 Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat keterangan Kami, ia berkata: " (Ini ialah) cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala". ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌
Sanasimuhu `Alá Al-Khurţūmi 068016 (Orang yang bersifat demikian, akan didedahkan kehinaannya) - Kami akan adakan tanda di atas hidungnya (yang berupa belalai itu). ‍‍‍‍
'Innā Balawnāhum Kamā Balawnā 'Aşĥāba Al-Jannati 'Idh 'Aqsamū Layaşrimunnahā Muşbiĥīna 068017 Sesungguhnya Kami telah timpakan mereka dengan bala bencana, sebagaimana Kami timpakan tuan-tuan punya kebun (dari kaum yang telah lalu), ketika orang-orang itu bersumpah (bahawa) mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi; - ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Lā Yastathnūna 068018 Serta mereka tidak menyebut pengecualian.
Faţāfa `Alayhā Ţā'ifun Min Rabbika Wa Hum Nā'imūna 068019 Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu (pada malam hari), sedang mereka semua tidur. ‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Fa'aşbaĥat Kālşşarīmi 068020 Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. ‍‍
Fatanādaw Muşbiĥīna 068021 Kemudian pada pagi-pagi, mereka panggil memanggil antara satu dengan yang lain - ‌‌‌‌ ‍‍‍
'Ani Aghdū `Alá Ĥarthikum 'In Kuntum Şārimīna 068022 (Setengahnya berkata): "Pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik buahnya". ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍
nţalaqū Wa Hum Yatakhāfatūna 068023 Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik (katanya): ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
'An Lā Yadkhulannahā Al-Yawma `Alaykum Miskīnun 068024 "Pada hari ini, janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu". ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Waghadaw `Alá Ĥardin Qādirīna 068025 Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu, dengan kepercayaan, (bahawa) mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‌‍‌
Falammā Ra'awhā Qālū 'Innā Lađāllūna 068026 Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata: "Sebenarnya kita sesat jalan, (ini bukanlah kebun kita)". ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Bal Naĥnu Maĥrūmūna 068027 (Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata: "Tidak! Kita tidak sesat), bahkan kita orang-orang yang dihampakan (dari hasil kebun kita, dengan sebab ingatan buruk kita sendiri)".
Qāla 'Awsaţuhum 'Alam 'Aqul Lakum Lawlā Tusabbiĥūna 068028 Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka: "Bukankah aku telah katakan kepada kamu (semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya): amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah (serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu) ?" ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‌
Qālū Subĥāna Rabbinā 'Innā Kunnā Žālimīna 068029 Mereka berkata (dengan sesalnya): "Maha Suci Tuhan Kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim!" ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Fa'aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatalāwamūna 068030 Kemudian setengahnya mengadap yang lain, sambil cela-mencela. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Qālū Yā Waylanā 'Innā Kunnā Ţāghīna 068031 Mereka berkata: "Aduhai celakanya kita! Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
`Asá Rabbunā 'An Yubdilanā Khayan Minhā 'Innā 'Ilá Rabbinā ghibūna 068032 "Semoga Tuhan kita, (dengan sebab kita bertaubat) menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada (kebun yang telah binasa) itu; sesungguhnya, kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap". ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍
Kadhālika Al-`Adhābu ۖ Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akbaru ۚ Law Kānū Ya`lamūna 068033 Demikianlah azab seksa (yang telah ditimpakan kepada golongan yang ingkar di dunia), dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi; kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan (tentulah mereka beringat-ingat). ‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ
'Inna Lilmuttaqīna `Inda Rabbihim Jannāti An-Na`īmi 068034 Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, disediakan bagi mereka taman-taman Syurga yang penuh nikmat, di sisi Tuhan mereka. ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
'Afanaj`alu Al-Muslimīna Kālmujrimīna 068035 Patutkah Kami (berlaku tidak adil, dengan) menjadikan orang-orang Islam (yang taat), sama seperti orang-orang yang berdosa (yang kufur ingkar)? ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Mā Lakum Kayfa Taĥkumūna 068036 Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum (yang terang-terang salahnya itu)? ‌ ‍‍‍
'Am Lakum Kitābun Fīhi Tadrusūna 068037 Adakah kamu mempunyai sesebuah Kitab (dari Allah) yang kamu baca dan pelajari? ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍
'Inna Lakum Fīhi Lamā Takhayyarūna 068038 Bahawa di dalam Kitab itu membolehkan kamu mendapat apa sahaja yang kamu pilih? ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
'Am Lakum 'Aymānun `Alaynā Bālighatun 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati ۙ 'Inna Lakum Lamā Taĥkumūna 068039 Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari Kami, yang tetap hingga hari kiamat, menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan? ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍ۙ
Salhum 'Ayyuhum Bidhālika Za`īmun 068040 Bertanyalah kepada mereka: "Siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin benarnya hukum: bahawa mereka akan mendapat di akhirat apa yang didapati oleh orang Islam?" ‌ ‌
'Am Lahum Shurakā'u Falya'tū Bishurakā'ihim 'In Kānū Şādiqīna 068041 Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu (yang sefaham dengan mereka? Kalau ada) maka hendaklah mereka membawanya, jika betul mereka orang-orang yang benar. ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Yawma Yukshafu `An Sāqin Wa Yud`awna 'Ilá As-Sujūdi Falā Yastaţī`ūna 068042 (Ingatkanlah orang-orang yang tidak beriman) akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara (hari kiamat), dan mereka diseru supaya sujud maka mereka tidak dapat melakukannya, - ‍‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Khāshi`atan 'Abşāruhum Tarhaquhum Dhillatun ۖ Wa Qad Kānū Yud`awna 'Ilá As-Sujūdi Wa Hum Sālimūna 068043 Sambil pandangan mereka tunduk malu, serta mereka diliputi kehinaan; dan sesungguhnya mereka (di dunia) dahulu telahpun diseru supaya sujud (tetapi mereka enggan) sedang mereka dalam keadaan sihat. ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌
Fadharnī Wa Man Yukadhdhibu Bihadhā Al-Ĥadīthi ۖ Sanastadrijuhum Min Ĥaythu Lā Ya`lamūna 068044 Biarkanlah Aku sahaja (wahai Muhammad) dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini, Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit (ke jurang kebinasaan), dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa 'Umlī Lahum ۚ 'Inna Kaydī Matīnun 068045 Dan Aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka; sesungguhnya rancangan sulitKu (terhadap golongan yang kufur ingkar itu), amatlah kuat kukuh. ۚ
'Am Tas'aluhum 'Ajan Fahum Min Maghramin Muthqalūna 068046 Pernahkah engkau (wahai Muhammad) meminta sebarang bayaran kepada mereka (mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan), lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu (sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu)? ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍
'Am `Indahumu Al-Ghaybu Fahum Yaktubūna 068047 Atau adakah di sisi mereka (Lauh Mahfuz yang mengandungi) perkara-perkara yang ghaib lalu mereka menyalin (daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu)? ‍‌‍‍‍‍‍‍
şbir Liĥukmi Rabbika Wa Lā Takun Kaşāĥibi Al-Ĥūti 'Idh Nādá Wa Huwa Makžūmun 068048 Maka bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada mereka), dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. (Ingatlah kisahnya) ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebak terkurung dalam perut ikan. ‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Lawlā 'An Tadārakahu Ni`matun Min Rabbihi Lanubidha Bil-`Arā'i Wa Huwa Madhmūmun 068049 Kalaulah ia tidak didatangi nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus (di tepi pantai) dalam keadaan ia ditempelak (kerana salah silapnya). ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌
jtabāhu Rabbuhu Faja`alahu Mina Aş-Şāliĥīna 068050 Selepas itu Tuhannya memilihnya, serta menjadikan dia dari orang-orang yang soleh. ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍
Wa 'In Yakādu Al-Ladhīna Kafarū Layuzliqūnaka Bi'abşārihim Lammā Sami`ū Adh-Dhikra Wa Yaqūlūna 'Innahu Lamajnūnun 068051 Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka (yang penuh dengan permusuhan dan kebencian), semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata: "Sebenarnya (Muhammad) itu, sungguh-sungguh orang gila". ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Mā Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna 068052 Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. ‌ ‌ ‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah