Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

52) Sūrat Aţ-Ţūr

Printed format

52)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Aţ-Ţūri 052001 Demi Gunung Tursina; ‌‍‍‍
Wa Kitābin Masţūrin 052002 Dan demi Kitab yang tertulis dengan rapi - ‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Raqqin Manshūrin 052003 Pada lembaran surat yang terbuka; ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Al-Bayti Al-Ma`mūri 052004 Dan demi "Al-Baitul Makmur"; ‌‍‍‍
Wa As-Saqfi Al-Marfū`i 052005 Dan demi bumbung yang tinggi; ‌‍‍‍
Wa Al-Baĥri Al-Masjūri 052006 Dan demi laut yang penuh tepu (dengan kepanasan); - ‌‍‍‍‌
'Inna `Adhāba Rabbika Lawāqi`un 052007 Sesungguhnya azab Tuhanmu tetap berlaku; - ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Mā Lahu Min Dāfi`in 052008 Tidak ada sesiapapun yang dapat menolaknya; - ‌ ‍ ‍‌ ‌‌
Yawma Tamūru As-Samā'u Mawan 052009 Pada hari langit (dan segala isinya) bergegar dengan sekuat-kuatnya. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Wa Tasīru Al-Jibālu Sayan 052010 Dan gunung-ganang bergerak dari tempatnya dengan cara yang luar biasa. ‍‍‍‍‌ ‍‍
Fawaylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 052011 (Apabila berlaku yang demikian), maka kecelakaan dan kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran;
Al-Ladhīna HumKhawđin Yal`abūna 052012 Iaitu orang-orang yang leka bermain-main dalam kesesatan. ‍‍‍
Yawma Yuda``ūna 'Ilá Nāri Jahannama Da``āan 052013 Pada hari mereka ditolak ke alam neraka Jahannam dengan penolakan yang sekasar-kasarnya, ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌
Hadhihi An-Nāru Allatī Kuntum Bihā Tukadhdhibūna 052014 (Dan dikatakan kepada mereka): "Inilah api neraka yang dahulu kamu mendustakannya. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Afasiĥrun Hādhā 'Am 'Antum Lā Tubşirūna 052015 "Maka adakah ini sihir juga (sebagaimana yang kamu katakan terhadap keterangan Rasul Kami dahulu?), atau kamu tidak nampak (kenyataannya sebagaimana kamu tidak nampak di dunia dahulu akan kebenaran Rasul Kami)? ‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Aşlawhā Fāşbirū 'Aw Lā Taşbirū Sawā'un `Alaykum ۖ 'Innamā Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna 052016 "Rasalah bakarannya; kemudian sama ada kamu bersabar (menderita azabnya) atau tidak bersabar, sama sahaja (tidak ada faedahnya) kepada kamu, kerana kamu tidak dibalas melainkan dengan apa yang kamu telah kerjakan". ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Na`īmin 052017 Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, di tempatkan dalam taman-taman Syurga dan nikmat kesenangan (yang tidak ada taranya). ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Fākihīna Bimā 'Ātāhum Rabbuhum Wa Waqāhum Rabbuhum `Adhāba Al-Jaĥīmi 052018 Mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka, dan mereka dipelihara Tuhan dari azab neraka.Mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka, dan mereka dipelihara Tuhan dari azab neraka. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍ ‌‍ ‍‍‌
Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā Kuntum Ta`malūna 052019 (Dan dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman yang lazat serta baik kesudahannya, dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan". ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Muttaki'īna `Alá Sururin Maşfūfatin ۖ Wa Zawwajnāhum Biĥūrin `Īnin 052020 Mereka duduk berbaring di atas pelamin-pelamin yang berderet; dan Kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌‍ ‍‍‍‌‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Attaba`at/hum Dhurrīyatuhum Bi'īmānin 'Alĥaqnā Bihim Dhurrīyatahum Wa Mā 'Alatnāhum Min `Amalihim Min Shay'in ۚ Kullu Amri'in Bimā Kasaba Rahīnun 052021 Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, Kami hubungkan (himpunkan) zuriat keturunannya itu dengan mereka (di dalam Syurga); dan Kami (dengan itu) tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal-amal mereka; tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌ۚ ‌ ‌ ‌‍
Wa 'Amdadnāhum Bifākihatin Wa Laĥmin Mimmā Yashtahūna 052022 Dan (penduduk Syurga itu) Kami tambahi mereka (dari semasa ke semasa), dengan buah-buahan dan daging dari berbagai jenis yang mereka ingini. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Yatanāza`ūna Fīhā Ka'sāan Lā Laghwun Fīhā Wa Lā Ta'thīmun 052023 Mereka di dalam Syurga itu (kerana melahirkan kemesraan antara satu dengan yang lain): berebut-rebut mengambil piala yang berisi arak yang tidak menyebabkan timbul (dari peminumnya) perkara yang sia-sia dan tidak pula menyebabkan (peminumnya menanggung) dosa. ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Wa Yaţūfu `Alayhim Ghilmānun Lahum Ka'annahum Lu'ulu'uun Maknūnun 052024 Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka, (yang cantik parasnya) seolah-olah anak-anak muda itu mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. ‍‍‍‍
Wa 'Aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna 052025 Dan (dengan berada dalam nikmat itu) mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Qālū 'Innā Kunnā Qablu Fī 'Ahlinā Mushfiqīna 052026 Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, semasa berada dalam kalangan keluarga kami - selalu merasa cemas takut (daripada berlaku derhaka kepada Allah), ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Famanna Allāhu `Alaynā Wa Waqānā `Adhāba As-Samūmi 052027 "Maka Allah mengurniakan kami (rahmat dan taufiqNya), serta memelihara kami dari azab neraka. ‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌
'Innā Kunnā Min Qablu Nad`ūhu ۖ 'Innahu Huwa Al-Barru Ar-Raĥīmu 052028 "Sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahNya (dan memohon pertolonganNya). Kerana sesungguhnya Dia lah sahaja yang sentiasa melimpahkan ihsanNya, lagi Yang Maha Mengasihani". ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ۖ
Fadhakkir Famā 'Anta Bini`mati Rabbika Bikāhinin Wa Lā Majnūnin 052029 Maka hendaklah engkau (wahai Muhammad) tetap tekun memberi peringatan (dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan janganlah dihiraukan golongan yang ingkar), kerana engkau dengan nikmat Tuhanmu (yang dilimpahkanNya kepadamu itu) bukanlah seorang pawang dan bukan pula seorang gila. ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
'Am Yaqūlūna Shā`irun Natarabbaşu Bihi Rayba Al-Manūni 052030 (Mereka menuduh Nabi Muhammad dengan yang bukan-bukan), bahkan mereka mengatakan: "(Muhammad) itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya". ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍
Qul Tarabbaşū Fa'innī Ma`akum Mina Al-Mutarabbişīna 052031 Katakanlah (wahai Muhammad): "Tunggulah kamu (akan apa yang kamu tuduh itu), maka sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang menunggu bersama-sama kamu (akan apa yang dijanjikan oleh Allah Taala)". ‍ ‍‍‍‍‍
'Am Ta'muruhum 'Aĥlāmuhum Bihadhā ۚ 'Am Hum Qawmun Ţāghūna 052032 Adakah mereka disuruh oleh akal fikiran mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang sedemikian itu, atau sememangnya mereka suatu kaum yang melampaui batas (dalam keingkaran dan kedegilannya)? ۚ
'Am Yaqūlūna Taqawwalahu ۚ Bal Lā Yu'uminūna 052033 (Bukan sahaja mereka ingkar dan degil) bahkan mereka berkata: "Dia (Muhammad) telah mereka-reka Al-Quran itu". (Tuduhan mereka yang demikian tidak berasas) bahkan mereka sengaja tidak mahu beriman! ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍
Falya'tū Biĥadīthin Mithlihi~ 'In Kānū Şādiqīna 052034 (Kalau tidak) maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata (yang fasih dan indah) seperti Al-Quran itu, jika betul mereka orang-orang yang benar dakwaannya. ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
'Am Khuliqū Min Ghayri Shay'in 'Am Humu Al-Khāliqūna 052035 (Mengapa mereka tidak beriman?) Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya, atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
'Am Khalaqū As-Samāwāti Wa Al-'Arđa ۚ Bal Lā Yūqinūna 052036 Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? (Sudah tentu tidak!) Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya). ‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍
'Am `Indahum Khazā'inu Rabbika 'Am Humu Al-Musayţirūna 052037 Adakah pada tangan mereka perbendaharaan Tuhanmu (sehingga mereka boleh memberi atau menahan sesuatu nikmat atau pangkat), atau merekalah yang berkuasa mentadbirkan segala-galanya? ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
'Am Lahum Sullamun Yastami`ūna Fīhi ۖ Falya'ti Mustami`uhum Bisulţānin Mubīnin 052038 Adakah mereka mempunyai tangga (untuk naik ke langit), yang dengannya mereka dapat mendengar (apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah? Jika ada) maka biarlah orang mereka yang mendengar itu membawa sesuatu bukti yang menyatakan kebenarannya. ‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍
'Am Lahu Al-Banātu Wa Lakumu Al-Banūna 052039 Adilkah (kamu sediakan) bagi Allah - anak-anak perempuan (yang kamu benci), dan untuk kamu - anak-anak lelaki (yang kamu sukai)? ‍‍
'Am Tas'aluhum 'Ajan Fahum Min Maghramin Muthqalūna 052040 Pernahkah engkau (wahai Muhammad) meminta sebarang bayaran kepada mereka (mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan), lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu (sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu)? ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍
'Am `Indahumu Al-Ghaybu Fahum Yaktubūna 052041 Adakah pada sisi mereka (Lauh Mahfuz yang mengandungi) perkara-perkara yang ghaib, lalu mereka menyalin (daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu)? ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Am Yurīdūna Kaydāan ۖ Fa-Al-Ladhīna Kafarū Humu Al-Makīdūna 052042 (Mereka tidak cukup dengan kata-kata dan tuduhan-tuduhan yang buruk sahaja) bahkan mereka hendak melakukan rancangan jahat (terhadapmu wahai Muhammad; tetapi mereka tidak akan berjaya) kerana orang-orang yang kafir itulah yang akan ditimpa balasan rancangan jahatnya. ‍‍‌ ‌‌ۖ ‍‍‍‍ ‌
'Am Lahum 'Ilahun Ghayru Allāhi ۚ Subĥāna Allāhi `Ammā Yushrikūna 052043 (Apabila datangnya balasan rancangan jahat itu maka) adakah bagi mereka Tuhan (yang dapat menyelamatkan mereka) selain dari Allah? Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan itu. ‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍
Wa 'In Yaraw Kisfāan Mina As-Samā'i Sāqiţāan Yaqūlū Saĥābun Markūmun 052044 Dan kiranya mereka melihat sepotong besar dari langit gugur (untuk menimpa mereka), mereka akan berkata: "(Itu adalah) awan yang bertompok - berlapis-lapis!" ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Fadharhum Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Fīhi Yuş`aqūna 052045 (Kalau keingkaran dan kedegilan mereka sampai begitu sekali) maka biarkanlah mereka (wahai Muhammad, dan janganlah dihiraukan) sehingga mereka menemui hari yang padanya mereka akan binasa - ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Yawma Lā Yughnī `Anhum Kayduhum Shay'āan Wa Lā Hum Yunşarūna 052046 (Iaitu) hari segala rancangan jahat dan tipu daya mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah kepada mereka, dan mereka pula tidak diberikan pertolongan. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Inna Lilladhīna Žalamū `Adhābāan Dūna Dhālika Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 052047 Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa selain dari azab yang tersebut, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya). ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‍
Wa Aşbir Liĥukmi Rabbika Fa'innaka Bi'a`yuninā ۖ Wa Sabbiĥ Biĥamdi Rabbika Ĥīna Taqūmu 052048 Dan (dengan yang demikian) bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada mereka), kerana sesungguhnya engkau tetap terselamat dalam pemuliharaan serta pengawasan Kami; dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu semasa engkau bangun. ‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ۖ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mina Al-Layli Fasabbiĥhu Wa 'Idbāra An-Nujūmi 052049 Dan juga hendaklah engkau bertasbih kepadaNya pada waktu malam, dan ketika bintang-bintang tenggelam (pada waktu subuh). ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah