Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

51) Sūrat Adh-Dhāriyāt

Printed format

51)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Adh-Dhāriyāti Dharwan 051001 Demi angin yang menerbang dan menaburkan (debu, biji-bijian benih, dan lain-lainnya), dengan penerbangan dan penaburan yang sesungguh-sungguhnya, ‌‌‍‍ ‌‌‌‌
Fālĥāmilāti Wiqan 051002 Dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya (ke tempat yang dikehendaki), - ‍‍‍‌
Fāljāriyāti Yusan 051003 Dan kapal-kapal yang belayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya, - ‍‍
Fālmuqassimāti 'Aman 051004 Dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya; ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
'Innamā Tū`adūna Laşādiqun 051005 (Sumpah demi sumpah) bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu (mengenai hari akhirat) tetap benar; ‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍
Wa 'Inna Ad-Dīna Lawāqi`un 051006 Dan bahawa sesungguhnya balasan amal, tetap berlaku. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa As-Samā'i Dhāti Al-Ĥubuki 051007 Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya, ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍
'Innakum Lafī Qawlin Mukhtalifin 051008 Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlainan pendapat (mengenai ugama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, s.a.w). ‌ ‍‍‍
Yu'ufaku `Anhu Man 'Ufika 051009 Dipalingkan daripada (perselisihan) itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah (dengan sebab keikhlasannya mencari kebenaran). ‍‌‍‍‍ ‍‌
Qutila Al-Kharşūna 051010 Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja, ‍‍
Al-Ladhīna HumGhamratin Sāhūna 051011 (Iaitu) orang-orang yang tenggelam alam kejahilan, serta lalaikan (hari pembalasan). ‍‍‍‍‍
Yas'alūna 'Ayyāna Yawmu Ad-Dīni 051012 Mereka bertanya (secara mengejek): "Bilakah datangnya hari pembalasan itu?" ‍‍ ‌‍‍‍
Yawma Hum `Alá An-Nāri Yuftanūna 051013 (Jawabnya: hari itu ialah) hari mereka diseksa (dengan dibakar) atas api neraka, - ‍‍‍‍‍‍‌
Dhūqū Fitnatakumdhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tasta`jilūna 051014 (Sambil dikatakan kepada mereka): "Rasalah azab seksa yang disediakan untuk kamu; inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya". ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa `Uyūnin 051015 Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan matair-matair terpancar padanya. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
'Ākhidhīna Mā 'Ātāhum Rabbuhum ۚ 'Innahum Kānū Qabla Dhālika Muĥsinīna 051016 (Keadaan mereka di sana) sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ۚ‍‍‍ ‌
Kānū Qalīlāan Mina Al-Layli Mā Yahja`ūna 051017 Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: masa dari waktu malam, untuk mereka tidur. ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Bil-'Asĥāri Hum Yastaghfirūna 051018 Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun). ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Fī 'Amwālihim Ĥaqqun Lilssā'ili Wa Al-Maĥrūmi 051019 Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta). ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Fī Al-'Arđi 'Āyātun Lilmūqinīna 051020 Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah) bagi orang-orang (yang mahu mencapai pengetahuan) yang yakin, ‌‍ ‌‍‍‍
Wa Fī 'Anfusikum ۚ 'Afalā Tubşirūna 051021 Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? ‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Fī As-Samā'i Rizqukum Wa Mā Tū`adūna 051022 Dan di langit pula terdapat (sebab-sebab) rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah (ditakdirkan dan) dijanjikan kepada kamu. ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌
Fawarabbi As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'Innahu Laĥaqqun Mithla Mā 'Annakum Tanţiqūna 051023 Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya (apa yang tersebut) itu tetap benar, (tidak patut diragu-ragukan) sebagaimana (tidak sepatutnya diragukan) benarnya kamu dapat berkata-kata. ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Hal 'Atāka Ĥadīthu Đayfi 'Ibhīma Al-Mukramīna 051024 Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍
'Idh Dakhalū `Alayhi Faqālū Salāmāan ۖ Qāla Salāmun Qawmun Munkarūna 051025 Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata: "Salam sejahtera kepadamu!" Ia menjawab: Salam sejahtera kepada kamu! "(Sambil berkata dalam hati): mereka ini orang-orang yang tidak dikenal. ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‌
Fagha 'Ilá 'Ahlihi Fajā'a Bi`ijlin Samīnin 051026 Kemudian ia masuk mendapatkan Ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk (yang dipanggang). ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Faqarrabahu~ 'Ilayhim Qāla 'Alā Ta'kulūna 051027 Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata: "Silalah makan". ~ ‌‌
Fa'awjasa Minhum Khīfatan ۖ Qālū Lā Takhaf ۖ Wa Bashsharūhu Bighulāmin `Alīmin 051028 (Setelah dilihatnya mereka mereka tidak menjamah makanan itu), maka ia merasa takut dari keadaan mereka. (Melihat kecemasannya), mereka berkata: "Janganlah engkau takut (wahai Ibrahim)". Lalu mereka memberikan berita gembira kepadanya, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang berpengetahuan. ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍
Fa'aqbalati Amra'atuhu Fī Şarratin Faşakkat Wajhahā Wa Qālat `Ajūzun `Aqīmun 051029 (Mendengarkan berita yang mengembirakan itu), maka datanglah isterinya sambil menjerit (kehairanan) lalu menepuk mukanya sambil berkata: "Aku sudah tua, lagi mandul, (bagaimana aku boleh mendapat anak)?" ‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Qālū Kadhāliki Qāla Rabbuki ۖ 'Innahu Huwa Al-Ĥakīmu Al-`Alīmu 051030 Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu berfirman, (kami hanya menyampaikan sahaja); Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui". ‌‍ ۖ‍‍‍
Qāla Famā Khaţbukum 'Ayyuhā Al-Mursalūna 051031 Nabi Ibrahim bertanya: "(Selain dari itu) apa lagi tugas penting kamu wahai utusan Tuhan?" ‍‍‍ ‌‌
Qālū 'Innā 'Ursilnā 'Ilá Qawmin Mujrimīna 051032 Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk membinasakan mereka); ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Linursila `Alayhim Ĥijāratan Min Ţīnin 051033 "Supaya Kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah (yang dibakar), ‌‍ ‌ ‍‌
Musawwamatan `Inda Rabbika Lilmusrifīna 051034 "Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas (dalam keingkarannya)". ‍‌‍‍‍‌ ‌‍
Fa'akhrajnā Man Kāna Fīhā Mina Al-Mu'uminīna 051035 (Setelah sampai utusan Kami ke tempat itu), Kami (perintahkan mereka) mengeluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di situ. ‍‌ ‍‌‍‍
Famā Wajadnā Fīhā Ghayra Baytin Mina Al-Muslimīna 051036 (Sesudah dipereksa) maka (utusan) Kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam (yang beriman kepada Nabi Lut). ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Wa Taraknā Fīhā 'Āyatan Lilladhīna Yakhāfūna Al-`Adhāba Al-'Alīma 051037 Dan Kami tinggalkan di negeri itu (timbunan batu-batu yang telah menghujani dan membinasakan mereka), sebagai tanda (yang mendatangkan keinsafan) bagi orang-orang yang sedia takut kepada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Wa Fī Mūsá 'Idh 'Arsalnāhu 'Ilá Fir`awna Bisulţānin Mubīnin 051038 Dan juga pada (kisah) Nabi Musa (terdapat dalil-dalil yang memberi keinsafan), - ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Fatawallá Biruknihi Wa Qāla Sāĥirun 'Aw Majnūnun 051039 Maka Firaun berpaling ingkar dengan berdasarkan kekuasaannya sambil berkata: "(Musa itu) adalah seorang ahli sihir, atau seorang gila!" ‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Fa'akhadhnāhu Wa Junūdahu Fanabadhnāhum Al-Yammi Wa Huwa Mulīmun 051040 Lalu Kami (adakan jalan) mengambil Firaun bersama-sama tenteranya, kemudian Kami humbankan mereka ke dalam laut, sedang ia berkeadaan tercela. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌
Wa Fī `Ādin 'Idh 'Arsalnā `Alayhimu Ar-Rīĥa Al-`Aqīma 051041 Dan juga pada (kisah) kaum Aad (terdapat perkara-perkara yang menjadi iktibar), - ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan; - ‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Mā Tadharu Min Shay'in 'Atat `Alayhi 'Illā Ja`alat/hu Kālrramīmi 051042 Angin itu tidak meninggalkan sesuatupun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya (hancur) seperti debu. ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Wa Fī Thamūda 'Idh Qīla Lahum Tamatta`ū Ĥattá Ĥīnin 051043 Dan juga pada (kisah) kaum Thamud (terdapat perkara-perkara yang menjadi pelajaran) - ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu (yang termaklum)!" ‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌
Fa`ataw `An 'Amri Rabbihim Fa'akhadhat/humu Aş-Şā`iqatu Wa Hum Yanžurūna 051044 Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir (dengan tidak dapat melarikan diri), sedang mereka melihatnya. ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Famā Astaţā`ū Min Qiyāmin Wa Mā Kānū Muntaşirīna 051045 Dengan yang demikian, mereka tidak dapat bangun lagi, dan mereka juga tidak mendapat pertolongan. ‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Qawma Nūĥin Min Qablu ۖ 'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna 051046 Dan kaum Nuh (Kami juga telah binasakan) sebelum itu; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik - derhaka. ‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۖ‍‌‌ ‍‍‍
Wa As-Samā'a Banaynāhā Bi'ayydin Wa 'Innā Lamūsi`ūna 051047 Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌
Wa Al-'Arđa Farashnāhā Fani`ma Al-Māhidūna 051048 Dan bumi pula Kami hamparkan (untuk kemudahan kamu mendiaminya); maka Kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. ‌‌‍
Wa Min Kulli Shay'in Khalaqnā Zawjayni La`allakum Tadhakkarūna 051049 Dan tiap-tiap jenis Kami ciptakan berpasangan, supaya kami dan mengingati (kekuasaan kami dan mentauhidkan Kami). ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Fafirrū 'Ilá Allāhi ۖ 'Innī Lakum Minhu Nadhīrun Mubīnun 051050 (Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): "Maka segeralah kamu kembali kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata. ‍‍‌ ‌‌ ۖ‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Wa Lā Taj`alū Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara ۖ 'Innī Lakum Minhu Nadhīrun Mubīnun 051051 "Dan janganlah kamu adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam kepercayaan kamu), sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata". ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Kadhālika Mā 'Atá Al-Ladhīna Min Qablihim Min Rasūlin 'Illā Qālū Sāĥirun 'Aw Majnūnun 051052 Demikianlah (keadaan tiap-tiap kaum terhadap Rasulnya samalah seperti keadaan kaummu wahai Muhammad) - tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kaum-kaum yang terdahulu dari mereka, melainkan ada yang berkata: "Dia adalah seorang ahli sihir, atau seorang gila". ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
'Atawāşaw Bihi ۚ Bal Hum Qawmun Ţāghūna 051053 Adakah mereka semua telah berpesan-pesan (dan mencapai kata sepakat) untuk melemparkan tuduhan itu ? (Sudah tentu mereka tidak dapat berbuat demikian), bahkan mereka semuanya adalah kaum yang melampaui batas (dalam keingkarannya). ‍‌‌ ‍ ۚ
Fatawalla `Anhum Famā 'Anta Bimalūmin 051054 Oleh itu, berpalinglah (wahai Muhammad) daripada mereka (yang menentangmu itu dan janganlah dihiraukan), kerana engkau tidak akan disalahkan (setelah engkau memberi amaran kepada mereka). ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌
Wa Dhakkir Fa'inna Adh-Dhikrá Tanfa`u Al-Mu'uminīna 051055 Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Wa Mā Khalaqtu Al-Jinna Wa Al-'Insa 'Illā Liya`budūni 051056 Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Mā 'Urīdu Minhum Min Rizqin Wa Mā 'Urīdu 'An Yuţ`imūni 051057 Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍
'Inna Allāha Huwa Ar-Razzāqu Dhū Al-Qūwati Al-Matīnu 051058 Sesungguhnya Allah Dia lah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya. ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍
Fa'inna Lilladhīna Žalamū Dhanūbāan Mithla Dhanūbi 'Aşĥābihim Falā Yasta`jilūni 051059 (Setelah ternyata hakikat yang demikian), maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (yang menentang ajaran Nabi Muhammad) itu ada bahagiannya (dari azab seksa) seperti bahagian rakan-rakan mereka (kaum kafir yang telah lalu). Oleh itu, janganlah mereka meminta kepadaKu menyegerakan kedatangannya. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌
Fawaylun Lilladhīna Kafarū Min Yawmihimu Al-Ladhī Yū`adūna 051060 Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah