Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

81) Sūrat At-Takwīr

Printed format

81)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Idhā Ash-Shamsu Kūwirat 081-001 [[81 ~ AT-TAKWIR (PERISTIWA PENGGULUNGAN MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 29 ayat ~ Surat al-Takwr ini berisi gambaran tentang peristiwa pada saat dan setelah hari kiamat, kekuasaan Allah, penegasan kedudukan dan fungsi al-Qur'n, dan sanggahan atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar atas al-Qur'n. Bagian lain surat ini berisikan pembelaan atas diri Nabi Muhammad dari tuduhan gila, ancaman bagi orang-orang yang larut dalam kesesatan, perintah bagi kaum yang mau beristikamah untuk belajar dari al-Qur'n dan perintah untuk mengembalikan setiap urusan pada Allah Swt.]] Bila matahari telah dilipat dan tidak lagi bersinar. ‌‌‌ ‍ ‌‍
Wa 'Idhā An-Nujūmu Ankadarat 081-002 Bila bintang gemintang telah kehilangan cahaya. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍
Wa 'Idhā Al-Jibālu Suyyirat 081-003 Bila gunung-gunung digerakkan dari tempatnya, ‌‌‌‌ ‍‍
Wa 'Idhā Al-`Ishāru `Uţţilat 081-004 Bila makhluk yang mengandung kehilangan sesuatu yang dikandungnya. ‌‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Al-Wuĥūshu Ĥushirat 081-005 Bila binatang-binatang liar dikeluarkan dari sarangnya untuk dikumpulkan dalam keadaan abai karena suasana panik yang sangat dahsyat. ‌‌‌‌ ‍‍
Wa 'Idhā Al-Biĥāru Sujjirat 081-006 Bila samudra berubah menjadi lautan api. ‌‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍
Wa 'Idhā An-Nufūsu Zūwijat 081-007 Bila roh telah disatukan kembali dengan jasadnya. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat 081-008 Bila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya--sebagai tindakan perkenan untuk diri mereka sekaligus sebagai hujatan bagi orang yang memendam mereka, "Dosa apa yang membuat kalian dibunuh?" Padahal, jelas anak-anak perempuan itu tidak punya kesalahan apa-apa. ‌‌‌‌ ‍‍‌‌
Bi'ayyi Dhanbin Qutilat 081-009 Bila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya--sebagai tindakan perkenan untuk diri mereka sekaligus sebagai hujatan bagi orang yang memendam mereka, "Dosa apa yang membuat kalian dibunuh?" Padahal, jelas anak-anak perempuan itu tidak punya kesalahan apa-apa. ‌‌‍‌
Wa 'Idhā Aş-Şuĥufu Nushirat 081-010 Bila lembaran-lembaran catatan perbuatan manusia ditampakkan saat hari perhitungan. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍
Wa 'Idhā As-Samā'u Kushiţat 081-011 Bila langit tidak lagi berada di tempatnya, ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Al-Jaĥīmu Su``irat 081-012 Bila api neraka telah dinyalakan dengan dahsyat, ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍
Wa 'Idhā Al-Jannatu 'Uzlifat 081-013 Bila surga telah didekatkan. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌
`Alimat Nafsun Mā 'Aĥđarat 081-014 Bila semua peristiwa itu telah terjadi, setiap manusia akan menyadari kebaikan dan dosa yang pernah mereka lakukan. ‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Falā 'Uqsimu Bil-Khunnasi 081-015 Aku bersumpah dengan setegasnya, demi bintang yang mulai menampakkan diri saat terbit, dengan cahayanya yang redup. ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Al-Jawāri Al-Kunnasi 081-016 Yang beredar dan yang berlindung saat terbenam bak kijang yang berlindung di persembunyiannya. ‍‍‌‍‍‌ ‍‍
Wa Al-Layli 'Idhā `As`asa 081-017 Demi malam yang semakin menipis kepekatannya menjelang pagi, ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌
Wa Aş-Şubĥi 'Idhā Tanaffasa 081-018 Demi pagi ketika cahayanya mulai tampak dan anginnya mulai bertiup. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌
'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin 081-019 Al-Qur'n itu benar-benar ucapan utusan Allah yang mulia. ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍
Dhī Qūwatin `Inda Dhī Al-`Arshi Makīnin 081-020 Yang diberi kekuatan dalam menjalankan setiap tugas, yang berkedudukan tinggi di sisi Allah, Sang Pemilik Arasy. ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌
Muţā`in Thamma 'Amīnin 081-021 Yang ditaati di alam malaikat, yang jujur dalam menyampaikan wahyu. ‌ ‍
Wa Mā Şāĥibukum Bimajnūnin 081-022 Muhammad, yang kalian kenal dan kalian ketahui kecerdasan akalnya, bukanlah orang gila. ‍ ‍‍‍
Wa Laqad Ra'āhu Bil-'Ufuqi Al-Mubīni 081-023 Aku bersumpah, bahwa Muhammad telah melihat sendiri Jibril di sebuah ufuk yang menampakkan segala yang mungkin terlihat. ‌ ‌‍‌ ‍
Wa Mā Huwa `Alá Al-Ghaybi Biđanīnin 081-024 Muhammad bukan orang yang kikir dalam menyampaikan wahyu, yang ceroboh dalam menyampaikan dan mengajarkan wahyu ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mā Huwa Biqawli Shayţānin Rajīmin 081-025 Wahyu yang turun kepadanya bukanlah perkataan setan yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah Swt. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Fa'ayna Tadh/habūna 081-026 Adakah jalan lain yang lebih lurus dari jalan yang tengah kalian lalui?
'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna 081-027 Kitab suci al-Qur'n ini tidak lain hanyalah sebuah peringatan dan bahan pelajaran bagi penghuni alam. ‌ ‌‌ ‌
Liman Shā'a Minkum 'An Yastaqīma 081-028 Bagi orang yang berkeinginan meniti jalan lurus dan mencari kebenaran ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍
Wa Mā Tashā'ūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu Rabbu Al-`Ālamīna 081-029 Dan tidak satu pun keinginan kalian bakal terwujud, kecuali jika Allah telah menghendakinya. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah