Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

80) Sūrat `Abasa

Printed format

80)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
`Abasa Wa Tawallá 080-001 [[80 ~ 'ABASA (IA BERMUKA MASAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 42 ayat ~ Surat 'Abasa dimulai dengan sebuah kritikan terhadap Nabi Muhammad saw. saat dirinya berpaling dari seorang sahabat tunanetra, bernama Ibn Umm Maktm, yang sangat berharap mendapatkan ilmu dan petunjuk dari Nabi. Saat itu, Rasulullah sedang sibuk menerima tamu dari kalangan pembesar Quraisy dengan harapan mereka akan memberikan respon yang baik atas ajakan dan dakwah beliau. Diharapkan, melalui para pemuka kaum itu, akan semakin bertambah kalangan yang akan memeluk agama Islam. Ayat-ayat berikutnya mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada mereka semenjak lahir hingga ajal tiba. Sedang bagian akhir surat 'Abasa ini membicarakan tentang peristiwa hari kiamat. Ditegaskan dalam beberapa ayat bahwa manusia, kelak, hanya terpilah menjadi dua golongan saja. Pertama, orang-orang beriman yang bersukacita dan, kedua, orang-orang kafir pembuat kejahatan.]] Roman muka Nabi Muhammad telah berubah dan menampakkan kebencian seraya memalingkan diri,
'An Jā'ahu Al-'A`má 080-002 pada saat seorang tunanetra datang kepadanya menanyakan persoalan agama. ‍‍
Wa Mā Yudrīka La`allahu Yazzakká 080-003 Tahukah kamu kalau-kalau orang buta itu akan membersihkan jiwanya melalui pelajaran yang mungkin didapat darimu? ‌ ‍‍‍‍‍ ‍
'Aw Yadhdhakkaru Fatanfa`ahu Adh-Dhikrá 080-004 Atau akan mengambil nasihat yang bermanfaat bagi dirinya? ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍
'Ammā Mani Astagh 080-005 Sedang kalangan yang berharta dan berkedudukan, kamu sudi menemui mereka. Keinginanmu sangat besar untuk dapat menyampaikan misi dakwahmu pada mereka. ‍‌ ‍‍
Fa'anta Lahu Taşaddá 080-006 Sedang kalangan yang berharta dan berkedudukan, kamu sudi menemui mereka. Keinginanmu sangat besar untuk dapat menyampaikan misi dakwahmu pada mereka. ‍ ‍‍‍‍‍‌
Wa Mā `Alayka 'Allā Yazzakká 080-007 Apakah kamu bersalah jika mereka tidak mau membersihkan jiwa dengan keimanan? ‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Wa 'Ammā Man Jā'aka Yas`á 080-008 Sementara orang yang datang kepadamu dengan maksud mencari ilmu dan mengharap petunjuk, dan merasa takut pada Allah, kamu tinggalkan. ‍‌ ‍‌‍‍
Wa Huwa Yakhshá 080-009 Sementara orang yang datang kepadamu dengan maksud mencari ilmu dan mengharap petunjuk, dan merasa takut pada Allah, kamu tinggalkan. ‌ ‍‍‍
Fa'anta `Anhu Talahhá 080-010 Sementara orang yang datang kepadamu dengan maksud mencari ilmu dan mengharap petunjuk, dan merasa takut pada Allah, kamu tinggalkan. ‍ ‍‌‍‍
Kallā 'Innahā Tadhkiratun 080-011 Sungguh ayat-ayat ini hendaknya dapat menjadi pelajaran. ‌ ‌‍‌ ‍
Faman Shā'a Dhakarahu 080-012 Barangsiapa yang berkeinginan, hendaknya mengambil pelajaran dari al-Qur'n. ‍‌‍‍‌‌ ‌‍
Şuĥufin Mukarramatin 080-013 Al-Qur'n itu berada dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah, ‌ ‍
Marfū`atin Muţahharatin 080-014 pada kedudukan yang tinggi, dan amat jauh dari kekurangan. ‌ ‍‍‍‍‍
Bi'aydī Safaratin 080-015 Dalam genggaman para malaikat yang dijadikan sebagai perantara oleh Allah antara diri-Nya dan para rasul.
Kirāmin Bararatin 080-016 Malaikat-malaikat yang berperangai baik dan selalu mengerjakan kebaikan ‍‌ ‌ ‍‌‍
Qutila Al-'Insānu Mā 'Akfarahu 080-017 Binasalah manusia! Apakah gerangan yang membuatnya ingkar padahal Allah telah berkenan memberikan karunia kebaikan kepadanya? ‍‍‍‍‌ ‌‍
Min 'Ayyi Shay'in Khalaqahu 080-018 Tidakkah ia ingat dari apa dirinya diciptakan? ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Min Nuţfatin Khalaqahu Faqaddarahu 080-019 Manusia diciptakan dari nutfah, air yang hina. Allah telah menentukan fase kehidupan mereka sejak awal penciptaan. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍
Thumma As-Sabīla Yassarahu 080-020 Kemudian Allah menunjukkan dan memudahkan jalan bagi diri mereka menuju keimanan. ‍‍‍‍‍‍ ‍
Thumma 'Amātahu Fa'aqbarahu 080-021 Pada akhirnya Allah mematikan manusia dan memuliakannya dengan menguburnya. ‌‍ ‍‍‍‍
Thumma 'Idhā Shā'a 'Ansharahu 080-022 Dan jika berkehendak, Allah akan segera membangkitkannya setelah mati. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍
Kallā Lammā Yaqđi Mā 'Amarahu 080-023 Sungguh manusia belum melaksanakan kewajiban perintah Allah untuk beriman dan taat kepada-Nya sepanjang hidup di dunia. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Falyanžuri Al-'Insānu 'Ilá Ţa`āmihi 080-024 Hendaknya manusia merenungkan, bagaimana Kami mengatur dan menyediakan makanan yang mereka butuhkan. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌
'Annā Şabab Al-Mā'a Şabbāan 080-025 Kami telah mencurahkan hujan dari langit sederas-derasnya. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍
Thumma Shaqaq Al-'Arđa Shaqqāan 080-026 Kami telah menjadikan bumi merekah dengan tumbuh-tumbuhan. ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Fa'anbatnā Fīhā Ĥabbāan 080-027 Kami tumbuhkan biji-bijian dari bumi, yang sebagian dimakan dan sebagian lain disimpan. ‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa `Inabāan Wa Qađbāan 080-028 Anggur dan tumbuhan yang dimakan dalam keadaan segar. ‌ ‌‍‍‍
Wa Zaytūnāan Wa Nakhlāan 080-029 Buah zaitun yang berkualitas baik dan pohon kurma yang produktif dan menghasilkan buah. ‌ ‌‍‍‍
Wa Ĥadā'iqa Ghulbāan 080-030 Kebun-kebun yang lebat. ‍‍‌
Wa Fākihatan Wa 'Abbāan 080-031 Buah-buahan yang dimakan oleh manusia dan rerumputan yang menjadi santapan binatang ternak. ‌ ‌‌
Matā`āan Lakum Wa Li'an`āmikum 080-032 Kami hidupkan tumbuhan itu demi kesenangan kalian dan binatang ternak kalian. ‌ ‌‌
Fa'idhā Jā'ati Aş-Şākhkhatu 080-033 Dan apabila terdengar suara amat keras dan memekakkan telinga, pertanda hari kiamat tiba, ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Yawma Yafirru Al-Mar'u Min 'Akhīhi 080-034 pada saat setiap orang berlarian meninggalkan saudara, ibu bapak, istri dan anak-anaknya. ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍
Wa 'Ummihi Wa 'Abīhi 080-035 pada saat setiap orang berlarian meninggalkan saudara, ibu bapak, istri dan anak-anaknya. ‌‌
Wa Şāĥibatihi Wa Banīhi 080-036 pada saat setiap orang berlarian meninggalkan saudara, ibu bapak, istri dan anak-anaknya. ‍‍
Likulli Amri'in Minhum Yawma'idhin Sha'nun Yughnīhi 080-037 Pada hari itu manusia sibuk dengan urusan masing-masing. ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wujūhun Yawma'idhin Musfiratun 080-038 Hari itu akan tampak wajah yang berseri-seri, dan bersuka cita atas nikmat Tuhan. ‍‍‌ ‍
Đāĥikatun Mustabshiratun 080-039 Hari itu akan tampak wajah yang berseri-seri, dan bersuka cita atas nikmat Tuhan. ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Wujūhun Yawma'idhin `Alayhā Ghabaratun 080-040 Ada lagi, pada hari itu, muka yang keruh tertutup debu. ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍
Tarhaquhā Qataratun 080-041 Diterpa kegelapan yang hitam. ‍‍‍‌ ‍‍
'Ūlā'ika Humu Al-Kafaratu Al-Fajaratu 080-042 Itulah wajah orang-orang kafir yang banyak dosa, yang tidak mempedulikan dosa-dosa yang mereka perbuat. ‍‍‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah