Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

82) Sūrat Al-'Infiţār

Printed format

82)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Idhā As-Samā'u Anfaţarat 082-001 [[82 ~ AL-INFITHAR (TERBELAHNYA LANGIT) Pendahuluan: Makkiyyah, 19 ayat ~ Surat al-Infithr memaparkan peristiwa-peristwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat dengan gaya bahasa yang dapat meyakinkan pembaca akan kesungguhan terjadinya kiamat. Saat itu, setiap orang akan mengetahui segala yang diperbuatnya di dunia. Ayat-ayat yang lain berisi peringatan pada manusia yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan--yang telah menjadikannya dan memberinya bentuk paling sempurna di seluruh alam--dan mendustakan hari pembalasan. Ayat-ayat selanjutnya memberikan penjelasan bahwa Allah Swt. mempunyai malaikat yang bertugas sebagai penjaga dan pencatat amal perbuatan manusia. Dikemukakan pula, dalam surat ini, bahwa kenikmatan dan kesenangan hidup akhirat akan didapat oleh orang-orang yang berbuat kebajikan. Sementara orang-orang kafir yang bergelimang dosa akan menemukan kesengsaraan. Mereka akan merasakan api neraka pada hari kiamat, hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Saat itu segala urusan berada dalam kekuasaan Allah.]] Bila langit terbelah. ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat 082-002 Bila bintang dan benda-benda langit lain jatuh berserakan, ‌‌‌‌ ‍‍
Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat 082-003 Bila seluruh lautan dibuka dengan dihilangkan batasan-batasanya. ‌‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍
Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat 082-004 Bila kuburan dibongkar sehingga keluarlah orang-orang mati yang ada di dalamnya. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍
`Alimat NafsunQaddamat Wa 'Akhkharat 082-005 Setiap insan akan mengetahui kebaikan dan keburukan yang telah mereka kerjakan, yang lewat maupun yang kemudian. ‌ ‌ ‍ ‌‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi 082-006 Wahai manusia, apa yang membuat kalian tergoda sehingga berani mendurhakai Tuhanmu Yang Maha Pemurah? ‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka 082-007 Yang menghadirkan dirimu dari ketiadaan ke alam wujud, menciptakan organ-organ tubuh yang dapat kamu manfaatkan, dan menjadikanmu seimbang dan serasi. ‍‍‍‍‍‍‌
Fī 'Ayyi ŞūratinShā'a Rakkabaka 082-008 Dalam bentuk yang dikehendaki-Nya, Tuhan menjadikanmu. . ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni 082-009 Tetapi kalian malah mendustakan pembalasan pada hari kiamat. ‌ ‍‍‍
Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna 082-010 Sesungguhnya diri kalian itu diawasi dan dijaga oleh para malaikat yang mulia di sisi Kami, yang mencatat dan membukukan segala perbuatan. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang kalian lakukan. ‍‍
Kirāmāan Kātibīna 082-011 Sesungguhnya diri kalian itu diawasi dan dijaga oleh para malaikat yang mulia di sisi Kami, yang mencatat dan membukukan segala perbuatan. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang kalian lakukan. ‌‌
Ya`lamūna Mā Taf`alūna 082-012 Sesungguhnya diri kalian itu diawasi dan dijaga oleh para malaikat yang mulia di sisi Kami, yang mencatat dan membukukan segala perbuatan. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang kalian lakukan. ‍‍
'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin 082-013 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati, kelak akan berada dalam kebahagiaan dan kesenangan yang besar. ‍‌‌‍
Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin 082-014 Sedangkan orang-orang yang menyalahi perintah Allah akan menjadi penghuni neraka yang membakar. Mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan nanti. ‍‍‌‍
Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni 082-015 Sedangkan orang-orang yang menyalahi perintah Allah akan menjadi penghuni neraka yang membakar. Mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan nanti. ‍‌ ‍
Wa Mā Hum `Anhā Bighā'ibīna 082-016 Mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni 082-017 Kamu tidak mengetahui apakah hari pembalasan itu, sebab persoalan ini berada di luar jangkauan pengetahuan dan akal pikiran. ‌ ‌‍‌ ‌ ‍
Thumma Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni 082-018 Tahukah kalian betapa dahsyatnya hari pembalasan? ‌ ‌‍‌ ‌ ‍
Yawma Lā Tamliku Nafsun Linafsin Shay'āan Wa ۖ Al-'Amru Yawma'idhin Lillāh 082-019 Pada hari itu tidak seorang pun dapat menolong atau mencelakakan orang lain. Semua urusan pada hari itu hanya ada pada Allah semata. ‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah