Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

38) Sūrat Şād

Printed format

38)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Şād Wa ۚ Al-Qur'āni Dhī Adh-Dhikri 038001 Saad; demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. ۚ‍‍‍‌ ‌ ‍‍
Bali Al-Ladhīna Kafarū Fī `Izzatin Wa Shiqāqin 038002 (Orang-orang yang mengingkari kerasulanmu - wahai Muhammad - tidak berdasarkan kebenaran) bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong angkuh dan suka menentang kebenaran. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍
Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Min Qarnin Fanādaw Walāta Ĥīna Manāşin 038003 (Tidakkah mereka menyedari) berapa banyak umat-umat (yang ingkar) yang terdahulu dari mereka, Kami binasakan? Lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri dari azab. ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Wa `Ajibū 'An Jā'ahum Mundhirun Minhum ۖ Wa Qāla Al-Kāfirūna Hādhā Sāĥirun Kadhdhābun 038004 Dan mereka (yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu) merasa hairan, bahawa mereka didatangi oleh seorang Rasul pemberi amaran, dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka yang kafir itu berkata: "Orang ini adalah seorang ahli sihir, lagi pendusta. ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌
'Aja`ala Al-'Ālihata 'Ilahāan Wāĥidāan ۖ 'Inna Hādhā Lashay'un `Ujābun 038005 " Patutkah ia menafikan tuhan-tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan: Tuhan hanya Satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan!" ‌ ‌‌‌‌ۖ ‌‌ ‍
Wa Anţalaqa Al-Mala'u Minhum 'Ani Amshū Wa Aşbirū `Alá 'Ālihatikum ۖ 'Inna Hādhā Lashay'un Yurādu 038006 Dan (ketika itu) keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka (memberi peransang dengan berkata): "Jalan terus (menurut cara penyembahan datuk nenek kamu) dan tetap tekunlah menyembah tuhan-tuhan kamu. Sebenarnya sikap ini adalah satu perkara yang amat dikehendaki. ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌
Mā Sami`nā Bihadhā Fī Al-Millati Al-'Ākhirati 'In Hādhā 'Illā Akhtilāqun 038007 " Kami tidak pernah mendengar tentang (soal mengesakan Tuhan) itu dalam ugama yang terakhir; perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata". ‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍
'A'uunzila `Alayhi Adh-Dhikru Min Bayninā ۚ Bal HumShakkin Min Dhikrī ۖ Bal Lammā Yadhūqū `Adhābi 038008 (Mereka berkata lagi): Patutkah wahyu peringatan itu diturunkan kepada Muhammad (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita?" (Mereka bukan sahaja ingkarkan kelayakan Nabi Muhammad menerima wahyu) bahkan mereka berada dalam keraguan tentang peringatan yang Aku wahyukan (kepada Nabi Muhammad) itu, bahkan mereka belum lagi merasai azab. ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ۚ ‌ ‍‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‌ ‌
'Am `Indahum Khazā'inu Raĥmati Rabbika Al-`Azīzi Al-Wahhābi 038009 Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Kuasa, lagi Yang Maha Melimpah pemberianNya?. ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌
'Am Lahum Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā ۖ Falyartaqū Fī Al-'Asbābi 038010 Atau adakah mereka menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya?. (Kalau ada kekuasaan yang demikian) maka biarlah mereka naik mendaki langit menurut jalan-jalan yang membawa mereka ke situ (untuk mentadbirkan seluruh alam). ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ۖ‍‍
Jundun Mā Hunālika Mahzūmun Mina Al-'Aĥzābi 038011 (Sebenarnya mereka hanyalah) satu pasukan tentera dari kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran), yang pada suatu masa kelak tetap akan dikalahkan. ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa `Ādun Wa Fir`awnu Dhū Al-'Awtādi 038012 Sebelum mereka itu, kaum Nabi Nuh, dan Aad (kaum Nabi Hud), serta Firaun yang mempunyai kerajaan yang kuat, telah juga mendustakan Rasul masing-masing. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‌
Wa Thamūdu Wa Qawmu Lūţin Wa 'Aşĥābu Al-'Aykati ۚ 'Ūlā'ika Al-'Aĥzābu 038013 Dan juga Thamud (kaum Nabi Soleh), dan kaum Nabi Lut, serta penduduk Aikah; merekalah kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran). ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍
'In Kullun 'Illā Kadhdhaba Ar-Rusula Faĥaqqa `Iqābi 038014 Tidak ada satupun dari kaum-kaum yang tersebut, melainkan telah mendustakan Rasul-rasul; maka berhaklah mereka ditimpa azab. ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Wa Mā Yanžuru Hā'uulā' 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Mā Lahā Min Fawāqin 038015 Dan orang-orang ini (yang menentang Nabi Muhammad), tidak menunggu melainkan satu jeritan suara yang tidak akan berulang lagi. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌
Wa Qālū Rabbanā `Ajjil Lanā Qiţţanā Qabla Yawmi Al-Ĥisābi 038016 Dan mereka pula berkata (secara mengejek-ejek): " Wahai Tuhan kami! Segerakanlah azab yang ditetapkan untuk kami, sebelum datangnya hari hitungan amal (yang dikatakan oleh Muhammad itu)". ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍
Aşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Adhkur `Abdanā Dāwūda Dhā Al-'Aydi ۖ 'Innahu~ 'Awwābun 038017 Bersabarlah (wahai Muhammad) terhadap apa sahaja yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba Kami Nabi Daud, yang mempunyai kekuatan (dalam pegangan ugamanya); sesungguhnya ia adalah sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan bersabar mematuhi perintah Kami). ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ۖ~ ‌‌‌
'Innā Sakhkharnā Al-Jibāla Ma`ahu Yusabbiĥna Bil-`Ashīyi Wa Al-'Ishrāqi 038018 Sesungguhnya Kami telah mudahkan gunung-ganang turut bertasbih memuji Kami bersama-sama dengannya; pada waktu petang dan ketika terbit matahari. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Aţ-Ţayra Maĥshūratan ۖ Kullun Lahu~ 'Awwābun 038019 Dan (Kami mudahkan juga) unggas turut berhimpun (untuk bertasbih memuji Kami bersama-sama dengannya); tiap-tiap satunya mengulangi tasbih masing-masing menurutnya. ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ~ ‌‌‌
Wa Shadadnā Mulkahu Wa 'Ātaynāhu Al-Ĥikmata Wa Faşla Al-Khiţābi 038020 Dan Kami kuatkan kerajaannya, serta Kami kurniakan kepadanya hikmah kebijaksanaan dan kepitahan berkata-kata (dalam menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman). ‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Wa Hal 'Atāka Naba'u Al-Khaşmi 'Idh Tasawwarū Al-Miĥrāba 038021 Dan sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) berita (perbicaraan dua) orang yang berselisihan? Ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat; ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
'Idh Dakhalū `Alá Dāwūda Fafazi`a Minhum ۖ Qālū Lā Takhaf ۖ Khaşmāni Baghá Ba`đunā `Alá Ba`đin Fāĥkum Baynanā Bil-Ĥaqqi Wa Lā Tushţiţ Wa Ahdinā 'Ilá Sawā'i Aş-Şirāţi 038022 Iaitu ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, lalu ia terkejut melihat mereka; mereka berkata kepadanya: " Janganlah takut, (kami ini) adalah dua orang yang berselisihan, salah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain; oleh itu hukumkanlah di antara kami dengan adil, dan janganlah melampaui (batas keadilan), serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus. ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍
'Inna Hādhā 'Akhī Lahu Tis`un Wa Tis`ūna Na`jatan Wa Liya Na`jatun Wāĥidatun Faqāla 'Akfilnīhā Wa `Azzanī Fī Al-Khiţābi 038023 " Sebenarnya orang ini ialah (seorang sahabat sebagai) saudaraku; ia mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor sahaja; dalam pada itu ia (mendesakku dengan) berkata: ' Serahkanlah yang seekor itu kepadaku ', dan dia telah mengalahkan daku dalam merundingkan perkara itu". ‌ ‌‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Qāla Laqad Žalamaka Bisu'uāli Na`jatika 'Ilá Ni`ājihi ۖ Wa 'Inna Kathīrāan Mina Al-Khulaţā'i Layabghī Ba`đuhum `Alá Ba`đin 'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Qalīlun Mā Hum ۗ Wa Žanna Dāwūdu 'Annamā Fatannāhu Fāstaghfara Rabbahu Wa Kharra ki`āan Wa 'Anāba 038024 Nabi Daud berkata: " Sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu (sebagai tambahan) kepada kambing-kambingnya; dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan (dalam berbagai-bagai lapangan hidup), setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh; sedang mereka amatlah sedikit!" Dan Nabi Daud (setelah berfikir sejurus), mengetahui sebenarnya Kami telah mengujinya (dengan peristiwa itu), lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali (bertaubat). ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‍ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌
Faghafarnā Lahu Dhālika ۖ Wa 'Inna Lahu `Indanā Lazulfá Wa Ĥusna Ma'ābin 038025 Maka Kami ampunkan kesalahannya itu; dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi Kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak). ‍‍‍‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌
Yā Dāwūdu 'Innā Ja`alnāka Khalīfatan Al-'Arđi Fāĥkum Bayna An-Nāsi Bil-Ĥaqqi Wa Lā Tattabi`i Al-Hawá Fayuđillaka `An Sabīli Allāhi ۚ 'Inna Al-Ladhīna Yađillūna `An Sabīli Allāhi Lahum `Adhābun Shadīdun Bimā Nasū Yawma Al-Ĥisābi 038026 Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu. ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍
Wa Mā Khalaq As-Samā'a Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Bāţilāan ۚ Dhālika Žannu Al-Ladhīna Kafarū ۚ Fawaylun Lilladhīna Kafarū Mina An-Nāri 038027 Dan tiadalah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan; yang demikian adalah sangkaan orang-orang yang kafir! Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir itu dari azab neraka. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‍‍‍‍ ‌‍‍
'Am Naj`alu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Kālmufsidīna Fī Al-'Arđi 'Am Naj`alu Al-Muttaqīna Kālfujjāri 038028 Patutkah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Atau patutkah Kami jadikan orang-orang yang bertaqwa sama seperti orang-orang yang berdosa? ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Kitābun 'Anzalnāhu 'Ilayka Mubārakun Liyaddabbarū 'Āyātihi Wa Liyatadhakkara 'Ūlū Al-'Albābi 038029 (Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu wahai Muhammad), -Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. ‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍
Wa Wahabnā Lidāwūda Sulaymāna ۚ Ni`ma Al-`Abdu ۖ 'Innahu~ 'Awwābun 038030 Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Daud (seorang anak bernama) Sulaiman ia adalah sebaik-baik hamba (yang kuat beribadat), lagi sentiasa rujuk kembali (bertaubat). ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍‍‍‌ ۖ~ ‌‌‌
'Idh `Uriđa `Alayhi Bil-`Ashīyi Aş-Şāfinātu Al-Jiyādu 038031 (Ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Sulaiman ditunjukkan kepadanya pada suatu petang, satu kumpulan kuda yang terpuji keadaannya semasa berdiri, lagi yang tangkas semasa berlari. ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Faqāla 'Innī 'Aĥbabtu Ĥubba Al-Khayri `An Dhikri Rabbī Ĥattá Tawārat Bil-Ĥijābi 038032 (Kerana lekanya dengan pertunjukan itu) maka Nabi Sulaiman berkata: " Sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada (kuda pembawa) kebaikan lebih daripada mengingati (ibadatku kepada) Tuhanku, sehingga (matahari) melindungi dirinya dengan tirai malam". ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍
Ruddūhā `Alayya ۖ Faţafiqa Masĥāan Bis-Sūqi Wa Al-'A`nāqi 038033 (Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orangnya): " Bawa balik kuda itu kepadaku"; maka ia pun tampil menyapu betis dan leher kuda itu (seekor demi seekor). ‌‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Laqad Fatannā Sulaymāna Wa 'Alqaynā `Alá Kursīyihi Jasadāan Thumma 'Anāba 038034 Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji Nabi Sulaiman (dengan satu kejadian), dan Kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad (yang tidak cukup sifatnya) kemudian ia kembali (merayu kepada Kami): - ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍
Qāla Rabbi Aghfir Lī Wa Hab Lī Mulkāan Lā Yanbaghī Li'ĥadin Min Ba`dī ۖ 'Innaka 'Anta Al-Wahhābu 038035 Katanya: " Wahai Tuhanku! Ampunkanlah kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) yang tidak akan ada pada sesiapapun kemudian daripadaku; sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa Melimpah kurniaNya ". ‌‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۖ‍ ‌‌
Fasakhkharnā Lahu Ar-Rīĥa Tajrī Bi'amrihi Rukhā'an Ĥaythu 'Aşāba 038036 Maka (Kami kabulkan permohonannya lalu) Kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke arah mana sahaja yang hendaK ditujunya; ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa Ash-Shayāţīna Kulla Bannā'in Wa Ghawwāşin 038037 Dan (Kami mudahkan baginya memerintah) Jin Syaitan; (ia memerintah) golongan-golongan yang pandai mendirikan bangunan, dan yang menjadi penyelam (bagi menjalankan kerja masing-masing). ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Wa 'Ākharīna Muqarranīna Fī Al-'Aşfādi 038038 Dan Jin-jin Syaitan yang lain dipasung dalam rantai-rantai belenggu. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
dhā `Aţā'uunā Fāmnun 'Aw 'Amsik Bighayri Ĥisābin 038039 (Serta Kami katakan kepadanya): " Inilah pemberian Kami (kepadamu), maka berikanlah (kepada sesiapa yang engkau suka), atau tahankanlah pemberian itu; (terserahlah kepadamu) dengan tidak ada sebarang hitungan (untuk menyalahkanmu) ". ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Inna Lahu `Indanā Lazulfá Wa Ĥusna Ma'ābin 038040 Dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat lagi mulia di sisi Kami, serta tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak). ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌
Wa Adhkur `Abdanā 'Ayyūba 'Idh Nādá Rabbahu~ 'Annī Massanī Ash-Shayţānu Binuşbin Wa `Adhābin 038041 Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba Kami: Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: " Sesungguhnya aku diganggu oleh Syaitan dengan (hasutannya semasa aku ditimpa) kesusahan dan azab seksa (penyakit)". ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍~‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Arkuđ Birijlika ۖdhā Mughtasalunridun Wa Sharābun 038042 (Maka Kami kabulkan permohonannya serta Kami perintahkan kepadanya): " Hentakkanlah (bumi) dengan kakimu " (setelah ia melakukannya maka terpancarlah air, lalu Kami berfirman kepadanya): " Ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum (bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin) ". ‌‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍
Wa Wahabnā Lahu~ 'Ahlahu Wa Mithlahum Ma`ahum Raĥmatan Minnā Wa Dhikrá Li'wlī Al-'Albābi 038043 Dan Kami kurniakan (lagi) kepadanya - keluarganya, dengan sekali ganda ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna (supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang). ‌‍‍‍‍‌ ~ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍
Wa Khudh Biyadika Đighthāan Fāđrib Bihi Wa Lā Taĥnath ۗ 'Innā Wa Jadnāhu Şābirāan ۚ Ni`ma Al-`Abdu ۖ 'Innahu~ 'Awwābun 038044 Dan (Kami perintahkan lagi kepadanya): " Ambilah dengan tanganmu seikat jerami kemudian pukulah (isterimu) dengannya; dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu ". Sesungguhnya Kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar; ia adalah sebaik-baik hamba; sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan ibadatnya). ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۗ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍ۚ ‍‍‍‌ ۖ~ ‌‌‌
Wa Adhkur `Ibādanā 'Ibhīma Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba 'Ūlī Al-'Aydī Wa Al-'Abşāri 038045 Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba-hamba Kami: Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak serta Nabi Yaakub, yang mempunyai kekuatan (melaksanakan taat setianya) dan pandangan yang mendalam (memahami ugamanya). ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Innā 'Akhlaşnāhum Bikhālişatin Dhikrá Ad-Dāri 038046 Sesungguhnya Kami telah jadikan mereka suci bersih dengan sebab satu sifat mereka yang murni, iaitu sifat sentiasa memperingati negeri akhirat. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‌ ‍‌
Wa 'Innahum `Indanā Lamina Al-Muşţafayna Al-'Akhyāri 038047 Dan sesungguhnya mereka di sisi Kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya. ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Adhkur 'Ismā`īla Wa Al-Yasa`a Wa Dhā Al-Kifli ۖ Wa Kullun Mina Al-'Akhyāri 038048 Dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi lsmail, dan Nabi Alyasak, serta Nabi Zulkifli; dan mereka masing-masing adalah dari orang-orang yang sebaik-baiknya. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ۖ
dhā Dhikrun ۚ Wa 'Inna Lilmuttaqīna Laĥusna Ma'ābin 038049 (Segala sifat-sifat yang mulia) ini, adalah menjadi sebutan penghormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa, disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak), - ‌‌ ‌ۚ ‌‌‍‍‍‍
Jannāti `Adnin Mufattaĥatan Lahumu Al-'Abwābu 038050 Iaitu beberapa buah Syurga tempat penginapan yang kekal, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka; ‍‍‍‍ ‍‌
Muttaki'īna Fīhā Yad`ūna Fīhā Bifākihatin Kathīratin Wa Sharābin 038051 (Mereka akan bersukaria) dalam Syurga itu sambil berbaring (di atas pelamin); mereka meminta di situ buah-buahan dan minuman yang berbagai jenisnya dan rasa kelazatannya. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍
Wa `Indahum Qāşirātu Aţ-Ţarfi 'Atrābun 038052 Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu (kepada mereka semata-mata), lagi yang sebaya umurnya. ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍
dhā Mā Tū`adūna Liyawmi Al-Ĥisābi 038053 Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungan amal! ‌‌ ‌ ‍‍‌
'Inna Hādhā Larizqunā Mā Lahu Min Nafādin 038054 Sesungguhnya ini ialah pemberian Kami kepada kamu, pemberian yang tidak akan habis-habis; - ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌
dhā ۚ Wa 'Inna Lilţţāghīna Lasharra Ma'ābin 038055 Nikmat-nikmat ini (adalah untuk orang-orang yang bertaqwa). Dan Bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (dengan kekufuran atau kederhakaannya) seburuk-buruk tempat kembali, - ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍
Jahannama Yaşlawnahā Fabi'sa Al-Mihādu 038056 Iaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya; maka seburuk-buruk tempat menetap ialah neraka Jahannam; ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
dhā Falyadhūqūhu Ĥamīmun Wa Ghassāqun 038057 Ini sejenis azab seksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir (untuk minuman mereka); ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Wa 'Ākharu Min Shaklihi~ 'Azwājun 038058 Dan azab seksa yang lain, yang serupa buruknya dan dahsyatnya adalah berbagai jenis lagi. ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ~‍ ‌‌‌‌
dhā Fawjun Muqtaĥimun Ma`akum ۖ Lā Marĥabāan Bihim ۚ 'Innahum Şālū An-Nāri 038059 (Penjaga neraka berkata kepada ketua-ketua golongan kafir dan penderhaka itu): " Ini ialah serombongan (orang-orang kamu) yang masuk berasak-asak bersama-sama kamu ". (Ketua-ketua itu berkata): " Mereka tidak perlu dialu-alukan, kerana sesungguhnya mereka pun akan menderita bakaran neraka ". ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ۖۚ‍‍
Qālū Bal 'Antum Lā Marĥabāan Bikum ۖ 'Antum Qaddamtumūhu Lanā ۖ Fabi'sa Al-Qarāru 038060 pengikut-pengikut mereka menjawab: " Bahkan kamulah yang tidak perlu dialu-alukan, kerana kamulah yang membawa azab sengsara ini kepada kami, maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan ". ‌ ‌‌‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍ۖ ‍‍‌‌
Qālū Rabbanā Man Qaddama Lanā Hādhā Fazid/hu `Adhābāan Đi`fāan An-Nāri 038061 Mereka berkata lagi: " Wahai Tuhan kami! Sesiapa yang membawa azab ini kepada kami, maka tambahilah dia azab seksa berlipat ganda di dalam neraka ". ‌ ‌‍‌ ‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌‍‍
Wa Qālū Mā Lanā Lā Nará Rijālāan Kunnā Na`udduhum Mina Al-'Ashr 038062 Dan penduduk neraka itu tetap akan bertanya sesama sendiri: " Mengapa kita tidak melihat orang-orang yang dahulu kita kirakan mereka sebagai orang-orang jahat (lagi hina)? ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌
'Āttakhadhnāhum Sikhrīyāan 'Amghat `Anhumu Al-'Abşāru 038063 " Adakah kita sahaja jadikan mereka ejek-ejekan (sedang mereka orang-orang yang benar)? Atau mata kita tidak dapat melihat mereka? ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
'Inna Dhālika Laĥaqqun Takhāşumu 'Ahli An-Nāri 038064 Sesungguhnya (segala yang diterangkan) itu adalah benar iaitu perbalahan dan cercaan penduduk neraka sesama sendiri. ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍
Qul 'Innamā 'Anā Mundhirun ۖ Wa Mā Min 'Ilahin 'Illā Al-Lahu Al-Wāĥidu Al-Qahhāru 038065 Katakanlah (wahai Muhammad): " Sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran, dan tidak ada sama sekali tuhan yang sebenar melainkan Allah Yang Maha Esa, lagi Yang kekuasaanNya mengatasi segala-galanya, - ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Al-`Azīzu Al-Ghaffāru 038066 " Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya; Yang Maha Kuasa, lagi Yang sentiasa Mengampuni (dosa hamba-hambaNya)". ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Qul Huwa Naba'un `Ažīmun 038067 Katakanlah lagi: " Apa yang aku terangkan itu (tentang keesaan Allah dan kebenaran kerasulanku) adalah berita penting yang amat besar (faedahnya). ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
'Antum `Anhu Mu`rūna 038068 " Yang kamu terus mengingkarinya. ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Mā Kāna Liya Min `Ilmin Bil-Mala'i Al-'A`lá 'Idh Yakhtaşimūna 038069 " Tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi (malaikat), semasa mereka bersoal jawab (mengenai Nabi Adam-kalaulah tidak diwahyukan kepadaku). ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'In Yūĥá 'Ilayya 'Illā 'Annamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun 038070 " Tiadalah diwahyukan kepadaku melainkan kerana sesungguhnya aku seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata (bukan seorang pembohong, atau ahli sihir, atau gila) ". ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Idh Qāla Rabbuka Lilmalā'ikati 'Innī Khāliqun Bashaan Min Ţīnin 038071 (Ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: " Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia - Adam dari tanah; ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌
Fa'idhā Sawwaytuhu Wa Nafakhtu Fīhi Min Rūĥī Faqa`ū Lahu Sājidīna 038072 " Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya ". ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍
Fasajada Al-Malā'ikatu Kulluhum 'Ajma`ūna 038073 (Setelah selesai kejadian Adam) maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali, -
'Illā 'Iblīsa Astakbara Wa Kāna Mina Al-Kāfirīna 038074 Melainkan Iblis; ia berlaku sombong takbur (mengingkarinya) serta menjadilah ia dari golongan yang kafir. ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Qāla Yā 'Iblīsu Mā Mana`aka 'An Tasjuda Limā Khalaqtu Biyadayya ۖ 'Āstakbarta 'Am Kunta Mina Al-`Ālīna 038075 Allah berfirman: " Hai lblis! Apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada (Adam) yang Aku telah ciptakan dengan kekuasaanKu? Adakah engkau berlaku sombong takbur, ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? " ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ۖ ‌ ‍‌‍‍
Qāla 'Anā Khayrun Minhu ۖ Khalaqtanī Min Nārin Wa Khalaqtahu Min Ţīnin 038076 Iblis menjawab: " Aku lebih baik daripadanya; Engkau (wahai Tuhanku) ciptakan daku dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah ". ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Qāla Fākhruj Minhā Fa'innaka Rajīmun 038077 Allah berfirman: " Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir. ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍
Wa 'Inna `Alayka La`natī 'Ilá Yawmi Ad-Dīni 038078 " Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat!" ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Qāla Rabbi Fa'anžirnī 'Ilá Yawmi Yub`athūna 038079 Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan (hari kiamat) ". ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Qāla Fa'innaka Mina Al-Munžarīna 038080 Allah berfirman: " Dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh - ‍‌‍‍‍‍
'Ilá Yawmi Al-Waqti Al-Ma`lūmi 038081 " Hingga ke hari masa yang termaklum ". ‌ ‍ ‍‍
Qāla Fabi`izzatika La'ughwiyannahum 'Ajma`īna 038082 Iblis berkata: " Demi kekuasaanmu (wahai Tuhanku), aku akan menyesatkan mereka semuanya, - ‍‍‍‍‍ ‌
'Illā `Ibādaka Minhumu Al-Mukhlaşīna 038083 " Kecuali hamba-hambaMu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan ". ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Fālĥaqqu Wa Al-Ĥaqqa 'Aqūlu 038084 Allah berfirman: " Maka Akulah Tuhan Yang Sebenar-benarnya, dan hanya perkara yang benar Aku firmankan - ‌‍
La'amla'anna Jahannama Minka Wa Mimman Tabi`aka Minhum 'Ajma`īna 038085 " Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat-zuriat Adam (yang derhaka) semuanya ". ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qul Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin Wa Mā 'Anā Mina Al-Mutakallifīna 038086 Katakanlah (wahai Muhammad): " Aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada ". ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌
'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna 038087 Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk seluruh alam. ‌ ‌‌ ‌
Wa Lata`lamunna Naba'ahu Ba`da Ĥīnin 038088 Dan demi sesungguhnya, kamu akan mengetahui kabenaran perkara-perkara yang diterangkannya, tidak lama lagi.
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah