Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

37) Sūrat Aş-Şāffāt

Printed format

37)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Aş-Şāffāti Şaffāan 037001 Demi (hamba-hambaKu) yang berbaris dengan berderet-deret - ‌‍‍‍‍‍
Fālzzājirāti Zajan 037002 (Hamba-hambaKu) yang melarang (dari kejahatan) dengan sesungguh-sungguhnya - ‍‌‍‌
Fālttāliyāti Dhikan 037003 (Hamba-hambaKu) yang membaca kandungan Kitab Suci; ‍‍ ‌‌
'Inna 'Ilahakum Lawāĥidun 037004 (Sumpah demi sumpah) sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Satu - ‌ ‌
Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Wa Rabbu Al-Mashāriqi 037005 Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhan (yang mengatur) tempat-tempat terbit matahari. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍
'Innā Zayyannā As-Samā'a Ad-Dunyā Bizīnatin Al-Kawākib 037006 Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan hiasan bintang-bintang. ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌ ‌
Wa Ĥifžāan Min Kulli Shayţāninridin 037007 Dan (Kami pelihara urusan langit itu) dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang derhaka; ‍‍‌ ‍‌‍‍
Lā Yassamma`ūna 'Ilá Al-Mala'i Al-'A`lá Wa Yuqdhafūna Min Kulli Jānibin 037008 (Dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar (percakapan malaikat) penduduk langit, dan mereka pula direjam (dengan api) dari segala arah dan penjuru, ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Duĥūan ۖ Wa Lahum `Adhābun Wa Aşibun 037009 Untuk mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus. ‌‌ۖ‍‍‌‌ ‌
'Illā Man Khaţifa Al-Khaţfata Fa'atba`ahu Shihābun Thāqibunā 037010 Kecuali sesiapa di antara Syaitan-syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan (malaikat), maka ia diburu dan diikuti (dengan rejaman) api yang menjulang lagi menembusi. ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Fāstaftihim 'Ahum 'Ashaddu Khalqāan 'Am Man Khalaqnā ۚ 'Innā Khalaqnāhum Min Ţīnin Lāzibin 037011 (Setelah nyata kekuasaan Kami) maka bertanyalah (wahai Muhammad) kepada mereka (yang ingkarkan hidupnya semula orang-orang mati): Adakah diri mereka lebih sukar hendak diciptakan, atau makhluk-makhluk lain yang Kami telah ciptakan? Sesungguhnya Kami telah mencipta mereka dari tanah liat (yang senang diubah dan diciptakan semula). ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌
Bal `Ajibta Wa Yaskharūna 037012 (Pertanyaan itu tidak juga berfaedah kepada mereka) bahkan engkau merasa hairan (terhadap keingkaran mereka), dan sebaliknya mereka mengejek-ejek (peneranganmu). ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Dhukkirū Lā Yadhkurūna 037013 Dan apabila diperingatkan, mereka tetap tidak mahu menerima peringatan itu. ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌
Wa 'Idhā Ra'aw 'Āyatan Yastaskhirūna 037014 Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami dan kebenaranmu), mereka mencari-cari jalan memperolok-olokkannya, - ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Qālū 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun 037015 Serta mereka berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Tubāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamabthūna 037016 "Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dibangkitkan hidup semula? ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Awa'ābā'uunā Al-'Awwalūna 037017 "Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu (akan dibangkitkan hidup semula)?" ‌‌‍‍‍‌‌
Qul Na`am Wa 'Antumkhirūna 037018 Jawablah (wahai Muhammad): "Ya, benar !(Kamu semua akan dibangkitkan) dengan keadaan hina-dina ". ‍ ‌‌‌‍ ‌‌‍‌
Fa'innamā Hiya Zajratun Wāĥidatun Fa'idhā Hum Yanžurūna 037019 (Kebangkitan ini mudah) kerana sesungguhnya ia boleh berlaku hanyalah dengan suara sahaja, maka dengan serta mereka semuanya (bangkit) melihat (apa yang akan jadi). ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa Qālū Yā Waylanā Hādhā Yawmu Ad-Dīni 037020 Dan (pada saat itu) mereka berkata:" Wahai celakanya kami, ini ialah hari balasan!" ‌ ‌‌ ‌‌ ‍
dhā Yawmu Al-Faşli Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna 037021 (Lalu malaikat berkata kepada mereka): " Ini ialah hari memutuskan hukum untuk memberi balasan yang dahulu kamu mendustakannya ". ‌‌ ‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍
Aĥshurū Al-Ladhīna Žalamū Wa 'Azwājahum Wa Mā Kānū Ya`budūna 037022 (Allah berfirman kepada malaikat):" Himpunkanlah orang-orang yang zalim itu, dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka, serta benda-benda yang mereka sembah - ‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌
Min Dūni Allāhi Fāhdūhum 'Ilá Şirāţi Al-Jaĥīmi 037023 "Yang lain dari Allah serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka. ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‌
Wa Qifūhum ۖ 'Innahum Mas'ūlūna 037024 "Dan hentikanlah mereka (menunggu), kerana sesungguhnya mereka akan disoal: ۖ‍ ‍‍‍
Mā Lakum Lā Tanāşarūna 037025 "Mengapa kamu tidak bertolong-tolongan (sebagaimana yang kamu dakwakan dahulu?" ‌ ‌ ‍‌
Bal Humu Al-Yawma Mustaslimūna 037026 (Mereka pada ketika itu tidak dapat berbuat apa-apa) bahkan mereka pada hari itu menyerah diri dengan hina (untuk diadili);
Wa 'Aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna 037027 Dan masing-masing pun mengadap satu sama lain, sambil kata mengata dan cela mencela. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Qālū 'Innakum Kuntum Ta'tūnanā `Ani Al-Yamīni 037028 Pengikut-pengikut berkata (kepada ketuanya):" Sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami (daripada beriman) dengan menggunakan kuasa kamu". ‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Qālū Bal Lam Takūnū Mu'uminīna 037029 Ketua-ketuanya menjawab: " (Tidak!) Bahkan kamulah sendiri tidak mahu menjadi orang-orang yang beriman!
Wa Mā Kāna Lanā `Alaykum Min Sulţānin ۖ Bal Kuntum Qawmāan Ţāghīna 037030 "Dan kami (selain daripada mengajak kamu (tidak mempunyai sebarang kuasa memerintah kamu, bahkan kamu sememangnya kaum yang melampaui batas. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍‌
Faĥaqqa `Alaynā Qawlu Rabbinā ۖ 'Innā Ladhā'iqūna 037031 (Dengan keadaan diri kita yang sedemikian) maka tetaplah di atas kita janji seksa (yang dijanjikan) oleh Tuhan kita, bahawa kita semua tentu akan merasai (azab itu). ‌‍ۖ‍‌ ‍‍‌‍‍
Fa'aghwaynākum 'Innā Kunnā Ghāwīna 037032 "(Dengan sebab ketentuan yang tersebut) maka kami pun mengajak kamu menjadi sesat, kerana sebenarnya kami adalah orang-orang sesat" ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Fa'innahum Yawma'idhin Al-`Adhābi Mushtarikūna 037033 Maka sesungguhnya mereka semua pada hari itu, menderita azab bersama. ‍ ‌‍‍‌
'Innā Kadhālika Naf`alu Bil-Mujrimīna 037034 Sesungguhnya demikianlah Kami melakukan kepada orang-orang yang berdosa. ‍‌ ‍‍‍
'Innahum Kānū 'Idhā Qīla Lahum Lā 'Ilāha 'Illā Al-Lahu Yastakbirūna 037035 Sebenarnya mereka dahulu apabila dikatakan kepadanya;" (ketahuilah, bahawa) tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah" - mereka bersikap takbur mengingkarinya, - ‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌
Wa Yaqūlūna 'A'innā Latārikū 'Ālihatinā Lishā`irin Majnūnin 037036 Serta mereka berkata: " Patutkah kami mesti meninggalkan tuhan-tuhan yang kami sembah, kerana mendengar ajakan seorang penyair gila?" ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Bal Jā'a Bil-Ĥaqqi Wa Şaddaqa Al-Mursalīna 037037 (Tidak! Nabi Muhammad bukan penyair dan bukan pula seorang gila) bahkan ia telah membawa kebenaran (tauhid), dan mengesahkan kebenaran (tauhid) yang dibawa oleh Rasul-rasul (yang terdahulu daripadanya). ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍
'Innakum Ladhā'iqū Al-`Adhābi Al-'Alīmi 037038 Sesungguhnya kamu (wahai orang-orang musyrik) akan merasai azab seksa yang tidak terperi sakitnya. ‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌
Wa Mā Tujzawna 'Illā Mā Kuntum Ta`malūna 037039 Dan kamu tidak dibalas melainkan (dengan balasan yang sepadan) dengan apa yang kamu telah kerjakan; ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
'Illā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna 037040 Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
'Ūlā'ika Lahum Rizqun Ma`lūmun 037041 Mereka itu beroleh limpah kurnia yang termaklum, ‍‍‌‍‍‍ ‌‍
Fawākihu ۖ Wa Hum Mukramūna 037042 Iaitu buah-buahan (yang lazat), serta mereka mendapat penghormatan, ‌‍ ۖ ‌ ‍
Fī Jannāti An-Na`īmi 037043 Di dalam syurga-syurga yang penuh melimpah dengan berjenis-jenis nikmat. ‍‍‍‍ ‍‍
`Alá Sururin Mutaqābilīna 037044 Mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin kebesaran; ‌ ‌‌ ‍‍‍
Yuţāfu `Alayhim Bika'sin Min Ma`īnin 037045 Diedarkan kepada mereka piala yang berisi arak (yang diambil) dari sungainya yang mengalir, ‌ ‍‌
Bayđā'a Ladhdhatin Lilshshāribīna 037046 Minuman itu putih bersih, lagi lazat rasanya, bagi orang-orang yang meminumnya, ‌‌
Lā Fīhā Ghawlun Wa Lā Hum `Anhā Yunzafūna 037047 Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan, dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya. ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Wa `Indahum Qāşirātu Aţ-Ţarfi `Īnun 037048 Sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya; ‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Ka'annahunna Bayđun Maknūnun 037049 (Putih kekuning-kuningan) seolah-olah mereka telur (burung kasuari) yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. ‍‍‍‍
Fa'aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna 037050 (Tinggalah penduduk Syurga itu menikmati kesenangan), lalu setengahnya mengadap yang lain, sambil berbincang dan bertanya-tanyaan. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Qāla Qā'ilun Minhum 'Innī Kāna Lī Qarīnun 037051 Seorang di antaranya berkata: " Sesungguhnya aku (di dunia) dahulu, ada seorang rakan (yang menempelak daku). ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
Yaqūlu 'A'innaka Lamina Al-Muşaddiqīna 037052 "katanya: Adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengakui benarnya (kebangkitan orang-orang mati pada hari akhirat)? ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Tubāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamadīnūna 037053 "Adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan (dihidupkan semula serta) dibalas apa yang telah kita lakukan? " ' ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Qāla Hal 'Antum Muţţali`ūna 037054 (Setelah menceritakan perihal rakannya itu) ia berkata lagi: " Adakah kamu hendak melihat (keadaan rakanku yang ingkar itu)?" ‌‌‍ ‍‍‍
Fāţţala`a Fara'āhu Fī Sawā'i Al-Jaĥīmi 037055 Maka ia pun memandang (ke arah neraka), lalu dilihatnya rakannya itu berada ditengah-tengah neraka yang menjulang-julang. ‍ ‍‍‍‌‌‌
Qāla Ta-Allāhi 'In Kidta Laturdīni 037056 Ia pun (menempelaknya dengan) berkata:" Demi Allah! Nyaris-nyaris engkau menceburkan daku dalam kebinasaan. ‌‌
Wa Lawlā Ni`matu Rabbī Lakuntu Mina Al-Muĥđarīna 037057 "Dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku (dengan hidayah petunjuk), nescaya akan menjadilah daku dari orang-orang yang dibawa hadir (untuk menerima balasan azab) ". ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍
'Afamā Naĥnu Bimayyitīna 037058 (Kemudian ia berkata kepada rakan-rakanya yang sedang menikmati kesenangan di Syurga bersama): " Bukankah kita (setelah mendapat nikmat-nikmat ini) tidak akan mati lagi, -
'Illā Mawtatanā Al-'Ūlá Wa Mā Naĥnu Bimu`adhdhabīna 037059 "Selain dari kematian kita yang dahulu, dan kita juga tidak akan terkena seksa?" ‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌
'Inna Hādhā Lahuwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 037060 Sesungguhnya (nikmat-nikmat kesenangan Syurga) yang demikian, ialah sebenar-benar pendapatan dan kemenangan yang besar. ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Limithli Hādhā Falya`mali Al-`Āmilūna 037061 Untuk memperoleh (kejayaan) yang seperti inilah hendaknya orang-orang yang beramal melakukan amal usahanya dengan bersungguh-sungguh (di dunia). ‌‌
'Adhalika Khayrun Nuzulāan 'Am Shajaratu Az-Zaqqūmi 037062 Manakah yang lebih baik, limpah kurniaan yang termaklum itu atau pokok zaqqum? ‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍
'Innā Ja`alnāhā Fitnatan Lilžžālimīna 037063 Sesungguhnya Kami jadikan pokok zaqqum itu satu ujian bagi orang-orang yang zalim (di dunia dan azab seksa bagi mereka di akhirat). ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Innahā Shajaratun Takhruju Fī 'Aşli Al-Jaĥīmi 037064 Sebenarnya ia sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka yang marak menjulang; ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍
Ţal`uhā Ka'annahu Ru'ūsu Ash-Shayāţīni 037065 Buahnya seolah-olah kepala Syaitan-syaitan; ‍‌ ‌‌‍‍‌
Fa'innahum La'ākilūna Minhā Famāli'ūna Minhā Al-Buţūna 037066 Maka sudah tentu mereka akan makan dari buahnya (sekalipun pahit dan busuk), sehingga mereka memenuhi perut darinya. ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Thumma 'Inna Lahum `Alayhā Lashawbāan Min Ĥamīmin 037067 Kemudian, sesungguhnya mereka akan beroleh lagi - selain itu- satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak. ‌ ‍‌
Thumma 'Inna Marji`ahum La'ilá Al-Jaĥīmi 037068 Setelah (mereka dibawa minum) maka tempat kembali mereka tetaplah ke dalam neraka yang menjulang-julang.
'Innahum 'Alfaw 'Ābā'ahum Đāllīna 037069 Sebenarnya mereka telah mendapati datuk nenek mereka berada dalam kesesatan; ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Fahum `Aláthārihim Yuhra`ūna 037070 Lalu mereka terburu-buru menurut jejak langkah datuk neneknya. ‌ ‌
Wa Laqad Đalla Qablahum 'Aktharu Al-'Awwalīna 037071 Dan demi sesungguhnya, telah sesat juga - sebelum kaummu (wahai Muhammad) - kebanyakan kaum-kaum yang telah lalu. ‍‍‍ ‌‌
Wa Laqad 'Arsalnā Fīhim Mundhirīna 037072 Pada hal, demi sesungguhnya, Kami telahpun mengutus dalam kalangan kaum-kaum itu, Rasul-rasul pemberi amaran. ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
nžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mundharīna 037073 Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang (yang mendustakan Rasul-rasul Kami) setelah diberi amaran, - ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
'Illā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna 037074 Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik (maka mereka akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan). ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad Nādānā Nūĥun Falani`ma Al-Mujībūna 037075 Dan demi sesungguhnya, Nabi Nuh telah berdoa merayu kepada Kami (memohon pertolongan), maka Kami adalah sebaik-baik yang kabulkan doa permohonan. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Najjaynāhu Wa 'Ahlahu Mina Al-Karbi Al-`Ažīmi 037076 Dan Kami telah selamatkan dia bersama-sama dengan keluarga dan pengikut-pengikutnya, dari kesusahan yang besar. ‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Wa Ja`alnā Dhurrīyatahu Humu Al-Bāqīna 037077 Dan Kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup (setelah Kami binasakan kaumnya yang ingkar). ‌ ‌‌‍
Wa Taraknā `Alayhi Fī Al-'Ākhirīna 037078 Dan Kami kekalkan baginya (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian: ‌ ‍‍‍‍‍
Salāmun `Alá Nūĥin Al-`Ālamīna 037079 "Salam sejahtera kepada Nabi Nuh dalam kalangan penduduk seluruh alam ! " ‌ ‍‍‍
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037080 Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. ‍‌ ‍‍‍
'Innahu Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna 037081 Sesungguhnya Nabi Nuh itu dari hamba-hamba Kami yang beriman. ‍‌ ‌‌
Thumma 'Aghraq Al-'Ākharīna 037082 Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain (yang mendustakannya). ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa 'Inna Min Shī`atihi La'ibhīma 037083 Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan (ajaran yang dibawa oleh) Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim. ‍‌ ‍‍
'Idh Jā'a Rabbahu Biqalbin Salīmin 037084 Ketika ia mematuhi perintah tuhannya dengan hati yang suci murni. ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌
'Idh Qāla Li'abīhi Wa Qawmihidhā Ta`budūna 037085 Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: " Apa yang kamu sembah? ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌
'A'ifkāan 'Ālihatan Dūna Allāhi Turīdūna 037086 "Patutkah kamu menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah, kerana kamu memutar belitkan kebenaran semata-mata (bukan kerana benarnya)? ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍
Famā Žannukum Birabbi Al-`Ālamīna 037087 "Maka bagaimana fikiran kamu pula terhadap Allah Tuhan sekalian alam?" ‍‍‍ ‍
Fanažara Nažratan An-Nujūmi 037088 Kemudian ia memandang dengan satu renungan kepada bintang-bintang (yang bertaburan di langit), ‌ ‍‍‍ ‍‍
Faqāla 'Innī Saqīmun 037089 Lalu berkata: "Sesungguhnya aku merasa sakit (tak dapat turut berhari raya sama)". ‍ ‍‍‍
Fatawallaw `Anhu Mudbirīna 037090 Setelah (mendengar kata-katanya) itu, mereka berpaling meninggalkan dia. ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Fagha 'Ilá 'Ālihatihim Faqāla 'Alā Ta'kulūna 037091 Lalu ia pergi kepada berhala-berhala mereka secara bersembunyi, serta ia bertanya (kepada berhala-berhala itu, secara mengejek-ejek): "Mengapa kamu tidak makan? ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Mā Lakum Lā Tanţiqūna 037092 "Mengapa kamu tidak menjawab?" ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Fagha `Alayhim Đarbāan Bil-Yamīni 037093 Lalu ia memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya (sehingga pecah berketul-ketul). ‍‌ ‌ ‍
Fa'aqbalū 'Ilayhi Yaziffūna 037094 (Setelah kaumnya mengetahui hal itu) maka datanglah mereka beramai-ramai kepadanya. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Qāla 'Ata`budūna Mā Tanĥitūna 037095 (Bagi menjawab bantahan mereka), ia berkata: "Patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat? ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Allāhu Khalaqakum Wa Mā Ta`malūna 037096 "Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu!" ‍‍‍‍‍ ‌‌
Qālū Abnū Lahu Bunyānāan Fa'alqūhu Fī Al-Jaĥīmi 037097 (Setelah tak dapat berhujah lagi, ketua-ketua) mereka berkata: "Binalah untuk Ibrahim sebuah tempat (untuk membakarnya), kemudian campakkan dia ke dalam api yang menjulang-julang itu". ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Fa'adū Bihi Kaydāan Faja`alnāhumu Al-'Asfalīna 037098 Maka mereka (dengan perbuatan membakar Nabi Ibrahim itu) hendak melakukan angkara yang menyakitinya, lalu Kami jadikan mereka orang-orang yang terkebawah (yang tidak berjaya maksudnya). ‌‍‌‌‌‌ ‍ ‌‌
Wa Qāla 'Innī Dhāhibun 'Ilá Rabbī Sayahdīni 037099 Dan Nabi Ibrahim pula berkata: "Aku hendak (meninggalkan kamu) pergi kepada Tuhanku, Ia akan memimpinku (ke jalan yang benar). ‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‍
Rabbi Hab Lī Mina Aş-Şāliĥīna 037100 " Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh!" ‍‍
Fabashsharnāhu Bighulāmin Ĥalīmin 037101 Lalu Kami berikan kepadanya berita yang mengembirakan, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. ‍‍‍‍
Falammā Balagha Ma`ahu As-Sa`ya Qāla Yā Bunayya 'Innī 'Ará Fī Al-Manāmi 'Annī 'Adhbaĥuka Fānžur Mādhā Tará ۚ Qāla Yā 'Abati Af`al Mā Tu'umaru ۖ Satajidunī 'In Shā'a Allāhu Mina Aş-Şābirīna 037102 Maka ketika anaknya itu sampai (ke peringkat umur yang membolehkan dia) berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata: "Wahai anak kesayanganku! Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu; maka fikirkanlah apa pendapatmu?". Anaknya menjawab: "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar". ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ۚ‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ۖ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Falammā 'Aslamā Wa Tallahu Liljabīni 037103 Setelah keduanya berserah bulat-bulat (menjunjung perintah Allah itu), dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, (Kami sifatkan Ibrahim - dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah Kami), ‍‍‌ ‌‌ ‌‍
Wa Nādaynāhu 'An Yā 'Ibhīmu 037104 Serta Kami menyerunya: "Wahai Ibrahim! ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍
Qad Şaddaqta Ar-Ru'uyā ۚ 'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037105 "Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu". Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. ‍‍‍‌‍ۚ‍‌ ‍‍‍
'Inna Hādhā Lahuwa Al-Balā'u Al-Mubīnu 037106 Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata; ‌‌ ‌ ‌‌
Wa Fadaynāhu Bidhibĥin `Ažīmin 037107 Dan Kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar; ‍‍ ‍ ‍‍‍
Wa Taraknā `Alayhi Fī Al-'Ākhirīna 037108 Dan Kami kekalkan baginya (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian: ‌ ‍‍‍‍‍
Salāmun `Alá 'Ibhīma 037109 "Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim!". ‌ ‌‍‍
Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037110 Demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. ‍‍
'Innahu Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna 037111 Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba Kami yang beriman. ‍‌ ‌‌
Wa Bashsharnāhu Bi'isĥāqa Nabīyāan Mina Aş-Şāliĥīna 037112 Dan Kami pula berikan kepadanya berita yang mengembirakan, bahawa ia akan beroleh (seorang anak): Ishak, yang akan menjadi Nabi, yang terhitung dari orang-orang yang soleh. ‍‍‍‍ ‍‍
Wa Bāraknā `Alayhi Wa `Alá 'Isĥāqa ۚ Wa Min Dhurrīyatihimā Muĥsinun Wa Žālimun Linafsihi Mubīnun 037113 Dan Kami limpahi berkat kepadanya dan kepada (anaknya): Ishak; dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan, dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata, terhadap dirinya sendiri. ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍
Wa Laqad Manannā `Alá Mūsá Wa Hārūna 037114 Dan demi sesungguhnya! kami telah melimpahkan nikmat pemberian kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌
Wa Najjaynāhumā Wa Qawmahumā Mina Al-Karbi Al-`Ažīmi 037115 Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari kesusahan yang besar; ‌ ‌‍‍‌ ‍‍
Wa Naşarnāhum Fakānū Humu Al-Ghālibīna 037116 Dan Kami menolong mereka sehingga menjadilah mereka orang-orang yang berjaya mengalahkan (lawannya); ‍‍
Wa 'Ātaynāhumā Al-Kitāba Al-Mustabīna 037117 Dan Kami berikan kepada keduanya Kitab Suci yang amat jelas keterangannya; ‌‌ ‍‍
Wa Hadaynāhumā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma 037118 Dan Kami berikan hidayah petunjuk kepada keduanya ke jalan yang lurus. ‍‍‍‌ ‍‍
Wa Taraknā `Alayhimā Fī Al-'Ākhirīna 037119 Dan Kami kekalkan bagi keduanya (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian: ‌ ‌ ‍‍
Salāmun `Alá Mūsá Wa Hārūna 037120 "Salam sejahtera kepada Nabi Musa dan Nabi Harun!" ‌ ‌ ‌‌‌
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037121 Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. ‍‌ ‍‍‍
'Innahumā Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna 037122 Sesungguhnya mereka berdua adalah dari hamba-hamba Kami yang beriman. ‍‌ ‍‌ ‌‌
Wa 'Inna 'Ilyāsa Lamina Al-Mursalīna 037123 Dan sesungguhnya Nabi Ilyas adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus. ‌‍‍‍
'Idh Qāla Liqawmihi~ 'Alā Tattaqūna 037124 (Ingatkanlah peristiwa) ketika ia berkata kepada kaumnya: "Hendaklah kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi laranganNya. ‌‌ ‍‍~‍ ‌‌ ‍‍‍
'Atad`ūna Ba`lāan Wa Tadharūna 'Aĥsana Al-Khāliqīna 037125 "Patutkah kamu menyembah berhala Ba'la, dan kamu meninggalkan (ibadat kepada) sebijak-bijak pencipta? ‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Al-Laha Rabbakum Wa Rabba 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna 037126 "Iaitu Allah Tuhan kamu, dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu!" ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Fakadhdhabūhu Fa'innahum Lamuĥđarūna 037127 Maka mereka mendustakannya; akibatnya mereka tetap akan dibawa hadir (untuk diseksa), ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌
'Illā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna 037128 Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik (maka mereka akan terselamat, dan mendapat sebaik-baik balasan). ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Taraknā `Alayhi Fī Al-'Ākhirīna 037129 Dan Kami kekalkan bagi Nabi Ilyas (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian: ‌ ‍‍‍‍‍
Salāmun `Alá 'Il Yā -Sīn 037130 "Salam sejahtera kepada Nabi Ilyas!" ‌ ‌ -
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037131 Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. ‍‌ ‍‍‍
'Innahu Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna 037132 Sesungguhnya Nabi Ilyas itu dari hamba-hamba Kami yang beriman. ‍‌ ‌‌
Wa 'Inna Lūţāan Lamina Al-Mursalīna 037133 Dan sesungguhnya Nabi Lut adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus.
'Idh Najjaynāhu Wa 'Ahlahu~ 'Ajma`īna 037134 (ingatkanlah peristiwa) ketika kami selamatkan dia dan keluarga serta pengikut-pengikutnya semuanya, ‌‌ ‍‍‍ ‌‌~
'Illā `Ajūzāan Al-Ghābirīna 037135 Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang dibinasakan. ‌ ‌‌‌‍‍‍‍
Thumma Dammarnā Al-'Ākharīna 037136 Kemudian Kami hancurkan yang lain (dari pengikut-pengikut Nabi Lut). ‍‌ ‍‍
Wa 'Innakum Latamurrūna `Alayhim Muşbiĥīna 037137 Dan sesungguhnya kamu (yang menentang Nabi Muhammad): berulang-alik (melalui bekas-bekas tempat tinggal) mereka, semasa kamu berada pada waktu pagi. ‍‍‌‍‍
Wa Bil-Layli ۗ 'Afalā Ta`qilūna 037138 Dan juga pada waktu malam; maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya?. ‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Yūnis Lamina Al-Mursalīna 037139 Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus.
'Idh 'Abaqa 'Ilá Al-Fulki Al-Mashĥūni 037140 (Ingatkanlah peristiwa) ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat. ‌‌ ‌‍ ‌‌
Fasāhama Fakāna Mina Al-Mudĥađīna 037141 (Dengan satu keadaan yang memaksa) maka dia pun turut mengundi, lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah yang digelunsurkan (ke laut). ‍‍ ‍‍
Fāltaqamahu Al-Ĥūtu Wa Huwa Mulīmun 037142 Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak. ‍‍‍‍ ‌‌
Falawlā 'Annahu Kāna Mina Al-Musabbiĥīna 037143 Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih), ‌ ‌‍‍
Lalabitha Fī Baţnihi~ 'Ilá Yawmi Yub`athūna 037144 Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Fanabadhnāhu Bil-`Arā'i Wa Huwa Saqīmun 037145 Oleh itu Kami campakkan dia keluar (dari perut ikan) ke tanah yang tandus (di tepi pantai), sedang ia berkeadaan sakit. ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Anbatnā `Alayhi Shajaratan Min Yaqţīnin 037146 Dan Kami tumbuhkan (untuk melindunginya) sebatang pokok yang berdaun lebar. ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Arsalnāhu 'Ilá Miā'ati 'Alfin 'Aw Yazīdūna 037147 Dan (Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu) Kami utuskan kepada (kaumnya yang seramai) seratus ribu atau lebih. ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌
Fa'āmanū Famatta`nāhum 'Ilá Ĥīnin 037148 (Setelah berlaku apa yang berlaku) maka mereka pun beriman, lalu Kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa (yang ditetapkan bagi masing-masing). ‌ ‌‌
Fāstaftihim 'Alirabbika Al-Banātu Wa Lahumu Al-Banūna 037149 (Oleh sebab ada di antara kaum musyrik Arab yang mendakwa bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah) maka bertanyalah (wahai Muhammad) kepada mereka itu: Adilkah mereka membahagi untuk Tuhanmu anak-anak perempuan, dan untuk mereka anak-anak lelaki? ‌‍ ‍‍
'Am Khalaq Al-Malā'ikata 'Ināthāan Wa Hum Shāhidūna 037150 Atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan Kami mencipta malaikat-malaikat itu - perempuan? ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
'Alā 'Innahum Min 'Ifkihim Layaqūlūna 037151 Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya, dengan sebab terpesongnya dari kebenaran, mereka berkata: ‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍
Walada Allāhu Wa 'Innahum Lakādhibūna 037152 "Allah beranak"; sedang mereka, sesungguhnya adalah orang-orang yang berdusta! ‍ ‌‌‍ ‌
'Āşţafá Al-Banāti `Alá Al-Banīna 037153 (Patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak, dan anak itu pula ialah anak-anak perempuan yang kamu tidak sukai?) Adakah Tuhan memilih serta mengutamakan anak-anak perempuan dari anak-anak lelaki (sedang kedua-dua jenis itu Dia lah yang menciptakannya)? ‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Mā Lakum Kayfa Taĥkumūna 037154 Apa sudah jadi kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum (yang terang-terang salahnya itu)? ‌ ‍‍‍
'Afalā Tadhakkarūn 037155 Setelah ditegur, maka tidakkah kamu mahu berusaha mengingatkan (bahawa Allah mustahil bagiNya anak-pinak)? ‌ ‌
'Am Lakum Sulţānun Mubīnun 037156 Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti yang nyata (menerangkan bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah)? ‍‍
Fa'tū Bikitābikum 'In Kuntum Şādiqīna 037157 (Kiranya ada) maka bawalah kitab kamu (yang menerangkan demikian), jika betul kamu orang-orang yang benar. ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Ja`alū Baynahu Wa Bayna Al-Jinnati Nasabāan ۚ Wa Laqad `Alimati Al-Jinnatu 'Innahum Lamuĥđarūna 037158 (Mereka telah mengatakan perkara yang mustahil) serta mengadakan pertalian kerabat di antara Allah dan malaikat, padahal demi sesungguhnya malaikat itu sedia mengetahui bahawa sebenarnya orang-orang yang melakukan demikian akan dibawa hadir (ke dalam azab pada hari akhirat). ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌
Subĥāna Allāhi `Ammā Yaşifūna 037159 Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan itu! ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Illā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna 037160 Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, (maka mereka akan terselamat, dan akan mendapat sebaik-baik balasan). ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Fa'innakum Wa Mā Ta`budūna 037161 Maka sebenarnya kamu (wahai orang-orang musyrik), dan apa yang kamu sembah itu. ‍ ‌‌ ‌
Mā 'Antum `Alayhi Bifātinīna 037162 Tidak akan dapat merosakkan perhubungan seseorang dengan Tuhannya, ‌ ‌‌‍ ‍‍‍
'Illā Man Huwa Şālī Al-Jaĥīmi 037163 kecuali orang-orang yang telah ditetapkan bahawa dia akan dibakar di dalam neraka yang menjulang-julang. ‌ ‍‌
Wa Mā Minnā 'Illā Lahu Maqāmun Ma`lūmun 037164 (Malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata): "Dan tiada sesiapapun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu (dalam menyempurnakan tugasnya); ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Innā Lanaĥnu Aş-Şāffūna 037165 "Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris (menjunjung perintah dan beribadat), ‍‌ ‍‍
Wa 'Innā Lanaĥnu Al-Musabbiĥūna 037166 "Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih (mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan)!" ‍‌
Wa 'In Kānū Layaqūlūna 037167 Dan sebenarnya mereka (yang musyrik) itu dahulu pernah berkata: ‌‌ ‌ ‍‍‍
Law 'Anna `Indanā Dhikan Mina Al-'Awwalīna 037168 "Kalaulah ada di sisi kami Kitab Suci dari (bawaan Rasul-rasul) yang telah lalu ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌
Lakunnā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna 037169 "Tentulah kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik!" ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Fakafarū Bihi ۖ Fasawfa Ya`lamūna 037170 (Setelah Al-Quran diturunkan kepada mereka) mereka mengingkarinya; oleh itu mereka akan mengetahui kelak (akibat kekufurannya). ‌ ‍ ۖ
Wa Laqad Sabaqat Kalimatunā Li`ibādinā Al-Mursalīn 037171 Dan demi sesungguhnya! Telah ada semenjak dahulu lagi, ketetapan Kami, bagi hamba-hamba Kami yang diutus menjadi Rasul - ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌
'Innahum Lahumu Al-Manşūrūna 037172 Bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan ‍‌‍‍‍‍‍‌‌
Wa 'Inna Jundanā Lahumu Al-Ghālibūna 037173 Dan bahawasanya tentera Kami (pengikut-pengikut Rasul), merekalah orang-orang yang mengalahkan (golongan yang menentang kebenaran). ‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Fatawalla `Anhum Ĥattá Ĥīnin 037174 Oleh itu berpalinglah (wahai Muhammad) dari mereka, (jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah) hingga ke suatu masa. ‍‌‍‍‍ ‌
Wa 'Abşirhum Fasawfa Yubşirūna 037175 Dan lihat (apa yang akan menimpa) mereka; tidak lama kemudian mereka akan melihat (kemenangan yang telah Kami tetapkan untukmu). ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Afabi`adhābinā Yasta`jilūna 037176 Maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab (yang telah ditetapkan oleh) Kami! ‌‌
Fa'idhā Nazala Bisāĥatihim Fasā'a Şabāĥu Al-Mundharīna 037177 Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan. ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Tawalla `Anhum Ĥattá Ĥīnin 037178 Dan berpalinglah (wahai Muhammad) dari mereka, (jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah) hingga ke suatu masa. ‍‌‍‍‍ ‌
Wa 'Abşir Fasawfa Yubşirūna 037179 Dan lihatlah (apa yang akan jadi); tidak lama kemudian, mereka pun akan melihat juga. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Subĥāna Rabbika Rabbi Al-`Izzati `Ammā Yaşifūna 037180 Akuilah kesucian Tuhanmu, - Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan, - dari apa yang mereka katakan! ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Salāmun `Alá Al-Mursalīna 037181 Dan (ucaplah) salam sejahtera kepada sekalian Rasul.
Wa Al-Ĥamdu Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna 037182 Serta (ingatlah bahawa) segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. ‌‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah