Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

92) Sūrat Al-Layl

Printed format

92)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Al-Layli 'Idhā Yaghshá 092-001 [[92 ~ AL-LAYL (MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 21 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah dengan tiga sumpah bahwa perbuatan manusia sangat beragam. Ada yang termasuk dalam kategori petunjuk (hud) dan ada pula yang termasuk dalam kategori kesesatan (dlall). Orang yang mau menginfakkan hartanya, bertakwa dan membenarkan adanya hal-hal yang baik, seperti diterangkan pada ayat selanjutnya, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang kikir, merasa cukup dan mendustakan adanya hal-hal yang baik, akan mendapatkan kesulitan dari Allah. Kekayaannya tidak akan berguna lagi ketika ia terjerumus ke dalam neraka. Sedangkan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Allah Swt. menjamin akan menunjuki berbagai jalan petunjuk, sebagai suatu karunia dari-Nya. Hanya milik-Nyalah ihwal kehidupan dunia dan akhirat. Dan Dia memperingatkan dengan neraka yang akan membakar orang-orang yang celaka, sedang orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka itu.]] Aku bersumpah demi malam, ketika kegelapannya telah merata. ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Wa An-Nahāri 'Idhā Tajallá 092-002 Demi siang ketika cahayanya telah terang benderang. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌
Wa Mā Khalaqa Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá 092-003 Demi Zat yang telah menciptakan dua jenis: laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, dari setiap makhluk yang berkembang biak. ‍‍ ‍‍‌ ‌
'Inna Sa`yakum Lashattá 092-004 Usaha kalian sungguh berbeda-beda. Ada yang membuat gembira pelakunya dan ada pula yang membuat celaka.
Fa'ammā Man 'A`ţá Wa Attaqá 092-005 Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan takut kepada Tuhannya sehingga menghindari melakukan segala sesuatu yang diharamkan-Nya, serta meyakini adanya hal-hal yang baik--yaitu beriman kepada Allah berdasarkan keyakinan--maka Kami akan menyiapkan untuknya jalan yang mengantarkannya kepada kemudahan dan ketenangan dengan mengarahkannya kepada jalan kebaikan. ‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍
Wa Şaddaqa Bil-Ĥusná 092-006 Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan takut kepada Tuhannya sehingga menghindari melakukan segala sesuatu yang diharamkan-Nya, serta meyakini adanya hal-hal yang baik--yaitu beriman kepada Allah berdasarkan keyakinan--maka Kami akan menyiapkan untuknya jalan yang mengantarkannya kepada kemudahan dan ketenangan dengan mengarahkannya kepada jalan kebaikan. ‍‍
Fasanuyassiruhu Lilyusrá 092-007 Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan takut kepada Tuhannya sehingga menghindari melakukan segala sesuatu yang diharamkan-Nya, serta meyakini adanya hal-hal yang baik--yaitu beriman kepada Allah berdasarkan keyakinan--maka Kami akan menyiapkan untuknya jalan yang mengantarkannya kepada kemudahan dan ketenangan dengan mengarahkannya kepada jalan kebaikan.
Wa 'Ammā Man Bakhila Wa Astagh 092-008 Sedangkan orang yang kikir dengan hartanya, sehingga tidak melaksanakan hak Allah yang ada pada harta itu, dan merasa cukup dengan kekayaan sehingga tidak butuh kepada apa yang ada di sisi Allah serta mendustakan adanya hal-hal yang baik, maka Kami akan menyiapkan baginya jalan untuk menuju kepada hal-hal yang mengantarkannya kepada kesulitan dan kecelakaan yang abadi. ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍
Wa Kadhdhaba Bil-Ĥusná 092-009 Sedangkan orang yang kikir dengan hartanya, sehingga tidak melaksanakan hak Allah yang ada pada harta itu, dan merasa cukup dengan kekayaan sehingga tidak butuh kepada apa yang ada di sisi Allah serta mendustakan adanya hal-hal yang baik, maka Kami akan menyiapkan baginya jalan untuk menuju kepada hal-hal yang mengantarkannya kepada kesulitan dan kecelakaan yang abadi.
Fasanuyassiruhu Lil`usrá 092-010 Sedangkan orang yang kikir dengan hartanya, sehingga tidak melaksanakan hak Allah yang ada pada harta itu, dan merasa cukup dengan kekayaan sehingga tidak butuh kepada apa yang ada di sisi Allah serta mendustakan adanya hal-hal yang baik, maka Kami akan menyiapkan baginya jalan untuk menuju kepada hal-hal yang mengantarkannya kepada kesulitan dan kecelakaan yang abadi.
Wa Mā Yughnī `Anhu Māluhu~ 'Idhā Taraddá 092-011 Maka, jika ia binasa, azab manakah yang dapat ditebus dengan harta yang ia kikirkan dahulu? ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍~ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌
'Inna `Alaynā Lalhudá 092-012 Sesungguhnya kewajiban Kamilah--sesuai dengan segala kebijaksanaan Kami--untuk menerangkan jalan petunjuk kepada makhluk. ‌ ‌
Wa 'Inna Lanā Lal'ākhirata Wa Al-'Ūlá 092-013 Dan hanya Kamilah yang berhak untuk mengurus di dunia dan akhirat. ‌ ‍‍‍‍‍
Fa'andhartukuman Talažžá 092-014 Maka Aku memperingatkan kalian dengan api neraka yang menyala-nyala. ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Lā Yaşlāhā 'Illā Al-'Ashqá 092-015 Tidak ada yang kekal di dalamnya kecuali orang kafir yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari ayat-ayat Tuhannya. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
Al-Ladhī Kadhdhaba Wa Tawallá 092-016 Tidak ada yang kekal di dalamnya kecuali orang kafir yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari ayat-ayat Tuhannya.
Wa Sayujannabuhā Al-'Atqá 092-017 Dan orang yang sangat takut untuk bersikap ingkar dan berbuat maksiat yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan untuk menyucikannya dari kotoran kekikiran akan dijauhkan dari api neraka. ‍‍‍‌ ‍‍
Al-Ladhī Yu'utī Mālahu Yatazakká 092-018 Dan orang yang sangat takut untuk bersikap ingkar dan berbuat maksiat yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan untuk menyucikannya dari kotoran kekikiran akan dijauhkan dari api neraka.
Wa Mā Li'ĥadin `Indahu Min Ni`matin Tuj 092-019 Menurut orang yang menginfakkan hartanya ini, tidak ada seorang pun yang berhak untuk memberikan nikmat dan ganjaran baginya. ‌ ‌ ‍‌‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌
'Illā Abtighā'a Wajhi Rabbihi Al-'A`lá 092-020 Tetapi ia menginfakkannya untuk mencari keridaan Allah, Tuhannya yang Mahatinggi. ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍
Wa Lasawfa Yarđá 092-021 Dan dia pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya dari Tuhannya dengan sempurna, sehingga keridaan itu benar-benar terwujud.
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah