Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

69) Sūrat Al-Ĥāqqah

Printed format

69)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ĥāqqatu 069-001 [[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari kiamat dan menyebutkan kehancuran dan siksaan keras yang dialami umat-umat terdahulu karena mendustakan risalah. Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit serta dikumpulkannya semua makhluk untuk diperhitungkan amalnya. Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan yang akan mereka terima serta peringatan bagi para pengikut kebatilan akan siksa yang menyakitkan. Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya dan kebenaran al-Qur'n yang mutlak.]] Hari kiamat yang akan terjadi itu benar. Apakah hari kiamat yang benar-benar akan terjadi itu? ‍‍
Al-Ĥāqqatu 069-002 [[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari kiamat dan menyebutkan kehancuran dan siksaan keras yang dialami umat-umat terdahulu karena mendustakan risalah. Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit serta dikumpulkannya semua makhluk untuk diperhitungkan amalnya. Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan yang akan mereka terima serta peringatan bagi para pengikut kebatilan akan siksa yang menyakitkan. Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya dan kebenaran al-Qur'n yang mutlak.]] Hari kiamat yang akan terjadi itu benar. Apakah hari kiamat yang benar-benar akan terjadi itu? ‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Ĥāqqatu 069-003 Apakah yang dapat memberitahukanmu tentang hakikatnya dan memberikan gambaran kepadamu tentang kedahsatannya? ‌ ‌‍‌‍‍
Kadhdhabat Thamūdu Wa `Ādun Bil-Qāri`ati 069-004 Kaum Tsamd dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang mengejutkan semua makhluk karena kedahsatannya. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Fa'ammā Thamūdu Fa'uhlikū Biţ-Ţāghiyati 069-005 Kaum Tsamd dibinasakan dengan peristiwa yang luar biasa dahsatnya. ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa 'Ammā `Ādun Fa'uhlikū Birīĥin Şarşarin `Ātiyatin 069-006 Sedangkan kaum 'Ad dibinasakan dengan angin kencang yang sangat dingin. ‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌
Sakhkharahā `Alayhim Sab`a Layālin Wa Thamāniyata 'Ayyāmin Ĥusūmāan Fatará Al-Qawma Fīhā Şar`á Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Khāwiyatin 069-007 Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama tujuh hari delapan malam secara terus menerus. Kamu akan melihat, di tempat angin itu bertiup, mereka mati bagaikan pangkal-pangkal pohon yang telah lapuk bagian dalamnya. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Fahal Tará Lahum Minqiyatin 069-008 Maka, apakah kamu masih melihat seseorang dari mereka yang tersisa dan tidak turut binasa? ‌‌ ‍‌
Wa Jā'a Fir`awnu Wa Man Qablahu Wa Al-Mu'utafikātu Bil-Khāţi'ati 069-009 Telah datang Fir'aun, orang-orang kafir dari umat terdahulu dan kelompok masyarakat yang keluar dari kebenaran dan fitrah yang suci dengan melakukan perbuatan dosa besar yang keji. ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Fa`aşaw Rasūla Rabbihim Fa'akhadhahum 'Akhdhatan biyatan 069-010 Masing-masing mereka durhaka kepada utusan Tuhan mereka. Maka Allah menyiksa mereka dengan siksa yang sangat keras. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍
'Innā Lammā Ţaghá Al-Mā'u Ĥamalnākum Al-Jāriyati 069-011 Sesungguhnya ketika air telah melampaui batas dan naik sampai ke atas gunung dalam peristiwa topan, Kami membawa kalian--dengan membawa tetua kalian--ke dalam bahtera yang berlayar. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‌
Linaj`alahā Lakum Tadhkiratan Wa Ta`iyahā 'Udhunun Wā`iyatun 069-012 Agar Kami jadikan peristiwa selamatnya orang-orang Mukmin dan tenggelamnya orang-orang kafir sebagai pelajaran dan nasehat bagi kalian. Juga agar setiap orang yang mendengar dapat memperhatikannya. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌
Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Nafkhatun Wāĥidatun 069-013 Ketika sangkakala ditiup dengan sekali tiupan saja, bumi dan gunung diangkat dari tempatnya lalu dibenturkan dengan sekali bentur. ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Wa Ĥumilati Al-'Arđu Wa Al-Jibālu Fadukkatā Dakkatan Wāĥidatan 069-014 Ketika sangkakala ditiup dengan sekali tiupan saja, bumi dan gunung diangkat dari tempatnya lalu dibenturkan dengan sekali bentur. ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍
Fayawma'idhin Waqa`ati Al-Wāqi`atu 069-015 Pada hari itu terjadilah bencana, dan langit menjadi terbelah dengan hilangnya keseimbangan. Saat itu langit melemah setelah sebelumnya kuat dan terkendalikan. ‌ ‌‍
Wa Anshaqqati As-Samā'u Fahiya Yawma'idhin Wāhiyatun 069-016 Pada hari itu terjadilah bencana, dan langit menjadi terbelah dengan hilangnya keseimbangan. Saat itu langit melemah setelah sebelumnya kuat dan terkendalikan. ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Wa Al-Malaku `Alá 'Arjā'ihā ۚ Wa Yaĥmilu `Arsha Rabbika Fawqahum Yawma'idhin Thamāniyatun 069-017 Para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍ ‌
Yawma'idhin Tu`rađūna Lā Takhfá Minkum Khāfiyatun 069-018 Pada hari itu kalian dikumpulkan untuk diperhitungkan amal kalian. Tidak ada rahasia kalian yang tidak diketahui oleh-Nya. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Fa'ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi Fayaqūlu Hā'uum Aqra'ū Kitābī 069-019 Orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya berkata, sambil mengungkapkan kegembiraannya kepada orang-orang disekelilingnya, "Ambillah, bacalah kitabku ini! ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
'Innī Žanantu 'Annī Mulāqin Ĥisābiyah 069-020 Sesungguhnya aku, ketika di dunia, yakin akan menghadapi perhitungan ini. Maka aku pun mempersiapkannya untuk pertemuan itu." ‍‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍
Fahuwa Fī `Īshatin điyatin 069-021 Ia benar-benar dalam kehidupan yang diridai, ‌ ‌‍
Fī Jannatin `Āliyatin 069-022 dalam surga yang tinggi tempat dan derajatnya. ‍‍
Quţūfuhā Dāniyatun 069-023 Buah-buahannya sangat dekat untuk diambil. ‍‌ ‌‌
Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā 'Aslaftum Al-'Ayyāmi Al-Khāliyati 069-024 Makan dan minumlah dengan enak disebabkan amal saleh yang kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍
Wa 'Ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Bishimālihi Fayaqūlu Yā Laytanī Lam 'Ūta Kitābīh 069-025 Sedangkan orang yang diberikan kitab dari sebelah kirinya, dengan penuh rasa penyesalan, berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku tidak diberi kitab dan tidak mengetahui perhitungan terhadap diriku! ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Wa Lam 'Adri Mā Ĥisābīh 069-026 Sedangkan orang yang diberikan kitab dari sebelah kirinya, dengan penuh rasa penyesalan, berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku tidak diberi kitab dan tidak mengetahui perhitungan terhadap diriku! ‍‍‌ ‌
Yā Laytahā Kānati Al-Qāđiyata 069-027 Aduhai kiranya kematian yang pernah kualami menjadi batas pemisah dalam urusanku sehingga aku tidak dibangkitkan kembali. ‌ ‌ ‍‍
Mā 'Aghná `Annī Mālīh ۜ 069-028 Apa yang aku miliki selama di dunia tidak bermanfaat sama sekali bagiku. Kesehatanku telah hilang. Begitu pula kekuatanku." ‍‍
Halaka `Annī Sulţānīh 069-029 Apa yang aku miliki selama di dunia tidak bermanfaat sama sekali bagiku. Kesehatanku telah hilang. Begitu pula kekuatanku." ‍‍‍ ‍‍‍
Khudhūhu Faghullūhu 069-030 Kepada para penjaga neraka dikatakan, "Ambillah ia dan ikatkanlah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan ia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Setelah itu belitlah ia dengan rantai yang sangat panjang. ‍‍‌‍‍
Thumma Al-Jaĥīma Şallūhu 069-031 Kepada para penjaga neraka dikatakan, "Ambillah ia dan ikatkanlah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan ia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Setelah itu belitlah ia dengan rantai yang sangat panjang. ‍‍‍
Thumma Fī Silsilatin Dhar`uhā Sab`ūna Dhirā`āan Fāslukūhu 069-032 Kepada para penjaga neraka dikatakan, "Ambillah ia dan ikatkanlah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan ia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Setelah itu belitlah ia dengan rantai yang sangat panjang. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌
'Innahu Kāna Lā Yu'uminu Billāhi Al-`Ažīmi 069-033 Sesungguhnya dulu ia tidak percaya kepada Allah Yang Mahaagung dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin." ‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Yaĥuđđu `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni 069-034 Sesungguhnya dulu ia tidak percaya kepada Allah Yang Mahaagung dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin." ‌ ‍‍‍‍‍
Falaysa Lahu Al-Yawma Hāhunā Ĥamīmun 069-035 Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka. Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan oleh orang-orang yang sengaja dan terus menerus melakukan dosa. ‍‍
Wa Lā Ţa`āmun 'Illā Min Ghislīnin 069-036 Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka. Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan oleh orang-orang yang sengaja dan terus menerus melakukan dosa. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
Lā Ya'kuluhu~ 'Illā Al-Khāţi'ūna 069-037 Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka. Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan oleh orang-orang yang sengaja dan terus menerus melakukan dosa. ~ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Falā 'Uqsimu Bimā Tubşirūna 069-038 Aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian lihat dan tidak kalian lihat berupa alam gaib, sesungguhnya al-Qur'n itu benar-benar (wahyu) dari Allah yang disampaikan melalui seorang rasul yang mempunyai kedudukan tinggi. ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā Lā Tubşirūna 069-039 Aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian lihat dan tidak kalian lihat berupa alam gaib, sesungguhnya al-Qur'n itu benar-benar (wahyu) dari Allah yang disampaikan melalui seorang rasul yang mempunyai kedudukan tinggi. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin 069-040 Aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian lihat dan tidak kalian lihat berupa alam gaib, sesungguhnya al-Qur'n itu benar-benar (wahyu) dari Allah yang disampaikan melalui seorang rasul yang mempunyai kedudukan tinggi. ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍
Wa Mā Huwa Biqawli Shā`irin ۚ Qalīlāan Mā Tu'uminūna 069-041 Al-Qur'n bukanlah perkatan seorang penyair seperti yang kalian kira. Hanya sedikit sekali keyakinan kalian bahwa al-Qur'n itu dari Allah. ‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌
Wa Lā Biqawli Kāhinin ۚ Qalīlāan Mā Tadhakkarūna 069-042 Dan al-Qur'n bukanlah mantra seperti mantranya para tukang tenung sebagaimana anggapan kalian. Hanya sedikit sekali sikap perenungan kalian untuk memahami perbedaan antara keduanya. ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌
Tanzīlun Min Rabbi Al-`Ālamīna 069-043 Al-Qur'n adalah wahyu yang diturunkan oleh Zat yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍
Wa Law Taqawwala `Alaynā Ba`đa Al-'Aqāwīli 069-044 Sekiranya Muhammad mengada-ada sesuatu yang tidak Kami firmankan, tentu perkataannya itu akan Kami ambil seperti orang yang merampas sesuatu dengan keras. Kemudian Kami potong urat tali jantungnya sehingga ia mati seketika. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
La'akhadhnā Minhu Bil-Yamīni 069-045 Sekiranya Muhammad mengada-ada sesuatu yang tidak Kami firmankan, tentu perkataannya itu akan Kami ambil seperti orang yang merampas sesuatu dengan keras. Kemudian Kami potong urat tali jantungnya sehingga ia mati seketika. ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Thumma Laqaţa`nā Minhu Al-Watīna 069-046 Sekiranya Muhammad mengada-ada sesuatu yang tidak Kami firmankan, tentu perkataannya itu akan Kami ambil seperti orang yang merampas sesuatu dengan keras. Kemudian Kami potong urat tali jantungnya sehingga ia mati seketika. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Famā Minkum Min 'Aĥadin `Anhu Ĥājizīna 069-047 Tidak ada seorang pun di antara kalian--betapa pun kuatnya ia--yang dapat menghalangi siksa Kami. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa 'Innahu Latadhkiratun Lilmuttaqīna 069-048 Sesungguhnya al-Qur'n benar-benar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. ‌ ‍‍‍
Wa 'Innā Lana`lamu 'Anna Minkum Mukadhdhibīna 069-049 Kami sungguh mengetahui bahwa di antara kalian ada yang mendustakan al-Qur'n. ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa 'Innahu Laĥasratun `Alá Al-Kāfirīna 069-050 Hal itu sungguh menyebabkan orang-orang yang mengingkarinya sangat menyesal, ketika mereka menyaksikan siksa yang mereka alami dan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang mempercayainya.
Wa 'Innahu Laĥaqqu Al-Yaqīni 069-051 Sesungguhnya al-Qur'n adalah kebenaran yang tidak mengandung keraguan. ‍‍
Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi 069-052 Maka, sucikanlah Tuhanmu Yang Mahaagung dan sebutlah nama-Nya selalu. ‌‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah