Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

61) Sūrat Aş-Şaf

Printed format

61)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Sabbaĥa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۖ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 061-001 [[61 ~ ASH-SHAFF (BARISAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 14 ayat ~ Surat ini dibuka dengan pemberitahuan bahwa semua makhluk yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah, bahwa orang-orang Mukmin tidak pantas mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, dan bahwa Allah menyukai mereka yang bersatu. Ayat-ayat selanjutnya dalam surat ini, melalui dua orang nabi yang mulia, Ms dan 'Is, mencela sikap keras kepala dan sikap kafir Bn Isr'l. Ban Isr'l itu ingin memadamkan cahaya ilahi, padahal Allah telah menyempurnakan cahaya itu sehingga tidak akan padam. Selain itu, disebutkan pula janji Allah--yang pasti benar--untuk membuat agama ini berjaya di atas lainnya, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surat ini ditutup dengan anjuran untuk berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa, janji kepada orang-orang Mukmin berupa ampunan dan surga serta satu lagi yang mereka sukai; pertolongan dari Allah dan kemenangan yang didapat dalam waktu dekat. Di bagian akhir terdapat anjuran agar orang-orang Mukmin hendaknya menjadi pembela Allah seperti Hawriyyn yang menjadi penolong 'Is putra Maryam. Allah sungguh akan mendukung dan membela orang-orang Mukmin dengan pertolongan-Nya. Dia Maha Perkasa atas segala sesuatu lagi Mahabijaksana.]] Segala yang ada di langit dan bumi menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi-Nya. Hanya Dia yang Mahaperkasa atas segala sesuatu lagi Mahabijaksana. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Lima Taqūlūna Mā Lā Taf`alūna 061-002 Wahai orang-orang yang beriman, untuk apa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Kabura Maqtāan `Inda Allāhi 'An Taqūlū Mā Lā Taf`alūna 061-003 Allah sungguh sangat benci kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌
'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Ladhīna Yuqātilūna Fī Sabīlihi Şaffāan Ka'annahum Bunyānun Marşūşun 061-004 Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah dalam keadaan bersatu seperti bangunan yang kokoh. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Wa 'Idh Qāla Mūsá LiqawmihiQawmi Lima Tu'udhūnanī Wa Qad Ta`lamūna 'Annī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum ۖ Falammā Zāghū 'Azāgha Allāhu Qulūbahum Wa ۚ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna 061-005 Wahai Muhammad, ingatlah ketika Nabi Ms berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum, mengapa kalian meyakitiku padahal kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian?" Maka tatkala mereka terus menyeleweng dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dari petunjuk. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ۖ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ۚ‍‍ ‍‍
Wa 'Idh Qāla `Īsá Abnu Maryama Yā Banī 'Isrā'īla 'Innī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayya Mina At-Tawati Wa Mubashshirāan Birasūlin Ya'tī Min Ba`dī Asmuhu~ 'Aĥmadu ۖ Falammā Jā'ahum Bil-Bayyināti Qālū Hādhā Siĥrun Mubīnun 061-006 Ingatlah ketika 'Is putra Maryam berkata, "Wahai Bn Isr'l, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan Tawrt yang telah diturunkan sebelum aku, memberi kabar gembira berupa kedatangan seorang rasul sesudahku yang bernama Ahmad." Tatkala rasul yang dikabarkannya tadi datang dengan membawa ayat-ayat yang jelas, mereka berkata, "Yang kamu bawa kepada kami ini adalah sihir yang nyata." ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ~ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Al-Kadhiba Wa Huwa Yud`á 'Ilá Al-'Islāmi Wa ۚ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 061-007 Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta tentang Allah, padahal ia diajak kepada agama kebenaran dan kebaikan: Islam. Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang terus menerus berada dalam kezaliman. ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ۚ‍‍ ‍‍
Yurīdūna Liyuţfi'ū Nūra Allāhi Bi'afwāhihim Wa Allāhu Mutimmu Nūrihi Wa Law Kariha Al-Kāfirūna 061-008 Bn Isr'l mengada-adakan dusta terhadap Allah untuk memadamkan cahaya agama-Nya dengan mulut mereka, seperti orang yang hendak memadamkan sinar matahari dengan sebuah tiupan dari mulutnya. Allah telah menyempurnakan cahaya-Nya dengan menyempurnakan agama-Nya meskipun orang-orang kafir itu benci. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍
Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna 061-009 Allahlah yang telah mengutus Rasul-Nya, Muhammad, dengan membawa al-Qur'n agar menjadi petunjuk bagi manusia. Dia juga mengutusnya dengan membawa agama Islam, agama kebenaran, untuk dimenangkan atas agama-agama lainnya meskipun orang-orang musyrik itu benci. ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Hal 'Adullukum `Alá Tijāratin Tunjīkum Min `Adhābin 'Alīmin 061-010 Wahai orang-orang beriman, maukah kalian Aku tunjuki suatu perniagaan besar yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang sangat menyakitkan? ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌
Tu'uminūna Billāhi Wa Rasūlihi Wa Tujāhidūna Fī Sabīli Allāhi Bi'amwālikum Wa 'Anfusikum ۚ Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna 061-011 Perniagaan itu berupa sikap teguh kalian dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Apa yang Aku tunjukkan itu adalah baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Yaghfir Lakum Dhunūbakum Wa Yudkhilkum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa Masākina Ţayyibatan Fī Jannāti `Adnin ۚ Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu 061-012 Jika kalian beriman dan berjuang di jalan Allah, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang dialiri sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik di surga 'Adn. Balasan itu adalah keberuntungan yang besar. ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ‌‌ ‍‍
Wa 'Ukhrá Tuĥibbūnahā ۖ Naşrun Mina Allāhi Wa Fatĥun Qarībun ۗ Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna 061-013 Satu lagi nikmat yang kalian sukai, hai orang-orang Mukmin yang berjuang, yaitu pertolongan dan kemenangan dari Allah yang dalam waktu dekat akan kalian peroleh kebaikannya. Berilah, hai Muhammad, kabar gembira berupa balasan tersebut kepada orang-orang Mukmin. ‌‍‌‌ ‌ ۖ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ۗ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Kūnw 'Anşāra Allāhi Kamā Qāla `Īsá Abnu Maryama Lilĥawārīyīna Man 'Anşārī 'Ilá Allāhi ۖ Qāla Al-Ĥawārīyūna Naĥnu 'Anşāru Allāhi ۖ Fa'āamanat Ţā'ifatun Min Banī 'Isrā'īla Wa Kafarat Ţā'ifatun ۖ Fa'ayyad Al-Ladhīna 'Āamanū `Alá `Adūwihim Fa'aşbaĥū Žāhirīna 061-014 Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian pembela Allah jika Rasul-Nya mengajak kalian untuk menjadi penolongnya, seperti para sahabat 'Is yang menjadi penolong Allah. Saat itu, 'Is berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabatnya menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Ban Isr'l beriman kepada 'Is dan segolongan yang lain tidak beriman. Maka Kami memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman itu dalam menghadapi musuh-musuh mereka yang kafir sehingga, dengan kekuatan itu, mereka menjadi menang. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ۖ ‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍ۖ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah