Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

54) Sūrat Al-Qamar

Printed format

54)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Aqtarabati As-Sā`atu Wa Anshaqqa Al-Qamaru 054-001 [[54 ~ AL-QAMAR (BULAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 55 ayat ~ Ayat pertama surat ini mengetuk pendengaran sembari mengingatkan kita akan dekatnya hari kiamat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari itu. Ayat berikutnya menjelaskan sikap orang-orang kafir yang terus-menerus ingkar terhadap mukjizat. Surat ini meminta Rasulullah saw. agar berpaling dari mereka dan memberikan batas kepada mereka hingga datangnya suatu hari di mana mereka keluar dari kubur bagaikan belalang yang beterbangan. Ayat-ayat berikutnya mengulas kadaan umat-umat terdahulu dengan rasul-rasul mereka dan azab yang menimpa mereka. Di sela-sela beberapa kisah itu, surat ini mengingatkan bahwa al-Qur'n itu mudah dipahami dan dipelajari bagi orang-orang yang mencari nasihat dan pelajaran. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa orang-orang kafir Mekah bukanlah orang yang terkuat jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu dan bukan orang yang akan terhindar dari azab. Terakhir, surat ini ditutup dengan ancaman terhadap para pendusta yang membangkang berupa kesudahan mereka pada hari ketika wajah mereka diseret ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksaan neraka jahanam yang dahulu kalian dustakan." Sedangkan orang-orang yang bertakwa merasa tenang di dalam surga, tempat tinggal mereka. Suatu tempat yang menyenangkan di sisi Tuhan yang berkuasa.]] Hari kiamat telah dekat, dan bulan pasti akan terbelah. ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍‍
Wa 'In Yaraw 'Āyatan Yu`riđū Wa Yaqūlū Siĥrun Mustamirrun 054-002 Apabila orang-orang kafir melihat mukjizat yang besar, mereka menolak untuk mempercainya. Mereka berkata, "Itu adalah rentetan sihir yang datang berurutan!" ‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Kadhdhabū Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum ۚ Wa Kullu 'Amrin Mustaqirrun 054-003 Mereka mendustakan rasul-rasul dan mengikuti hawa nafsu mereka, padahal setiap perkara akan berakhir dengan ketetapannya masing-masing. ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Laqad Jā'ahum Mina Al-'Anbā'i Mā Fīhi Muzdajarun 054-004 Aku bersumpah bahwa berita tentang umat-umat terdahulu dan tentang fakta-fakta alam yang cukup memberi peringatan telah datang kepada orang-orang kafir. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Ĥikmatun Bālighatun ۖ Famā Tughni An-Nudhuru 054-005 Yang datang kepada mereka itu merupakan hikmah yang amat besar. Tetapi apalah gunanya peringatan- peringatan itu bagi orang yang tidak mau menerimanya? ‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Fatawalla `Anhum ۘ Yawma Yad`u Ad-Dā`i 'Ilá Shay'in Nukurin 054-006 Oleh karena itu berpalinglah, hai Muhammad, dari orang-orang kafir itu. Tunggulah hari ketika seorang penyeru suruhan Allah menyerukan sesuatu yang dahsyat dan tidak mengenakkan. ‍‌‍‍ۘ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Khushsha`āan 'Abşāruhum Yakhrujūna Mina Al-'Ajthi Ka'annahum Jarādun Muntashirun 054-007 Pandangan mereka tertunduk karena dahsyatnya bencana itu. Mereka keluar dari kuburnya bagaikan bagaikan belalang yang beterbangan karena begitu banyak dan cepatnya mereka. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Muhţi`īna 'Ilá Ad-Dā`i ۖ Yaqūlu Al-Kāfirūna Hādhā Yawmun `Asirun 054-008 Mereka datang dengan cepat menuju penyeru itu. Mereka melihat kepadanya dengan tunduk dan pasrah tanpa dapat mengalihkan pandangan. Pada hari kiamat, orang-orang kafir akan berkata, "Ini adalah hari yang sangat sulit." ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Fakadhdhabū `Abdanā Wa Qālū Majnūnun Wa Azdujira 054-009 Sebelum orang-orang kafir Mekah, kaum Nh telah mendustakan nabinya, yaitu Nh, salah seorang hamba dan rasul Kami. Mereka menyebutnya gila dan menghalang-halanginya, dengan berbagai macam siksaan dan ancaman, agar tidak menyampaikan risalah yang diembannya. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍
Fada`ā Rabbahu~ 'Annī Maghlūbunntaşir 054-010 Kemudian Nh memohon kepada Tuhannya, "Aku terkalahkan oleh kaumku, maka balaslah dan menangkanlah aku." ‌ ‌‍~‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Fafataĥnā 'Abwāba As-Samā'i Bimā'in Munhamirin 054-011 Lalu Kami membuka pintu-pintu langit yang kemudian menumpahkan air yang amat banyak dan beruntun. Dari dalam tanah, Kami juga memancarkan sumber mata air. Dengan demikian, bertemulah air langit dan air bumi yang membinasakan mereka sesuai dengan ketetapan Allah. ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Fajjarnā Al-'Arđa `Uyūnāan Fāltaqá Al-Mā'u `Alá 'Amrin Qad Qudira 054-012 Lalu Kami membuka pintu-pintu langit yang kemudian menumpahkan air yang amat banyak dan beruntun. Dari dalam tanah, Kami juga memancarkan sumber mata air. Dengan demikian, bertemulah air langit dan air bumi yang membinasakan mereka sesuai dengan ketetapan Allah. ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‍
Wa Ĥamalnāhu `Alá Dhāti 'Alwāĥin Wa Dusurin 054-013 Kami mengangkut Nh di atas bahtera yang terbuat dari kayu dan ikatan yang mengencangkan papan-papannya. Bahtera tersebut berlayar di atas air di bawah pengawasan Kami sebagai balasan bagi Nh yang seruannya selalu didustakan oleh kaumnya. ‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‌‌ ‌‌
Tajrī Bi'a`yuninā Jazā'an Liman Kāna Kufira 054-014 Kami mengangkut Nh di atas bahtera yang terbuat dari kayu dan ikatan yang mengencangkan papan-papannya. Bahtera tersebut berlayar di atas air di bawah pengawasan Kami sebagai balasan bagi Nh yang seruannya selalu didustakan oleh kaumnya. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Wa Laqad Taraknāhā 'Āyatan Fahal Min Muddakirin 054-015 Peristiwa tenggelamnya orang-orang kafir dan selamatnya orang-orang Mukmin benar-benar Kami jadikan sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri 054-016 Alangkah dahsyatnya azab dan peringatan Kami bagi orang-orang yang melanggar! ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin 054-017 Aku bersumpah bahwa Kami telah mudahkan al-Qur'n untuk dijadikan peringatan dan pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Kadhdhabat `Ādun Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri 054-018 Kaum 'Ad telah mendustakan Hd, seorang rasul yang diutus kepada mereka. Alangkah dahsyatnya azab dan peringatan-Ku bagi orang-orang yang melanggar! ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşaan Fī Yawmi Naĥsin Mustamirrin 054-019 Kami meniupkan kepada mereka angin dingin disertai dengan gemuruh petir pada hari nahas yang terus-menerus. Angin tersebut mengangkat dan melempar mereka dari tempat tinggalnya sehingga bergelimpangan di atas tanah bagai pokok kurma yang tumbang. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Tanzi`u An-Nāsa Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Munqa`irin 054-020 Kami meniupkan kepada mereka angin dingin disertai dengan gemuruh petir pada hari nahas yang terus-menerus. Angin tersebut mengangkat dan melempar mereka dari tempat tinggalnya sehingga bergelimpangan di atas tanah bagai pokok kurma yang tumbang. ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri 054-021 Alangkah dahsyatnya azab dan peringatan-Ku bagi orang-orang yang melanggar! ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin 054-022 Kami telah memudahkan al-Qur'n untuk dijadikan peringatan dan pelajaran. Adakah orang yang mau menjadikannya pelajaran? ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Kadhdhabat Thamūdu Bin-Nudhuri 054-023 Kaum Tsamd telah mendustakan peringatan-peringatan Shlih, seorang nabi yang diutus kepada mereka. ‍‍‌‌ ‍‍‍
Faqālū 'Abashaan Minnā Wāĥidāan Nattabi`uhu~ 'Innā 'Idhāan Lafī Đalālin Wa Su`urin 054-024 Mereka berkata, "Apakah seorang manusia biasa di antara kita yang harus kita ikuti? Kalau kita mengikutinya, kita tentu akan tersesat dan gila. ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌~‌ ‌‌‌‌ ‌
'A'uulqiya Adh-Dhikru `Alayhi Min Bayninā Bal Huwa Kadhdhābun 'Ashirun 054-025 Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya, sementara di antara kita ada yang lebih pantas daripada dirinya? Sebenarnya ia hanyalah seorang yang banyak berbohong dan mengingkari nikmat." ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Saya`lamūna Ghadāan Mani Al-Kadhdhābu Al-'Ashiru 054-026 Kelak, pada hari diturunkannya azab, mereka akan mengetahui siapa sebenarnya yang berdusta dan mengingkari nikmat: merekakah atau Shlih, rasul mereka? ‍‍ ‍‌‍‍‌
'Innā Mursilū An-Nāqati Fitnatan Lahum Fārtaqibhum Wa Aşţabir 054-027 Kami, sungguh, akan mengirim unta betina--sebagai mukjizat Shlih, rasul Kami--untuk menguji mereka. Nantikan dan lihatlah tindakan mereka. Bersabarlah dalam menghadapi tindakan mereka yang menyakitkan sampai keputusan Allah tiba. ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa Nabbi'hum 'Anna Al-Mā'a Qismatun Baynahum ۖ Kullu Shirbin Muĥtađarun 054-028 Beritahukan mereka bahwa air itu milik bersama antara mereka dan unta betina itu. Masing-masing mendapat giliran minum pada hari yang ditentukan. ‍‍‌‌ ‍‌ۖ‌ ‍‍‍
Fanādaw Şāĥibahum Fata`āţá Fa`aqara 054-029 Mereka memanggil kawannya yang kemudian bersiap-siap menangkap dan menyembelih unta itu. Alangkah dahsyatnya siksa dan peringatan-Ku bagi orang-orang yang melanggar! ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri 054-030 Mereka memanggil kawannya yang kemudian bersiap-siap menangkap dan menyembelih unta itu. Alangkah dahsyatnya siksa dan peringatan-Ku bagi orang-orang yang melanggar! ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Şayĥatan Wāĥidatan Fakānū Kahashīmi Al-Muĥtažiri 054-031 Kami, sungguh, menimpakan kepada mereka satu bunyi yang amat keras. Seketika, mereka menjadi seperti pohon kering yang dikumpulkan oleh orang yang punya kandang. ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin 054-032 Kami telah memudahkan al-Qur'n untuk dijadikan sebagai nasihat dan pelajaran. Adakah yang mau menjadikannya pelajaran? ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Kadhdhabat Qawmu Lūţin Bin-Nudhuri 054-033 Kaum Lth telah mendustakan peringatan-peringatan rasulnya. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Ĥāşibāan 'Illā 'Āla Lūţin ۖ Najjaynāhum Bisaĥarin 054-034 Kami telah meniupkan angin keras yang melemparkan bebatuan kepada mereka, kecuali kaum Nabi Lth yang beriman yang Kami selamatkan dari azab ini saat menjelang fajar, sebagai sebuah pemberian nikmat Kami untuk mereka. Dengan nikmat yang besar seperti itu, Kami memberikan balasan kepada orang yang mensyukuri nikmat Kami dengan cara beriman dan patuh. ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ
Ni`matan Min `Indinā ۚ Kadhālika Najzī Man Shakara 054-035 Kami telah meniupkan angin keras yang melemparkan bebatuan kepada mereka, kecuali kaum Nabi Lth yang beriman yang Kami selamatkan dari azab ini saat menjelang fajar, sebagai sebuah pemberian nikmat Kami untuk mereka. Dengan nikmat yang besar seperti itu, Kami memberikan balasan kepada orang yang mensyukuri nikmat Kami dengan cara beriman dan patuh. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‍ ‍‌
Wa Laqad 'Andharahum Baţshatanā Fatamāraw Bin-Nudhuri 054-036 Sesungguhnya Nabi Lth telah mengingatkan kaumnya tentang azab Kami yang pedih. Tetapi mereka mengeluh--sebagai bentuk pendustaan--dengan peringatan-peringatan itu. ‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍
Wa Laqad wadūhu `An Đayfihi Faţamasnā 'A`yunahum Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri 054-037 Mereka membujuk Lth supaya menyerahkan tamunya kepada mereka. Mata mereka kemudian Kami butakan sebagai balasan atas keinginan mereka itu. Dengan nada mengejek, dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab dan ancaman-ancaman-Ku." ‌ ‌‍‌‌‌‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
Wa Laqad Şabbaĥahum Bukratan `Adhābun Mustaqirrun 054-038 Pagi-pagi sekali mereka telah dikejutkan oleh siksaan yang telah ditetapkan dan kekal. Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab dan ancaman-ancaman-Ku ini." ‍ ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri 054-039 Pagi-pagi sekali mereka telah dikejutkan oleh siksaan yang telah ditetapkan dan kekal. Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab dan ancaman-ancaman-Ku ini." ‌ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin 054-040 Kami telah memudahkan al-Qur'n untuk dijadikan pelajaran dan nasihat. Maka adakah orang yang mau menjadikannya pelajaran? ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Wa Laqad Jā'a 'Āla Fir`awna An-Nudhuru 054-041 Sungguh telah datang berbagai ancaman yang terus-menerus kepada kaum Fir'aun. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌
Kadhdhabū Bi'āyātinā Kullihā Fa'akhadhnāhum 'Akhdha `Azīzin Muqtadirin 054-042 Mereka telah mendustakan ayat-ayat Kami dan mukjizat yang dibawa oleh para rasul Kami. Mereka Kami hancurkan dengan cara Sang Mahaperkasa dan Mahakuasa. ‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Akuffārukum Khayrun Min 'Ūla'ikum 'Am Lakum Barā'atun Az-Zuburi 054-043 Apakah kalian, hai orang-orang kafir, lebih kuat dari kaum-kaum terdahulu yang telah dimusnahkan itu? Bahkan, apakah kalian mempunyai jaminan akan bebas dari siksaan Kami dalam kitab-kitab samawi yang telah diturunkan? ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌‌
'Am Yaqūlūna Naĥnu Jamī`un Muntaşirun 054-044 Atau apakah orang-orang kafir itu mengatakan, "Kami adalah golongan yang bersatu yang pasti menang dan tidak terkalahkan oleh musuh?" ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Sayuhzamu Al-Jam`u Wa Yuwallūna Ad-Dubura 054-045 Golongan ini pasti akan terkalahkan. Mereka akan lari mundur ke belakang. ‌‍‍‍ ‍‍
Bali As-Sā`atu Maw`iduhum Wa As-Sā`atu 'Ad/há Wa 'Amarru 054-046 Hari kiamat adalah saat penyiksaan mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‌
'Inna Al-Mujrimīna Fī Đalālin Wa Su`urin 054-047 Sesungguhnya para pelaku kejahatan itu akan berada dalam kehancuran dan di neraka yang menyala- nyala. ‍‍‍‍‍‌ ‌
Yawma Yusĥabūna Fī An-Nāri `Alá Wujūhihim Dhūqū Massa Saqara 054-048 Pada hari ketika mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sakit dan panasnya neraka jahanam ini!" ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Innā Kulla Shay'in Khalaqnāhu Biqadarin 054-049 Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā 'Amrunā 'Illā Wāĥidatun Kalamĥin Bil-Başari 054-050 Jika Kami menghendaki sesuatu, maka Kami hanya akan mengatakan, "Jadilah," maka sesuatu itu pun terjadi dengan sekejap mata. ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa Laqad 'Ahlaknā 'Ashyā`akum Fahal Min Muddakirin 054-051 Kami telah memusnahkan orang-orang yang kafir seperti kalian. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Kullu Shay'in Fa`alūhu Fī Az-Zuburi 054-052 Segala sesuatu yang mereka kerjakan di dunia telah tercatat dalam buku-buku catatan. ‌ ‍‍‍
Wa Kullu Şaghīrin Wa Kabīrin Mustaţarun 054-053 Segala perbuatan, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Tak ada yang terlewatkan sedikit pun. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Naharin 054-054 Orang-orang yang bertakwa benar-benar berada dalam surga-surga yang tinggi dan dengan sungainya yang beraneka ragam. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Fī Maq`adi Şidqin `Inda Malīkin Muqtadirin 054-055 Di tempat yang benar, tak ada main-main dan dosa, di sisi Tuhan Yang Mahakuasa. ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah