Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

74) Sūrat Al-Muddaththir

Private Tutoring Sessions

74)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā Al-Muddaththiru (Al-Muddaththir: 1). [74.1] O pokriveni! ‌‌
Qum Fa'andhir (Al-Muddaththir: 2). [74.2] Ustani pa upozoravaj! ‍ ‌‌‍‍‍
Wa Rabbaka Fakabbir (Al-Muddaththir: 3). [74.3] I Gospodara svog tad veličaj! ‌‍‍‍
Wa Thiyābaka Faţahhir (Al-Muddaththir: 4). [74.4] I odjeću svoju tad očisti! ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Ar-Rujza Fāhjur (Al-Muddaththir: 5). [74.5] I prljavštine se tad kloni! ‍‌ ‍‍‍
Wa Lā Tamnun Tastakthiru (Al-Muddaththir: 6). [74.6] I ne prigovaraj da je mnogo! ‌ ‍‌
Wa Lirabbika Fāşbir (Al-Muddaththir: 7). [74.7] I radi Gospodara tvog se tad strpi! ‍‍‍ ‍‍
Fa'idhā Nuqira An-Nāqūri (Al-Muddaththir: 8). [74.8] Pa kad se puhne u nakur, ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Fadhālika Yawma'idhin Yawmun `Asīrun (Al-Muddaththir: 9). [74.9] Pa to će tad biti Dan težak,
`Alá Al-Kāfirīna Ghayru Yasīrin (Al-Muddaththir: 10). [74.10] Za nevjernike lahak neće biti. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Dharnī Wa Man Khalaqtu Waĥīdāan (Al-Muddaththir: 11). [74.11] Ostavi Mene i kog sam stvorio sam, ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa Ja`altu Lahu Mālāan Mamdūdāan (Al-Muddaththir: 12). [74.12] I načinio mu imetak ogroman, ‌‌‌
Wa Banīna Shuhūdāan (Al-Muddaththir: 13). [74.13] I sinove prisutnim (dao), ‍‍‍‍ ‌‌
Wa Mahhadtu Lahu Tamhīdāan (Al-Muddaththir: 14). [74.14] I olakšao mu lahkoćom:
Thumma Yaţma`u 'An 'Azīda (Al-Muddaththir: 15). [74.15] Ponovo žudi da uvećam! ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Kallā ۖ 'Innahu Kāna Li'y7tinā `Anīdāan (Al-Muddaththir: 16). [74.16] Nikako! Uistinu, on je ajetima Našim prkosan, ۖ‍ ‍ ‌ ‌
Sa'urhiquhu Şa`ūdāan (Al-Muddaththir: 17). [74.17] Opteretiću ga (teškim) usponom, ‌‍‍‍‍‍‍‌‌
'Innahu Fakkara Wa Qaddara (Al-Muddaththir: 18). [74.18] Zaista je on smišljao i računao, ‍ ‍‍‍ ‍‌‍
Faqutila Kayfa Qaddara (Al-Muddaththir: 19). [74.19] Pa proklet bio kako je odredio, ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍
Thumma Qutila Kayfa Qaddara (Al-Muddaththir: 20). [74.20] Ponovo, proklet bio kako je odredio! ‍ ‍‍‍‍‌‍
Thumma Nažara (Al-Muddaththir: 21). [74.21] Zatim je pogledao, ‍ ‍‍‍‍‍
Thumma `Abasa Wa Basara (Al-Muddaththir: 22). [74.22] Onda se namrštio i smrknuo, ‍ ‌‍‍‍
Thumma 'Adbara Wa Astakbara (Al-Muddaththir: 23). [74.23] Potom se okrenuo i uzoholio, ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Faqāla 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Yu'utharu (Al-Muddaththir: 24). [74.24] Pa rekao: "Ovo je samo sihr, prenosi se; ‍‍ ‌‌
'In Hādhā 'Illā Qawlu Al-Bashari (Al-Muddaththir: 25). [74.25] Ovo je samo govor smrtnika."
Sa'uşlīhi Saqara (Al-Muddaththir: 26). [74.26] Bacit ću ga sekaru! ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Saqaru (Al-Muddaththir: 27). [74.27] A šta znaš ti šta je Sekar? ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Lā Tubqī Wa Lā Tadharu (Al-Muddaththir: 28). [74.28] Neće poštediti, niti ostaviti, ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Lawwāĥatun Lilbashari (Al-Muddaththir: 29). [74.29] Palitelj je za smrtnika,
`Alayhā Tis`ata `Ashara (Al-Muddaththir: 30). [74.30] Nad njim je devetnaest. ‌ ‍‍‍
Wa Mā Ja`alnā 'Aşĥāba An-Nāri 'Illā Malā'ikatan ۙ Wa Mā Ja`alnā `Iddatahum 'Illā Fitnatan Lilladhīna Kafarū Liyastayqina Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Wa Yazdāda Al-Ladhīna 'Āmanū 'Īmānāan ۙ Wa Lā Yartāba Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Wa Al-Mu'uminūna ۙ Wa Liyaqūla Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Kāfirūna Mādhā 'Arāda Allāhu Bihadhā Mathalāan ۚ Kadhālika Yuđillu Allāhu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u ۚ Wa Mā Ya`lamu Junūda Rabbika 'Illā Huwa ۚ Wa Mā Hiya 'Illā Dhikrá Lilbashari (Al-Muddaththir: 31). [74.31] I učinili smo nadzornicima vatre samo meleke,i broj njihov učinili samo iskušenjem za one koji nevjeruju: da se uvjere oni kojima je data Knjiga, ionima koji vjeruju poveća vjerovanje; i da nesumnjaju oni kojima je data Knjiga i vjernici; i dakažu oni u srcima čijim je bolest i nevjernici: "Štaželi Allah ovim primjerom?" Tako zabluđuje Allah kogahoće, a upućuje koga hoće. A zna vojske Gospodaratvoga samo On; i ovo je samo opomena smrtnicima. ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ۙ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ۙ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍ ۙ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍
Kallā Wa Al-Qamari (Al-Muddaththir: 32). [74.32] Nikako! Tako mi Mjeseca, ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Layli 'Idh 'Adbara (Al-Muddaththir: 33). [74.33] I noći kad mine, ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Wa Aş-Şubĥi 'Idhā 'Asfara (Al-Muddaththir: 34). [74.34] I jutra kad zasjaji - ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
'Innahā La'iĥdá Al-Kubari (Al-Muddaththir: 35). [74.35] Zaista je on jedan najveći, ‍‌ ‌‌ ‍‍
Nadhīan Lilbashari (Al-Muddaththir: 36). [74.36] Upozorenje smrtnicima,
Liman Shā'a Minkum 'An Yataqaddama 'Aw Yata'akhkhara (Al-Muddaththir: 37). [74.37] Onom od vas ko hoće da napreduje ilizaostane. ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Kullu Nafsin Bimā Kasabat Rahīnahun (Al-Muddaththir: 38). [74.38] Svaka duša je onom što je zaslužila - zalog, ‌ ‌‍‍‍
'Illā 'Aşĥāba Al-Yamīni (Al-Muddaththir: 39). [74.39] Osim drugova zdesna. ‍‍‍‍
Fī Jannātin Yatasā'alūna (Al-Muddaththir: 40). [74.40] U baščama će se raspitivati, ‍‍
`Ani Al-Mujrimīna (Al-Muddaththir: 41). [74.41] O prestupnicima: ‍‍
Mā Salakakum Fī Saqara (Al-Muddaththir: 42). [74.42] "Šta vas je dovelo u sekar?" ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Qālū Lam Naku Mina Al-Muşallīna (Al-Muddaththir: 43). [74.43] Reći će: "Nismo bili od musallija, ‍‍
Wa Lam Naku Nuţ`imu Al-Miskīna (Al-Muddaththir: 44). [74.44] Niti smo hranili siromaha, ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Kunnā Nakhūđu Ma`a Al-Khā'iđīna (Al-Muddaththir: 45). [74.45] I dangubili smo s dangubama, ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Wa Kunnā Nukadhdhibu Biyawmi Ad-Dīni (Al-Muddaththir: 46). [74.46] I poricali Dan sudnji, ‍‍‍‌ ‍
Ĥattá 'Atānā Al-Yaqīnu (Al-Muddaththir: 47). [74.47] Dok nam nije došlo zagarantovano." ‍‍‍‍‍
Famā Tanfa`uhum Shafā`atu Ash-Shāfi`īna (Al-Muddaththir: 48). [74.48] Tad im neće koristiti posredovanjeposrednika. ‌ ‍‌‍‍
Famā Lahum `Ani At-Tadhkirati Mu`rīna (Al-Muddaththir: 49). [74.49] Pa šta im je?, od Opomene su odvraćeni, ‍‍‍‍‍‍
Ka'annahum Ĥumurun Mustanfirahun (Al-Muddaththir: 50). [74.50] Kao da su oni magarci preplašeni, ‍‌‍‍‍‍‍‍
Farrat Min Qaswarahin (Al-Muddaththir: 51). [74.51] Pobjegli od lava. ‍‍‍ ‍‌‍‌‍
Bal Yurīdu Kullu Amri'in Minhum 'An Yu'utá Şuĥufāan Munashsharahan (Al-Muddaththir: 52). [74.52] Naprotiv, svaki čovjek od njih želi da mu sedaju listovi rašireni. ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Kallā ۖ Bal Lā Yakhāfūna Al-'Ākhiraha (Al-Muddaththir: 53). [74.53] Nikako! Naprotiv! Ne plaše se Ahireta. ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Kallā 'Innahu Tadhkirahun (Al-Muddaththir: 54). [74.54] Nikako! Zaista je on Pouka, ‍ ‍‍‍
Faman Shā'a Dhakarahu (Al-Muddaththir: 55). [74.55] Pa ko htjedne imaće ga na umu, ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Wa Mā Yadhkurūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu ۚ Huwa 'Ahlu At-Taqwá Wa 'Ahlu Al-Maghfirahi (Al-Muddaththir: 56). [74.56] A poučit će se samo ako htjedne Allah. On jeVlasnik bogobojaznosti i Vlasnik oprosta. ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah