Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

71) Sūrat Nūĥ

Private Tutoring Sessions

71)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Innā 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi 'An 'Andhir Qawmaka Min Qabli 'An Ya'tiyahum `Adhābun 'Alīmun (Nūĥ: 1). [71.1] Uistinu, Mi smo poslali Nuha narodu njegovom:"Upozori narod svoj, prije nego im dođe kazna bolna." ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌
Qāla Yā Qawmi 'Innī Lakum Nadhīrun Mubīnun (Nūĥ: 2). [71.2] Reče: "O narode moj! Uistinu! Ja sam vamopominjač jasni, ‍‍‍
'Ani A`budū Allaha Wa Attaqūhu Wa 'Aţī`ūni (Nūĥ: 3). [71.3] Obožavajte Allaha i bojte Ga se i poslušajtemene, ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌
Yaghfir Lakum Min Dhunūbikum Wa Yu'uakhkhirkum 'Ilá 'Ajalin Musamman ۚ 'Inna 'Ajala Allāhi 'Idhā Jā'a Lā Yu'uakhkharu ۖ Law Kuntum Ta`lamūna (Nūĥ: 4). [71.4] Oprostiće vam neke grijehe vaše i odložiće vamdo roka utvrđenog. Uistinu, rok Allahov kad dođe, neodlaže se, kad biste znali!" ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍ۚ‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍
Qāla Rabbi 'Innī Da`awtu Qawm99 Laylāan Wa Nahāan (Nūĥ: 5). [71.5] Reče: "Gospodaru moj! Doista sam ja pozivaonarod svoj noću i danju, ‌‍‍ ‌‍ ‌‌‌
Falam Yazid/hum Du`ā'ī 'Illā Fian (Nūĥ: 6). [71.6] Pa im je moje pozivanje samo povećaloizbjegavanje; ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌
Wa 'Innī Kullamā Da`awtuhum Litaghfira Lahum Ja`alū 'Aşābi`ahum Fīdhānihim Wa Astaghshawā Thiyābahum Wa 'Aşarrū Wa Astakbarū Astikbāan (Nūĥ: 7). [71.7] I uistinu, kad god sam ih ja pozivao da imoprostiš, stavljali su prste svoje u uši svoje ipokrivali se odjećom svojom, i ustrajali i uznosilise ohološću. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌
Thumma 'Innī Da`awtuhum Jihāan (Nūĥ: 8). [71.8] Zatim sam ih ja uistinu pozivao glasno, ‌ ‌‍ ‌ ‌‌
Thumma 'Innī 'A`lantu Lahum Wa 'Asrartu Lahum 'Isan (Nūĥ: 9). [71.9] Potom sam im ja doista razglašavao ipovjeravao im tajno, ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌
Faqultu Astaghfirū Rabbakum 'Innahu Kāna Ghaffāan (Nūĥ: 10). [71.10] Pa govorio: Tražite oprost Gospodara svog!Uistinu, On je Oprosnik. ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍ ‍‌‌
Yursili As-Samā'a `Alaykum Midan (Nūĥ: 11). [71.11] Poslaće na vas nebo lijuće, ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌‌‌
Wa Yumdidkum Bi'amwālin Wa Banīna Wa Yaj`al Lakum Jannātin Wa Yaj`al Lakum 'Anhāan (Nūĥ: 12). [71.12] I pomoći vas imecima i sinovima, i načinićevam bašče i načiniće vam rijeke. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌
Mā Lakum Lā Tarjūna Lillāh Waqāan (Nūĥ: 13). [71.13] Šta vam je? Ne nadate se od Allahadostojanstvenosti, ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌
Wa Qad Khalaqakum 'Aţan (Nūĥ: 14). [71.14] A uistinu, stvorio vas je u fazama. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌
'Alam Tarawā Kayfa Khalaqa Allāhu Sab`a Samāwātin Ţibāqāan (Nūĥ: 15). [71.15] Zar ne vidite kako je Allah stvorio sedamnebesa slojevito? ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Wa Ja`ala Al-Qamara Fīhinna Nūan Wa Ja`ala Ash-Shamsa Sian (Nūĥ: 16). [71.16] I učinio Mjesec u njima svjetlom, a učinioSunce svjetiljkom. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍
Wa Allāhu 'Anbatakum Mina Al-'Arđi Nabātāan (Nūĥ: 17). [71.17] A Allah vas razvija od zemlje izrastanjem, ‍ ‌‌‌‍‍
Thumma Yu`īdukum Fīhā Wa Yukhrijukum 'Ikhan (Nūĥ: 18). [71.18] Zatim vas vraća u nju i izvešće vas (novim)izvođenjem. ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Allāhu Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Bisāţāan (Nūĥ: 19). [71.19] I učinio vam je Allah zemlju sagom, ‌‍‍
Litaslukū Minhā Subulāan Fijājāan (Nūĥ: 20). [71.20] Da vi stupate po njoj putevima širokim." ‍‌‍‍‍‌
Qāla Nūĥun Rabbi 'Innahum `Aşawn99 Wa Attaba`ū Man Lam Yazid/hu Māluhu Wa Waladuhu 'Illā Khasāan (Nūĥ: 21). [71.21] Nuh reče: "Gospodaru moj! Doista me oni nisuposlušali i slijedili su onog čiji mu imetak injegovo dijete ne povećava - izuzev gubitak." ‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‌
Wa Makarū Makan Kubbāan (Nūĥ: 22). [71.22] I spleli su spletku veliku, ‌ ‌‌
Wa Qālū Lā Tadharunna 'Ālihatakum Wa Lā Tadharunna Waddāan Wa Lā Suwā`āan Wa Lā Yaghūtha Wa Ya`ūqa Wa Nasan (Nūĥ: 23). [71.23] Pa rekli: "Ne napuštajte nipošto bogovesvoje, i ne napuštajte nipošto Wedda, niti Suwaa,niti Jegusa i Jeuka i Nesra." ‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌
Wa Qad 'Ađallū Kathīan ۖ Wa Lā Tazidi Až-Žālimīna 'Illā Đalālāan (Nūĥ: 24). [71.24] I zaista su zaveli mnoge, a povećaj zalimimajedino zabludu. ‍‍ ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Mimmā Khaţī'ātihim 'Ughriqū Fa'udkhilū Nāan Falam Yajidū Lahum Min Dūni Allāhi 'Anşāan (Nūĥ: 25). [71.25] Zbog grešaka njihovih su potopljeni, pa ćebiti u vatru uvedeni. Pa nisu našli sebi mimo Allahapomagače. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌
Wa Qāla Nūĥun Rabbi Lā Tadhar `Alá Al-'Arđi Mina Al-Kāfirīna Dayyāan (Nūĥ: 26). [71.26] I reče Nuh: "Gospodaru moj! Ne ostavljaj naZemlji (nijednog) ukućanina od nevjernika. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌
'Innaka 'In Tadharhum Yuđillū `Ibādaka Wa Lā Yalidū 'Illā Fājian Kaffāan (Nūĥ: 27). [71.27] Uistinu, Ti ako ih ostaviš, zavešće roboveTvoje i rađati samo razvratnika, nevjernika. ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌
Rabbi Aghfir Lī Wa Liwālidayya Wa Liman Dakhala Baytiya Mu'umināan Wa Lilmu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa Lā Tazidi Až-Žālimīna 'Illā Tabāan (Nūĥ: 28). [71.28] Gospodaru moj! Oprosti meni i roditeljimamojim, i ko uđe u kuću moju vjernikom, i vjernicima ivjernicama, a povećaj zalimima samo propast." ‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah