Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

70) Sūrat Al-Ma`ārij

Private Tutoring Sessions

70)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Sa'ala Sā'ilun Bi`adhābinqi`in (Al-Ma`ārij: 1). [70.1] Upitao je pitalac o kazni koja će sedogoditi,* ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Lilkāfiryna Laysa Lahu Dāfi`un (Al-Ma`ārij: 2). [70.2] Nevjernicima - nema tog ko će je odbiti** - ‍‍‍ ‌‌
Mina Allāhi Dhī Al-Ma`āriji (Al-Ma`ārij: 3). [70.3] Od Allaha, Vlasnika usponišta,*** ‍ ‌
Ta`ruju Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu 'Ilayhi Fī Yawmin Kāna Miqruhu Khamsīna 'Alfa Sanahin (Al-Ma`ārij: 4). [70.4] Penju se meleci i Duh Njemu, u danu čija jemjera pedeset hiljada godina. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
şbir Şaban Jamīlāan (Al-Ma`ārij: 5). [70.5] Zato se strpi strpljenjem lijepim. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌
'Innahum Yarawnahu Ba`īdāan (Al-Ma`ārij: 6). [70.6] Uistinu! Oni ga vide dalekim, ‍ ‍‍‍‌ ‌
Wa Narāhu Qarībāan (Al-Ma`ārij: 7). [70.7] A vidimo ga bliskim. ‍‍‍‌
Yawma Takūnu As-Samā'u Kālmuhli (Al-Ma`ārij: 8). [70.8] Na Dan kad nebo bude kao rastalina, ‍‍ ‍‍‌‌
Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni (Al-Ma`ārij: 9). [70.9] I brda budu kao vuna obojena, ‍‍
Wa Lā Yas'alu Ĥamīmun Ĥamīmāan (Al-Ma`ārij: 10). [70.10] I ne bude pitao bližnji bližnjega, ‌ ‍‍‍‍
Yubaşşarūnahum ۚ Yawaddu Al-Mujrimu Law Yaftadī Min `Adhābi Yawmi'idhin Bibanīhi (Al-Ma`ārij: 11). [70.11] (A) vidjeće ih - voliće krivac da se iskupiod kazne Tog dana sinovima svojim, ‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌
Wa Şāĥibatihi Wa 'Akhīhi (Al-Ma`ārij: 12). [70.12] I ženom svojom i bratom svojim, ‍‍‍ ‌‌‍
Wa Faşīlatihi Allatī Tu'uwyhi (Al-Ma`ārij: 13). [70.13] I porodicom svojom koja ga je štitila, ‍‍
Wa Man Al-'Arđi Jamī`āan Thumma Yunjīhi (Al-Ma`ārij: 14). [70.14] I onim ko je na Zemlji, svima, zatim da gaspasi. ‍‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍
Kallā ۖ 'Innahā Lažá (Al-Ma`ārij: 15). [70.15] Nikako! Uistinu, ona će biti buktinja, ۖ‍‌ ‍‍‍‍‍
Nazzā`atan Lilshshawá (Al-Ma`ārij: 16). [70.16] Trgajući, da bi pržila. ‌ ‌
Tad`ū Man 'Adbara Wa Tawallá (Al-Ma`ārij: 17). [70.17] Pozivaće onog ko je bježao i okretao se, ‍‌‌ ‌‍‍‍
Wa Jama`a Fa'aw`á (Al-Ma`ārij: 18). [70.18] I skupljao pa zadržavao.
'Inna Al-'Insāna Khuliqa Halū`āan (Al-Ma`ārij: 19). [70.19] Uistinu, čovjek je stvoren nestrpljivim, ‍‍ ‍‍
'Idhā Massahu Ash-Sharru Jazū`āan (Al-Ma`ārij: 20). [70.20] Kad ga takne zlo, razdražljiv je, ‌‌‌ ‍‌ ‌
Wa 'Idhā Massahu Al-Khayru Manū`āan (Al-Ma`ārij: 21). [70.21] A kad ga takne dobro, odbojan je, ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Illā Al-Muşallīna (Al-Ma`ārij: 22). [70.22] Osim musallija, ‍‍‍‍‍
Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Dā'imūna (Al-Ma`ārij: 23). [70.23] Onih koji su u salatu svom stalni, ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Fī 'Amwālihim Ĥaqqun Ma`lūmun (Al-Ma`ārij: 24). [70.24] I onih u imecima čijim je pravo poznato, ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Lilssā'ili Wa Al-Maĥrūmi (Al-Ma`ārij: 25). [70.25] Za prosjaka i lišenog,
Wa Al-Ladhīna Yuşaddiqūna Biyawmi Ad-Dīni (Al-Ma`ārij: 26). [70.26] I onih koji vjeruju u Dan sudnji, ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Min `Adhābi Rabbihim Mushfiqūna (Al-Ma`ārij: 27). [70.27] I onih koji od kazne Gospodara svog strahuju- ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
'Inna `Adhāba Rabbihim Ghayru Ma'mūnin (Al-Ma`ārij: 28). [70.28] Uistinu! Kazna Gospodara njihovog je (stvar)od koje nema sigurnog - ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Hum Lifurūjihim Ĥāfižūna (Al-Ma`ārij: 29). [70.29] I onih koji su ferdžova svojih čuvari, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
'Illā `Alá 'Azwājihim 'Aw Mā Malakat 'Aymānuhum Fa'innahum Ghayru Malūmīna (Al-Ma`ārij: 30). [70.30] Izuzev od žena svojih ili onog šta posjedujudesnice njihove - pa uistinu, oni neće bitiprekoreni; ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Famani Abtaghá Warā'a Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-`Ādūna (Al-Ma`ārij: 31). [70.31] Pa ko traži iza toga, pa ti takvi suprestupnici; ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‌‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Hum Li'mānātihim Wa `Ahdihim `ūna (Al-Ma`ārij: 32). [70.32] I onih koji su prema emanetima svojim izavjetu svom čuvari, ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Bishahādātihim Qā'imūna (Al-Ma`ārij: 33). [70.33] I onih koji uz svjedočenja svoja stoje, ‍‍‍‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Yuĥāfižūna (Al-Ma`ārij: 34). [70.34] I onih koji salat svoj čuvaju - ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
'Ūlā'ika Fī Jannātin Mukramūna (Al-Ma`ārij: 35). [70.35] Takvi će u baščama biti počašćeni. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Famāli Al-Ladhīna Kafarū Qibalaka Muhţi`īna (Al-Ma`ārij: 36). [70.36] Pa šta je onima koji ne vjeruju? - prema tebižure, ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
`Ani Al-Yamīni Wa `Ani Ash-Shimāli `Izīna (Al-Ma`ārij: 37). [70.37] Zdesna i slijeva u grupama. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍
'Aya55ma`u Kullu Amri'in Minhum 'An Yudkhala Jannata Na`īmin (Al-Ma`ārij: 38). [70.38] Želi li svaki čovjek od njih da mu bude datoda uđe u Džennet zadovoljstva? ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Kallā ۖ 'Innā Khalaqnāhum Mimmā Ya`lamūna (Al-Ma`ārij: 39). [70.39] Nikako! Uistinu, Mi smo ih stvorili, od čega- znaju. ۖ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Falā 'Uqsimu Birabbi Al-Mashāriqi Wa Al-Maghāribi 'Innā Laqādirūna (Al-Ma`ārij: 40). [70.40] Pa ne! Kunem se Gospodarom istoka i zapada,uistinu, Mi smo kadri, ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌
`Alá 'An Nubaddila Khayan Minhum Wa Mā Naĥnu Bimasbūqīna (Al-Ma`ārij: 41). [70.41] Da (ih) zamijenimo boljim od njih, i nećemoMi biti pretečeni. ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Fadharhum Yakhūđū Wa Yal`abū Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Yū`adūna (Al-Ma`ārij: 42). [70.42] Zato ih pusti (da) se udube i zabavljaju, dokne sretnu dan svoj kojim im se prijeti. ‌ ‍‍‍‍‍
Yawma Yakhrujūna Mina Al-'Ajthi Si`āan Ka'annahum 'Ilá Nuşubin Yūfiđūna (Al-Ma`ārij: 43). [70.43] Na Dan kad iz kabura izađu žurno, kao da onistatui hrle, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Khāshi`atan 'Abşāruhum Tarhaquhum Dhillatun ۚ Dhālika Al-Yawmu Al-Ladhī Kānū Yū`adūna (Al-Ma`ārij: 44). [70.44] Oborenih pogleda svojih, prekrivaće ihponiženje. To će biti Dan kojim im se prijeti. ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah