Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

65) Sūrat Aţ-Ţalāq

Private Tutoring Sessions

65)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Idhā Ţallaqtumu An-Nisā' Faţalliqūhunna Li`iddatihinna Wa 'Aĥşū Al-`Iddata ۖ Wa Attaqū Allaha Rabbakum ۖ Lā Tukhrijūhunna Min Buyūtihinna Wa Lā Yakhrujna 'Illā 'An Ya'tīna Bifāĥishatin Mubayyinatin ۚ Wa Tilka Ĥudūdu Allāhi ۚ Wa Man Yata`adda Ĥudūda Allāhi Faqad Žalama Nafsahu ۚ Lā Tadrī La`alla Allāha Yuĥdithu Ba`da Dhālika 'Aman (Aţ-Ţalāq: 1). [65.1] O Vjerovjesniče! Kad budete razvodili žene,tad ih razvodite u iddetu njihovom, i računajteiddet, i bojte se Allaha, Gospodara vašeg. Neistjerujte ih iz kuća njihovih, i neka ne izlaze,izuzev ako su počinile razvrat otvoreni. A to sugranice Allahove. A ko pređe granice Allahove, padoista je učinio zulm duši svojoj. Ne znaš: moždaAllah daje da se desi poslije toga (nova) stvar. ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ۖ‍‍ ‍ ‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‌‍ ‍‍‍ۚ ‌ ‍ ‍ ‌‌
Fa'idhā Balaghna 'Ajalahunna Fa'amsikūhunna Bima`rūfin 'Aw Fāriqūhunna Bima`rūfin Wa 'Ash/hidū Dhaway `Adlin Minkum Wa 'Aqīmū Ash-Shahādata Lillāh ۚ Dhalikum Yū`ažu Bihi Man Kāna Yu'uminu Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri ۚ Wa Man Yattaqi Allāha Yaj`al Lahu Makhraan (Aţ-Ţalāq: 2). [65.2] Pa kad dospiju roku svom, tad ih zadržiteuljudno ili se rastavite od njih uljudno. I pozoviteda svjedoče dvojica pravedna između vas i obavitesvjedočenje Allahu. To je ono što se savjetuje onomko vjeruje u Allaha i Dan posljednji. A ko se bojiAllaha - (On) će mu načiniti izlaz, ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ۚ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Yarzuqhu Min Ĥaythu Lā Yaĥtasibu ۚ Wa Man Yatawakkal `Alá Allāhi Fahuwa Ĥasbuhu ۚ 'Inna Allāha Bālighu 'Amrihi ۚ Qad Ja`ala Allāhu Likulli Shay'in Qadan (Aţ-Ţalāq: 3). [65.3] I opskrbiće ga otkud ne računa. A ko se uzda uAllaha - pa On mu je dovoljan. Uistinu, Allah je Tajkoji ostvaruje naredbu Svoju. Zaista je načinio Allahsvakoj stvari mjeru. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ۚ‍ ‍ ‌‍ ۚ ‍ ‍ ‌‌
Wa Al-Lā'ī Ya'isna Mina Al-Maĥīđi Min Nisā'ikum 'Ini Artabtum Fa`iddatuhunna Thalāthatu 'Ash/hurin Wa Al-Lā'ī Lam Yaĥiđna ۚ Wa 'Ūlātu Al-'Aĥmāli 'Ajaluhunna 'An Yađa`na Ĥamlahunna ۚ Wa Man Yattaqi Allāha Yaj`al Lahu Min 'Amrihi Yusan (Aţ-Ţalāq: 4). [65.4] A one od žena vaših koje su izgubile nadu umenstruaciju, ako ste posumnjali - pa iddet njihov jetri mjeseca, i onima koje ne menstruiraju. A koje sunoseće - rok njihov je da rode breme svoje. A ko seboji Allaha, naćiniće mu po odredbi Svojoj lahkoću. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ۚ ‌‍‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍
Dhālika 'Amru Allāhi 'Anzalahu 'Ilaykum ۚ Wa Man Yattaqi Allāha Yukaffir `Anhu Sayyi'ātihi Wa Yu`žim Lahu 'Ajan (Aţ-Ţalāq: 5). [65.5] To je naredba Allahova, objavio ju je vama. Ako se boji Allaha, pokriće mu zla djela njegova iuvećaće mu nagradu. ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌
'Askinūhunna Min Ĥaythu Sakantum Min Wujdikum Wa Lā Tuđārrūhunna Lituđayyiqū `Alayhinna ۚ Wa 'In Kunna 'Ūlāti Ĥamlin Fa'anfiqū `Alayhinna Ĥattá Yađa`na Ĥamlahunna ۚ Fa'in 'Arđa`na Lakum Fa'ātūhunna 'Ujūrahunna ۖ Wa 'Tamirū Baynakum Bima`rūfin ۖ Wa 'In Ta`āsartum Fasaturđi`u Lahu 'Ukhrá (Aţ-Ţalāq: 6). [65.6] Nastanite ih tamo gdje stanujete premasredstvima vašim, i ne štetite im da biste ihpritijesnili. Ako takve budu noseće - tad trošite nanjih dok ne rode breme svoje. Pa ako vam doje(djecu), tad im dajte darove njihove i dogovarajte semeđusobno uljudno. A ako se ne složite, tad će muzadajati druga. ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ۚ‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌‌‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌‌‍ ‌
Liyunfiq Dhū Sa`atin Min Sa`atihi ۖ Wa Man Qudira `Alayhi Rizquhu Falyunfiq Mimmā 'Ātāhu Allāhu ۚ Lā Yukallifu Allāhu Nafsāan 'Illā Mā 'Ātāhā ۚ Sayaj`alu Allāhu Ba`da `Usrin Yusan (Aţ-Ţalāq: 7). [65.7] Neka troši imalac obilja od obilja svog, aonaj kome je uskraćena opskrba njegova - pa nekatroši od onog šta mu je dao Allah. Ne opterećujeAllah dušu, izuzev onim šta joj je dao. Učiniće Allahposlije teškoće olakšanje. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ۖ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‌‌ ‍ۚ‍‍‍ ‌
Wa Ka'ayyin Min Qaryatin `Atat `An 'Amri Rabbihā Wa Rusulihi Faĥāsabnāhā Ĥisābāan Shadīdāan Wa `Adhdhabnāhā `Adhābāan Nukan (Aţ-Ţalāq: 8). [65.8] I koliko se gradova oglušilo prema naredbiGospodara njihovog i poslanika Njegovih, pa smo ihobračunali obračunom žestokim i kaznili ih kaznomstrašnom. ‍‌‌ ‍‌‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌
Fadhāqat Wabāla 'Amrihā Wa Kāna `Āqibatu 'Amrihā Khusan (Aţ-Ţalāq: 9). [65.9] Tad su iskusili pogubnost postupka svog. Arezultat postupka njihovog bio je gubitak. ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍ ‌‍‍‌
'A`adda Allāhu Lahum `Adhābāan Shadīdāan Fa ۖ Attaqū Allaha Yā 'Ūlī Al-'Albābi Al-Ladhīna 'Āmanū ۚ Qad 'Anzala Allāhu 'Ilaykum Dhikan (Aţ-Ţalāq: 10). [65.10] Pripremio je Allah za njih kaznu žestoku. Pabojte se Allaha, o imaoci razuma koji vjerujete!Doista vam je Allah poslao Opomenu, ‍ ‌ ‌ ۖ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍ ‌ ‌‌
Rasūlāan Yatlū `Alaykum 'Āyāti Allāhi Mubayyinātin Liyukhrija Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri ۚ Wa Man Yu'umin Billāhi Wa Ya`mal Şāliĥāan Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۖ Qad 'Aĥsana Allāhu Lahu Rizqāan (Aţ-Ţalāq: 11). [65.11] Poslanika - uči vam ajete Allahove jasne, daizvede one koji vjeruju i rade dobra djela iz tminana svjetlost. A ko vjeruje u Allaha i radi dobro,uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno ćebiti u njima, zauvijek. Doista je Allah uljepšaonjegovu opskrbu. ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ۖ
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa Sab`a Samāwātin Wa Mina Al-'Arđi Mithlahunna Yatanazzalu Al-'Amru Baynahunna Lita`lamū 'Anna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun Wa 'Anna Allāha Qad 'Aĥāţa Bikulli Shay'in `Ilmāan (Aţ-Ţalāq: 12). [65.12] Allah je Taj koji je stvorio sedam nebesa, aod Zemlje, slično njima. Spušta se naredba među njih,da znate, da Allah nad svakom stvari ima moć, i da jeAllah zaista svaku stvar obuhvatio znanjem. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah