Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

61) Sūrat Aş-Şaf

Private Tutoring Sessions

61)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Sabbaĥa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۖ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Aş-Şaf: 1). [61.1] Allaha slavi šta je u nebesima i šta je naZemlji, a On je Moćni, Mudri. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ۖ‍‍‍‍‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Lima Taqūlūna Mā Lā Taf`alūna (Aş-Şaf: 2). [61.2] O vi koji vjerujete! Zašto govorite ono što nečinite? ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Kabura Maqtāan `Inda Allāhi 'An Taqūlū Mā Lā Taf`alūna (Aş-Şaf: 3). [61.3] Velika je odvratnost kod Allaha što govoriteono što ne činite. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌
'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Ladhīna Yuqātilūna Fī Sabīlihi Şaffāan Ka'annahum Bunyānun Marşūşun (Aş-Şaf: 4). [61.4] Uistinu! Allah voli one koji se bore na putuNjegovom u saffu, kao da su oni bedem zbijeni. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Yā Qawmi Lima Tu'udhūnanī Wa Qad Ta`lamūna 'Annī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum ۖ Falammā Zāghū 'Azāgha Allāhu Qulūbahum ۚ Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna (Aş-Şaf: 5). [61.5] I kad reče Musa narodu svom: "O narode moj!Zašto me patite, a sigurno znate da sam vam japoslanik Allahov?" Pa pošto skrenuše, Allah učini daskrenu srca njihova. A Allah ne upućuje narodgrješnika. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ۖ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ۚ‍‍ ‍‍
Wa 'Idh Qāla `Īsá Abnu Maryama Yā Banī 'Isrā'īla 'Innī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayya Mina At-Tawati Wa Mubashshian Birasūlin Ya'tī Min Ba`dī Asmuhu 'Aĥmadu ۖ Falammā Jā'ahum Bil-Bayyināti Qālū Hādhā Siĥrun Mubīnun (Aş-Şaf: 6). [61.6] I kad reče Isa, sin Merjemin: "O sinoviIsrailovi! Uistinu, ja sam vam poslanik Allahov,potvrđivač za ono šta je bilo prije mene od Tewrata idonosilac radosne vijesti o Poslaniku (koji) dolaziposlije mene, njegovo ime je Ahmed." Pa pošto im jedošao s dokazima jasnim, rekoše: "Ovo je sihr očiti." ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍ ‌‌
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Al-Kadhiba Wa Huwa Yud`á 'Ilá Al-'Islāmi ۚ Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna (Aş-Şaf: 7). [61.7] A ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž, a on se poziva Islamu? A Allah neupućuje narod zalima. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ۚ‍‍ ‍‍
Yurīdūna Liyu55fi'ū Nūra Allāhi Bi'afwāhihim Wa Allāhu Mutimmu Nūrihi Wa Law Kariha Al-Kāfirūna (Aş-Şaf: 8). [61.8] Žele da ugase svjetlo Allahovo ustima svojim,a Allah je Taj koji usavršava svjetlo Svoje, makarmrzili nevjernici. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍
Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna (Aş-Şaf: 9). [61.9] On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sUputom i Vjerom Istine, da bi učinio da ona nadvladavjeru svaku, makar mrzili mušrici. ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Hal 'Adullukum `Alá Tijāratin Tunjīkum Min `Adhābin 'Alīmin (Aş-Şaf: 10). [61.10] O vi koji vjerujete! Hoćete li da vam ukažemna trgovinu (koja) će vas spasiti od kazne bolne: ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌
Tu'uminūna Billāhi Wa Rasūlihi Wa Tujāhidūna Fī Sabīli Allāhi Bi'amwālikum Wa 'Anfusikum ۚ Dhalikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna (Aş-Şaf: 11). [61.11] Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog, iborite se na putu Allahovom imecima svojim i dušamasvojim. To je bolje za vas, kad biste znali! ‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Yaghfir Lakum Dhunūbakum Wa Yudkhilkum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa Masākina Ţayyibatan Fī Jannāti `Adnin ۚ Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu (Aş-Şaf: 12). [61.12] Oprostiće vam grijehe vaše i uvešće vas ubašče ispod kojih teku rijeke, i stanove ugodne ubaščama Adna. To je uspjeh veličanstven! ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ۚ‌‌ ‍‍
Wa 'Ukhrá Tuĥibbūnahā ۖ Naşrun Mina Allāhi Wa Fatĥun Qarībun ۗ Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna (Aş-Şaf: 13). [61.13] I drugi kojeg volite: pomoć od Allaha ipobjedu blisku. A radosnom viješću obraduj vjernike! ‌‍‍‌‌ ‌ ۖ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Kūnw 'Anşāra Allāhi Kamā Qāla `Īsá Abnu Maryama Lilĥawārīyīna Man 'Anşārī 'Ilá Allāhi ۖ Qāla Al-Ĥawārīyūna Naĥnu 'Anşāru Allāhi ۖ Fa'āamanat Ţā'ifatun Min Banī 'Isrā'īla Wa Kafarat Ţā'ifatun ۖ Fa'ayyad Al-Ladhīna 'Āamanū `Alá `Adūwihim Fa'aşbaĥū Žāhirīna (Aş-Şaf: 14). [61.14] O vi koji vjerujete! Budite pomagači Allahu,kao što je rekao Isa, sin Merjemin, hawarijjunima:"Ko su pomagači moji Allahu?" Rekoše hawarijjuni: "Mismo pomagači Allahovi." Pa je vjerovala skupinasinova Israilovih, a nije vjerovala skupina. Tad smoojačali one koji vjeruju, protiv neprijateljanjihovih, pa su postali nadmoćni. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ۖ ‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ۖ ‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ۖ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah