Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

54) Sūrat Al-Qamar

Private Tutoring Sessions

54)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Aqtarabati As-Sā`atu Wa Anshaqqa Al-Qamaru (Al-Qamar: 1). [54.1] Približio se čas i razdvojio Mjesec. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍‍
Wa 'In Yarawā 'Āyatan Yu`riđū Wa Yaqūlū Siĥrun Mustamirrun (Al-Qamar: 2). [54.2] A ako vide znak, okreću se i govore: "Sihrneprestani!" ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Wa Kadhdhabū Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum ۚ Wa Kullu 'Amrin Mustaqirrun (Al-Qamar: 3). [54.3] I porekli su i slijedili strasti svoje; asvaka stvar (ima) rok. ‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad Jā'ahum Mina Al-'Anbā'i Mā Fīhi Muzdajarun (Al-Qamar: 4). [54.4] I već im je od vijesti došlo ono u čemu jepreventiva, ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Ĥikmatun Bālighatun ۖ Famā Tughni An-Nudhuru (Al-Qamar: 5). [54.5] Mudrost savršena - pa ne koriste opomene. ‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Fatawalla `Anhum ۘ Yawma Yad`u Ad-Dā`i 'Ilá Shay'in Nukurin (Al-Qamar: 6). [54.6] Zato se okreni od njih! Na dan kad pozovepozivač stvari ružnoj, ‍‌‍‍ۘ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Khushsha`āan 'Abşāruhum Yakhrujūna Mina Al-'Ajthi Ka'annahum Jarādun Muntashirun (Al-Qamar: 7). [54.7] Oborenih pogleda svojih izaći će iz kabura,kao da su oni skakavci raštrkani, ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍
Muhţi`īna 'Ilá Ad-Dā`i ۖ Yaqūlu Al-Kāfirūna Hādhā Yawmun `Asirun (Al-Qamar: 8). [54.8] Žureći k pozivaču. Govoriće nevjernici: "Ovoje dan težak." ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Fakadhdhabū `Abdanā Wa Qālū Majnūnun Wa Azdujira (Al-Qamar: 9). [54.9] Porekao je prije njih narod Nuhov: tad suporekli roba Našeg i rekli: "Luđak", i onemogućen jebio. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍‍
Fada`ā Rabbahu 'Annī Maghlūbunntaşir (Al-Qamar: 10). [54.10] Tad je pozvao Gospodara svog: "Ja samporažen, zato pomozi." ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Fafataĥnā 'Abwāba As-Samā'i Bimā'in Munhamirin (Al-Qamar: 11). [54.11] Pa smo otvorili kapije neba sa vodom lijućom, ‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Fajjarnā Al-'Arđa `Uyūnāan Fāltaqá Al-Mā'u `Alá 'Amrin Qad Qudira (Al-Qamar: 12). [54.12] I dali da provrije zemlja izvorima, pa sesusrela voda na stvari već predodređenoj, ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‍
Wa Ĥamalnāhu `Alá Dhāti 'Alwāĥin Wa Dusurin (Al-Qamar: 13). [54.13] I nosili smo njega na (lađi) od samih dasakai klinaca, ‍‍‌‍‍‌ ‌‌
Tajrī Bi'a`yuninā Jazā'an Liman Kāna Kufira (Al-Qamar: 14). [54.14] Plovila je pod očima Našim; plaća za onog koje bio zanijekan. ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍
Wa Laqad Taraknāhā 'Āyatan Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 15). [54.15] I zaista smo to ostavili znakom; pa ima liiko poučen? ‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 16). [54.16] Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje! ‍‍‍ ‍ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 17). [54.17] I zaista smo olakšali Kuran za pouku, pa imali iko da se pouči? ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Kadhdhabat `Ādun Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 18). [54.18] Porekao je Ad, pa kakva je bila kazna Moja iopomene Moje? ‍‍‍ ‍ ‌ ‌
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşaan Fī Yawmi Naĥsin Mustamirrin (Al-Qamar: 19). [54.19] Uistinu! Mi smo poslali na njih vjetar ledeniu danu nesreće neprestajuće, ‌‌ ‍‌ ‍ ‍‍‍‍
Tanzi`u An-Nāsa Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Munqa`irin (Al-Qamar: 20). [54.20] Čupao je ljude kao da su oni debla palmiizvaljena. ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 21). [54.21] Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje! ‍‍‍ ‍ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 22). [54.22] I zaista smo olakšali Kuran za zikr, pa imali iko ko zikri? ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Kadhdhabat Thamūdu Bin-Nudhuri (Al-Qamar: 23). [54.23] Poricao je Semud opomene, ‍‍‌‌ ‍‍
Faqālū 'Abashaan Minnā Wāĥidāan Nattabi`uhu 'Innā 'Idhāan Lafī Đalālin Wa Su`urin (Al-Qamar: 24). [54.24] Pa su rekli: "Zar smrtnika - od nas jednoga -njega (da) slijedimo? Uistinu, mi bismo tad bili uzabludi i bezumlju. ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌
'A'uulqiya Adh-Dhikru `Alayhi Min Bayninā Bal Huwa Kadhdhābun 'Ashirun (Al-Qamar: 25). [54.25] Zar da njemu bude spuštena Opomena izmeđunas? Naprotiv, on je lažov drski!" ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Saya`lamūna Ghadāan Mani Al-Kadhdhābu Al-'Ashiru (Al-Qamar: 26). [54.26] Saznat će sutra ko je lažov drski. ‍‍ ‍‌ ‍‍‌
'Innā Mursilū An-Nāqati Fitnatan Lahum Fārtaqibhum Wa Aşţabir (Al-Qamar: 27). [54.27] Uistinu! Mi im šaljemo devu iskušenjem, zatoih promatraj i strpi se! ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa Nabbi'hum 'Anna Al-Mā'a Qismatun Baynahum ۖ Kullu Shirbin Muĥtađarun (Al-Qamar: 28). [54.28] I obavijesti ih da će biti dioba vode međunjima. Svakom pojenju biće se prisutno. ‍‌ ۖ‍‍
Fanādawā Şāĥibahum Fata`āţá Fa`aqara (Al-Qamar: 29). [54.29] Tad pozvaše druga svog, pa uze (mač), te (je)rani. ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 30). [54.30] Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje! ‍‍‍ ‍ ‌ ‌
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Şayĥatan Wāĥidatan Fakānū Kahashīmi Al-Muĥtažiri (Al-Qamar: 31). [54.31] Uistinu! Mi smo poslali na njih krik jedan,pa bijahu kao suharci graditelja tora. ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 32). [54.32] A zaista smo olakšali Kuran za podsjećanje,pa ima li iko ko se podsjeća? ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Kadhdhabat Qawmu Lūţin Bin-Nudhuri (Al-Qamar: 33). [54.33] Poricao je narod Lutov opomene. ‍‍‍‍‍ ‍‍
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Ĥāşibāan 'Illā 'Āla Lūţin ۖ Najjaynāhum Bisaĥarin (Al-Qamar: 34). [54.34] Uistinu! Mi smo poslali na njih kišu kamenu,izuzev porodice Lutove; spasli smo ih u ranu zoru, ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ۖ
Ni`matan Min `Indinā ۚ Kadhālika Najzī Man Shakara (Al-Qamar: 35). [54.35] Blagodat od Nas; tako nagrađujemo onog kozahvaljuje. ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa Laqad 'Andharahum Baţshatanā Fatamārawā Bin-Nudhuri (Al-Qamar: 36). [54.36] I doista ih je upozorio na udar Naš, pa susumnjali u opomene. ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍
Wa Laqad wadūhu `An Đayfihi Faţamasnā 'A`yunahum Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 37). [54.37] I doista su od njega htjeli goste njegove, pasmo oslijepili oči njihove: "Ta iskusite kaznu Moju iopomene Moje!" ‍‍‌‌‌‍‍‌ ‍‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad Şabbaĥahum Bukratan `Adhābun Mustaqirrun (Al-Qamar: 38). [54.38] I doista, pogodila ih je jutrom kazna trajna. ‍‍‍ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 39). [54.39] Pa iskusite kaznu Moju i opomene Moje! ‌‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 40). [54.40] I doista smo olakšali Kuran za pouku, pa imali iko ko se poučava? ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Laqad Jā'a 'Āla Fir`awna An-Nudhuru (Al-Qamar: 41). [54.41] A doista su ljudstvu faraonovu došle opomene. ‍‍‌ ‍‌ ‍‌‍ ‍‍‍‌
Kadhdhabū Bi'āyātinā Kullihā Fa'akhadhnāhum 'Akhdha `Azīzin Muqtadirin (Al-Qamar: 42). [54.42] Porekli su znakove Naše, sve njih, pa smo ihdograbili grabljenjem Svemoćnog, Snažnog. ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍
'Akuffārukum Khayrun Min 'Ūla'ikum 'Am Lakum Barā'atun Az-Zuburi (Al-Qamar: 43). [54.43] Jesu li nevjernici vaši bolji od takvih, iliimate imunitet u zeburima? ‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌
'Am Yaqūlūna Naĥnu Jamī`un Muntaşirun (Al-Qamar: 44). [54.44] Zar kažu: "Mi smo skup pobjednički?" ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Sayuhzamu Al-Jam`u Wa Yuwallūna Ad-Dubura (Al-Qamar: 45). [54.45] Biće poražen skup, i okrenut će leđa. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Bali As-Sā`atu Maw`iduhum Wa As-Sā`atu 'Ad/há Wa 'Amarru (Al-Qamar: 46). [54.46] Naprotiv! Čas je obećano vrijeme njihovo, aČas će biti teži i gorči. ‍ ‌‍ ‌
'Inna Al-Mujrimīna Fī Đalālin Wa Su`urin (Al-Qamar: 47). [54.47] Uistinu! Biće prestupnici u zabludi ibezumlju, ‍‍‍‍‍
Yawma Yusĥabūna Fī An-Nāri `Alá Wujūhihim Dhūqū Massa Saqara (Al-Qamar: 48). [54.48] Na Dan kad budu dovučeni u vatru na licimasvojim: "Iskusite dodir sekara!" ‍‍ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍
'Innā Kulla Shay'in Khalaqnāhu Biqadarin (Al-Qamar: 49). [54.49] Uistinu! Mi smo svaku stvar stvorili pomjeri. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā 'Amrunā 'Illā Wāĥidatun Kalamĥin Bil-Başari (Al-Qamar: 50). [54.50] A komanda Naša je samo jedna, kao sijev oka. ‍‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ahlaknā 'Ashyā`akum Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 51). [54.51] I doista smo uništili pobornike vaše; pa imali iko ko se poučava? ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Kullu Shay'in Fa`alūhu Fī Az-Zuburi (Al-Qamar: 52). [54.52] A svaku stvar koju su učinili, u zeburima je, ‍‍
Wa Kullu Şaghīrin Wa Kabīrin Mustaţarun (Al-Qamar: 53). [54.53] I sve malo i veliko, zapisano je. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Naharin (Al-Qamar: 54). [54.54] Uistinu, bogobojazni će u baščama i rijekamabiti, ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Fī Maq`adi Şidqin `Inda Malīkin Muqtadirin (Al-Qamar: 55). [54.55] U sjedištu Istine, kod Vladara Svemoćnog. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah