Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

53) Sūrat An-Najm

Private Tutoring Sessions

53)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa An-Najmi 'Idhā Hawá (An-Najm: 1). [53.1] Tako mi zvijezde kad zalazi, ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌
Đalla Şāĥibukum Wa Mā Ghawá (An-Najm: 2). [53.2] Nije zalutao drug vaš, niti skrenuo, ‍ ‌‌ ‍‌
Wa Mā Yanţiqu `Ani Al-Hawá (An-Najm: 3). [53.3] I ne govori po želji. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
'In Huwa 'Illā Waĥyun Yūĥá (An-Najm: 4). [53.4] To je jedino Objava - objavljuje se.
`Allamahu Shadīdu Al-Quwá (An-Najm: 5). [53.5] Uči ga Jedan žestokih sila, ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Dhū Mirratin Fāstawá (An-Najm: 6). [53.6] Posjednik snage. Tad se postavio, ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Huwa Bil-'Ufuqi Al-'A`lá (An-Najm: 7). [53.7] I on bio na horizontu najuzvišenijem, ‍‍‍
Thumma Danā Fatadallá (An-Najm: 8). [53.8] Zatim se približio, pa spustio, ‍ ‌‌
Fakāna Qāba Qawsayni 'Aw 'Adná (An-Najm: 9). [53.9] Pa bio na rastojanju dva luka ili bliži, ‍‍‍‍‍ ‌‌
Fa'awĥá 'Ilá `Abdihi Mā 'Awĥá (An-Najm: 10). [53.10] Te objavio (Allah) robu Svom, šta je objavio. ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍
Mā Kadhaba Al-Fu'uādu Mā Ra'á (An-Najm: 11). [53.11] Nije poreklo srce šta je vidio. ‍‌‌ ‍‍‍‌‌
'Afatumārūnahu `Alá Mā Yará (An-Najm: 12). [53.12] Pa zar raspravljate s njim o onom što jevidio? ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Laqad Ra'āhu Nazlatan 'Ukhrá (An-Najm: 13). [53.13] I zaista ga je vidio pri spuštanju drugom, ‍‍‌ ‌
`Inda Sidrati Al-Muntahá (An-Najm: 14). [53.14] Kod Sidre krajnje ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍
`Indahā Jannatu Al-Ma'w5 (An-Najm: 15). [53.15] Kod koje je džennetsko sklonište, ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌
'Idh Yaghshá As-Sidrata Mā Yaghshá (An-Najm: 16). [53.16] Kad je Sidru pokrivalo šta je pokrivalo. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍
Mā Zāgha Al-Başaru Wa Mā Ţaghá (An-Najm: 17). [53.17] Nije skrenuo pogled, niti prekoračio, ‍‍‌‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍
Laqad Ra'á Min 'Āyāti Rabbihi Al-Kubrá (An-Najm: 18). [53.18] Doista je vidio od znakova Gospodara svog -najveće. ‍‍‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍
'Afara'aytumu Al-Lāta Wa Al-`Uzzá (An-Najm: 19). [53.19] Pa jeste li vidjeli Lata i Uzzaa, ‍‍‍‍ ‌
Wa Manāata Ath-Thālithata Al-'Ukhrá (An-Najm: 20). [53.20] I Menat, treću, posljednju? ‍‍
'Alakumu Adh-Dhakaru Wa Lahu Al-'Unthá (An-Najm: 21). [53.21] Zar vama muško, a Njemu žensko?
Tilka 'Idhāan Qismatun Đīzá (An-Najm: 22). [53.22] To je onda podjela nepravedna! ‌‌‌ ‍‌
'In Hiya 'Illā 'Asmā'un Sammaytumūhā 'Antum Wa 'Ābā'uukum Mā 'Anzala Allāhu Bihā Min Sulţānin ۚ 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa Mā Tahwá Al-'Anfusu ۖ Wa Laqad Jā'ahum Min Rabbihimu Al-Hudá (An-Najm: 23). [53.23] To su samo imena - nadjeli ste ih vi i očevivaši. Nije objavio Allah za njih nikakav dokaz.Slijede samo pretpostavku i ono šta žele duše, a većim je došla Uputa od Gospodara njihovog! ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍
'Am Lil'insāni Mā Tamanná (An-Najm: 24). [53.24] Ili: hoće li imati čovjek šta zaželi? ‍‍ ‌ ‍‍‍
Falillāhi Al-'Ākhiratu Wa Al-'Ūlá (An-Najm: 25). [53.25] Pa, Allahov je zadnji i prvi. ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Kam Min Malakin As-Samāwāti Lā TughShafā`atuhum Shay'āan 'Illā Min Ba`di 'An Ya'dhana Allāhu Liman Yashā'u Wa Yarđá (An-Najm: 26). [53.26] I koliko je meleka u nebesima čijeposredovanje neće ništa koristiti, izuzev nakon štodopusti Allah kome hoće i bude zadovoljan! ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍
'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Layusammūna Al-Malā'ikata Tasmiyata Al-'Unthá (An-Najm: 27). [53.27] Uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret,imenuju meleke imenovanjem ženskim, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Mā Lahum Bihi Min `Ilmin ۖ 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna ۖ Wa 'Inna Až-Žanna Lā Yughnī Mina Al-Ĥaqqi Shay'āan (An-Najm: 28). [53.28] A nemaju oni o tome nikakvo znanje. Slijedesamo pretpostavku, a uistinu, pretpostavka ništa nekoristi Istini. ‌ ‍‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Fa'a`riđ `An Man Tawallá `An Dhikrinā Wa Lam Yurid 'Illā Al-Ĥayāata Ad-Dunyā (An-Najm: 29). [53.29] Zato se okreni od onog ko se odvraća odOpomene Naše i samo želi život Dunjaa. ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌
Dhālika Mablaghuhum Mina Al-`Ilmi ۚ 'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Bimani Ahtadá (An-Najm: 30). [53.30] To je njihov domet od znanja. Uistinu,Gospodar tvoj, On je Najbolji znalac ko je odlutao sputa Njegovog, i On je Najbolji znalac onog ko seupućuje. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‌ ‌‍ ‍‌‍ ‍‌‌ ‌
Wa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Liyajziya Al-Ladhīna 'Asā'ū Bimā `Amilū Wa Yajziya Al-Ladhīna 'Aĥsanū Bil-Ĥusná (An-Najm: 31). [53.31] A Allahovo je šta je u nebesima i šta je naZemlji, da bi platio one koji čine zlo, onim štorade, i platio one koji rade lijepo - lijepim, ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Al-Ladhīna Yajtanibūna Kabā'ira Al-'Ithmi Wa Al-Fawāĥisha 'Illā Al-Lamama ۚ 'Inna Rabbaka Wāsi`u Al-Maghfirati ۚ Huwa 'A`lamu Bikum 'Idh 'Ansha'akum Mina Al-'Arđi Wa 'Idh 'Antum 'Ajinnatun Fī Buţūni 'Ummahātikum ۖ Falā Tuzakkū 'Anfusakum ۖ Huwa 'A`lamu Bimani Attaqá (An-Najm: 32). [53.32] One koji izbjegavaju velike grijehe irazvrate, izuzev neznatnih. Uistinu, Gospodar tvoj jesveobuhvatnog oprosta. On je vaš Najbolji poznavalacotkad vas je stvorio od zemlje, i kad ste vi bilizameci u utrobama majki vaših. Zato ne pripisujtečistotu dušama svojim. On je Najbolji znalac onog kose boji. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌ ‍ ‌‌ۖ ‍‍
'Afara'ayta Al-Ladhī Tawallá (An-Najm: 33). [53.33] Pa jesi li vidio onog koji se okrenuo, ‍‍‍
Wa 'A`ţá Qalīlāan Wa 'Akdá (An-Najm: 34). [53.34] I dao malo i zadržao, ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌
'A`indahu `Ilmu Al-Ghaybi Fahuwa Yará (An-Najm: 35). [53.35] Je li kod njega znanje nevidljivog, pa onvidi? ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍
'Am Lam Yunabba' Bimā Fī Şuĥufi Mūsá (An-Najm: 36). [53.36] Zar nije obaviješten o onom što je ulistovima Musaovim, ‌ ‌
Wa 'Ibhīma Al-Ladhī Wa Ffá (An-Najm: 37). [53.37] I Ibrahimovim, koji je ispunio: ‍‍‍‍‌‍‍‍‍
'Allā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhrá (An-Najm: 38). [53.38] Da se neće teretiti opterećeni teretomdrugog, ‌‌‌‌‍‍‍ ‌‌‌‍
Wa 'An Laysa Lil'insāni 'Illā Mā Sa`á (An-Najm: 39). [53.39] I da će čovjekovo biti samo za što sepotrudi, ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌
Wa 'Anna Sa`yahu Sawfa Yurá (An-Najm: 40). [53.40] I da će trud njegov vidljiv biti - ‌ ‍ ‍‍‍
Thumma Yujzāhu Al-Jazā'a Al-'Awfá (An-Najm: 41). [53.41] Zatim će za njega biti plaćen plaćomnajpotpunijom - ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌
Wa 'Anna 'Ilá Rabbika Al-Muntahá (An-Najm: 42). [53.42] I da je Gospodaru tvom kraj (svega); ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa 'Annahu Huwa 'Ađĥaka Wa 'Abká (An-Najm: 43). [53.43] I da On, On zasmijava i rasplakuje, ‍ ‍‍‍ ‌‌
Wa 'Annahu Huwa 'Amāta Wa 'Aĥyā (An-Najm: 44). [53.44] I da On, On usmrćuje i oživljava, ‍ ‍ ‌‌
Wa 'Annahu Khalaqa Az-Zawjayni Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá (An-Najm: 45). [53.45] I da On stvara par: muško i žensko, ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Min Nuţfatin 'Idhā Tumná (An-Najm: 46). [53.46] Od kapi sjemena kada se izbaci - ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌
Wa 'Anna `Alayhi An-Nash'ata Al-'Ukhrá (An-Najm: 47). [53.47] I da je na Njemu stvaranje drugo; ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Annahu Huwa 'Aghná Wa 'Aqná (An-Najm: 48). [53.48] I da je On, On Onaj koji obogaćuje i Kojipribavlja, ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa 'Annahu Huwa Rabbu Ash-Shi`rá (An-Najm: 49). [53.49] I da je On, On Gospodar Siriusa, ‍ ‍‍‍ ‍‍
Wa 'Annahu 'Ahlaka `Ādāan Al-'Ūlá (An-Najm: 50). [53.50] I da je On uništio Ada prvog, ‍ ‌ ‌‌ ‍‍
Wa Thamūda Famā 'Abqá (An-Najm: 51). [53.51] I Semuda tad nije poštedio, ‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Wa Qawma Nūĥin Min Qablu ۖ 'Innahum Kānū Hum 'Ažlama Wa 'Aţghá (An-Najm: 52). [53.52] I narod Nuhov od ranije. Uistinu oni - bilisu oni nepravedniji i više pretjerujući; ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Mu'utafikata 'Ahwá (An-Najm: 53). [53.53] I Mutefiket je porušio, ‌ ‌‌
Faghashshāhā Mā Ghashshá (An-Najm: 54). [53.54] Pa ih je pokrilo šta je pokrilo. ‍‍‍‌ ‌
Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbika Tatamārá (An-Najm: 55). [53.55] Pa o kojoj od blagodati Gospodara svog seraspravljaš? ‌‌ ‍‍‍ ‌‍
dhā Nadhīrun Mina An-Nudhuri Al-'Ūlá (An-Najm: 56). [53.56] Ovo je Opomena od opomena ranijih. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍
'Azifati Al-'Āzifahu (An-Najm: 57). [53.57] Približio se blisko,
Laysa Lahā Min Dūni Allāhi Kāshifahun (An-Najm: 58). [53.58] Nema za njega mimo Allaha otkrivanja. ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌
'Afamin Hādhā Al-Ĥadīthi Ta`jabūna (An-Najm: 59). [53.59] Pa zar se ovom hadisu iščuđujete, ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Tađĥakūna Wa Lā Tabkūna (An-Najm: 60). [53.60] I smijete se, a ne plačete, ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Antum Sāmidūna (An-Najm: 61). [53.61] I vi ste bezbrižni? ‌‌‍ ‌
Fāsjudū Lillāh Wa A`budū (An-Najm: 62). [53.62] Pa padnite na sedždu Allahu i obožavajte! ‍‍‍‍‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah