Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

43) Sūrat Az-Zukhruf

Private Tutoring Sessions

43)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm (Az-Zukhruf: 1). [43.1] Ha. Mim. -
Wa Al-Kitābi Al-Mubīni (Az-Zukhruf: 2). [43.2] Tako mi Kitaba jasnog! ‌‍
'Innā Ja`alnāhu Qur'ānāan `Aray7an La`allakum Ta`qilūna (Az-Zukhruf: 3). [43.3] Uistinu, Mi smo ga učinili Kuranom naarapskom, da biste vi razumjeli. ‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa 'Innahu Fī 'Ummi Al-Kitābi Ladaynā La`alīyun Ĥakīmun (Az-Zukhruf: 4). [43.4] A uistinu, on je u Majci-knjizi kod Nasuzvišen, mudar. ‍ ‍
'Afanađribu `Ankumu Adh-Dhikra Şafĥāan 'An Kuntum Qawmāan Musrifīna (Az-Zukhruf: 5). [43.5] Pa zar da potpuno okrenemo od vas Opomenu štoste narod pretjerujućih? ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa Kam 'Arsalnā Min Nabīyin Al-'Awwalīna (Az-Zukhruf: 6). [43.6] A koliko smo vjerovjesnika poslali ranijima! ‌‌‌ ‍‌
Wa Mā Ya'tīhim Min Nabīyin 'Illā Kānū Bihi Yastahzi'ūn (Az-Zukhruf: 7). [43.7] I nije im došao nijedan vjerovjesnik, a da muse nisu rugali. ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍
Fa'ahlaknā 'Ashadda Minhum Baţshāan Wa Mađá Mathalu Al-'Awwalīna (Az-Zukhruf: 8). [43.8] Zato smo uništavali (one) žešće od ovih usili, i prošao bi primjer ranijih. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Khalaqahunna Al-`Azīzu Al-`Alīmu (Az-Zukhruf: 9). [43.9] A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa iZemlju?" - sigurno će reći: "Stvorio ih je Moćni,Znalac", ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Mahdāan Wa Ja`ala Lakum Fīhā Subulāan La`allakum Tahtadūna (Az-Zukhruf: 10). [43.10] Onaj koji je za vas Zemlju učinio ležajem, inačinio vam na njoj puteve, da biste se vi uputili; ‌‍‍ ‌ ‌
Wa Al-Ladhī Nazzala Mina As-Samā'i Mā'an Biqadarin Fa'ansharnā Bihi Baldatan Maytāan ۚ Kadhālika Tukhrajūna (Az-Zukhruf: 11). [43.11] I Koji iz neba spušta vodu po mjeri, pa njomeproživljujemo predio mrtvi - tako ćete biti izvedeni- ‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌‍‌ ۚ‍‍
Wa Al-Ladhī Khalaqa Al-'Azwāja Kullahā Wa Ja`ala Lakum Mina Al-Fulki Wa Al-'An`ām Mā Tarkabūna (Az-Zukhruf: 12). [43.12] I Koji je stvorio parove svega, i načinio vamplovila i stoku što jašete, ‍‍ ‌‌‍‍‌
Litastawū `Alá Žuhūrihi Thumma Tadhkurū Ni`mata Rabbikum 'Idhā Astawaytum `Alayhi Wa Taqūlū Subĥāna Al-Ladhī Sakhkhara Lanā Hādhā Wa Mā Kunnā Lahu Muqrinīna (Az-Zukhruf: 13). [43.13] Da se smjestite na leđa njena, potom sjetiteblagodati Gospodara svog kad se na njoj uspravite, ireknete: "Slava Onom koji nam je ovo potčinio, a nebismo mi bili njeni ukrotitelji." ‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Innā 'Ilá Rabbinā Lamunqalibūna (Az-Zukhruf: 14). [43.14] A uistinu, mi smo Gospodaru našem povratnici! ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa Ja`alū Lahu Min `Ibādihi Juz'āan ۚ 'Inna Al-'Insāna Lakafūrun Mubīnun (Az-Zukhruf: 15). [43.15] I pripisuju Mu od robova Njegovih dio!Uistinu, čovjek je nezahvalnik očiti. ‍‌‌ ‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‍
'Am Attakhadha Mimmā Yakhluqu Banātin Wa 'Aşfākum Bil-Banīna (Az-Zukhruf: 16). [43.16] Zar uzima od onog šta stvara, kćeri, a vasodlikuje sinovima? ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍
Wa 'Idhā Bushshira 'Aĥaduhum Bimā Đaraba Lilrraĥmani Mathalāan Žalla Wajhuhu Muswaddāan Wa Huwa Kažīmun (Az-Zukhruf: 17). [43.17] A kad se neki od njih obraduje onim šta jeMilostivom navodio kao primjer, zasjeni lice njegovocrnilom, i on je pun gnjeva. ‌‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍ ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
'Awaman Yunashsha'u Fī Al-Ĥilyati Wa Huwa Fī Al-Khişāmi Ghayru Mubīnin (Az-Zukhruf: 18). [43.18] Zar onaj ko se podiže u nakitu, a on nije uprepirci jasan? ‌‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Ja`alū Al-Malā'ikata Al-Ladhīna Hum `Ibādu Ar-Raĥmani 'Ināthāan ۚ 'Ashahidū Khalqahum ۚ Satuktabu Shahādatuhum Wa Yus'alūna (Az-Zukhruf: 19). [43.19] I tretiraju meleke - one koji su roboviMilostivog - ženskima. Jesu li bili svjedocistvaranja njihovog? Zapisaće se svjedočenje njihovo ibiće pitani. ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‌ ‌
Wa Qālū Law Shā'a Ar-Raĥmānu Mā `Abadnāhum ۗ Mā Lahum Bidhālika Min `Ilmin ۖ 'In Hum 'Illā Yakhruşūna (Az-Zukhruf: 20). [43.20] I govore: "Da je htio Milostivi, ne bismo ihobožavali." Nemaju oni o tome nikakvo znanje. Onisamo nagađaju. ‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍ ۗ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
'Am 'Ātaynāhum Kitābāan Min Qablihi Fahum Bihi Mustamsikūna (Az-Zukhruf: 21). [43.21] Zar smo im dali Knjigu prije njega, pa su oniti koji je se pridržavaju? ‍‌‍‍
Bal Qālū 'Innā Wajadnā 'Ābā'anā `Alá 'Ummatin Wa 'Innā `Aláthārihim Muhtadūna (Az-Zukhruf: 22). [43.22] Naprotiv, govore: "Uistinu, mi smo našliočeve naše u ummetu i uistinu, mi smo na tragovenjihove upućeni." ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍‌ ‍
Wa Kadhalika Mā 'Arsalnā Min Qablika Fī Qaryatin Min Nadhīrin 'Illā Qāla Mutrafūhā 'Innā Wajadnā 'Ābā'anā `Alá 'Ummatin Wa 'Innā `Aláthārihim Muqtadūna (Az-Zukhruf: 23). [43.23] I isto tako, nismo u grad poslali nijednog odopominjača, a da nije rekao raskošnik njegov:"Uistinu, mi smo našli očeve naše u ummetu, iuistinu, mi tragove njihove slijedimo." ‌‌ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Qāla 'Awalaw Ji'tukum Bi'ahdá Mimmā Wajadtum `Alayhi 'Ābā'akum ۖ Qālū 'Innā Bimā 'Ursiltum Bihi Kāfirūna (Az-Zukhruf: 24). [43.24] Rekao bi: "Zar iako sam vam donio bolju Uputuod onog na čemu ste našli očeve svoje?" Rekli bi:"Uistinu, mi smo u ono s čim ste poslati,nevjernici." ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ۖ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌
ntaqamnā Minhum ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhdhibīna (Az-Zukhruf: 25). [43.25] Zato bismo im se osvetili, pa pogledaj kakavje bio kraj poricatelja! ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍
Wa 'Idh Qāla 'Ibhīmu Li'abīhi Wa Qawmihi 'Innanī Barā'un Mimmā Ta`budūna (Az-Zukhruf: 26). [43.26] I kad reče Ibrahim ocu svom i narodu svom:"Uistinu, ja sam slobodan od onog šta obožavate, ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‌
'Illā Al-Ladhī Faţaranī Fa'innahu Sayahdīni (Az-Zukhruf: 27). [43.27] Izuzev Onog koji me je stvorio, pa uistinu,On će me uputiti." ‍‍‍‍‍
Wa Ja`alahā Kalimatanqiyatan Fī `Aqibihi La`allahum Yarji`ūna (Az-Zukhruf: 28). [43.28] I učinio je to riječju trajnom u potomstvusvom, da bi se oni povratili. ‍‍‍ ‍‍‍
Bal Matta`tu Hā'uulā' Wa 'Ābā'ahum Ĥattá Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Wa Rasūlun Mubīnun (Az-Zukhruf: 29). [43.29] Naprotiv, dao sam da uživaju ovi i očevinjihovi, dok im nije došla Istina i Poslanik jasni. ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Wa Lammā Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Qālū Hādhā Siĥrun Wa 'Innā Bihi Kāfirūna (Az-Zukhruf: 30). [43.30] I pošto im je došla Istina, rekoše: "Ovo jesihr, i uistinu, mi smo u njega nevjernici." ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌
Wa Qālū Lawlā Nuzzila Hādhā Al-Qur'ānu `Alá Rajulin Mina Al-Qaryatayni `Ažīmin (Az-Zukhruf: 31). [43.31] I rekoše: "Što ovaj Kuran nije objavljenvelikom čovjeku iz dva grada?" ‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Ahum Yaqsimūna Raĥmata Rabbika ۚ Naĥnu Qasamnā Baynahum Ma`īshatahum Al-Ĥayāati Ad-Dunۚ Wa Rafa`nā Ba`đahum Fawqa Ba`đin Darajātin Liyattakhidha Ba`đuhum Ba`đāan Sukhrīy7an ۗ Wa Raĥmatu Rabbika Khayrun Mimmā Yajma`ūna (Az-Zukhruf: 32). [43.32] Hoće li oni dijeliti milost Gospodara tvog?Mi raspodjeljujemo između njih njihova sredstva zaizdržavanje u životu Dunjaa, i uzdigli ih jedne naddrugima po stepenima, da jedan od njih drugog uzima uslužbu. A milost Gospodara tvog je bolja od onog štaskupljaju. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ۚ ‍‌ ‍‌‍‌ ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Lawlā 'An Yakūna An-Nāsu 'Ummatan Wāĥidatan Laja`alnā Liman Yakfuru Bir-Raĥmani Libuyūtihim Suqufāan Min Fađđatin Wa Ma`ārija `Alayhā Yažharūna (Az-Zukhruf: 33). [43.33] A da ljudi neće postati jedna zajednica,sigurno bismo onom ko ne vjeruje u Milostivog, zakuće njihove načinili krovove od srebra i stepeništauz koja se penju, ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Libuyūtihim 'Abwābāan Wa Suruan `Alayhā Yattaki'ūna (Az-Zukhruf: 34). [43.34] I za kuće njihove vrata i sofe na koje senaslanjaju, ‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa Zukhrufāan ۚ Wa 'In Kullu Dhālika Lammā Matā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunۚ Wa Al-'Ākhiratu `Inda Rabbika Lilmuttaqīna (Az-Zukhruf: 35). [43.35] I zlatne ukrase, iako je to sve užitak životaDunjaa. A Ahiret je kod Gospodara tvog zabogobojazne. ‌‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‌ ۚ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa Man Ya`shu `An Dhikri Ar-Raĥmani Nuqayyiđ Lahu Shayţānāan Fahuwa Lahu Qarīnun (Az-Zukhruf: 36). [43.36] A ko bude slijep na sjećanje Milostivog,dodijelit ćemo mu šejtana, pa će mu on biti drug. ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa 'Innahum Layaşuddūnahum `Ani As-Sabīli Wa Yaĥsabūna 'Annahum Muhtadūna (Az-Zukhruf: 37). [43.37] I uistinu, oni će ih odvraćati s puta, amisliće da su oni upućeni! ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Ĥattá 'Idhā Jā'anā Qāla Yā Layta Bayn99 Wa Baynaka Bu`da Al-Mashriqayni Fabi'sa Al-Qarīnu (Az-Zukhruf: 38). [43.38] Dok, kad Nam dođe, reći će: "O da je izmeđumene i između tebe rastojanje dvaju istoka. O loš sidrug!" ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Lan Yanfa`akumu Al-Yawma 'Idh Žalamtum 'Annakum Al-`Adhābi Mushtarikūna (Az-Zukhruf: 39). [43.39] I neće vam koristiti (ovaj) Dan - kad stezulm činili - što ste vi u kazni saučesnici. ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‌
'Afa'anta Tusmi`u Aş-Şumma 'Aw Tahdī Al-`Umya Wa Man Kāna Fī Đalālin Mubīnin (Az-Zukhruf: 40). [43.40] Pa zar ti da pročuješ gluhe ili uputišslijepce i onog ko je u zabludi očitoj? ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌‌ ‍
Fa'immā Nadh/habanna Bika Fa'innā Minhum Muntaqimūna (Az-Zukhruf: 41). [43.41] Pa ako uklonimo tebe, pa uistinu, Mi ćemonjima biti Osvetnici, ‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
'Aw Nuriyannaka Al-Ladhī Wa`adnāhum Fa'innā `Alayhim Muqtadirūna (Az-Zukhruf: 42). [43.42] Ili ti pokažemo čime im prijetimo; pauistinu, Mi smo nad njima Svemoćni. ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Fāstamsik Bial-Ladhī 'Ūĥiya 'Ilayka ۖ 'Innaka `Alá Şiţin Mustaqīmin (Az-Zukhruf: 43). [43.43] Zato se drži onoga šta ti je objavljeno.Uistinu, ti si na putu pravom. ‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ‍ ‌ ‍‌‍‍
Wa 'Innahu Ladhikrun Laka Wa Liqawmika ۖ Wa Sawfa Tus'alūna (Az-Zukhruf: 44). [43.44] I uistinu, on je Opomena tebi i narodu tvom;a bićete pitani. ‌‍‍‍‍‍ۖ ‌‍
Wa As'al Man 'Arsalnā Min Qablika Min Rusulinā 'Aja`alnā Min Dūni Ar-Raĥmani 'Ālihatan Yu`badūna (Az-Zukhruf: 45). [43.45] I pitaj onog koga smo poslali prije tebe odposlanika Naših, jesmo li učinili mimo Milostivogbogove da budu obožavani? ‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Faqāla 'Innī Rasūlu Rabbi Al-`Ālamīna (Az-Zukhruf: 46). [43.46] I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našimfaraonu i uglednicima njegovim, pa je rekao:"Uistinu, ja sam poslanik Gospodara svjetova." ‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Falammā Jā'ahum Bi'āyātinā 'Idhā Hum Minhā Yađĥakūna (Az-Zukhruf: 47). [43.47] Pa pošto im dođe sa znakovima Našim, gle -oni su im se ismijavali. ‍‍‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa Mā Nurīhim Min 'Āyatin 'Illā Hiya 'Akbaru Min 'Ukhtihā ۖ Wa 'Akhadhnāhum Bil-`Adhābi La`allahum Yarji`ūna (Az-Zukhruf: 48). [43.48] I nismo im pokazali nijedan znak, a da onnije bio veći od sestre svoje, i dograbili smo ihkaznom, da bi se oni povratili. ‌ ‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍‌
Wa Qālū Yā 'Ayyuhā As-Sāĥiru Ad`u Lanā Rabbaka Bimā `Ahida `Indaka 'Innanā Lamuhtadūn (Az-Zukhruf: 49). [43.49] I rekoše: "O čarobnjače! Zovi nam Gospodarasvog s onim što je s tobom sklopio. Uistinu, mi ćemobiti upućeni." ‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Falammā Kashafnā `Anhumu Al-`Adhāba 'Idhā Hum Yankuthūna (Az-Zukhruf: 50). [43.50] Pa pošto smo otklonili od njih kaznu, gle -oni prekršiše. ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍
Wa Nādá Fir`awnu Fī Qawmihi Qāla Yā Qawmi 'Alaysa Lī Mulku Mişra Wa Hadhihi Al-'Anhāru Tajrī Min Taĥtī ۖ 'Afalā Tubşirūna (Az-Zukhruf: 51). [43.51] I objavi faraon u narodu svom, reče: "Onarode moj! Zar nije moja vlast Egipta, i ovih rijeka(što) teku ispod mene? Pa zar ne vidite? ‌‌‌ ‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ۖ‍‍‍‍‍‍‍‌
'Am 'Anā Khayrun Min Hādhā Al-Ladhī Huwa Mahīnun Wa Lā Yakādu Yubīnu (Az-Zukhruf: 52). [43.52] Zar (nisam) ja bolji od ovog - njega koji jeprezren i jedva jasan? ‌‌ ‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌
Falawlā 'Ulqiya `Alayhi 'Aswiratun Min Dhahabin 'Aw Jā'a Ma`ahu Al-Malā'ikatu Muqtarinīna (Az-Zukhruf: 53). [43.53] Pa zašto na njega nisu stavljene narukvice odzlata ili s njim došli meleci (kao) pratioci?" ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Fāstakhaffa Qawmahu Fa'aţā`ūhu ۚ 'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna (Az-Zukhruf: 54). [43.54] Tad učini lahkim narod svoj, te ga poslušaše.Uistinu, oni su bili narod grješnika. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍
Falammā 'Āsafūnā Antaqamnā Minhum Fa'aghraqnāhum 'Ajma`īna (Az-Zukhruf: 55). [43.55] Pa pošto su Nas rasrdili, osvetili smo im sete ih sve potopili, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Faja`alnāhum Salafāan Wa Mathalāan Lil'ākhirīna (Az-Zukhruf: 56). [43.56] Te ih učinili (stvari) prošlom, i primjeromkasnijima. ‍‍‍‍‍
Wa Lammā Đuriba Abnu Maryama Mathalāan 'Idhā Qawmuka Minhu Yaşiddūna (Az-Zukhruf: 57). [43.57] I pošto je naveden sin Merjemin kao primjer -gle! narod tvoj na to zagalami. ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Qālū 'A'ālihatunā Khayrun 'Am Huwa ۚĐarabūhu Laka 'Illā Jadalāan ۚ Bal Hum Qawmun Khaşimūna (Az-Zukhruf: 58). [43.58] I rekoše: "Jesu li bogovi naši bolji ili on?"Naveli su ti ga samo radi rasprave. Naprotiv, oni sunarod svađalački. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍ۚ‍‍ ‌‌ ۚ ‍‍
'In Huwa 'Illā `Abdun 'An`amnā `Alayhi Wa Ja`alnāhu Mathalāan Libanī 'Isrā'īla (Az-Zukhruf: 59). [43.59] On je samo rob. Obdarili smo ga i učinili gaprimjerom sinovima Israilovim. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Wa Law Nashā'u Laja`alnā Minkum Malā'ikatan Al-'Arđi Yakhlufūna (Az-Zukhruf: 60). [43.60] A da smo htjeli, sigurno bismo od vasnačinili meleke na Zemlji, da naslijede. ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍
Wa 'Innahu La`ilmun Lilssā`ati Falā Tamtarunna Bihā Wa Attabi`ūnī ۚdhā Şiţun Mustaqīmun (Az-Zukhruf: 61). [43.61] I uistinu, to je znanje o Času, zato nikakone sumnjajte u to, i slijedite Mene: ovo je putpravi. ۚ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa Lā Yaşuddannakumu Ash-Shayţānu ۖ 'Innahu Lakum `Adūwun Mubīnun (Az-Zukhruf: 62). [43.62] I neka vas nikako ne odvrati šejtan; uistinu,on vam je neprijatelj otvoreni. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍ ‌
Wa Lammā Jā'a `Īsá Bil-Bayyināti Qāla Qad Ji'tukum Bil-Ĥikmati Wa Li'abayyina Lakum Ba`đa Al-Ladhī Takhtalifūna Fīhi Fa ۖ Attaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni (Az-Zukhruf: 63). [43.63] I pošto Isa dođe sa dokazima jasnim, reče:"Doista sam vam došao s mudrošću i da vam objasnimdio onog o čemu se razilazite. Zato se bojte Allaha imene poslušajte. ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍ ‍ ‌‌
'Inna Allāha Huwa Rabbī Wa Rabbukum Fā`budūhu ۚdhā Şiţun Mustaqīmun (Az-Zukhruf: 64). [43.64] Uistinu, Allah! On je Gospodar moj i Gospodarvaš, zato Njega obožavajte; ovo je put pravi." ‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍
khtalafa Al-'Aĥzābu Min Baynihim ۖ Fawaylun Lilladhīna Žalamū Min `Adhābi Yawmin 'Alīmin (Az-Zukhruf: 65). [43.65] Tad su se razišle partije među njima. Pateško onima koji čine zulm, od kazne Dana bolnog. ‍‍‍‍‌ ‍‌ۖ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌
Hal Yanžurūna 'Illā As-Sā`ata 'An Ta'tiyahum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna (Az-Zukhruf: 66). [43.66] Čekuju li samo Čas da im dođe iznenada, a onine opaze? ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Al-'Akhillā'u Yawma'idhin Ba`đuhum Liba`đin `Adūwun 'Illā Al-Muttaqīna (Az-Zukhruf: 67). [43.67] Prijatelji će Tog dana jedni drugimaneprijatelji biti - izuzev bogobojaznih. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Yā `Ibādi Lā Khawfun `Alaykumu Al-Yawma Wa Lā 'Antum Taĥzanūna (Az-Zukhruf: 68). [43.68] "O robovi Moji! Nema za vas straha Danas,niti ćete vi tugovati; ‌‌ ‌ ‌
Al-Ladhīna 'Āmanū Bi'āyātinā Wa Kānū Muslimīna (Az-Zukhruf: 69). [43.69] Oni koji su vjerovali u ajate Naše i bilimuslimani. ‍‍‍‍ ‌
Adkhulū Al-Jannata 'Antum Wa 'Azwājukum Tuĥbarūna (Az-Zukhruf: 70). [43.70] Uđite u Džennet vi i žene vaše, veseleći se." ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌ ‌
Yuţāfu `Alayhim Bişāfin Min Dhahabin Wa 'Akwābin ۖ Wa Fīhā Mā Tashtahīhi Al-'Anfusu Wa Taladhdhu Al-'A`yunu ۖ Wa 'Antum Fīhā Khālidūna (Az-Zukhruf: 71). [43.71] Obilaziće se oko njih sa posudama od zlata ipeharima, a u njima će biti ono šta zažele duše inaslađuju oči, a u njemu ćete vi biti vječito. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌‌‍ ‌ ‍‌
Wa Tilka Al-Jannatu Allatīrithtumūhā Bimā Kuntum Ta`malūna (Az-Zukhruf: 72). [43.72] A to je Džennet koji vam je dat u naslijeđezbog onog šta ste radili. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Lakum Fīhā Fākihatun Kathīratun Minhā Ta'kulūna (Az-Zukhruf: 73). [43.73] Imaćete u njemu mnogo voća - od njega ćetejesti. ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌
'Inna Al-Mujrimīna Fī `Adhābi Jahannama Khālidūn (Az-Zukhruf: 74). [43.74] Uistinu, krivci će biti u kazni Džehennemavječito. ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Lā Yufattaru `Anhum Wa Hum Fīhi Mublisūna (Az-Zukhruf: 75). [43.75] Neće im se ublažiti, a oni će u njoj bitiočajnici. ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mā Žalamnāhum Wa Lakin Kānū Humu Až-Žālimīna (Az-Zukhruf: 76). [43.76] I nismo im učinili zulm, nego su oni bilizalimi. ‍ ‌‍‌ ‍‍
Wa Nādawā Yā Māliku Liyaqđi `Alaynā Rabbuka ۖ Qāla 'Innakum Mākithūna (Az-Zukhruf: 77). [43.77] I dozivat će: "O Malik! Nek svrši s namaGospodar tvoj." Reći će: "Uistinu, vi ste ti kojiostajete!" ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ
Laqad Ji'nākum Bil-Ĥaqqi Wa Lakinna 'Aktharakum Lilĥaqqi Kārihūna (Az-Zukhruf: 78). [43.78] Doista, donijeli smo vam Istinu, međutim,većina vas ste ti koji Istinu mrze. ‍‍ ‌‍‌ ‌‍
'Am 'Abramū 'Aman Fa'innā Mubrimūna (Az-Zukhruf: 79). [43.79] Zar postavljaju stvar? - pa uistinu, Mi smoTi koji postavljamo. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍
'Am Yaĥsabūna 'Annā Lā Nasma`u Sirrahum Wa Najwāhum ۚ Balá Wa Rusulunā Ladayhim Yaktubūna (Az-Zukhruf: 80). [43.80] Zar misle da Mi ne čujemo tajnu njihovu isašaptavanje njihovo? Svakako! A izaslanici Naši sukod njih - zapisuju. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌
Qul 'In Kāna Lilrraĥmani Waladun Fa'anā 'Awwalu Al-`Ābidīna (Az-Zukhruf: 81). [43.81] Reci: "Kad bi Milostivi imao dijete, pa jabih prvi bio od obožavatelja." ‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Subĥāna Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Rabbi Al-`Arshi `Ammā Yaşifūna (Az-Zukhruf: 82). [43.82] Slavljen neka je Gospodar nebesa i Zemlje,Gospodar Arša, od onog šta pripisuju. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Fadharhum Yakhūđū Wa Yal`abū Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Yū`adūna (Az-Zukhruf: 83). [43.83] Zato ih ostavi - upuštaju se i zabavljaju,dok ne sretnu Dan njihov kojim im se prijeti. ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Fī As-Samā'i 'Ilahun Wa Fī Al-'Arđi 'Ilahun ۚ Wa Huwa Al-Ĥakīmu Al-`Alīmu (Az-Zukhruf: 84). [43.84] A On je Taj koji je u nebu Bog i na ZemljiBog, i On je Mudri, Znalac. ‍‍‌‍‍ ۚ‍‍‍
Wa Tabāraka Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Wa `Indahu `Ilmu As-Sā`ati Wa 'Ilayhi Turja`ūna (Az-Zukhruf: 85). [43.85] I neka je blagoslovljen Onaj čija je vlastnebesa i Zemlje i onog što je između njih; a kodNjega je znanje Časa i Njemu ćete biti vraćeni. ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Wa Lā Yamliku Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūnihi Ash-Shafā`ata 'Illā Man Shahida Bil-Ĥaqqi Wa Hum Ya`lamūna (Az-Zukhruf: 86). [43.86] I ne vladaju posredništvom oni koje mimoNjega prizivaju - izuzev ko svjedoči Istinu - a oniznaju. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqahum Layaqūlunna Allāhu ۖ Fa'anná Yu'ufakūna (Az-Zukhruf: 87). [43.87] A ako ih upitaš ko ih je stvorio, sigurno ćereći: "Allah!" Pa kako se odvraćaju? ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۖ ‍‌
Wa Qīlihi Yā Rabbi 'Inna Hā'uulā' Qawmun Lā Yu'uminūna (Az-Zukhruf: 88). [43.88] I govor njegov je: "O Gospodaru moj! Uistinu,ovi su ljudi koji ne vjeruju." ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‌‌
şfaĥ `Anhum Wa Qul Salāmun ۚ Fasawfa Ya`lamūna (Az-Zukhruf: 89). [43.89] Pa okreni se od njih i reci: "Selam!" - pasaznat će. ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ۚ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah