Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

24) Sūrat An-Nūr

Private Tutoring Sessions

24)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
ratun 'Anzalnāhā Wa Farađnāhā Wa 'Anzalnā Fīhā 'Āyātin Bayyinātin La`allakum Tadhakkarūna (An-Nūr: 1). [24.1] Sura - objavili smo je i učinili je obavezom,i objavili u njoj znakove jasne, da biste se viopomenuli. ‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍ ‌‌‍‌ ‍
Az-Zāniyatu Wa Az-Zānī Fājlidū Kulla Wāĥidin Minhumā Miā'ata ۖ Jaldatin Wa Lā Ta'khudhkum Bihimā Ra'fatun Fī Dīni Allāhi 'In Kuntum Tu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi ۖ Al-'Ākhiri Wa Lyash/had `Adhābahumā Ţā'ifatun Mina Al-Mu'uminīna (An-Nūr: 2). [24.2] Bludnicu i bludnika: pa bičujte svako od njihdvoje pojedinačno stotinom udaraca, i neka vas zbognjih ne obuzme sažaljenje u vjeri Allahovoj, akovjerujete u Allaha i Dan posljednji. I nekakažnjavanju njihovom prisustvuje skupina vjernika. ‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌
Az-Zānī Lā Yankiĥu 'Illā Zāniyatan 'Aw Mushrikatan Wa Az-Zāniyatu Lā Yankiĥuhā 'Illā Zānin 'Aw Mushrikun ۚ Wa Ĥurrima Dhālika `Alá Al-Mu'uminīna (An-Nūr: 3). [24.3] Bludnik neka ne ženi izuzev bludnicu ilimušrikinju, a bludnica, neka nju ne ženi, izuzevbludnik ili mušrik; a to je zabranjeno vjernicima. ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌ ‌
Wa Al-Ladhīna Yarmūna Al-Muĥşanāti Thumma Lam Ya'tū Bi'arba`ati Shuhadā'a Fājlidūhum Thamānīna Jaldatan Wa Lā Taqbalū Lahum Shahādatan 'Abadāan ۚ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Fāsiqūna (An-Nūr: 4). [24.4] A oni koji okrive poštene žene, zatim nedovedu četiri svjedoka, tad ih bičujte sa osamdesetudaraca, i nikad ne prihvatajte njihovo svjedočenje;a ti takvi su grješnici; ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍ ‍‍
'Illā Al-Ladhīna Tābū Min Ba`di Dhālika Wa 'Aşlaĥū Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (An-Nūr: 5). [24.5] Izuzev onih koji se pokaju poslije toga ipoprave. Pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni! ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Yarmūna 'Azwājahum Wa Lam Yakun Lahum Shuhadā'u 'Illā 'Anfusuhum Fashahādatu 'Aĥadihim 'Arba`u Shahādātin Billāhi ۙ 'Innahu Lamina Aş-Şādiqīna (An-Nūr: 6). [24.6] A oni koji okrive žene svoje, a oni ne buduimali svjedoka, izuzev njih samih - pa svjedočenjejednog od njih neka bude sa četiri svjedočenjaAllahom, (da) je on uistinu od onih koji istinugovore; ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌‍‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ۙ‍‍‍‍‍‍‌‍
Wa Al-Khāmisatu 'Anna La`nata Allāhi `Alayhi 'In Kāna Mina Al-Kādhibīna (An-Nūr: 7). [24.7] A peto (svjedočenje), da je prokletstvoAllahovo nad njim, ako je od lažljivaca. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Wa Yadra'u `Anhā Al-`Adhāba 'An Tash/hada 'Arba`a Shahādātin Billāhi ۙ 'Innahu Lamina Al-Kādhibīna (An-Nūr: 8). [24.8] A otkloniće od nje kaznu, ako posvjedoči sačetiri svjedočenja Allahom, (da) je uistinu on odlažaca, ‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ۙ
Wa Al-Khāmisata 'Anna Ghađaba Allāhi `Alayhā 'In Kāna Mina Aş-Şādiqīna (An-Nūr: 9). [24.9] A peto (svjedočenje), da je srdžba Allahovanad njom, ako je (on) od istinitih. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍ ‍‍‍‌‍
Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Wa 'Anna Allāha Tawwābun Ĥakīmun (An-Nūr: 10). [24.10] I da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove, i što je Allah Primalac pokajanja,Mudri ... ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna Jā'ū Bil-'Ifki `Uşbatun Minkum ۚ Lā Taĥsabūhu Sharan Lakum ۖ Bal Huwa Khayrun Lakum ۚ Likulli Amri'in MinhumAktasaba Mina Al-'Ithmi ۚ Wa Al-Ladhī Tawallá Kibrahu Minhum Lahu `Adhābun `Ažīmun (An-Nūr: 11). [24.11] Uistinu, oni koji su došli sa laži, skupinasu od vas. Ne smatrajte to zlom za vas. Naprotiv, toje bolje za vas. Svaki čovjek od njih će imati onošta je stekao od grijeha; a onaj od njih koji preuzmeglavninu toga, imaće on kaznu strahovitu. ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ۖ ‍‍ ۚ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‍‍
Lawlā 'Idh Sami`tumūhu Žanna Al-Mu'uminūna Wa Al-Mu'uminātu Bi'anfusihim Khayan Wa Qālū Hādhā 'Ifkun Mubīnun (An-Nūr: 12). [24.12] Zašto nisu - kad ste to čuli - pomislilivjernici i vjernice o dušama svojim dobro, i rekli:"Ovo je laž očita?" ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌
Lawlā Jā'ū `Alayhi Bi'arba`ati Shuhadā'a ۚ Fa'idh Lam Ya'tū Bish-Shuhadā'i Fa'ūlā'ika `Inda Allāhi Humu Al-Kādhibūna (An-Nūr: 13). [24.13] Zašto na to nisu doveli četiri svjedoka? Pakad nisu doveli svjedoke, pa takvi - kod Allaha - onisu lažljivci. ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‌‍ ‍‌‍‍
Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Lamassakum Fī Mā 'Afađtum Fīhi `Adhābun `Ažīmun (An-Nūr: 14). [24.14] A da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove na Dunjau i Ahiretu, sigurno bi vasdotakla u onom u što ste se upustili, kazna užasna. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍
'Idh Talaqqawnahu Bi'alsinatikum Wa Taqūlūna Bi'afwāhikum Mā Laysa Lakum Bihi `Ilmun Wa Taĥsabūnahu Hayyināan Wa Huwa `Inda Allāhi `Ažīmun (An-Nūr: 15). [24.15] Kad ste to prebacivali jezicima svojim, igovorili ustima svojim ono o čemu vi nemate znanje, ismatrali to lahkim, a to je kod Allaha strašno. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa Lawlā 'Idh Sami`tumūhu Qultum Mā Yakūnu Lanā 'An Natakallama Bihadhā Subĥānaka Hādhā Buhtānun `Ažīmun (An-Nūr: 16). [24.16] Zašto niste - kad ste to čuli - rekli: "Nijeza nas da o ovom govorimo. Slava Tebi (o Allahu)! Ovoje potvora strašna." ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Ya`ižukumu Allāhu 'An Ta`ūdū Limithlihi 'Abadāan 'In Kuntum Mu'uminīna (An-Nūr: 17). [24.17] Allah vas savjetuje da ne ponovite sličnotome nikada, ako ste vjernici. ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Wa Yubayyinu Allāhu Lakumu Al-'Āyāti ۚ Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (An-Nūr: 18). [24.18] I objašnjava vam Allah ajete; a Allah jeZnalac, Mudri. ۚ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Yuĥibbūna 'An Tashī`a Al-Fāĥishatu Fī Al-Ladhīna 'Āmanū Lahum `Adhābun 'Alīmun Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۚ Wa Allāhu Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna (An-Nūr: 19). [24.19] Uistinu, oni koji vole da šire razvrat međuonima koji vjeruju, imaće oni kaznu bolnu na Dunjau iAhiretu. A Allah zna, a vi ne znate. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌‍ ‌
Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Wa 'Anna Allāha Ra'ūfun Raĥīm (An-Nūr: 20). [24.20] A da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove, i da Allah (nije) Samilostan,Milosrdan ... ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattabi`ū Khuţuwāti Ash-Shayţāni ۚ Wa Man Yattabi` Khuţuwāti Ash-Shayţāni Fa'innahu Ya'muru Bil-Faĥshā'i Wa Al-Munkari ۚ Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Mā Zakā Minkum Min 'Aĥadin 'Abadāan Wa Lakinna Allāha Yuzakkī Man ۗ Yashā'u Wa Allāhu Samī`un `Alīmun (An-Nūr: 21). [24.21] O vi koji vjerujete! Ne slijedite korakešejtanove. A ko slijedi korake šejtanove - pauistinu, on naređuje razvrat i ružno. A da nijedobrote Allahove nad vama i milosti Njegove, ne bi seočistio od vas nijedan, nikad. Međutim, Allah čistikoga hoće; a Allah je Onaj koji čuje, Znalac. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۗ‍‍‍
Wa Lā Ya'tali 'Ūlū Al-Fađli Minkum Wa As-Sa`ati 'An Yu'utū 'Ūlī Al-Qurbá Wa Al-Masākīna Wa Al-Muhājirīna Fī Sabīli Allāhi ۖ Wa Lya`fū Wa Lyaşfaĥū ۗ 'Alā Tuĥibbūna 'An Yaghfira Allāhu Lakum ۗ Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (An-Nūr: 22). [24.22] I neka se ne kunu posjednici blagodati izmeđuvas i obilja da neće dati rodbini i siromasima imuhadžirima na putu Allahovom. I neka oproste i nekapređu. Zar ne volite da vama Allah oprosti? A Allahje Oprosnik, Milosrdni. ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‍‍‍‍ ‌‍
'Inna Al-Ladhīna Yarmūna Al-Muĥşanāti Al-Ghāfilāti Al-Mu'umināti Lu`inū Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun (An-Nūr: 23). [24.23] Uistinu, oni koji okrive poštene bezazlenevjernice, prokleti su na Dunjau i Ahiretu, a imaćeoni kaznu strahovitu! ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‍‍
Yawma Tash/hadu `Alayhim 'Alsinatuhum Wa 'Ayd99him Wa 'Arjuluhum Bimā Kānū Ya`malūna (An-Nūr: 24). [24.24] Na Dan kad protiv njih budu svjedočili jezicinjihovi i ruke njihove i noge njihove, o onom šta suradili. ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌
Yawma'idhin Yuwaffīhimu Allāhu Dīnahumu Al-Ĥaqqa Wa Ya`lamūna 'Anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Al-Mubīnu (An-Nūr: 25). [24.25] Tog dana će im Allah ispuniti nagradu njihovuistinski, i znaće da je Allah - On Istina jasna. ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍
Al-Khabīthātu Lilkhabīthīna Wa Al-Khabīthūna Lilkhabīthāti ۖ Wa Aţ-Ţayyibātu Lilţţayyibīna Wa Aţ-Ţayyibūna Lilţţayyibāti ۚ 'Ūlā'ika Mubarra'ūna Mimmā Yaqūlūna ۖ Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun (An-Nūr: 26). [24.26] Nevaljale su za nevaljale, i nevaljali su zanevaljale. A dobre su za dobre, i dobri su za dobre.Takvi su slobodni od onog šta (oni) govore. Imaće onioprost i opskrbu plemenitu. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tadkhulū Buyūtāan Ghayra Buyūtikum Ĥattá Tasta'nisū Wa Tusallimū `Alá 'Ahlihā ۚ Dhalikum Khayrun Lakum La`allakum Tadhakkarūna (An-Nūr: 27). [24.27] O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kuće kojenisu kuće vaše - dok ne zatražite dozvolu i selamiteukućane njihove. To je bolje za vas, da biste se vipoučili. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍
Fa'in Lam Tajidū Fīhā 'Aĥadāan Falā Tadkhulūhā Ĥattá Yu'udhana Lakum ۖ Wa 'In Qīla Lakum Arji`ū Fārji`ū ۖ Huwa 'Azká Lakum ۚ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna `Alīmun (An-Nūr: 28). [24.28] Pa ako u njima nikoga ne nađete, tad neulazite u njih, dok vam se ne dopusti. A ako vam sekaže: "Vratite se!", tad se vratite, to je čišće zavas, a Allah je o onom šta radite Znalac. ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌‌‍‍ ۖ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Laysa `Alaykum Junāĥun 'An Tadkhulū Buyūtāan Ghayra Maskūnatin Fīhā Matā`un Lakum ۚ Wa Allāhu Ya`lamu Mā Tubdūna Wa Mā Taktumūna (An-Nūr: 29). [24.29] Nije vam grijeh da uđete u kuće nenaseljene ukojima je korist za vas. A Allah zna štaobjelodanjujete i šta krijete. ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Qul Lilmu'uminīna Yaghuđđū Min 'Abşārihim Wa Yaĥfažū Furūjahum ۚ Dhālika 'Azká Lahum ۗ 'Inna Allāha Khabīrun Bimā Yaşna`ūna (An-Nūr: 30). [24.30] Reci vjernicima da obore poglede svoje ičuvaju furudže svoje, to je čišće za njih. Uistinu!Allah je o onom šta rade Obaviješteni. ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‌‌‌ ۗ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Qul Lilmu'umināti Yaghđuđna Min 'Abşārihinna Wa Yaĥfažna Furūjahunna Wa Lā Yubdīna Zīnatahunna 'Illā Mā Žahara Minhā ۖ Wa Lyađribna Bikhumurihinna `Alá Juyūbihinna ۖ Wa Lā Yubdīna Zīnatahunna 'Illā Libu`ūlatihinna 'Aw 'Ābā'ihinna 'Aw 'Ābā'i Bu`ūlatihinna 'Aw 'Abnā'ihinna 'Aw 'Abnā'i Bu`ūlatihinna 'Aw 'Ikhwānihinna 'Aw Banī 'Ikhwānihinna 'Aw Banī 'Akhawātihinna 'Aw Nisā'ihinna 'Aw Mā Malakat 'Aymānuhunna 'Awi At-Tābi`īna Ghayri 'Ūlī Al-'Irbati Mina Ar-Rijāli 'Awi Aţ-Ţifli Al-Ladhīna Lam Yažharū `Alá `Awrāti An-Nisā' ۖ Wa Lā Yađribna Bi'arjulihinna Liyu`lama Mā Yukhfīna Min Zīnatihinna ۚ Wa Tūbū 'Ilá Allāhi Jamī`āan 'Ayyuhā Al-Mu'uminūna La`allakum Tufliĥūna (An-Nūr: 31). [24.31] I reci vjernicama da obore poglede svoje ičuvaju furudže svoje, i neka ne pokazuju ukras svoj,izuzev šta je vanjsko od njega; i neka pokrivačesvoje stave na grudi svoje, i neka ne pokazuju ukrassvoj, izuzev muževima svojim ili očevima svojim, iliočevima muževa svojih, ili sinovima svojim ilisinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovimabraće svoje, ili sinovima sestara svojih ili ženamasvojim, ili onom šta posjeduju desnice njihove, ilislugama svojim od ljudi koji nemaju sposobnost, ilidjeci koja ne spoznaju awrete žena. I neka ne udarajunogama svojim da bi se saznalo šta kriju od ukrasasvog. I pokajte se svi Allahu, o vjernici, da bistevi uspjeli. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ۚ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍
Wa 'Ankiĥū Al-'Ayāmá Minkum Wa Aş-Şāliĥīna Min `Ibādikum Wa 'Imā'ikum ۚ 'In Yakūnū Fuqarā'a Yughnihimu Allāhu Min Fađlihi ۗ Wa Allāhu Wāsi`un `Alīmun (An-Nūr: 32). [24.32] I ženite slobodne između vas i dobre odrobova vaših i robinja vaših. Ako budu fukare,obogatiće ih Allah iz blagodati Svoje; a Allah jeSveobuhvatni, Znalac. ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌‍ ۚ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‌
Wa Lyasta`fifi Al-Ladhīna Lā Yajidūna Nikāĥāan Ĥattá Yughniyahumu Allāhu Min Fađlihi ۗ Wa Al-Ladhīna Yabtaghūna Al-Kitāba Mimmā Malakat 'Aymānukum Fakātibūhum 'In `Alimtum Fīhim Khayan ۖ Wa 'Ātūhum Min Māli Allāhi Al-Ladhī 'Ātākum ۚ Wa Lā Tukrihū Fatayātikum `Alá Al-Bighā'i 'In 'Aradna Taĥaşşunāan Litabtaghū `Arađa Al-Ĥayāati Ad-Dunۚ Wa Man Yukrihhunna Fa'inna Allāha Min Ba`di 'Ikhihinna Ghafūrun Raĥīmun (An-Nūr: 33). [24.33] I neka se suzdrže oni koji ne nalaze(sredstva) za ženidbu, dok ih Allah ne učini imućnimiz blagodati Svoje. A oni koji traže knjigu od onogšta posjeduju desnice vaše, pa napišite im, ako stespoznali u njima dobro. I dajte im od bogatstvaAllahovog kojeg vam je dao. I ne primoravajte robinjesvoje na prostituciju, ako žele neporočnost, da bistetražili prolazno dobro života Dunjaa. A (ako) ih koprimora, pa uistinu, Allah je nakon prisile njihove(njima) Oprosnik, Milosrdni. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ۗ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa Laqad 'Anzalnā 'Ilaykum 'Āyātin Mubayyinātin Wa Mathalāan Mina Al-Ladhīna Khalawā Min Qablikum Wa Maw`ižatan Lilmuttaqīna (An-Nūr: 34). [24.34] I doista smo vam objavili ajete jasne iprimjer onih koji su prošli prije vas, i poukubogobojaznima. ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Al-Lahu Nūru As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Mathalu Nūrihi Kamishkāatin Fīhā Mişbāĥun ۖ Al-Mişbāĥu Fī Zujājatin ۖ Az-Zujājatu Ka'annahā Kawkabun Durrīyunqadu Min Shajaratin Mubārakatin ZaytūniatinSharqīyatin Wa Lā Gharbīyatin Yakādu Zaytuhā Yuđī'u Wa Law Lam Tamsas/hu Nārun ۚ Nūrun `Alá Nūrin ۗ Yahdī Al-Lahu Linūrihi Man Yashā'u ۚ Wa Yađribu Allāhu Al-'Amthāla Lilnnāsi ۗ Wa Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun (An-Nūr: 35). [24.35] Allah je Svjetlost nebesa i Zemlje! Primjersvjetla Njegovog je kao udubina, u njoj svjetiljka,svjetiljka u staklu, staklo - kao da je ono zvijezdablistava; pali se od drveta blagoslovljenog, masline,ne istočne, niti zapadne. Gotovo da ulje njegovozasija, a da ga vatra ne dotakne. Svjetlost nadsvjetlošću! Allah vodi svjetlu svom koga hoće i Allahnavodi primjere ljudima, a Allah je o svakoj stvariZnalac. ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍ ۖ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ۚ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍ ۗ
Fī Buyūtin 'Adhina Allāhu 'An Turfa`a Wa Yudhkara Fīhā Asmuhu Yusabbiĥu Lahu Fīhā Bil-Ghudūwi Wa Al-'Āşāli (An-Nūr: 36). [24.36] U kućama (koje je) Allah dozvolio da sepodignu i spominje u njima ime Njegovo; slave Ga unjima jutrima i večerima, ‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍
Rijālun Lā Tulhīhim Tijāratun Wa Lā Bay`un `An Dhikri Allāhi Wa 'Iqāmi Aş-Şalāati Wa 'Ītā'i Az-Zakāati ۙ Yakhāfūna Yawmāan Tataqallabu Fīhi Al-Qulūbu Wa Al-'Abşāru (An-Nūr: 37). [24.37] Ljudi koje ne odvraća trgovina niti prodajaod spominjanja Allaha i obavljanja salata i davanjazekata. Plaše se Dana u kojem će se preokrenuti srcai pogledi; ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍ ۙ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Liyajziyahumu Allāhu 'Aĥsana Mā `Amilū Wa Yazīdahum Min Fađlihi ۗ Wa Allāhu Yarzuqu Man Yashā'u Bighayri Ĥisābin (An-Nūr: 38). [24.38] Da bi ih Allah nagradio najboljim šta suradili, i povećao im iz dobrote Svoje. A Allahopskrbljuje koga hoće bez računa. ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Kafarū 'A`māluhum Kasarābin Biqī`atin Yaĥsabuhu Až-Žam'ānu Mā'an Ĥattá 'Idhā Jā'ahu Lam Yajid/hu Shay'āan Wa Wajada Allāha `Indahu Fawaffāhu Ĥisābahu ۗ Wa Allāhu Sarī`u Al-Ĥisābi (An-Nūr: 39). [24.39] A oni koji ne vjeruju - djela njihova su kaofatamorgana u pustinji. Smatra je žedan vodom - dok,kad joj dođe, ne nađe je nikako, a nađe Allaha kodnje, pa mu ispuni račun njegov. A Allah je brzobračunom. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ۗ‍‍‍
'Aw Kažulumātin Fī Baĥrin Lujjīyin Yaghshāhu Mawjun Min Fawqihi Mawjun Min Fawqihi Saĥābun ۚ Žulumātun Ba`đuhā Fawqa Ba`đin 'Idhā 'Akhraja Yadahu Lam Yakad Yaۗ Wa Man Lam Yaj`ali Allāhu Lahu Nūan Famā Lahu Min Nūrin (An-Nūr: 40). [24.40] Ili kao tmine u moru dubokom, prekriva gatalas, iznad njega talas, iznad njega oblaci. Tmine,jedna iznad druge. Kad bi izvadio ruku svoju, jedvabi je vidio! A onaj kome Allah ne načini svjetlo, tadnema za njega svjetla nikakva. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍ ‍‌‍ ‍ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌
'Alam Tará 'Anna Allāha Yusabbiĥu Lahu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Aţ-Ţayru Şāffātin ۖ Kullun Qad `Alima Şalātahu Wa Tasbīĥahu ۗ Wa Allāhu `Alīmun Bimā Yaf`alūna (An-Nūr: 41). [24.41] Zar ne vidiš da Allaha - Njega slavi ko je nanebesima i Zemlji i ptice raširenih krila? Svakodoista zna salat svoj i slavljenje svoje, a Allah jeZnalac o onom šta čine. ‍‍‍ ‍ ‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ۖ ‍ ‌ ۗ‍‍‍‍‌
Wa Lillāh Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Wa 'Ilá Allāhi Al-Maşīru (An-Nūr: 42). [24.42] I Allahova je vlast nebesa i Zemlje, a Allahuje dolazište! ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Yuzjī Saĥābāan Thumma Yu'uallifu Baynahu Thumma Yaj`aluhu Rukāmāan Fatará Al-Wadqa Yakhruju Min Khilālihi Wa Yunazzilu Mina As-Samā'i Min Jibālin Fīhā Min Baradin Fayuşību Bihi Man Yashā'u Wa Yaşrifuhu `An Man Yashā'u ۖ Yakādu Sanā Barqihi Yadh/habu Bil-'Abşāri (An-Nūr: 43). [24.43] Zar ne vidiš da Allah goni oblake, zatim ihspaja, potom ih čini gomilom, pa vidiš kišu izlazi izsred njih. I spušta iz neba, s brda (oblaka) u njemunešto grada, pa pogađa njime koga hoće, a otklanja odkoga hoće. Skoro da bljesak munje Njegove oduzmevidove. ‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍ ‌ ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Yuqallibu Allāhu Al-Layla Wa An-Nahāra ۚ 'Inna Fī Dhālika La`ibratan Li'wl99 Al-'Abşāri (An-Nūr: 44). [24.44] Allah okreće noć i dan. Uistinu, u tome jeibret za posjednike opažanja. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Wa Allāhu Khalaqa Kulla Dābbatin Min Mā'in ۖ Faminhum Man Yamshī `Alá Baţnihi Wa Minhum Man Yamshī `Alá Rijlayni Wa Minhum Man Yamshī `Alá 'Arba`in ۚ Yakhluqu Allāhu Mā Yashā'u ۚ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (An-Nūr: 45). [24.45] A Allah je svaku životinju stvorio od vode.Pa od njih je ko ide na trbuhu svom, i od njih je koide na dvije noge, i od njih je ko ide na četiri.Allah stvara šta hoće. Uistinu! Allah nad svakomstvari ima moć. ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ۚ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‌ ۚ‍ ‌ ‍
Laqad 'Anzalnā 'Āyātin Mubayyinātin ۚ Wa Allāhu Yahdī Man Yashā'u 'Ilá Şiţin Mustaqīmin (An-Nūr: 46). [24.46] Doista, objavili smo ajete jasne, a Allahupućuje koga hoće putu pravom. ‍‍‍‍ ۚ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Yaqūlūna 'Āmannā Billāhi Wa Bir-Rasūli Wa 'Aţa`nā Thumma Yatawallá Farīqun Minhum Min Ba`di Dhālika ۚ Wa Mā 'Ūlā'ika Bil-Mu'uminīna (An-Nūr: 47). [24.47] I govore (licemjeri): "Vjerujemo u Allaha iPoslanika i slušamo", zatim se odvraća skupina njihposlije toga, a nisu takvi vjernici. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ۚ ‌‍ ‍‍‌‍
Wa 'Idhā Du`ū 'Ilá Allāhi Wa Rasūlihi Liyaĥkuma Baynahum 'Idhā Farīqun Minhum Mu`rūna (An-Nūr: 48). [24.48] I kad se pozivaju Allahu i PoslanikuNjegovom, da sudi među njima, gle: skupina njih suodvraćeni; ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa 'In Yakun Lahumu Al-Ĥaqqu Ya'tū 'Ilayhi Mudh`inīna (An-Nūr: 49). [24.49] A ako bude za njih Istina, dolaze mu pokorni. ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
'Afī Qulūbihim Marađun 'Am Artābū 'Am Yakhāfūna 'An Yaĥīfa Allāhu `Alayhim Wa ۚ Rasūluhu Bal 'Ūlā'ika Humu Až-Žālimūn (An-Nūr: 50). [24.50] Je li u srcima njihovim bolest, ili sumnjajuili se plaše da će Allah i Poslanik Njegov nepravednopostupiti protiv njih? Naprotiv, ti takvi su zalimi. ‍ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‌‍ ‍‍
'Innamā Kāna Qawla Al-Mu'uminīna 'Idhā Du`ū 'Ilá Allāhi Wa Rasūlihi Liyaĥkuma Baynahum 'An Yaqūlū Sami`nā Wa 'Aţa`nā ۚ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna (An-Nūr: 51). [24.51] Govor vjernika, kad budu pozvani Allahu iPoslaniku Njegovom da presudi među njima - je samo dakažu: "Čujemo i pokoravamo se", a ti takvi su onikoji će uspjeti. ‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍
Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Rasūlahu Wa Yakhsha Allāha Wa Yattaqhi Fa'ūlā'ika Humu Al-Fā'izūna (An-Nūr: 52). [24.52] A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, ibude se plašio Allaha i bojao Ga se - pa ti takvi supobjednici. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍
Wa 'Aqsamū Billāhi Jahda 'Aymānihim La'in 'Amartahum Layakhrujunna ۖ Qul Lā Tuqsimū ۖ Ţā`atun Ma`rūfatun ۚ 'Inna Allāha Khabīrun Bimā Ta`malūna (An-Nūr: 53). [24.53] I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvinjihovih (da) će, ako im narediš, sigurno izaći.Reci: "Ne kunite se, poslušnost pristojna! Uistinu,Allah je o onom šta radite Obaviješteni." ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ۚ‍‍‍‍‍
Qul 'Aţī`ū Allaha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla ۖ Fa'in Tawallaw Fa'innamā `Alayhi Mā Ĥummila Wa `Alaykum Mā Ĥummiltum ۖ Wa 'In Tuţī`ūhu Tahtadū ۚ Wa Mā `Alá Ar-Rasūli 'Illā Al-Balāghu Al-Mubīnu (An-Nūr: 54). [24.54] Reci: "Poslušajte Allaha i poslušajtePoslanika!" Pa ako se okrenete, tad je na njemu samoono čim je opterećen, a na vama čim ste opterećeni. Aako ga poslušate, uputićete se; a na Poslaniku jejedino dostava jasna. ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍ ۖ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍
Wa`ada Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Layastakhlifannahum Al-'Arđi Kamā Astakhlafa Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Layumakkinanna Lahum Dīnahumu Al-Ladhī Artađá Lahum Wa Layubaddilannahum Min Ba`di Khawfihim 'Amnāan ۚ Ya`budūnanī Lā Yushrikūna Bī Shay'āan ۚ Wa Man Kafara Ba`da Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-Fāsiqūna (An-Nūr: 55). [24.55] Allah je obećao onima od vas koji vjeruju irade dobra djela (da) će sigurno dati da oninaslijede na Zemlji, kao što je dao da naslijede oniprije njih, i sigurno im učvrstiti vjeru njihovukojom je za njih zadovoljan, i sigurno im dati uzamjenu poslije njihovog straha, sigurnost. ObožavaćeMene, neće pridruživati Meni ništa. A ko ne budevjerovao poslije toga, pa ti takvi su grješnici. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌‍ ‍‍
Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla La`allakum Turĥamūna (An-Nūr: 56). [24.56] I obavljajte salat i dajite zekat, iposlušajte Poslanika, da bi vam se smilovalo. ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍
Lā Taĥsabanna Al-Ladhīna Kafarū Mu`jizīna Fī Al-'Arđi ۚ Wa Ma'w7humu An-Nāru ۖ Wa Labi'sa Al-Maşīru (An-Nūr: 57). [24.57] Nemoj nikako misliti da će oni koji nevjeruju biti ti koji će umaći na Zemlji, a skloništenjihovo biće vatra; a doista je loše dolazište! ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ۖ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Liyasta'dhinkumu Al-Ladhīna Malakat 'Aymānukum Wa Al-Ladhīna Lam Yablughū Al-Ĥuluma Minkum Thalātha Marrātin ۚ Min Qabli Şalāati Al-Fajri Wa Ĥīna Tađa`ūna Thiyā Bakum Mina Až-Žahīrati Wa Min Ba`di Şalāati ۚ Al-`Ishā'i Thalāthu `Awrātin ۚ Lakum Laysa `Alaykum Wa Lā `Alayhim ۚ Junāĥun Ba`dahunna Ţawwāfūna `Alaykum Ba`đukum ۚ `Alá Ba`đin Kadhālika Yubayyinu Allāhu ۗ Lakumu Al-'Āyā Ti Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (An-Nūr: 58). [24.58] O vi koji vjerujete! Neka zatraže dozvolu odvas oni koje posjeduju desnice vaše i od vas oni kojinisu dostigli punoljetstvo, tri puta: prijesalatul-fedžra, i kad skidate odjeću svoju zbogpodnevne žege, i poslije salatul-išaa. Tri periodaneobučenosti vi imate. Nije vama niti njima grijehposlije njih - onima koji vas obilaze, vi jednidruge. Tako vam Allah objašnjava znakove Svoje, aAllah je Znalac, Mudri. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ۚ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌ ‌‌ ۚ‍‌ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ ۗ‍‍‍
Wa 'Idhā Balagha Al-'Aţfālu Minkumu Al-Ĥuluma Falyasta'dhinū Kamā Asta'dhana Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakum 'Āyātihi ۗ Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (An-Nūr: 59). [24.59] I kad djeca između vas dostignu punoljetnost,tad neka traže dozvolu, kao što su tražili oni prijenjih. Tako vam objašnjava Allah znakove Svoje, aAllah je Znalac, Mudri. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‍ ‌ ۗ‍‍‍
Wa Al-Qawā`idu Mina An-Nisā' Al-Lātī Lā Yarjūna Nikāĥāan Falaysa `Alayhinna Junāĥun 'An Yađa`na Thiyābahunna Ghayra Mutabarrijātin Bizīnatin ۖ Wa 'An Yasta`fifna Khayrun Lahunna ۗ Wa Allāhu Samī`un `Alīmun (An-Nūr: 60). [24.60] A sjedilice od žena koje se ne nadaju udaji,pa nije im grijeh da ostave odjeću svoju, ne kaopokazivačice ukrasa. A suzdrže li se - bolje je zanjih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac. ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ۖ ‌‌‌‍‍ۗ‍‍‍
Laysa `Alá Al-'A`má Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-'A`raji Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-Marīđi Ĥarajun Wa Lā `Alá 'Anfusikum 'An Ta'kulū Min Buyūtikum 'Aw Buyūti 'Ābā'ikum 'Aw Buyūti 'Ummahātikum 'Aw Buyūti 'Ikhwānikum 'Aw Buyūti 'Akhawātikum 'Aw Buyūti 'A`māmikum 'Aw Buyūti `Ammātikum 'Aw Buyūti 'Akhwālikum 'Aw Buyūti Khālātikum 'Aw Mā Malaktum Mafātiĥahu 'Aw Şadīqikum ۚ Laysa `Alaykum Junāĥun 'An Ta'kulū Jamī`āan 'Aw 'Ashtātāan ۚ Fa'idhā Dakhaltum Buyūtāan Fasallimū `Alá 'Anfusikum Taĥīyatan Min `Indi Allāhi Mubārakatan Ţayyibatan ۚ Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Ta`qilūna (An-Nūr: 61). [24.61] Nije slijepcu prijekor, niti je hromuprijekor, i nije bolesniku prijekor, niti vama, dajedete u kućama vašim ili kućama očeva vaših, ilikućama majki vaših, ili kućama braće vaše ili kućamasestara vaših, ili kućama amidža vaših ili kućamatetaka vaših (po ocu), ili kućama daidža vaših ilikućama tetaka vaših (po materi), ili onog čijeključeve posjedujete ili prijatelja vašeg. Nije vamgrijeh da jedete zajedno ili odvojeno. Pa kad ulaziteu kuće, tad selamite duše vaše pozdravom od Allahablagoslovljenim, lijepim. Tako vam Allah objašnjavaznakove, da biste vi shvatili. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍ ‍ ‌‌ۚ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ۚ ‍‍
'Innamā Al-Mu'uminūna Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rasūlihi Wa 'Idhā Kānū Ma`ahu `Alá 'Amrin Jāmi`in Lam Yadh/habū Ĥattá Yasta'dhinūhu ۚ 'Inna Al-Ladhīna Yasta'dhinūnaka 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Yu'uminūna Billāhi Wa Rasūlihi ۚ Fa'idhā Asta'dhanūka Liba`đi Sha'nihim Fa'dhan Liman Shi'ta Minhum Wa Astaghfir Lahumu Allāha ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (An-Nūr: 62). [24.62] Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha iPoslanika Njegovog - i kad budu s njim na posluzajedničkom - ne idu dok ne zatraže dozvolu od njega.Uistinu! Oni koji traže dozvolu od tebe, ti takvivjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog. Pa kad zatražedozvolu od tebe radi nekog svog posla, tad dozvolikome hoćeš od njih i traži im oprost od Allaha.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ۚ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍‍ ‌‍
Lā Taj`alū Du`ā'a Ar-Rasūli Baynakum Kadu`ā'i Ba`đikum Ba`đāan ۚ Qad Ya`lamu Allāhu Al-Ladhīna Yatasallalūna Minkum Liwādhāan ۚ Falyaĥdhari Al-Ladhīna Yukhālifūna `An 'Amrihi 'An Tuşībahum Fitnatun 'Aw Yuşībahum `Adhābun 'Alīmun (An-Nūr: 63). [24.63] Ne činite poziv Poslanikov među vama, kaopoziv vaš, jednih drugima. Doista Allah zna one odvas koji se izvlače kradom. Zato neka se pripaze onikoji izbjegavaju naredbu njegovu, da ih ne snađeiskušenje ili ih ne pogodi kazna bolna. ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
'Alā 'Inna Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Qad Ya`lamu Mā 'Antum `Alayhi Wa Yawma Yurja`ūna 'Ilayhi Fayunabbi'uhum Bimā `Amilū ۗ Wa Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun (An-Nūr: 64). [24.64] Besumnje! Uistinu je Allahovo šta je nanebesima i Zemlji! Doista zna ono na čemu ste vi. Ana Dan kad Njemu budu povraćeni, tad će ihobavijestiti o onom šta su radili; a Allah je osvakoj stvari Znalac ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۖ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۗ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah