Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

23) Sūrat Al-Mu'uminūna

Private Tutoring Sessions

23)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Qad 'Aflaĥa Al-Mu'uminūna (Al-Mu'uminūn: 1). [23.1] Doista, uspjet će vjernici,
Al-Ladhīna HumŞalātihim Khāshi`ūna (Al-Mu'uminūn: 2). [23.2] Oni koji su u salatima svojim skrušeni, ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum `Ani Al-Laghwi Mu`rūna (Al-Mu'uminūn: 3). [23.3] I oni koji su od besmisla odvraćeni, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Lilzzakāati Fā`ilūna (Al-Mu'uminūn: 4). [23.4] I oni koji su zekata davaoci; ‍‍‍‍ ‍
Wa Al-Ladhīna Hum Lifurūjihim Ĥāfižūna (Al-Mu'uminūn: 5). [23.5] I oni koji su furudža svojih čuvari, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
'Illā `Alá 'Azwājihim 'W Mā Malakat 'Aymānuhum Fa'innahum Ghayru Malūmīna (Al-Mu'uminūn: 6). [23.6] Izuzev od žena svojih ili onog šta posjedujudesnice njihove - tad oni uistinu neće bitiprekoreni. ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Famani Abtaghá Warā'a Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-`Ādūna (Al-Mu'uminūn: 7). [23.7] Pa ko traži iza toga, pa ti takvi suprestupnici - ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‌‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Hum Li'mānātihim Wa `Ahdihim `ūna (Al-Mu'uminūn: 8). [23.8] I onih koji su emaneta svojih i ugovora svojihpazitelji; ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum `Alá Şalawātihim Yuĥāfižūna (Al-Mu'uminūn: 9). [23.9] I onih koji su salata svojih čuvari; ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
'Ūlā'ika Humu Al-Wārithūna (Al-Mu'uminūn: 10). [23.10] Ti takvi su nasljednici, ‍‍‌‍
Al-Ladhīna Yarithūna Al-Firdawsa Hum Fīhā Khālidūna (Al-Mu'uminūn: 11). [23.11] Koji će naslijediti Firdews. Oni će u njemubiti vječito. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‌
Wa Laqad Khalaq Al-'Insāna Min Sulālatin Min Ţīnin (Al-Mu'uminūn: 12). [23.12] A doista smo čovjeka stvorili od ekstraktagline, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‌
Thumma Ja`alnāhu NuţfatanQarārin Makīnin (Al-Mu'uminūn: 13). [23.13] Zatim ga smjestili (kao) kap sjemena uboravište čvrsto; ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Thumma Khalaq An-Nuţfata `Alaqatan Fakhalaq Al-`Alaqata Muđghatan Fakhalaq Al-Muđghata `Ižāmāan Fakasawnā Al-`Ižāma Laĥmāan Thumma 'Ansha'nāhu Khalqāan 'Ākhara ۚ Fatabāraka Allāhu 'Aĥsanu Al-Khāliqīna (Al-Mu'uminūn: 14). [23.14] Potom kap sjemena stvorili zakvačkom, pazakvačak stvorili grudom mesa, pa grudu mesa stvorilikostima, pa zaodjenuli kosti mesom, zatim ga sazdalistvorenjem drugim. Pa blagoslovljen neka je Allah,Najbolji od stvoritelja! ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Thumma 'Innakum Ba`da Dhālika Lamayyitūna (Al-Mu'uminūn: 15). [23.15] Zatim ćete uistinu vi, poslije toga bitimrtvaci! ‌ ‌
Thumma 'Innakum Yawma Al-Qiyāmati Tub`athūna (Al-Mu'uminūn: 16). [23.16] Potom ćete uistinu vi na Dan kijameta bitipodignuti! ‌ ‌‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Laqad Khalaqnā Fawqakum Sab`a Ţarā'iqa Wa Mā Kunnā `Ani Al-Khalqi Ghāfilīna (Al-Mu'uminūn: 17). [23.17] A doista smo iznad vas stvorili sedamputanja, i nismo Mi prema stvaranju nehajni. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Biqadarin Fa'askannāhu Fī Al-'Arđi ۖ Wa 'Innā `Alá Dhahābin Bihi Laqādirūna (Al-Mu'uminūn: 18). [23.18] I spuštamo s neba vodu po mjeri, pa jesmještamo u Zemlju. I uistinu, Mi smo za odvođenjenjeno kadri. ‌‌‍‌ ‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌‍‍ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Fa'ansha'nā Lakum Bihi Jannātin Min Nakhīlin Wa 'A`nābin Lakum Fīhā Fawākihu Kathīratun Wa Minhā Ta'kulūna (Al-Mu'uminūn: 19). [23.19] Pa smo njome za vas sazdali vrtove palmi igrožđa, imate vi u njima mnogo voća i od njegajedete; ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍‌
Wa Shajaratan Takhruju Min Ţūri Saynā'a Tanbutu Bid-Duhni Wa Şibghin Lil'ākilīna (Al-Mu'uminūn: 20). [23.20] I drvo - niče iz Gore Sinajske, daje ulje izačin za one koji jedu. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Inna Lakum Al-'An`āmi La`ibratan ۖ Nusqīkum Mimmā Fī Buţūnihā Wa Lakum Fīhā Manāfi`u Kathīratun Wa Minhā Ta'kulūna (Al-Mu'uminūn: 21). [23.21] A uistinu, imate vi u stoci ibret. Napajamovas od onog što je u trbusima njihovim. I imate vi unjima koristi mnoge, i od njih jedete. ‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍‌
Wa `Alayhā Wa `Alá Al-Fulki Tuĥmalūna (Al-Mu'uminūn: 22). [23.22] I na njima i plovilima se transportujete.
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi Faqāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۖ 'Afalā Tattaqūna (Al-Mu'uminūn: 23). [23.23] A doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pareče: "O narode moj! Obožavajte Allaha, nemate vidrugog boga sem Njega, pa zar se ne bojite?" ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ۖ‍‍
Faqāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi Mā Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum Yurīdu 'An Yatafađđala `Alaykum Wa Law Shā'a Allāhu La'anzala Malā'ikatan Mā Sami`nā Bihadhā Fī 'Ābā'inā Al-'Awwalīna (Al-Mu'uminūn: 24). [23.24] Tad velikani koji nisu vjerovali iz narodanjegovog rekoše: "Ovo je samo smrtnik sličan vama,želi da se istakne nad vama. A da je htio Allah,sigurno bi spustio meleke. Nismo za ovo čuli od našihočeva ranijih. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍
'In Huwa 'Illā Rajulun Bihi Jinnatun Fatarabbaşū Bihi Ĥattá Ĥīnin (Al-Mu'uminūn: 25). [23.25] On je samo čovjek u kojem je ludost, zato gapromatrajte neko vrijeme." ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Qāla Rabbi Anşurnī Bimā Kadhdhabūni (Al-Mu'uminūn: 26). [23.26] (Nuh) reče: "Gospodaru moj! Pomozi mi zatošto me poriču." ‌‍ ‍‍‍ ‌
Fa'awĥaynā 'Ilayhi 'Ani Aşna`i Al-Fulka Bi'a`yuninā Wa Waĥyinā Fa'idhā Jā'a 'Amrunā Wa Fāra At-Tannūru ۙ Fāsluk Fīhā Min Kullin Zawjayni Athnayni Wa 'Ahlaka 'Illā Man Sabaqa `Alayhi Al-Qawlu Minhum ۖ Wa Lā Tukhāţibnī Fī Al-Ladhīna Žalamū ۖ 'Innahum Mughraqūna (Al-Mu'uminūn: 27). [23.27] Tad mu objavismo: "Pravi lađu pod očima Našimi objavi Našoj. Pa kad dođe naredba Naša i šikne peć,tad ukrcaj u nju od svake vrste dvoje, i porodicusvoju, izuzev onog od njih kome je prethodila riječ.I ne obraćaj mi se za one koji su zulm činili.Uistinu, oni će biti potopljeni. ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۙ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍ ‍‍‍
Fa'idhā Astawayta 'Anta Wa Man Ma`aka `Alá Al-Fulki Faquli Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Najjānā Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna (Al-Mu'uminūn: 28). [23.28] Pa kad se smjestiš ti i ko je s tobom nalađu, tad reci: "Hvala neka je Allahu koji nas jespasio od naroda zalima. ‌‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Wa Qul Rabbi 'Anzilnī Munzalāan Mubārakāan Wa 'Anta Khayru Al-Munzilīna (Al-Mu'uminūn: 29). [23.29] I reci: Gospodaru moj! Spusti me naspustište blagoslovljeno, a Ti si od onih kojispuštaju, Najbolji." ‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍ ‌‍ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyātin Wa 'In Kunnā Lamubtalīna (Al-Mu'uminūn: 30). [23.30] Uistinu, u tome su znaci, i doista smo biliIskušavatelji. ‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Thumma 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qarnāan 'Ākharīna (Al-Mu'uminūn: 31). [23.31] Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenjedrugih, ‌ ‌‌‍‌ ‍‌‍ ‌‍‍‍
Fa'arsalnā Fīhim Rasūlāan Minhum 'Ani A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۖ 'Afalā Tattaqūna (Al-Mu'uminūn: 32). [23.32] I među njih poslali poslanika od njih:"Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga sem Njega.Pa zar se ne bojite?" ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa Qāla Al-Mala'u Min Qawmihi Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Biliqā'i Al-'Ākhirati Wa 'Atrafnāhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Mā Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum Ya'kulu Mimmā Ta'kulūna Minhu Wa Yashrabu Mimmā Tashrabūna (Al-Mu'uminūn: 33). [23.33] I uglednici iz naroda njegovog koji nisuvjerovali i poricali susret Ahireta, a raskalašilismo ih u životu Dunjaa, rekoše: "Ovo je samo smrtniksličan vama, jede od onog šta jedete i pije od onogšta pijete. ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Wa La'in 'Aţa`tum Bashaan Mithlakum 'Innakum 'Idhāan Lakhāsirūna (Al-Mu'uminūn: 34). [23.34] A ako poslušate smrtnika sličnog vama,uistinu ste tad gubitnici. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‍‍‍‌
'Aya`idukum 'Annakum 'Idhā Mittum Wa Kuntum Tubāan Wa `Ižāmāan 'Annakum Mukhrajūna (Al-Mu'uminūn: 35). [23.35] Da li vam obećava da ćete vi kad umrete ibudete prah i kosti - da ćete vi biti izvedeni? ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Hayhāta Hayhāta Limā Tū`adūna (Al-Mu'uminūn: 36). [23.36] Daleko je daleko šta vam se obećava! ‌ ‌
'In Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Namūtu Wa Naĥyā Wa Mā Naĥnu Bimabthīna (Al-Mu'uminūn: 37). [23.37] To je samo naš život dunjalučki; umiremo iživimo, i nećemo mi biti podignuti! ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
'In Huwa 'Illā Rajulun Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan Wa Mā Naĥnu Lahu Bimu'uminīna (Al-Mu'uminūn: 38). [23.38] On je samo čovjek, izmišlja o Allahu laž, anećemo mi njemu biti vjernici." ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌
Qāla Rabbi Anşurnī Bimā Kadhdhabūni (Al-Mu'uminūn: 39). [23.39] Reče: "Gospodaru moj! Pomozi mi zato što meporiču." ‌‍ ‍‍‍ ‌
Qāla `Ammā Qalīlin Layuşbiĥunna Nādimīna (Al-Mu'uminūn: 40). [23.40] (Allah) reče: "Zakratko će sigurno postatipokajanici." ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Bil-Ĥaqqi Faja`alnāhum Ghuthā'an ۚ Fabu`dāan Lilqawmi Až-Žālimīna (Al-Mu'uminūn: 41). [23.41] Pa je spopao njih krik s pravdom, te smo ihsmetljem učinili. Pa daleko neka je narod zalima! ‍‍‍‍ ‍‍ۚ‍‍ ‍‍
Thumma 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qurūnāan 'Ākharīna (Al-Mu'uminūn: 42). [23.42] Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenjadruga. ‌ ‌‌‍‌ ‍‌‍‌ ‌‍‍‍
Mā Tasbiqu Min 'Ummatin 'Ajalahā Wa Mā Yasta'khirūna (Al-Mu'uminūn: 43). [23.43] Neće preteći nijedna umma rok svoj, niti ćeodložiti. ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌
Thumma 'Arsalnā Rusulanā Tat ۖ Kulla Mā Jā'a 'Ummatan Rasūluhā Kadhdhabūhu ۚ Fa'atba`nā Ba`đahum Ba`đāan Wa Ja`alnāhum 'Aĥādītha ۚ Fabu`dāan Liqawmin Lā Yu'uminūna (Al-Mu'uminūn: 44). [23.44] Zatim smo slali poslanike Naše redom. Kad godje ummetu došao poslanik njihov, porekli bi ga, pasmo činili da oni slijede jedni druge i činili ihpričama. Pa daleko bio narod (onih) koji ne vjeruju! ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍ۚ‍‍
Thumma 'Arsalnā Mūsá Wa 'Akhāhu Hārūna Bi'āyātinā Wa Sulţānin Mubīnin (Al-Mu'uminūn: 45). [23.45] Zatim smo poslali Musaa i brata njegovogHaruna sa znakovima Našim i autoritetom očitim, ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍
'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Fāstakbarū Wa Kānū Qawmāan `Ālīna (Al-Mu'uminūn: 46). [23.46] Faraonu i velikanima njegovim, pa su seuzoholili i postali narod nadmenih. ‌ ‍‌‍ ‌ ‌ ‍‌
Faqālū 'Anu'uminu Libasharayni Mithlinā Wa Qawmuhumā Lanā `Ābidūna (Al-Mu'uminūn: 47). [23.47] Pa rekoše: "Zar da vjerujemo dvojici smrtnikasličnih nama, a narod njih dvojice nama su robovi?" ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌
Fakadhdhabūhumā Fakānū Mina Al-Muhlakīna (Al-Mu'uminūn: 48). [23.48] Pa su porekli njih dvojicu i bili oduništenih.
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba La`allahum Yahtadūna (Al-Mu'uminūn: 49). [23.49] I doista, dali smo Musau Knjigu, da bi se oniuputili. ‍‍ ‌ ‌
Wa Ja`alnā Abna Maryama Wa 'Ummahu 'Āyatan Wa 'Āwaynāhumā 'Ilá Rabwatin Dhāti Qarārin Wa Ma`īnin (Al-Mu'uminūn: 50). [23.50] I učinili smo sina Merjeminog i majkunjegovu, znakom, i sklonili njih dvoje na brežuljaksa boravištem i izvorištem. ‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌
Yā 'Ayyuhā Ar-Rusulu Kulū Mina Aţ-Ţayyibāti Wa A`malū Şāliĥāan ۖ 'Innī Bimā Ta`malūna `Alīmun (Al-Mu'uminūn: 51). [23.51] O poslanici! Jedite od dobrih stvari i činitedobro. Uistinu! Ja sam o onom šta radite Znalac. ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Hadhihi 'Ummatukum 'Ummatan Wāĥidatan Wa 'Anā Rabbukum Fa Attaqūni (Al-Mu'uminūn: 52). [23.52] I uistinu, ova umma vaša, je umma jedna! - aJa sam Gospodar vaš, zato se bojte Mene. ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Fataqaţţa`ū 'Amrahum Baynahum Zubuan ۖ Kullu Ĥizbin Bimā Ladayhim Farūna (Al-Mu'uminūn: 53). [23.53] Pa su rastrgali stvar svoju na komade. Svakase stranka raduje s onim šta je kod njih. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ۖ ‌ ‍
FadharhumGhamratihim Ĥattá Ĥīnin (Al-Mu'uminūn: 54). [23.54] Zato ih ostavi u zbunjenosti njihovoj nekovrijeme. ‍‍
'Ayaĥsabūna 'Annamā Numidduhum Bihi Min Mālin Wa Banīna (Al-Mu'uminūn: 55). [23.55] Misle li da tim što im pružamo od imetka isinova - ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍
Nusāri`u Lahum Al-Khayrāti ۚ Bal Lā Yash`urūna (Al-Mu'uminūn: 56). [23.56] Žurimo njima u dobrim djelima? Naprotiv, neopažaju! ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Hum Min Khashyati Rabbihim Mushfiqūna (Al-Mu'uminūn: 57). [23.57] Uistinu, oni koji su iz bojazni premaGospodaru svom brižni, ‍‍‍‍ ‍‌‍ ‌‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Bi'āyāti Rabbihim Yu'uminūna (Al-Mu'uminūn: 58). [23.58] I oni koji u ajete Gospodara svog vjeruju, ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Birabbihim Lā Yushrikūna (Al-Mu'uminūn: 59). [23.59] I oni koji Gospodaru svom ne pridružuju, ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍
Wa Al-Ladhīna Yu'utūna Mā 'Ātaw Wa Qulūbuhum Wa Jilatun 'Annahum 'Ilá Rabbihim ji`ūna (Al-Mu'uminūn: 60). [23.60] I oni koji daju šta daju - a njihova srcapuna straha što će oni Gospodaru svom biti povratnici- ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍ ‌‍
'Ūlā'ika Yusāri`ūna Fī Al-Khayrāti Wa Hum Lahā Sābiqūna (Al-Mu'uminūn: 61). [23.61] Takvi žure u dobrim djelima, i oni su u njimaprethodnici. ‍‍‌‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Nukallifu Nafsāan 'Illā Wus`ahā ۖ Wa Ladaynā Kitābun Yanţiqu Bil-Ĥaqqi ۚ Wa Hum Lā Yužlamūn (Al-Mu'uminūn: 62). [23.62] I ne opterećujemo dušu, osim mogućnošćunjenom. A kod Nas je Knjiga, govori Istinu, i njimase neće učiniti zulm. ‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Bal QulūbuhumGhamratin Min Hādhā Wa Lahum 'A`mālun Min Dūni Dhālika Hum Lahā `Āmilūna (Al-Mu'uminūn: 63). [23.63] Naprotiv, srca njihova su u zbunjenosti oovom i oni imaju poslove mimo toga koje oni rade. ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌
Ĥattá 'Idhā 'Akhadhnā Mutrafīhim Bil-`Adhābi 'Idhā Hum Yaj'arūna (Al-Mu'uminūn: 64). [23.64] Dok, kad raskalašene njihove kaznimo kaznom,gle: oni će kukati. ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Lā Taj'arū Al-Yawma ۖ 'Innakum Minnā Lā Tunşarūna (Al-Mu'uminūn: 65). [23.65] Ne kukajte Danas! Uistinu, vi od Nas nećetebiti pomognuti. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Qad Kānat 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fakuntum `Alá 'A`qābikum Tankişūna (Al-Mu'uminūn: 66). [23.66] Doista, bili su vam ajeti Moji učeni, pa stena petama svojim odstupali, ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Mustakbirīna Bihi Sāmian Tahjurūna (Al-Mu'uminūn: 67). [23.67] Oholi; o njemu ste noću naklapali. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌
'Afalam Yaddabbarū Al-Qawla 'Am Jā'ahum Mā Lam Ya'ti 'Ābā'ahumu Al-'Awwalīna (Al-Mu'uminūn: 68). [23.68] Pa zašto ne razmisle o Riječi? Zar im jedošlo šta nije dato očevima njihovim pređašnjim? ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍
'Am Lam Ya`rifū Rasūlahum Fahum Lahu Munkirūna (Al-Mu'uminūn: 69). [23.69] Zar ne prepoznaju poslanika svog, pa su oniporicatelji njegovi? ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌
'Am Yaqūlūna Bihi Jinnatun ۚ Bal Jā'ahum Bil-Ĥaqqi Wa 'Aktharuhum Lilĥaqqi Kārihūna (Al-Mu'uminūn: 70). [23.70] Zar govore: "U njemu je ludilo?" Naprotiv,donio im je Istinu; a većina njih su mrziteljiIstine. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍
Wa Lawi Attaba`a Al-Ĥaqqu 'Ahwā'ahum Lafasadati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu Wa Man Fīhinna ۚ Bal 'Ataynāhum Bidhikrihim Fahum `An Dhikrihim Mu`rūna (Al-Mu'uminūn: 71). [23.71] A ako bi Istina slijedila strasti njihove,sigurno bi došlo do fesada nebesa i Zemlje i onog koje u njima. Naprotiv, donijeli smo im Opomenunjihovu, pa su oni od Opomene svoje odvraćeni. ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍ۚ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍
'Am Tas'aluhum Kharjāan Fakharāju Rabbika Khayrun ۖ Wa Huwa Khayru Ar-ziqīna (Al-Mu'uminūn: 72). [23.72] Zar od njih tražiš nadoknadu? Pa naknadaGospodara tvog je najbolja, i On je Najbolji odopskrbljivača. ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‌‍
Wa 'Innaka Latad`ūhum 'Ilá Şiţin Mustaqīmin (Al-Mu'uminūn: 73). [23.73] A uistinu, ti ih pozivaš putu pravom. ‍ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa 'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati `Ani Aş-Şirāţi Lanākibūna (Al-Mu'uminūn: 74). [23.74] I uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret, sputa su skrenuli. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Law Raĥimnāhum Wa Kashafnā Mā Bihim Min Đurrin Lalajjū Fī Ţughyānihim Ya`mahūna (Al-Mu'uminūn: 75). [23.75] I kad bismo im se smilovali i otklonili štaje s njima od nevolje, sigurno bi ustrajali upretjeranosti svojoj, lutajući. ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍
Wa Laqad 'Akhadhnāhum Bil-`Adhābi Famā Astakānū Lirabbihim Wa Mā Yatađarra`ūna (Al-Mu'uminūn: 76). [23.76] I doista smo ih dograbili kaznom, pa se nepokoravaju Gospodaru svom, niti se ponizuju. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ĥattá 'Idhā Fataĥnā `Alayhim Bābāan Dhā `Adhābin Shadīdin 'Idhā Hum Fīhi Mublisūna (Al-Mu'uminūn: 77). [23.77] Dok, kad im otvorimo kapiju kazne žestoke,gle: oni će u njoj biti očajnici. ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī 'Ansha'a Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata ۚ Qalīlāan Mā Tashkurūna (Al-Mu'uminūn: 78). [23.78] A On je Taj koji vam je sazdao sluh, i vidovei srca. Malo što zahvaljujete! ‌‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ۚ ‌ ‌
Wa Huwa Al-Ladhī Dhara'akum Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Tuĥsharūna (Al-Mu'uminūn: 79). [23.79] I On je Taj koji vas je rasuo po Zemlji, iNjemu ćete biti sabrani. ‌‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Wa Huwa Al-Ladhī Yuĥyī Wa Yumītu Wa Lahu Akhtilāfu Al-Layli Wa An-Nahāri ۚ 'Afalā Ta`qilūna (Al-Mu'uminūn: 80). [23.80] I On je Taj koji oživljava i umrtvljuje iNjegova je izmjena noći i dana. Pa zar nećeteshvatiti? ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍
Bal Qālū Mithla Mā Qāla Al-'Awwalūna (Al-Mu'uminūn: 81). [23.81] Naprotiv, govore slično šta su govoriliraniji;
Qālū 'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Tubāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamabthūna (Al-Mu'uminūn: 82). [23.82] Govorili su: "Hoćemo li kad umremo i budemoprašina i kosti, uistinu mi biti podignuti? ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Laqad Wu`idnā Naĥnu Wa 'Ābā'uunā Hādhā Min Qablu 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna (Al-Mu'uminūn: 83). [23.83] Doista, obećano nam je ovo, nama i očevimanašim od ranije. Ovo su samo priče ranijih." ‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍
Qul Limani Al-'Arđu Wa Man Fīhā 'In Kuntum Ta`lamūna (Al-Mu'uminūn: 84). [23.84] Reci: "Čija je Zemlja i ko je na njoj, akoznate?" ‌‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍
Sayaqūlūna Lillāh ۚ Qul 'Afalā Tadhakkarūna (Al-Mu'uminūn: 85). [23.85] Reći će: "Allahova." Reci: "Pa zar se nećetepoučiti?" ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‌
Qul Man Rabbu As-Samāwāti As-Sab`i Wa Rabbu Al-`Arshi Al-`Ažīmi (Al-Mu'uminūn: 86). [23.86] Reci: "Ko je Gospodar nebesa sedmerih iGospodar Arša veličanstvenog?" ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Sayaqūlūna Lillāh ۚ Qul 'Afalā Tattaqūna (Al-Mu'uminūn: 87). [23.87] Reći će: "Allahovo je!" Reci: "Pa zar se nebojite?" ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Qul Man Biyadihi Malakūtu Kulli Shay'in Wa Huwa Yujīru Wa Lā Yujāru `Alayhi 'In Kuntum Ta`lamūn (Al-Mu'uminūn: 88). [23.88] Reci: "Ko je taj u čijoj ruci je vlast svakestvari, i On štiti, a nema zaštite od Njega, akoznate?" ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Sayaqūlūna Lillāh ۚ Qul Fa'annā Tusĥarūna (Al-Mu'uminūn: 89). [23.89] Reći će: "Allahovo je!" Reci: "Pa kako steopčinjeni?" ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍‌ ‌
Bal 'Ataynāhum Bil-Ĥaqqi Wa 'Innahum Lakādhibūna (Al-Mu'uminūn: 90). [23.90] Naprotiv, donijeli smo im Istinu, a uistinu,oni su lašci. ‍‍‍ ‌‌‍ ‌
Attakhadha Allāhu Min Waladin Wa Mā Kāna Ma`ahu Min 'Ilahin ۚ 'Idhāan Ladhahaba Kullu 'Ilahin Bimā Khalaqa Wa La`alā Ba`đuhum `Alá Ba`đin ۚ Subĥāna Allāhi `Ammā Yaşifūna (Al-Mu'uminūn: 91). [23.91] Nije uzeo Allah nikakvo dijete i nema uzNjega nikakva boga; tad bi sigurno svaki bog nestao sonim šta je stvorio, i sigurno bi se neki od njihuzdizali nad drugima! Slavljen neka je Allah od onogšta pripisuju, ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‌ ۚ ‌‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fata`ālá `Ammā Yushrikūna (Al-Mu'uminūn: 92). [23.92] Znalac nevidljivog i vidljivog! Pa uzvišenneka je od onog šta pridružuju! ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Qul Rabbi 'Immā Turiyannī Mā Yū`adūna (Al-Mu'uminūn: 93). [23.93] Reci: "Gospodaru moj! Ako ćeš mi pokazatičime im se prijeti, ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Rabbi Falā Taj`alnī Fī Al-Qawmi Až-Žālimīna (Al-Mu'uminūn: 94). [23.94] Gospodaru moj, tad me ne smjesti među narodzalima." ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Wa 'Innā `Alá 'An Nuriyaka Mā Na`iduhum Laqādirūna (Al-Mu'uminūn: 95). [23.95] A uistinu, Mi da ti pokažemo čime imprijetimo - Moćni smo. ‍‌ ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌
Adfa` Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu As-Sayyi'ata ۚ Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaşifūna (Al-Mu'uminūn: 96). [23.96] Odbij zlo s onim šta je najbolje. Mi smoNajbolji znalac onog šta pripisuju. ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Qul Rabbi 'A`ūdhu Bika Min Hamazāti Ash-Shayāţīni (Al-Mu'uminūn: 97). [23.97] I reci: "Gospodaru moj! Tražim zaštitu u Tebeod poticanja šejtana, ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌
Wa 'A`ūdhu Bika Rabbi 'An Yaĥđurūni (Al-Mu'uminūn: 98). [23.98] I tražim zaštitu u Tebe Gospodaru moj, da uzmene ne prisustvuju." ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Ĥattá 'Idhā Jā'a 'Aĥadahumu Al-Mawtu Qāla Rabbi Arji`ūni (Al-Mu'uminūn: 99). [23.99] Dok, kad jednom od njih dođe smrt, kaže:"Gospodaru moj! Povrati me, ‌‌‌ ‍ ‌‍
La`allī 'A`malu Şāliĥāan Fīmā Taraktu ۚ Kallā ۚ 'Innahā Kalimatun Huwa Qā'iluhā ۖ Wa Min Warā'ihim Barzakhun 'Ilá Yawmi Yub`athūna (Al-Mu'uminūn: 100). [23.100] Da bih ja radio dobro u onom šta samostavio!" Nikako! Uistinu, to je riječ, on jegovornik njen; a ispred njih je berzeh do Dana kad ćepodignuti biti. ‍ ‌ ‍ ۚ ۚ‍‌ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Falā 'Ansāba Baynahum Yawma'idhin Wa Lā Yatasā'alūna (Al-Mu'uminūn: 101). [23.101] Pa kad se puhne u sur, tad Tog dana međunjima neće biti srodstava, niti će se raspitivati. ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍
Faman Thaqulat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna (Al-Mu'uminūn: 102). [23.102] Pa onaj čije mjere budu teške, pa ti takviće biti uspješni. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‍
Wa Man Khaffat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Fī Jahannama Khālidūna (Al-Mu'uminūn: 103). [23.103] A onaj čije mjere budu lahke, pa to su onikoji su izgubili duše svoje, u Džehennemu će vječnobiti. ‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌
Talfaĥu Wujūhahumu An-Nāru Wa Hum Fīhā Kāliĥūna (Al-Mu'uminūn: 104). [23.104] Vatra će pržiti lica njihova, a oni će unjoj biti iskeženi. ‍‍‌ ‌
'Alam Takun 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fakuntum Bihā Tukadhdhibūna (Al-Mu'uminūn: 105). [23.105] "Zar vam nisu bili ajeti Moji učeni, pa steih poricali?" ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qālū Rabbanā Ghalabat `Alaynā Shiqwatunā Wa Kunnā Qawmāan Đāllīna (Al-Mu'uminūn: 106). [23.106] Reći će: "Gospodaru naš! Savladala nas jenesreća naša i bili smo narod zabludjelih. ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Rabbanā 'Akhrijnā Minhā Fa'in `Udnā Fa'innā Žālimūna (Al-Mu'uminūn: 107). [23.107] Gospodaru naš! Izvadi nas iz nje! Pa akobismo se povratili, tad bismo mi uistinu bilizalimi." ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌
Qāla Akhsa'ū Fīhā Wa Lā Tukallimūni (Al-Mu'uminūn: 108). [23.108] (Allah) će reći: "Gubite se u nju(pokunjeni), i ne govorite Mi." ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
'Innahu Kāna Farīqun Min `Ibādī Yaqūlūna Rabbanā 'Āmannā Fāghfir Lanā Wa Arĥamnā Wa 'Anta Khayru Ar-ĥimīna (Al-Mu'uminūn: 109). [23.109] Uistinu! Bila je skupina robova Mojih,govorili su: "Gospodaru naš! Vjerujemo, zato namoprosti i smiluj nam se, a Ti si Najbolji odmilostivih." ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌
Fāttakhadhtumūhum Sikhrīy7an Ĥattá 'Ansawkum Dhikrī Wa Kuntum Minhum Tađĥakūna (Al-Mu'uminūn: 110). [23.110] Tad ste ih uzimali ruglom, dok nisu učinilida zaboravite Opomenu Moju, a njima ste seismijavali. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
'Innī Jazaytuhumu Al-Yawma Bimā Şabarū 'Annahum Humu Al-Fā'izūna (Al-Mu'uminūn: 111). [23.111] Uistinu! Ja sam ih nagradio Danas što subili strpljivi, jer oni, oni su pobjednici.
Qāla Kam Labithtum Al-'Arđi `Adada Sinīna (Al-Mu'uminūn: 112). [23.112] (Allah) će reći: "Koliko ste ostali naZemlji, računajući godine?" ‌‌
Qālū Labithnā Yawmāan 'Aw Ba`đa Yawmin Fās'ali Al-`Āddīna (Al-Mu'uminūn: 113). [23.113] Reći će: "Ostali smo dan ili dio dana. Tapitaj one koji su brojali!" ‌ ‌‌ ‍
Qāla 'In Labithtum 'Illā Qalīlāan ۖ Law 'Annakum Kuntum Ta`lamūna (Al-Mu'uminūn: 114). [23.114] (Allah) će reći: "Ostali ste samo malo, kadbiste znali!" ‌‌‌ ‌ ۖ ‍ ‍‌‍‍
'Afaĥasibtum 'Annamā Khalaqnākum `Abathāan Wa 'Annakum 'Ilaynā Lā Turja`ūna (Al-Mu'uminūn: 115). [23.115] Pa zar mislite da smo vas stvorili zaludno ida vi Nama nećete biti povraćeni? ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Fata`ālá Allāhu Al-Maliku Al-Ĥaqqu ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Rabbu Al-`Arshi Al-Karīmi (Al-Mu'uminūn: 116). [23.116] Pa uzvišen neka je Allah, Vladar istinski!Nema boga osim Njega, Gospodara Arša plemenitog! ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍
Wa Man Yad`u Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Lā Burhāna Lahu Bihi Fa'innamā Ĥisābuhu `Inda Rabbihi ۚ 'Innahu Lā Yufliĥu Al-Kāfirūna (Al-Mu'uminūn: 117). [23.117] A ko uz Allaha priziva boga drugog - nema ondokaza za to - pa samo je obračun njegov kodGospodara njegovog. Uistinu! Nevjernici neće uspjeti. ‍‌‌ ‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ۚ‍ ‌
Wa Qul Rabbi Aghfir Wa Arĥam Wa 'Anta Khayru Ar-ĥimīna (Al-Mu'uminūn: 118). [23.118] I reci: "Gospodaru moj! Oprosti i smiluj se,a Ti si Najbolji od milosrdnih!" ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah