91) Sūrat Ash-Shams

Printed format

91)

Wa Ash-Shamsi Wa Đuĥāhā 091-001 Pasha diellin dhe dritn e tij!
Wa Al-Qamari 'Idhā Talāhā 091-002 Pasha hnn kur vjen pas tij!
Wa An-Nahāri 'Idhā Jallāhā 091-003 Pasha ditn kur ai (dielli) e shndrit!
Wa Al-Layli 'Idhā Yaghshāhā 091-004 Pasha natn kur ajo e mbulon at (dritn e diellit)!
Wa As-Samā'i Wa Mā Banāhā 091-005 Pasha qiellin dhe At q e ndrtoi at!
Wa Al-'Arđi Wa Mā Ţaĥāhā 091-006 Pasha tokn dhe At q e shtriu at (e sheshoi)!
Wa Nafsin Wa Mā Sawwāhā 091-007 Pasha njeriun dhe At q e krijoi at!
Fa'alhamahā Fujūrahā Wa Taqwāhā 091-008 Dhe ia msoi se cilat jan t kqijat dhe t mirat e tij.
Qad 'Aflaĥa Man Zakkāhā 091-009 Pra, ka shptuar ai q e pastroi vetveten.
Wa Qad Khāba Man Dassāhā 091-010 E ka dshtuar ai q e poshtroi vetveten.
Kadhdhabat Thamūdu Biţaghwāhā 091-011 Themudi prgnjeshtroi pr shkak t arrogancs s vet.
'Idhi Anba`atha 'Ashqāhā 091-012 Kur m i keqi i tyre u ngrit me t shpejt.
Faqāla Lahum Rasūlu Al-Lahi Nāqata Al-Lahi Wa Suqyāhā 091-013 e Pejgamberi atyre u pat thn: Kinie kujdes deven e All-llahut dhe ndaj pengimit t saj q t pij uj.
Fakadhdhabūhu Fa`aqarūhā Fadamdama `Alayhim Rabbuhum Bidhanbihim Fasawwāhā 091-014 Ata nuk i besuan atij dhe at (deven) e therrn dhe Zoti i tyre pr shkak t mkatit t tyre ua rreshtoi ndshkimet dhe i rrafshoi,
Wa Lā Yakhāfu `Uqbāhā 091-015 Duke mos iu friksuar prapavis s atij (ndshkimi).
Next Sūrah