87) Sūrat Al-'`lá

Printed format

87)

Sabbiĥi Asma Rabbika Al-'A`lá 087-001 Madhroje emrin e Zotin tnd t Lart!
Al-Ladhī Khalaqa Fasawwá 087-002 I cili krijoi dhe prsosi,
Wa Al-Ladhī Qaddara Fahadá 087-003 Dhe i cili prcaktoi e orientoi,
Wa Al-Ladhī 'Akhraja Al-Mar`á 087-004 Dhe i cili mundsoi mbirjen e kulloss;
Faja`alahu Ghuthā'an 'Aĥwá 087-005 E pastaj at e bri mbeturin t zez.
Sanuqri'uka Falā Tan 087-006 Ne do t lexojm ty e nuk do t harrosh (Kuranin).
'Illā Mā Shā'a Al-Lahu  ۚ  'Innahu Ya`lamu Al-Jahra Wa Mā Yakh 087-007 Prve asaj q All-llahu dshiron. Ai e di t haptn e t fshehtn.  ۚ 
Wa Nuyassiruka Lilyusrá 087-008 Dhe Ne do ta lehtsojm ty m t lehtn.
Fadhakkir 'In Nafa`ati Adh-Dhikrá 087-009 Pra kshillo aty ku kshilla bn dobi.
Sayadhdhakkaru Man Yakhshá 087-010 Do t kshillohet ai q ka frik,
Wa Yatajannabuhā Al-'Ash 087-011 Ndrsa do t shmanget m i keqi,
Al-Ladhī Yaşlá An-Nāra Al-Kub 087-012 I cili do t hyj n zjarrin e madh.
Thumma Lā Yamūtu Fīhā Wa Lā Yaĥyā 087-013 Pastaj nuk do t vdes n t, por as nuk do t jetoj.
Qad 'Aflaĥa Man Tazakká 087-014 Ka shptuar ai q sht patruar.
Wa Dhakara Asma Rabbihi Faşallá 087-015 Q e prkujton emrin e Zotit t vet dhe falet.
Bal Tu'uthirūna Al-Ĥayāata Ad-Dun 087-016 Po ju i jepni prparsi jets s dunjas,
Wa Al-'Ākhiratu Khayrun Wa 'Ab 087-017 Ndrsa ahireti (amshimi) sht m i mir dhe e prjetshm.
'Inna Hādhā Lafī Aş-Şuĥufi Al-'Ū 087-018 Vrtet kjo ishte n broshurat e lashta:
Şuĥufi 'Ibrāhīma Wa Mūsá 087-019 n broshurat e Ibrahimit dhe t Musait.
Next Sūrah