Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

99) Sūrat Az-Zalzalh

Printed format

99)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā 099001 Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌
Wa 'Akhrajati Al-'Arđu 'Athqālahā 099002 Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍
Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā 099003 Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun); "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?" ‍‍‍‍
Yawma'idhin Tuĥaddithu 'Akhra 099004 Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya: ‌ ‌‍‍‌‍
Bi'anna Rabbaka 'Awĥá Lahā 099005 Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian). ‌‍ ‌‌‌
Yawma'idhin Yaşduru An-Nāsu 'Ashtātāan Liyuraw 'A`mālahum 099006 Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) - untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌‌ ‌
Faman Ya`mal Mithqāla Dharratin Khayan Yarahu 099007 Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! ‍‌‍‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‍
Wa Man Ya`mal Mithqāla Dharratin Sharan Yarahu 099008 Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! ‍‌‍‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah