Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

90) Sūrat Al-Balad

Printed format

90)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Lā 'Uqsimu Bihadhā Al-Baladi 090001 Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini; ‌ ‌‍‍‍ ‌‌
Wa 'Anta Ĥillun Bihadhā Al-Baladi 090002 Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas), ‌‌‍ ‌‌ ‌‌
Wa Wālidin Wa Mā Walada 090003 Demi manusia yang melahirkan zuriat, dan zuriat yang dilahirkannya; ‌‌‌ ‌‌ ‌
Laqad Khalaq Al-'Insāna Fī Kabadin 090004 Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya); ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
'Ayaĥsabu 'An Lan Yaqdira `Alayhi 'Aĥadun 090005 Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)? ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌
Yaqūlu 'Ahlaktu Mālāan Lubadāan 090006 Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa). ‌ ‌
'Ayaĥsabu 'An Lam Yarahu~ 'Aĥadun 090007 Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu? ‌‌~
'Alam Naj`al Lahu `Aynayni 090008 (Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - ‍‍‍ ‍
Wa Lisānāan Wa Shafatayni 090009 Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? ‌ ‌
Wa Hadaynāhu An-Najdayni 090010 Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhi)? ‍‍ ‍‍‍‍
Falā Aqtaĥama Al-`Aqabata 090011 Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan; ‍‍‍‍‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-`Aqabatu 090012 Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? ‌ ‌‍‌‍‍‍‍
Fakku Raqabatin 090013 (Di antara amal-amal itu - bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi; ‌‍‍‍
'Aw 'Iţ`āmun Fī Yawmin Dhī Masghabatin 090014 Atau memberi makan pada hari kelaparan - ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Yatīmāan Dhā Maqrabatin 090015 Kepada anak yatim dari kaum kerabat, ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
'Aw Miskīnāan Dhā Matrabatin 090016 Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍
Thumma Kāna Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Tawāşaw Biş-Şabri Wa Tawāşaw Bil-Marĥamati 090017 Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu, ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍
'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Maymanati 090018 (Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan), merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga). ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyātinā Hum 'Aşĥābu Al-Mash'amati 090019 Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah golongan pihak kiri. - ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍
`Alayhim Nārun Mu'uşadatun 090020 Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya). ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah