Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

87) Sūrat Al-'`lá

Printed format

87)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Sabbiĥi Asma Rabbika Al-'A`lá 087001 Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan), - ‌‍
Al-Ladhī Khalaqa Fasawwá 087002 Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya; ‍‍
Wa Al-Ladhī Qaddara Fahadá 087003 Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya); ‍‌‍‌ ‌
Wa Al-Ladhī 'Akhraja Al-Mar`á 087004 Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak, ‌‍
Faja`alahu Ghuthā'an 'Aĥwá 087005 Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering - (berubah warnanya) kehitam-hitaman. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Sanuqri'uka Falā Tan 087006 Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu - dengan perantaraan jibril), sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa, ‍‍ ‌ ‍‌‍‍
'Illā Mā Shā'a Allāhu ۚ 'Innahu Ya`lamu Al-Jahra Wa Mā Yakh 087007 Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan; sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku), dan yang tersembunyi. ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Nuyassiruka Lilyusrá 087008 Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat.
Fadhakkir 'In Nafa`ati Adh-Dhikrá 087009 Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran), kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna); ‌ ‌‌ ‍‍
Sayadhdhakkaru Man Yakhshá 087010 Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu; ‌ ‍‌‍‍
Wa Yatajannabuhā Al-'Ashqá 087011 Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya, ‍‍‍‌ ‍‍
Al-Ladhī Yaş An-Nāra Al-Kub 087012 Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya), ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Thumma Lā Yamūtu Fīhā Wa Lā Yaĥyā 087013 Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌
Qad 'Aflaĥa Man Tazakká 087014 Sesungguhnya berjayalah orang yang - setelah menerima peringatan itu - berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh), ‌ ‌ ‍‌
Wa Dhakara Asma Rabbihi Faşallá 087015 Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk). ‌‍ ‌‍‍‍
Bal Tu'uthirūna Al-Ĥayāata Ad-Dun 087016 (Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian), bahkan kamu utamakan kehidupan dunia; ‍‍‌ ‍‍ ‍‌
Wa Al-'Ākhiratu Khayrun Wa 'Abqá 087017 Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍
'Inna Hādhā Lafī Aş-Şuĥufi Al-'Ūlá 087018 Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu, - ‌‌ ‍‍‍‍
Şuĥufi 'Ibhīma Wa Mūsá 087019 Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah