Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

85) Sūrat Al-Burūj

Printed format

85)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa As-Samā'i Dhāti Al-Burūji 085001 Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang; ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌
Wa Al-Yawmi Al-Maw`ūdi 085002 Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan; ‌‍
Wa Shāhidin Wa Mash/hūdin 085003 Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan; - ‌ ‌‌
Qutila 'Aşĥābu Al-'Ukhdūdi 085004 Celakalah kaum yang menggali parit, ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌
An-Nāri Dhāti Al-Waqūdi 085005 (Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran, ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌
'Idh Hum `Alayhā Qu`ūdun 085006 (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya, ‌‌ ‌ ‍‌
Wa Hum `Alá Mā Yaf`alūna Bil-Mu'uminīna Shuhūdun 085007 Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Mā Naqamū Minhum 'Illā 'An Yu'uminū Billāhi Al-`Azīzi Al-Ĥamīdi 085008 Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji! ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa ۚ Allāhu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun 085009 Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan (ingatlah), Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍
'Inna Al-Ladhīna Fatanū Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Thumma Lam Yatūbū Falahum `Adhābu Jahannama Wa Lahum `Adhābu Al-Ĥarīqi 085010 Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu), dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat). ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۚ Dhālika Al-Fawzu Al-Kabīru 085011 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۚ‌‌
'Inna Baţsha Rabbika Lashadīdun 085012 Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat. ‍‍‍ ‌‍
'Innahu Huwa Yubdi'u Wa Yu`īdu 085013 Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya, dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). ‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Huwa Al-Ghafūru Al-Wadūdu 085014 Dan Dia lah yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌
Dhū Al-`Arshi Al-Majīdu 085015 Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya, ‌‌
Fa``ālun Limā Yurīdu 085016 Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. ‍‍ ‌ ‌ ‍
Hal 'Atāka Ĥadīthu Al-Junūdi 085017 Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)? ‌‍‍‍ ‍‍‍
Fir`awna Wa Thamūda 085018 (Mereka itu ialah kaum) Firaun, dan Thamud (kaum Nabi Soleh). ‌‌
Bali Al-Ladhīna Kafarū Fī Takdhībin 085019 (Kaummu wahai Muhammad, bukan sahaja menolak ajaranmu), bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran; ‍‍‍‍ ‌
Wa Allāhu Min Warā'ihim Muĥīţun 085020 Sedang Allah, dari belakang mereka, melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)! ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌
Bal Huwa Qur'ānun Majīdun 085021 (Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir), bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya; ‍‌
Fī Lawĥin Maĥfūžin 085022 (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz.
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah