Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

83) Sūrat Al-Muţaffifīn

Printed format

83)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Waylun Lilmuţaffifīna 083001 Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan), ‌ ‍‍‍
Al-Ladhīna 'Idhā Aktālū `Alá An-Nāsi Yastawfūna 083002 Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup, ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Wa 'Idhā Kālūhum 'Aw Wazanūhum Yukhsirūna 083003 Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
'Alā Yažunnu 'Ūla'ika 'Annahum Mabthūna 083004 Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Liyawmin `Ažīmin 083005 Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya), ‍‍
Yawma Yaqūmu An-Nāsu Lirabbi Al-`Ālamīna 083006 Hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam? ‍‍ ‍‍‍‍
Kallā 'Inna Kitāba Al-Fujjāri Lafī Sijjīnin 083007 Tidak sepatutnya (mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berdosa itu (didaftarkan) dalam "Sijjiin". ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Mā 'Adrāka Mā Sijjīnun 083008 Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia "Sijjiin" itu, ‌ ‌‍‌
Kitābun Marqūmun 083009 Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata, (yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa). ‍‍‌ ‍
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 083010 Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan -
Al-Ladhīna Yukadhdhibūna Biyawmi Ad-Dīni 083011 Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mā Yukadhdhibu Bihi~ 'Illā Kullu Mu`tadin 'Athīmin 083012 Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran), lagi amat derhaka! ~‍ ‌‌ ‌ ‌
'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Qāla 'Asāţīru Al-'Awwalīna 083013 (Sehingga) apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata:" Ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala!" ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌
Kallā ۖ Bal ۜ Rāna `Alá Qulūbihim Mā Kānū Yaksibūna 083014 Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa), dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan. ۖ ۜ‍‌‍ ‌
Kallā 'Innahum `An Rabbihim Yawma'idhin Lamaĥjūbūna 083015 Jangan lagi mereka berlaku demikian! (kalau tidak), mereka pada hari itu, tetap terdinding dari (rahmat) Tuhannya. ‌ ‌‍ ‍‌ ‌‍
Thumma 'Innahum Laşālū Al-Jaĥīmi 083016 Kemudian, sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. ‍ ‍‍‍
Thumma Yuqālu Hādhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna 083017 Akhirnya dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia (azab seksa) yang kamu dustakan dahulu." ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Kallā 'Inna Kitāba Al-'Abrāri Lafī `Illīyīna 083018 Ingatlah wahai manusia! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), adalah (didaftarkan) dalam" Illiyiin". ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‌
Wa Mā 'Adrāka Mā `Illīyūna 083019 Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Illiyiin" itu? ‌ ‌‍‌
Kitābun Marqūmun 083020 Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata, ‍‍‌ ‍
Yash/haduhu Al-Muqarrabūna 083021 Yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat, yang didampingkan Tuhan di sisinya. ‍‍
'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin 083022 Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), tetap berada di dalam Syurga yang penuh nikmat: ‍‌‌‍
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna 083023 Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias), sambil melihat (segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ). ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ta`rifu Fī Wujūhihim Nađrata An-Na`īmi 083024 Engkau dapat melihat pada muka mereka: cahaya nikmat yang mereka perolehi. ‌ ‍‍‍ ‍‍
Yusqawna Min Raĥīqin Makhtūmin 083025 Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya, ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Khitāmuhu Miskun ۚ Wa Fī Dhālika Falyatanāfasi Al-Mutanāfisūna 083026 Meterainya kasturi; - dan untuk (memperolehi nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan; ‍‍ ۚ ‌ ‌
Wa Mizājuhu Min Tasnīmin 083027 Dan campuran minuman itu adalah dari "Tasnim": ‌‍ ‍‌
`Aynāan Yashrabu Bihā Al-Muqarrabūna 083028 laitu matair yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang di dampingkan (Tuhan di sisiNya). ‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Ajramū Kānū Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Yađĥakūna 083029 Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Marrū Bihim Yataghāmazūna 083030 Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka, mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya). ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Anqalabū 'Ilá 'Ahlihimu Anqalabū Fakihīna 083031 Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira; ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍
Wa 'Idhā Ra'awhum Qālū 'Inna Hā'uulā' Lađāllūna 083032 Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata: "Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!" ‌‌‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Wa Mā 'Ursilū `Alayhim Ĥāfižīna 083033 Pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu! ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Fālyawma Al-Ladhīna 'Āmanū Mina Al-Kuffāri Yađĥakūna 083034 Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna 083035 Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias), serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya). ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Hal Thūwiba Al-Kuffāru Mā Kānū Yaf`alūna 083036 (Untuk menambahkan kegembiraan mereka, mereka ditanya): "Bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?" ‍‍‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah