Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

44) Sūrat Ad-Dukhān

Printed format

44)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm 044001 Haa, Miim. -
Wa Al-Kitābi Al-Mubīni 044002 Demi Al-Quran Kitab yang menerangkan kebenaran. ‌‍‍‍
'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylatin Mubārakatin ۚ 'Innā Kunnā Mundhirīna 044003 Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat; (Kami berbuat demikian) kerana sesungguhnya Kami sentiasa memberi peringatan dan amaran (jangan hamba-hamba Kami ditimpa azab). ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Fīhā Yufraqu Kullu 'Amrin Ĥakīmin 044004 (Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut, kerana) pada malam yang berkat itu, dijelaskan (kepada malaikat) tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap berlaku, (tidak berubah atau bertukar). ‌ ‍ ‌‌
'Aman Min `Indinā ۚ 'Innā Kunnā Mursilīna 044005 Iaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmat kebijaksanaan Kami; sesungguhnya telah menjadi adat Kami mengutus Rasul. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌
Raĥmatan Min Rabbika ۚ 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 044006 (Untuk menyampaikan) rahmat dari Tuhanmu (kepada umat manusia); sesungguhnya Allah Jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui (akan segala keadaan hamba-hambaNya). ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍
Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā ۖ 'In Kuntumqinīna 044007 Tuhan (yang mencipta dan mentadbirkan keadaan) langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya; kalau betul kamu orang-orang yang yakin (akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu). ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍
Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Yuĥyī Wa Yumītu ۖ Rabbukum Wa Rabbu 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna 044008 Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia; Dia lah Yang menghidupkan dan Yang mematikan; (Dia lah jua) Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ۖ ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Bal HumShakkin Yal`abūna 044009 (Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka), bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara ugama.
Fārtaqib Yawma Ta'tī As-Samā'u Bidukhānin Mubīnin 044010 Oleh itu tunggulah (wahai Muhammad) semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata (yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat), ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Yaghshá An-Nāsa ۖdhā `Adhābun 'Alīmun 044011 Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia (yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata: "Ini adalah azab yang sungguh menyakitkan". ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‌
Rabbanā Akshif `Annā Al-`Adhāba 'Innā Mu'uminūna 044012 (Pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Hapuskanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman!". ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‌
'Anná Lahumu Adh-Dhikrá Wa Qad Jā'ahum Rasūlun Mubīnun 044013 Bagaimana mereka dapat beringat (menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu)? Pada hal mereka telah pun didatangi seorang Rasul yang memberi keterangan-keterangan (yang cukup untuk mereka beriman)! ‍‌ ‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Thumma Tawallaw `Anhu Wa Qālū Mu`allamun Majnūnun 044014 Sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata (sesama sendiri): "Dia seorang yang diajar (oleh bangsa asing), dia juga seorang yang gila!" ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍
'Innā Kāshifū Al-`Adhābi Qalīlāan ۚ 'Innakum `Ā'idūna 044015 Sesungguhnya (kalaulah) kami hapuskan azab itu barang sedikitpun, sudah tentu kamu akan kembali (kufur ingkar). ‍‌ ‍‍‌ ‍‌ۚ‍ ‍‍‍
Yawma Nabţishu Al-Baţshata Al-Kubrá 'Innā Muntaqimūna 044016 (Ingatlah! Kalau kamu ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan) semasa Kami timpakan (kamu dengan) paluan yang besar (dari pihak lawan kamu); sesungguhnya Kami tetap akan menyeksa (dengan azab yang seberat-beratnya). ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad Fatannā Qablahum Qawma Fir`awna Wa Jā'ahum Rasūlun Karīmun 044017 Dan demi Sesungguhnya! Sebelum mereka, Kami telah menguji kaum Firaun, dan merekapun telah didatangi oleh seorang Rasul (Nabi Musa) Yang mulia, - ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍
'An 'Addū 'Ilayya `Ibāda Allāhi ۖ 'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 044018 (Yang memberitahu kepada mereka dengan katanya): Berikanlah kepadaku wahai hamba-hamba Allah (apa-apa yang menandakan kamu menerima kerasulanku); sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, yang diutuskan kepada kamu. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‌‍‍‍
Wa 'An Lā Ta`lū `Alá Allāhi ۖ 'Innī 'Ātīkum Bisulţānin Mubīnin 044019 "Dan janganlah kamu berlaku sombong takbur terhadap Allah; sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas nyata. ‌‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍
Wa 'Innī `Udhtu Birabbī Wa Rabbikum 'An Tarjumūni 044020 "Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, daripada kamu merejam (atau menyakiti) daku. ‍ ‍ ‌‌‍ ‌‌
Wa 'In Lam Tu'uminū Lī Fā`tazilūni 044021 "Dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku (janganlah mengganggu daku)." ‌‌
Fada`ā Rabbahu~ 'Anna Hā'uulā' Qawmun Mujrimūna 044022 (Setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka), maka ia pun merayu kepada Tuhannya lalu berkata: "Sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, (yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk-buruknya)". ‌ ‌‍~‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Fa'asri Bi`ibādī Laylāan 'Innakum Muttaba`ūna 044023 Lalu (diperintahkan kepadanya): "Bawalah hamba-hambaku (pengikut-pengikutmu) keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan orang-orangnya). ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Wa Atruki Al-Baĥra Rahwan ۖ 'Innahum Jundun Mughraqūna 044024 "Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang - terbelah, kerana sesungguhnya mereka (yang mengejarmu itu) ialah tentera yang akan ditenggelamkan (sehingga binasa)". ‌ ‌‍‌‌ۖ‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍
Kam Tarakū Min Jannātin Wa `Uyūnin 044025 Banyak sungguh kebun-kebun dan matair, mereka tinggalkan, ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌
Wa Zurū`in Wa Maqāmin Karīmin 044026 Dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah - mulia, ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍
Wa Na`matin Kānū Fīhā Fākihīna 044027 Dan juga kemewahan hidup, yang mereka sekian lama menikmatinya. ‌ ‌
Kadhālika ۖ Wa 'Awrathnāhā Qawmāan 'Ākharīna 044028 Demikianlah keadaannya (hukum Kami ke atas orang-orang yang derhaka); dan Kami jadikan semua peninggalan Firaun dan orang-orangnya: milik kaum yang lain (kaum Bani Israil). ۖ ‌‌‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Famā Bakat `Alayhimu As-Samā'u Wa Al-'Arđu Wa Mā Kānū Munžarīna 044029 Mereka (ketika dibinasakan) itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi (atau penduduk keduanya) dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa Laqad Najjaynā Banī 'Isrā'īla Mina Al-`Adhābi Al-Muhīni 044030 Dan demi sesungguhnya! Kami telah selamatkan kaum Bani Israil, dari azab yang menghina, - ‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Min Fir`awna ۚ 'Innahu Kāna `Ālīāan Mina Al-Musrifīna 044031 Dari penindasan Firaun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong takbur lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas (dalam keganasan dan kekejamannya). ‍‌ ۚ‍‍‍‍‍
Wa Laqadi Akhtarnāhum `Alá `Ilmin `Alá Al-`Ālamīna 044032 Dan demi sesungguhnya! Kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan (Kami) - menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia (pada zaman itu), ‍‌ ‍ ‌ ‌
Wa 'Ātaynāhum Mina Al-'Āyāti Mā Fīhi Balā'un Mubīnun 044033 Dan Kami berikan kepada mereka (melalui Nabi Musa) berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata (untuk melahirkan sikap mereka). ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
'Inna Hā'uulā' Layaqūlūna 044034 (Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Makkah, Allah berfirman): "Sesungguhnya mereka ini akan berkata (kepadamu - wahai Muhammad dan kepada pengikut-pengikutmu): ‍‍‌‌‌ ‍‍‍
'In Hiya 'Illā Mawtatunā Al-'Ūlá Wa Mā Naĥnu Bimunsharīna 044035 "Mati, hanyalah mati kita yang pertama (di dunia), dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi (sesudah itu); ‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
Fa'tū Bi'ābā'inā 'In Kuntum Şādiqīna 044036 "(Jika tidak) maka bawakanlah datuk nenek kami (yang telah mati) kalau betul kamu orang-orang yang benar!" ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
'Ahum Khayrun 'Am Qawmu Tubba`in Wa Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ 'Ahlaknāhum ۖ 'Innahum Kānū Mujrimīna 044037 (Mengapa mereka masih berdegil dalam kekufurannya?) Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum "Tubba'" dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya Kami telah binasakan, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚۖ‌ ‍‍‍
Wa Mā Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Lā`ibīna 044038 Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, secara main-main; ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌
Khalaqnāhumā 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 044039 Tidaklah Kami menciptakan keduanya (serta segala yang ada di antaranya) melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar; akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat itu). ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍
'Inna Yawma Al-Faşli Mīqātuhum 'Ajma`īna 044040 Sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan, ialah masa untuk mereka semua berhimpun, - ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Yawma Lā Yughnī Mawlan `An Mawlan Shay'āan Wa Lā Hum Yunşarūna 044041 Iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan (untuk menghapuskan azab itu), ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Illā Man Raĥima Allāhu ۚ 'Innahu Huwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 044042 Kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah jualah yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‌
'Inna Shajarata Az-Zaqqūmi 044043 (Ingatlah), sesungguhnya pokok Zaqqum, ‍‍‍‍
Ţa`āmu Al-'Athīmi 044044 (Buahnya) menjadi makanan bagi orang yang berdosa (dalam neraka). ‍‍‍‍
Kālmuhli Yaghlī Fī Al-Buţūni 044045 (Makanan ini pula panas) seperti tembaga cair, mendidih dalam perut, ‍‍‍‍
Kaghalyi Al-Ĥamīmi 044046 Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. ‍‍
Khudhūhu Fā`tilūhu 'Ilá Sawā'i Al-Jaĥīmi 044047 (Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka): "Renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka. ‍‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌‌
Thumma Şubbū Fawqa Ra'sihi Min `Adhābi Al-Ĥamīmi 044048 "Kemudian curahkanlah di atas kepalanya - azab seksa - dari air panas yang menggelegak". ‌ ‍ ‌‍‌‍ ‍‌ ‍‍‌
Dhuq 'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Karīmu 044049 (Serta dikatakan kepadanya secara mengejek): "Rasalah azab seksa, sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat (dalam kalangan masyarakatmu)" ‍ ‌‌‍‍‍‍‌
'Inna Hādhā Mā Kuntum Bihi Tamtarūna 044050 (Kemudian dikatakan kepada ahli neraka umumnya): "Sesungguhnya inilah dia (azab seksa) yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya!" ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Maqāmin 'Amīnin 044051 Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa (akan ditempatkan) di tempat tinggal yang aman sentosa. - ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Fī Jannātin Wa `Uyūnin 044052 Ia itu di dalam beberapa taman Syurga, dengan matair-matair terpancar padanya, ‍‍‍‍‌ ‌
Yalbasūna Min Sundusin Wa 'Istabraqin Mutaqābilīna 044053 Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera tebal yang bersulam; (mereka duduk di tempat perhimpunan) sentiasa berhadap-hadapan (di atas pelamin masing-masing). ‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Kadhālika Wa Zawwajnāhum Biĥūrin `Īnin 044054 Demikianlah keadaannya; dan Kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. ‌‌‌‍ ‍‍‍‌‌
Yad`ūna Fīhā Bikulli Fākihatin 'Āminīna 044055 Mereka meminta - di dalam Syurga itu - tiap-tiap jenis buah-buahan (yang mereka ingini), dalam keadaan aman sentosa. ‍‍ ‌ ‌‌ ‌
Lā Yadhūqūna Fīhā Al-Mawta 'Illā Al-Mawtata Al-'Ūlá ۖ Wa Waqāhum `Adhāba Al-Jaĥīmi 044056 Mereka tidak merasai kematian dalam Syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai (di dunia) dahulu; dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka; ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‌
Fađlāan Min Rabbika ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 044057 (Mereka diberikan semuanya itu) sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu (wahai Muhammad); yang demikian itulah kemenangan yang besar. ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Fa'innamā Yassarnāhu Bilisānika La`allahum Yatadhakkarūna 044058 Maka sesungguhnya tujuan Kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu (wahai Muhammad), ialah supaya mereka (yang memahaminya) beringat dan insaf (untuk beriman dan mematuhinya). ‍‌ ‍‍‍
Fārtaqib 'Innahum Murtaqibūna 044059 (Kiranya mereka tidak berbuat demikian) maka tunggulah (wahai Muhammad akan kesudahan mereka), sesungguhnya mereka juga menunggu (akan kesudahanmu). ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah