Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

26) Sūrat Ash-Shu`arā'

Printed format

26)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ţā-Sīn-Mīm 026001 Taa, Siin, Miim. ‍-‍‌‍‍‍-
Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni 026002 Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata. ‌‍‍‍ ‍‍
La`allaka Bākhi`un Nafsaka 'Allā Yakūnū Mu'uminīna 026003 Jangan-jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu dengan menanggung dukacita, kerana mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman. ‌ ‌‌
'In Nasha' Nunazzil `Alayhim Mina As-Samā'i 'Āyatan Fažallat 'A`nāquhum Lahā Khāđi`īna 026004 Kalau Kami mahu, tentulah Kami akan turunkan kepada mereka satu mukjizat dari langit, yang menjadikan mereka tunduk kepadanya. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌
Wa Mā Ya'tīhim Min Dhikrin Mina Ar-Raĥmāni Muĥdathin 'Illā Kānū `Anhu Mu`rīna 026005 Dan tidak datang kepada mereka peringatan serta pengajaran yang baharu dari (Allah) Ar-Rahman, melainkan mereka tetap berpaling mengingkarinya. ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Faqad Kadhdhabū Fasaya'tīhim 'Anbā'u Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 026006 Oleh kerana mereka telah mendustakan Al-Quran, maka sudah tentu akan datang kepada mereka berita-berita (azab) mengenai perkara yang mereka ejek-ejek itu. ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Awalam Yaraw 'Ilá Al-'Arđi Kam 'Anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Karīmin 026007 Masihkah mereka berdegil dan tidak memperhatikan bumi, berapa banyak kami tumbuhkan padanya dari berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat? ‌ ‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026008 Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan dan rahmat pengurniaan Allah); dan (dalam pada itu), kebanyakan mereka tidak juga beriman. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026009 Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. ‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idh Nādá Rabbuka Mūsá 'Ani A'ti Al-Qawma Až-Žālimīna 026010 Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu menyeru Nabi Musa: "Hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim, - ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍
Qawma Fir`awna ۚ 'Alā Yattaqūna 026011 "Iaitu kaum Firaun; tidakkah mereka mahu mengawal diri dari kemurkaanKu?" ۚ ‌‌ ‍‍‍
Qāla Rabbi 'Innī 'Akhāfu 'An Yukadhdhibūni 026012 Nabi Musa merayu dengan berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan daku. ‌‍ ‌‍ ‌‌
Wa Yađīqu Şadrī Wa Lā Yanţaliqu Lisānī Fa'arsil 'Ilá Hārūna 026013 "Dan akan sempit pula dadaku serta tidak lancar lidahku; oleh itu utuskanlah perintahMu kepada Harun (supaya ia membantuku). ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
Wa Lahum `Alayya Dhanbun Fa'akhāfu 'An Yaqtulūni 026014 "Dan lagi mereka ada mengemukakan satu tuduhan jenayah terhadapku; oleh itu aku takut mereka akan membunuhku". ‌‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍
Qāla Kallā ۖdh/habā Bi'āyātinā ۖ 'Innā Ma`akum Mustami`ūna 026015 Allah berfirman: "Jangan! Jangan fikir (akan berlaku apa yang engkau bimbangkan itu)! Oleh itu pergilah kamu berdua membawa mukjizat-mukjizat Kami (yang membuktikan kebenaran kamu); sesungguhnya Kami ada bersama-sama kamu: mendengar. ۖ ‌‌ ‍ۖ‍‌
Fa'tiyā Fir`awna Faqūlā 'Innā Rasūlu Rabbi Al-`Ālamīna 026016 "Maka pergilah kamu kepada Firaun, kemudian katakanlah kepadanya: sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan sekalian alam. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍
'An 'Arsil Ma`anā Banī 'Isrā'īla 026017 "Menyuruhmu membebaskan kaum Bani Israil mengikut kami". ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍
Qāla 'Alam Nurabbika Fīnā Walīdāan Wa Labithta Fīnā Min `Umurika Sinīna 026018 Firaun menjawab: "Bukankah kami telah memeliharamu dalam kalangan kami semasa engkau kanak-kanak yang baharu lahir, serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami beberapa tahun dari umurmu? ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌
Wa Fa`alta Fa`lataka Allatī Fa`alta Wa 'Anta Mina Al-Kāfirīna 026019 "Dan (bukankah) engkau telah melakukan satu perbuatan (jenayah) yang telah engkau lakukan dan (dengan itu) engkau dari orang-orang yang tidak mengenang budi?" ‌‌‌
Qāla Fa`altuhā 'Idhāan Wa 'Anā Mina Ađ-Đāllīn 026020 Nabi Musa berkata: "Aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk. ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍
Fafarartu Minkum Lammā Khiftukum Fawahaba Lī Rabbī Ĥukmāan Wa Ja`alanī Mina Al-Mursalīna 026021 "Lalu aku melarikan diri dari kamu, ketika aku merasa takut kepada kamu; kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan ugama, dan menjadikan daku seorang RasulNya. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌
Wa Tilka Ni`matun Tamunnuhā `Alayya 'An `Abbadta Banī 'Isrā'īla 026022 "Dan budimu memeliharaku yang engkau bangkit-bangkitkan itu adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israil. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍
Qāla Fir`awnu Wa Mā Rabbu Al-`Ālamīna 026023 Firaun berkata (dengan sombongnya): "Dan apa dia Tuhan sekalian alam itu?" ‌‌ ‌‍
Qāla Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā ۖ 'In Kuntumqinīna 026024 Nabi Musa menjawab. "Dia lah yang memiliki dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, - kalaulah kamu mahu mendapat keyakinan dengan berdalil maka inilah jalannya". ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍
Qāla Liman Ĥawlahu~ 'Alā Tastami`ūna 026025 Firaun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya: "Tidakkah kamu dengar (apa yang dikatakan olehnya)?" ‍‌ ~ ‌‌
Qāla Rabbukum Wa Rabbu 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna 026026 Nabi Musa menegaskan lagi: "Dia lah Tuhan yang memiliki dan memelihara kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu." ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Qāla 'Inna Rasūlakumu Al-Ladhī 'Ursila 'Ilaykum Lamajnūnun 026027 Firaun berkata (kepada orang-orangnya): "Sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini, sungguh gila?" ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Qāla Rabbu Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Wa Mā Baynahumā ۖ 'In Kuntum Ta`qilūna 026028 Nabi Musa (menerangkan lagi tentang keesaan Allah dan kekuasaanNya dengan) berkata: "Dia lah yang memiliki dan menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antara keduanya; kalau kamu orang-orang yang berakal tentulah memahamiNya!" ‌‍ ‍‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Qāla La'ini Attakhadhta 'Ilahāan Ghayrī La'aj`alannaka Mina Al-Masjūnīna 026029 Firaun berkata: "Demi sesungguhnya! Jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang-orang yang dipenjarakan". ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍
Qāla 'Awalaw Ji'tuka Bishay'in Mubīnin 026030 Nabi Musa menjawab: "Adakah (engkau akan memenjarakan daku juga) walau pun aku membawa kepadamu sesuatu bukti yang jelas nyata?" ‌‌‌ ‍
Qāla Fa'ti Bihi~ 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 026031 Firaun berkata: "Kalau demikian, bawalah bukti itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar". ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Fa'alqá `Aşāhu Fa'idhā Hiya Thu`bānun Mubīnun 026032 Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Naza`a Yadahu Fa'idhā Hiya Bayđā'u Lilnnāžirīna 026033 Dan ia mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih (bersinar-sinar) bagi orang-orang yang melihatnya. ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Qāla Lilmala'i Ĥawlahu~ 'Inna Hādhā Lasāĥirun `Alīmun 026034 Firaun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada dikelilingnya: "Sesungguhnya orang ini (Musa) ialah seorang ahli sihir yang mahir. ~ ‌‌ ‌
Yurīdu 'An Yukhrijakum Min 'Arđikum Bisiĥrihi Famādhā Ta'murūna 026035 "Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihirnya, maka apa yang kamu syorkan?" ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌
Qālū 'Arjihi Wa 'Akhāhu Wa Ab`ath Al-Madā'ini Ĥāshirīna 026036 Mereka berkata: "Tangguhkanlah dahulu (sebarang tindakan) terhadapnya dan terhadap saudaranya, serta hantarkanlah ke bandar-bandar (negeri Mesir) orang-orang yang mengumpulkan (ahli-ahli sihir), ‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‌
Ya'tūka Bikulli Saĥĥārin `Alīmin 026037 "Supaya mereka membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir". ‍‍‍‍‌‌
Fajumi`a As-Saĥaratu Limīqāti Yawmin Ma`lūmin 026038 Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir itu pada satu masa yang ditentukan, pada hari (perayaan) yang termaklum. ‍‍‍‍
Wa Qīla Lilnnāsi Hal 'Antum Mujtami`ūna 026039 Dan dikatakan kepada orang ramai: "Berkumpulah kamu semuanya;. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍
La`allanā Nattabi`u As-Saĥarata 'In Kānū Humu Al-Ghālibīna 026040 "Semoga kita (tetap) mengikut (ugama) ahli-ahli sihir itu kiranya merekalah orang-orang yang menang". ‍‍ ‌‌ ‍‍
Falammā Jā'a As-Saĥaratu Qālū Lifir`awna 'A'inna Lanā La'ajan 'In Kunnā Naĥnu Al-Ghālibīna 026041 Maka ketika ahli-ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada Firaun: "Benarkah kami akan beroleh upah, kiranya kamilah orang-orang yang menang?" ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍
Qāla Na`am Wa 'Innakum 'Idhāan Lamina Al-Muqarrabīna 026042 Firaun menjawab: "Benar, (kamu akan mendapatnya) dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi dari orang-orang yang dekat kepadaku". ‌‌‍ ‌‌‌‍‍
Qāla Lahum Mūsá 'Alqū Mā 'Antum Mulqūna 026043 Nabi Musa berkata kepada mereka: "Campakkanlah dahulu apa yang kamu hendak campakkan". ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Fa'alqaw Ĥibālahum Wa `Işīyahum Wa Qālū Bi`izzati Fir`awna 'Innā Lanaĥnu Al-Ghālibūna 026044 Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetap kamilah orang-orang yang akan menang". ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Fa'alqá Mūsá `Aşāhu Fa'idhā Hiya Talqafu Mā Ya'fikūna 026045 Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan (dengan sihir mereka). ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Fa'ulqiya As-Saĥaratu Sājidīna 026046 Maka (kemenangan Nabi Musa menjadikan) ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri: sujud, ‍‍‍‍
Qālū 'Āmannā Birabbi Al-`Ālamīna 026047 Sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Rabbi Mūsá Wa Hārūna 026048 "Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun". ‌ ‌‌‌
Qāla 'Āmantum Lahu Qabla 'An 'Ādhana Lakum ۖ 'Innahu Lakabīrukumu Al-Ladhī `Allamakumu As-Siĥra Falasawfa Ta`lamūna ۚ La'uqaţţi`anna 'Aydiyakum Wa 'Arjulakum Min Khilāfin Wa La'uşallibannakum 'Ajma`īna 026049 Firaun berkata: "Patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu? Sesungguhnya dia lah (Musa) ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir; oleh itu kamu akan mengetahui kelak (akibatnya). Demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang kemudian aku akan memalang kamu semuanya". ‌‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‍‍‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
Qālū Lā Đayra ۖ 'Innā 'Ilá Rabbinā Munqalibūna 026050 Mereka menjawab: "(Ugutanmu itu) tidaklah menjadi hal! Sesungguhnya kami (tidak gentar), kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami. ‌ ‌ ‍‍ۖ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Innā Naţma`u 'An Yaghfira Lanā Rabbunā Khaţāyānā 'An Kunnā 'Awwala Al-Mu'uminīna 026051 "Sesungguhnya kami amat berharap supaya Tuhan Kami mengampunkan dosa-dosa kami, kerana kamilah orang-orang yang mula-mula beriman (dalam peristiwa ini)". ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌
Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá 'An 'Asri Bi`ibādī 'Innakum Muttaba`ūna 026052 (Allah berfirman): Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar pada waktu malam; sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan tenteranya)". ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌
Fa'arsala Fir`awnu Fī Al-Madā'ini Ĥāshirīna 026053 (Setelah mengetahui keadaan itu) maka Firaun mengutus (orang-orangnya) ke bandar-bandar (negeri Mesir), untuk mengumpulkan (tenteranya), ‌ ‍ ‍‍‌
'Inna Hā'uulā' Lashirdhimatun Qalīlūna 026054 (Sambil berkata kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang (Musa) itu adalah segolongan kecil, ‍‍‌‌‌ ‍‌‌
Wa 'Innahum Lanā Laghā'ižūna 026055 "Dan sesungguhnya mereka melakukan perkara yang menyebabkan kita marah;. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Innā Lajamī`un Ĥādhirūna 026056 "Dan sesungguhnya kita sekalian, sentiasa beringat dan berjaga-jaga". ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌
Fa'akhrajnāhum Min Jannātin Wa `Uyūnin 026057 Dengan sebab itu maka kami jadikan mereka (Firaun dan tenteranya) keluar meninggalkan kebun-kebun dan matair, ‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌
Wa Kunūzin Wa Maqāmin Karīmin 026058 Dan juga khazanah-khazanah kekayaan serta tempat tinggal yang mulia. ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍
Kadhālika Wa 'Awrathnāhā Banī 'Isrā'īla 026059 Demikianlah keadaannya; dan Kami jadikan semua peninggalan Firaun dan tenteranya milik Bani Israil sebagai pusaka. ‌‌‌‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍
Fa'atba`ūhum Mushriqīna 026060 Maka Firaun dan tenteranya pun mengejar mereka ketika matahari terbit. ‍‍
Falammā Tarā'á Al-Jam`āni Qāla 'Aşĥābu Mūsá 'Innā Lamudrakūna 026061 Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, berkatalah orang-orang Nabi Musa: "Sesungguhnya kita akan dapat ditawan". ‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍
Qāla Kallā ۖ 'Inna Ma`iya Rabbī Sayahdīni 026062 Nabi Musa menjawab: "Tidak! Jangan fikir (akan berlaku yang demikian)! Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku (dengan pemuliharaan dan pertolonganNya), Ia akan menunjuk jalan kepadaku". ۖ ‌‍
Fa'awĥaynā 'Ilá Mūsá 'Ani Ađrib Bi`aşāka Al-Baĥra ۖnfalaqa Fakāna Kullu Firqin Kālţţawdi Al-`Ažīmi 026063 Lalu Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Pukulah laut itu dengan tongkatmu". (Setelah dipukul) maka terbelahlah laut itu (kepada beberapa bahagian), lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍
Wa 'Azlafnā Thamma Al-'Ākharīna 026064 Dan Kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ. ‌‌‌ ‍ ‍‍
Wa 'Anjaynā Mūsá Wa Man Ma`ahu~ 'Ajma`īna 026065 Dan Kami selamatkan Nabi Musa serta orang-orang yang bersama dengannya, semuanya. ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‌ ~
Thumma 'Aghraq Al-'Ākharīna 026066 Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain (yang mengejarnya). ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026067 Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan (dalam pada itu), kebanyakkan mereka tidak juga mahu beriman. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026068 Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. ‌‍‍‍‍‍‌
Wa Atlu `Alayhim Naba'a 'Ibhīma 026069 Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim. ‌ ‌ ‌‍‍
'Idh Qāla Li'abīhi Wa Qawmihi Mā Ta`budūna 026070 Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apa yang kamu sembah?" ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Qālū Na`budu 'Aşnāmāan Fanažallu Lahā `Ākifīna 026071 Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala, maka (kerana memuliakannya) kami berkekalan menyembahnya". ‌ ‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Qāla Hal Yasma`ūnakum 'Idh Tad`ūna 026072 Nabi Ibrahim bertanya: "Adakah berhala-berhala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya? ‌‌‌ ‍
'Aw Yanfa`ūnakum 'Aw Yađurrūna 026073 "Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya?" ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Qālū Bal Wajadnā 'Ābā'anā Kadhālika Yaf`alūna 026074 Mereka menjawab: "(Tidak satupun!) Bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian". ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌
Qāla 'Afara'aytum Mā Kuntum Ta`budūna 026075 Nabi Ibrahim berkata: "Sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? - ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Antum Wa 'Ābā'uukumu Al-'Aqdamūna 026076 "(Yang sekian lama disembah oleh) kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu? ‍ ‌‌‍‍‍‍‍
Fa'innahum `Adūwun Lī 'Illā Rabba Al-`Ālamīna 026077 "(Aku bertanya demikian) kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhKu, (aku tidak menyembah) melainkan Allah Tuhan sekalian alam; ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍
Al-Ladhī Khalaqanī Fahuwa Yahdīni 026078 "Tuhan yang menciptakan daku (dari tiada kepada ada), maka Dia lah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku; ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Al-Ladhī Huwa Yuţ`imunī Wa Yasqīni 026079 "Dan Tuhan yang Dia lah jua memberiku makan dan memberi minum, ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa 'Idhā Mariđtu Fahuwa Yashfīni 026080 "Dan apabila aku sakit, maka Dia lah yang menyembuhkan penyakitku; ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Al-Ladhī Yumītunī Thumma Yuĥyīni 026081 "Dan (Dia lah) yang mematikan daku, kemudian Ia menghidupkan daku; ‌ ‍
Wa Al-Ladhī 'Aţma`u 'An Yaghfira Lī Khaţī'atī Yawma Ad-Dīni 026082 "Dan (Dia lah) yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat; ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍
Rabbi Hab Lī Ĥukmāan Wa 'Alĥiqnī Biş-Şāliĥīna 026083 "Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan ugama, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh; ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Aj`al Lī Lisāna Şidqin Al-'Ākhirīna 026084 "Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian; ‍ ‍‍‍ ‍‍
Wa Aj`alnī Min Warathati Jannati An-Na`īmi 026085 "Dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi Syurga Jannatun-Naiim; ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Wa Aghfir Li'abī 'Innahu Kāna Mina Ađ-Đāllīna 026086 "Dan ampunkanlah bagi bapaku, kerana sesungguhnya ia adalah dari orang-orang yang sesat; ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Lā Tukhzinī Yawma Yub`athūna 026087 "Dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula - ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Yawma Lā Yanfa`u Mālun Wa Lā Banūna 026088 "Hari yang padanya harta benda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun, ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌
'Illā Man 'Atá Allāha Biqalbin Salīmin 026089 "Kecuali (harta benda dan anak-pinak) orang-orang yang datang mengadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera (dari syirik dan penyakit munafik); ‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌
Wa 'Uzlifati Al-Jannatu Lilmuttaqīna 026090 "Dan (pada hari itu) didekatkan Syurga bagi orang-orang yang bertaqwa, ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Wa Burrizati Al-Jaĥīmu Lilghāwīna 026091 "Dan diperlihatkan neraka jelas nyata kepada orang-orang yang sesat; ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Qīla Lahum 'Ayna Mā Kuntum Ta`budūna 026092 "Serta dikatakan kepada mereka: ` Mana dia benda-benda yang kamu sembah dahulu - ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Min Dūni Allāhi Hal Yanşurūnakum 'Aw Yantaşirūna 026093 ` Selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirinya sendiri ? ' ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Fakubkibū Fīhā Hum Wa Al-Ghāwūna 026094 "Lalu mereka dihumbankan ke dalam neraka dengan tertiarap, jatuh bangun berulang-ulang, - mereka dan orang-orang yang sesat bersama, ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌
Wa Junūdu 'Iblīsa 'Ajma`ūna 026095 "Termasuk juga bala tentera iblis semuanya. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
Qālū Wa Hum Fīhā Yakhtaşimūna 026096 "Mereka berkata, sambil bertengkar sesama sendiri dalam neraka: ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ta-Allāhi 'In Kunnā Lafī Đalālin Mubīnin 026097 " ` Demi Allah! Sesungguhnya kami (semasa di dunia dahulu) adalah di dalam kesesatan yang jelas nyata, ‌‌‍‍‍‌
'Idh Nusawwīkum Birabbi Al-`Ālamīna 026098 " ` Kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan sekalian alam; ‌‌ ‍
Wa Mā 'Ađallanā 'Illā Al-Mujrimūna 026099 " ` Dan tiadalah yang menyesatkan kami melainkan golongan yang berdosa. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
Famā Lanā Min Shāfi`īna 026100 " ` Dengan sebab itu, tiadalah kami beroleh sesiapapun yang memberi pertolongan, ‌ ‌ ‍‌
Wa Lā Şadīqin Ĥamīmin 026101 " ` Dan tiadalah juga sahabat karib yang bertimbang rasa. ‍‍‍
Falaw 'Anna Lanā Karratan Fanakūna Mina Al-Mu'uminīna 026102 " ` Maka alangkah baiknya kalau kami dapat ke dunia sekali lagi, supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman. ' " ‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026103 Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membukitkan keesaan Allah dan kekuasaanNya); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026104 Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha mengasihani. ‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhabat Qawmu Nūĥin Al-Mursalīna 026105 (Demikian juga) kaum Nabi Nuh telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka.) ‍‍
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Nūĥun 'Alā Tattaqūna 026106 Ketika saudara mereka - Nabi Nuh, berkata kepada mereka: " Hendaknya kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi laranganNya. ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026107 "Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu. ‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni 026108 " Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku. ‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajrī 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026109 "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni 026110 "Maka dengan yang demikian, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku". ‍‍‍ ‌‌‍
Qālū 'Anu'uminu Laka Wa Attaba`aka Al-'Ardhalūna 026111 Mereka menjawab: "Patutkah kami percaya kepadamu, sedang engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah (pangkatnya dan hina pekerjaannya)?" ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌
Qāla Wa Mā `Ilmī Bimā Kānū Ya`malūna 026112 Nabi Nuh berkata: "Dan apalah ada kaitannya pengetahuanku dengan (pangkat dan) pekerjaan mereka? ‌‌ ‌
'In Ĥisābuhum 'Illā `Alá Rabbī ۖ Law Tash`urūna 026113 "Sebenarnya hitungan amal mereka hanya terserah kepada Tuhanku; kalaulah kamu menyedari dan memahaminya (kamu tidak berkata demikian). ‌‌ ‌ ‌‍ ۖ ‌ ‌
Wa Mā 'Anā Biţāridi Al-Mu'uminīna 026114 "Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman (daripada bercampur-gaul denganku). ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌
'In 'Anā 'Illā Nadhīrun Mubīnun 026115 "Aku ini hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata (kepada semua - tidak kira hina mulia)". ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Qālū La'in Lam Tantahi Yā Nūĥu Latakūnanna Mina Al-Marjūmīna 026116 Mereka (mengugut dengan) berkata: "Jika engkau tidak mahu berhenti (daripada menyiarkan ugamamu itu) wahai Nuh, sudah tentu engkau akan menjadi dari orang-orang yang direjam!" ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Qāla Rabbi 'Inna Qawmī Kadhdhabūni 026117 Nabi Nuh berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya kaumku telah mendustakan daku. ‌‍
Fāftaĥ Baynī Wa Baynahum Fatĥāan Wa Najjinī Wa Man Ma`ī Mina Al-Mu'uminīna 026118 "Oleh itu, hukumkanlah antaraku dengan mereka, dengan hukuman tegas (yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah), serta selamatkanlah daku dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama denganku" ‌ ‌ ‌‍‌
Fa'anjaynāhu Wa Man Ma`ahu Fī Al-Fulki Al-Mashĥūni 026119 Maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya dalam bahtera yang penuh sarat (dengan berbagai makhluk). ‍‍‍‍ ‌‍‌
Thumma 'Aghraqnā Ba`du Al-Bāqīna 026120 Kemudian daripada itu, Kami tenggelamkan golongan (kafir) yang tinggal (tidak turut bersama dalam bahtera). ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026121 Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026122 Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. ‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhabat `Ādun Al-Mursalīna 026123 (Demikian juga) kaum Aad telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka). ‍‍‌‌
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Hūdun 'Alā Tattaqūna 026124 Ketika saudara mereka - Nabi Hud, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya. ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026125 "Sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu. ‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni 026126 "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku. ‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajrī 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026127 "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Atabnūna Bikulli Rī`in 'Āyatan Ta`bathūna 026128 "Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi bangunan-bangunan yang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang baik. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Wa Tattakhidhūna Maşāni`a La`allakum Takhludūna 026129 "Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan benteng-benteng yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya? ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Baţashtum Baţashtum Jabbārīna 026130 "Dan apabila kamu memukul atau menyeksa, kamu melakukan yang demikian dengan kejam bengis? ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni 026131 "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah kepadaku. ‍‍‍ ‌‌‍
Wa Attaqū Al-Ladhī 'Amaddakum Bimā Ta`lamūna 026132 "Dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmatNya yang kamu sedia mengetahuinya. ‌‍‍‍ ‌ ‌
'Amaddakum Bi'an`āmin Wa Banīna 026133 "Diberinya kamu binatang-binatang ternak (yang biak) serta anak-pinak (yang ramai), ‍‍‍‍‌ ‌
Wa Jannātin Wa `Uyūnin 026134 "Dan taman-taman (yang indah permai) serta matair-matair (yang mengalir). ‍‍‍‍‌ ‌
'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin `Ažīmin 026135 "Sesungguhnya aku takut, (bahawa) kamu akan ditimpa azab seksa hari yang besar (huru-haranya)". ‌‍ ‍‍‌‍‍
Qālū Sawā'un `Alaynā 'Awa`ažta 'Am Lam Takun Mina Al-Wā`ižīna 026136 Mereka menjawab: "Sama sahaja bagi kami, sama ada engkau beri nasihat pengajaran, atau engkau tidak menjadi dari orang-orang yang memberi nasihat pengajaran. ‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍
'In Hādhā 'Illā Khuluqu Al-'Awwalīna 026137 "Segala apa (yang engkau katakan) ini, hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu-kala, ‌ ‌‌ ‍‍
Wa Mā Naĥnu Bimu`adhdhabīna 026138 "Dan kami pula tidak akan diseksa".
Fakadhdhabūhu Fa'ahlaknāhum ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026139 Akhirnya mereka mendustakan Rasul itu, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. ‍‍ ۗ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026140 Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. ‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhabat Thamūdu Al-Mursalīna 026141 (Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka), ‍‍‌‌
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Şāliĥun 'Alā Tattaqūna 026142 Ketika saudara mereka - Nabi Soleh, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya. ‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026143 "Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu. ‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni 026144 "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku. ‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajriya 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026145 "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku), balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Atutrakūna Fī Mā Hāhunā 'Āminīna 026146 "Adakah (kamu fikir), bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? - ‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Fī Jannātin Wa `Uyūnin 026147 "Di dalam taman-taman (yang indah permai), dan matair-matair (yang mengalir), ‍‍‍‍‌ ‌
Wa Zurū`in Wa Nakhlin Ţal`uhā Hađīmun 026148 "Dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang buah mayangnya halus lembut? ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍
Wa Tanĥitūna Mina Al-Jibāli Buyūtāanrihīna 026149 "Dan kamu memahat sebahagian dari gunung-ganang sebagai tempat tinggal - dengan bijak dan bersungguh-sungguh? ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni 026150 "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku; ‍‍‍ ‌‌‍
Wa Lā Tuţī`ū 'Amra Al-Musrifīna 026151 "Dan janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melampaui batas, - ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Al-Ladhīna Yufsidūna Fī Al-'Arđi Wa Lā Yuşliĥūna 026152 "Iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan di bumi dan tidak membuat kebaikan". ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Qālū 'Innamā 'Anta Mina Al-Musaĥĥarīna 026153 Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir! ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Mā 'Anta 'Illā Basharun Mithlunā Fa'ti Bi'āyatin 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 026154 "Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; oleh itu, bawakanlah satu tanda (mukjizat) jika betul engkau dari orang-orang yang benar". ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Qāla Hadhihiqatun Lahā Shirbun Wa Lakum Shirbu Yawmin Ma`lūmin 026155 Nabi Soleh berkata: "Ini adalah seekor unta betina, (di antara cara-cara hidupnya ialah) air kamu hendaklah menjadi bahagian minumnya sehari, dan bahagian kamu sehari, menurut giliran yang tertentu. ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍
Wa Lā Tamassūhā Bisū'in Faya'khudhakum `Adhābu Yawmin `Ažīmin 026156 "Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya; (jika kamu menyakitinya) maka akibatnya kamu akan dibinasakan oleh azab seksa hari yang besar (huru-haranya)". ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍
Fa`aqarūhā Fa'aşbaĥū Nādimīna 026157 Akhirnya mereka menikam mati unta itu, kemudian mereka menyesal (setelah melihat kedatangan bala bencana). ‍‌‌ ‍‌ ‌
Fa'akhadhahumu Al-`Adhābu ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026158 Lalu mereka ditimpa azab yang membinasakan. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. ‍‍‌ ۗ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026159 Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. ‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhabat Qawmu Lūţin Al-Mursalīna 026160 (Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka). ‍‍‍‌‍‌
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhumţun 'Alā Tattaqūna 026161 Ketika saudara mereka - Nabi Lut, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya. ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026162 "Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu. ‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni 026163 "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku. ‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajriya 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026164 "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Ata'tūna Adh-Dhukrāna Mina Al-`Ālamīna 026165 "Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia, ‍‍ ‍‍‍‌
Wa Tadharūna Mā Khalaqa Lakum Rabbukum Min 'Azwājikum ۚ Bal 'Antum Qawmun `Ādūna 026166 "Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan yang halal) dari badan isteri-isteri kamu? (Kamu orang-orang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (keinginan kebanyaKan haiwan)!" ‍‍‌‍‍ ‌‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌
Qālū La'in Lam Tantahi Yā Lūţu Latakūnanna Mina Al-Mukhrajīna 026167 Mereka menjawab: "Sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut (daripada mencaci dan menyalahkan kami), nescaya engkau akan diusir keluar!" ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Qāla 'Innī Li`amalikum Mina Al-Qālīna 026168 Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya aku dari orang-orang yang bencikan perbuatan kamu yang keji itu". ‍‍
Rabbi Najjinī Wa 'Ahlī Mimmā Ya`malūna 026169 (Nabi Lut berdoa): "Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan (yang jahat) itu." ‌‌ ‍‍‍‍‌
Fanajjaynāhu Wa 'Ahlahu~ 'Ajma`īna 026170 Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya - semuanya ‍‍ ‌‌~
'Illā `Ajūzāan Al-Ghābirīna 026171 Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang kena azab itu. ‌ ‌‌‌‍‍‍‍
Thumma Dammarnā Al-'Ākharīna 026172 Kemudian Kami hancurkan yang lain (yang menentang Nabi Lut). ‍‌ ‍‍
Wa 'Amţarnā `Alayhim Maţaan ۖ Fasā'a Maţaru Al-Mundharīna 026173 Dan Kami hujani mereka dengan hujan (azab yang membinasakan); maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran. ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ۖ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026174 Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026175 Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. ‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhaba 'Aşĥābu Al-'Aykati Al-Mursalīna 026176 (Demikian juga) penduduk "Aikah" telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka). ‌‍‍‍‍‍
'Idh Qāla Lahum Shu`aybun 'Alā Tattaqūna 026177 Ketika Nabi Syuaib berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya. ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026178 "Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu. ‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni 026179 "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku. ‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajriya 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026180 "Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Awfū Al-Kayla Wa Lā Takūnū Mina Al-Mukhsirīna 026181 "Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan cupak-gantang, dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Wa Zinū Bil-Qisţāsi Al-Mustaqīmi 026182 "Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Wa Lā Tabkhasū An-Nāsa 'Ashyā'ahum Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīna 026183 "Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Wa Attaqū Al-Ladhī Khalaqakum Wa Al-Jibillata Al-'Awwalīna 026184 "Dan (sebaliknya) berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang telah lalu". ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌
Qālū 'Innamā 'Anta Mina Al-Musaĥĥarīna 026185 Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini (hai Syuaib) hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir. ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Wa Mā 'Anta 'Illā Basharun Mithlunā Wa 'In Nažunnuka Lamina Al-Kādhibīna 026186 "Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta. ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍
Fa'asqiţ `Alaynā Kisafāan Mina As-Samā'i 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 026187 Oleh itu, gugurkanlah atas kami ketul-ketul (yang membinasakan) dari langit, jika betul engkau dari orang-orang yang benar!" ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Qāla Rabbī 'A`lamu Bimā Ta`malūna 026188 Nabi Syuaib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan". ‌‍‍‍ ‌ ‌
Fakadhdhabūhu Fa'akhadhahum `Adhābu Yawmi Až-Žullati ۚ 'Innahu Kāna `Adhāba Yawmin `Ažīmin 026189 Maka mereka tetap juga mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab seksa hari awan mendung; sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab seksa hari yang amat besar - (huru-haranya). ‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ‍‍ ‍‍‌‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026190 Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026191 Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. ‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Innahu Latanzīlu Rabbi Al-`Ālamīna 026192 Dan sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Nazala Bihi Ar-Rūĥu Al-'Amīnu 026193 Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. ‍‍‌
`Alá Qalbika Litakūna Mina Al-Mundhirīna 026194 Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia). ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
Bilisānin `Arabīyin Mubīnin 026195 (Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. ‍‍
Wa 'Innahu Lafī Zuburi Al-'Awwalīna 026196 Dan sesungguhnya Al-Quran (tersebut juga perihalnya dan sebahagian dari pengajaran-pengajarannya) di dalam Kitab-kitab ugama orang-orang yang telah lalu. ‌‍‍‍‌
'Awalam Yakun Lahum 'Āyatan 'An Ya`lamahu `Ulamā'u Banī 'Isrā'īla 026197 (Tidakkah mereka yang musyrik sedarkan kebenaran itu) dan tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa pendita-pendita ugama Bani lsrail mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu? ‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍
Wa Law Nazzalnāhu `Alá Ba`đi Al-'A`jamīna 026198 Dan sekiranya Kami turunkan Al-Quran kepada setengah orang yang bukan Arab, yang tidak tahu membaca Arab, ‌ ‍‍‍ ‌ ‍
Faqara'ahu `Alayhim Mā Kānū Bihi Mu'uminīna 026199 Kemudian ia (dikurniakan Tuhan dapat) membacakannya kepada mereka, mereka tetap juga tidak mahu percayakan bacaan itu daripada Tuhan. ‌ ‍
Kadhālika Salaknāhu Fī Qulūbi Al-Mujrimīna 026200 Demikianlah Kami masukkan perasaan (kufur ingkar) itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa - tidak percayakan Al-Quran. ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍
Lā Yu'uminūna Bihi Ĥattá Yaraw Al-`Adhāba Al-'Alīma 026201 Mereka tidak beriman kepada Al-Quran sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya, ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌
Faya'tiyahum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna 026202 Lalu azab itu datang menimpa mereka secara mengejut, dengan tidak mereka menyedarinya. ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌
Fayaqūlū Hal Naĥnu Munžarūna 026203 Maka (pada saat itu) mereka akan berkata (dengan menyesal): "Dapatkah kiranya kami diberi tempoh?" ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Afabi`adhābinā Yasta`jilūna 026204 (Kalaulah demikian keadaan mereka) maka patutkah mereka meminta disegerakan azab Kami? ‌‌
'Afara'ayta 'In Matta`nāhum Sinīna 026205 Bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad)? Jika Kami berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun, ‍ ‌‌
Thumma Jā'ahum Mā Kānū Yū`adūna 026206 Kemudian mereka didatangi azab seksa yang dijanjikan kepada mereka, ‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Mā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yumatta`ūna 026207 (Tentulah) kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak dapat memberikan mereka sebarang pertolongan. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Mā 'Ahlaknā Min Qaryatin 'Illā Lahā Mundhirūna 026208 Dan tiadalah Kami membinasakan mana-mana negeri (yang telah dibinasakan itu), melainkan setelah diutus kepadanya lebih dahulu, Rasul-rasul pemberi amaran. ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‌
Dhikrá Wa Mā Kunnā Žālimīna 026209 Memperingatkan mereka; dan Kami tidak sekali-kali berlaku zalim. ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa Mā Tanazzalat Bihi Ash-Shayāţīnu 026210 Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh Syaitan-syaitan.
Wa Mā Yanbaghī Lahum Wa Mā Yastaţī`ūna 026211 Dan tidak layak bagi Syaitan-syaitan itu berbuat demikian, dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innahum `Ani As-Sam`i Lama`zūlūna 026212 Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh Malaikat. ‍ ‌
Falā Tad`u Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Fatakūna Mina Al-Mu`adhdhabīna 026213 Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah, akibatnya engkau akan menjadi dari golongan yang dikenakan azab seksa. ‌ ‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Andhir `Ashīrataka Al-'Aqrabīna 026214 Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. ‌‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍
Wa Akhfiđ Janāĥaka Limani Attaba`aka Mina Al-Mu'uminīna 026215 Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. ‍‍
Fa'in `Aşawka Faqul 'Innī Barī'un Mimmā Ta`malūna 026216 Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan!" ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Tawakkal `Alá Al-`Azīzi Ar-Raĥīmi 026217 Dan berserahlah kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani, ‍‍‍‍‌
Al-Ladhī Yarāka Ĥīna Taqūmu 026218 Yang melihatmu semasa engkau berdiri (mengerjakan sembahyang), ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Taqallubaka Fī As-Sājidīna 026219 Dan (melihat) gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud.
'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 026220 Sesungguhnya Dia lah jua yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. ‍‍‍‍‍
Hal 'Unabbi'ukum `Alá Man Tanazzalu Ash-Shayāţīnu 026221 Mahukah, Aku khabarkan kepada kamu, kepada siapakah Syaitan-syaitan itu selalu turun? ‌ ‌ ‍‌
Tanazzalu `Alá Kulli 'Affākin 'Athīmin 026222 Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa, ‌ ‌‍‍‍
Yulqūna As-Sam`a Wa 'Aktharuhumdhibūna 026223 Yang mendengar bersungguh-sungguh (apa yang disampaikan oleh Syaitan-syaitan itu), sedang kebanyakan beritanya adalah dusta. ‍ ‌‌ ‌
Wa Ash-Shu`arā'u Yattabi`uhumu Al-Ghāwūna 026224 Dan Ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan yang sesat - tidak berketentuan hala. ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
'Alam Tará 'Annahum Fī Kulli Wādin Yahīmūna 026225 Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap lembah (khayal dan angan-angan kosong)? ‌ ‌‍ ‌
Wa 'Annahum Yaqūlūna Mā Lā Yaf`alūna 026226 Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya? ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Dhakarū Allaha Kathīrāan Wa Antaşarū Min Ba`di Mā Žulimū ۗ Wa Saya`lamu Al-Ladhīna Žalamū 'Ayya Munqalabin Yanqalibūna 026227 Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan penyair-penyair itu), dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya. Dan (ingatlah), orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman, akan mengetahui kelak, ke tempat mana, mereka akan kembali. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah