Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

23) Sūrat Al-Mu'uminūna

Printed format

23)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Qad 'Aflaĥa Al-Mu'uminūna 023001 Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, ‌ ‌
Al-Ladhīna HumŞalātihim Khāshi`ūna 023002 Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya; ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum `Ani Al-Laghwi Mu`rūna 023003 Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia; ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Lilzzakāati Fā`ilūna 023004 Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu); ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Lifurūjihim Ĥāfižūna 023005 Dan mereka yang menjaga kehormatannya, - ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Illā `Alá 'Azwājihim 'W Mā Malakat 'Aymānuhum Fa'innahum Ghayru Malūmīna 023006 Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela: - ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Famani Abtaghá Warā'a Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-`Ādūna 023007 Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas; ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Hum Li'mānātihim Wa `Ahdihim `ūna 023008 Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya; ‍‍‍‍ ‌ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Hum `Alá Şalawātihim Yuĥāfižūna 023009 Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya; ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
'Ūlā'ika Humu Al-Wārithūna 023010 Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi - ‍‍‌‍‍‍
Al-Ladhīna Yarithūna Al-Firdawsa Hum Fīhā Khālidūna 023011 Yang akan mewarisi Syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌
Wa Laqad Khalaq Al-'Insāna Min Sulālatin Min Ţīnin 023012 Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah; ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌
Thumma Ja`alnāhu NuţfatanQarārin Makīnin 023013 Kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan yang kukuh; ‍‍‍‍‍‌ ‍‌
Thumma Khalaq An-Nuţfata `Alaqatan Fakhalaq Al-`Alaqata Muđghatan Fakhalaq Al-Muđghata `Ižāmāan Fakasawnā Al-`Ižāma Laĥmāan Thumma 'Ansha'nāhu Khalqāan 'Ākhara ۚ Fatabāraka Allāhu 'Aĥsanu Al-Khāliqīna 023014 Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Thumma 'Innakum Ba`da Dhālika Lamayyitūna 023015 Kemudian, sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. ‍ ‌ ‌
Thumma 'Innakum Yawma Al-Qiyāmati Tub`athūna 023016 Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. ‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Wa Laqad Khalaqnā Fawqakum Sab`a Ţarā'iqa Wa Mā Kunnā `Ani Al-Khalqi Ghāfilīna 023017 Dan demi sesungguhnya, Kami telah menciptakan tujuh jalan di atas kamu, dan Kami pula tidak lalai daripada (menyediakan keperluan) makhluk-makhluk Kami. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Biqadarin Fa'askannāhu Fī Al-'Arđi ۖ Wa 'Innā `Alá Dhahābin Bihi Laqādirūna 023018 Dan Kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta Kami tempatkan dia tersimpan di bumi; dan sesungguhnya Kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Fa'ansha'nā Lakum Bihi Jannātin Min Nakhīlin Wa 'A`nābin Lakum Fīhā Fawākihu Kathīratun Wa Minhā Ta'kulūna 023019 Kemudian, Kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu, kebun-kebun tamar (kurma) dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu (berbagai jenis lagi) buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌
Wa Shajaratan Takhruju Min Ţūri Saynā'a Tanbutu Bid-Duhni Wa Şibghin Lil'ākilīna 023020 Dan (Kami juga menumbuhkan untuk kamu) pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina, yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Inna Lakum Al-'An`āmi La`ibratan ۖ Nusqīkum Mimmā Fī Buţūnihā Wa Lakum Fīhā Manāfi`u Kathīratun Wa Minhā Ta'kulūna 023021 Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan (tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya); Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya; dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. ‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌
Wa `Alayhā Wa `Alá Al-Fulki Tuĥmalūna 023022 Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut. ‌ ‌‌
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi Faqāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu~ ۖ 'Afalā Tattaqūna 023023 Dan demi sesungguhnya, Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya lalu berkatalah ia: "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadaNya?". ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌~ ‌‌ ۖ‍‍
Faqāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi Mā Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum Yurīdu 'An Yatafađđala `Alaykum Wa Law Shā'a Allāhu La'anzala Malā'ikatan Mā Sami`nā Bihadhā Fī 'Ābā'inā Al-'Awwalīna 023024 Maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata (sesama sendiri)): "Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Dan kalaulah Allah berkehendak (mengutuskan seorang Rasul) tentulah Ia menurunkan malaikat menjadi RasulNya. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
'In Huwa 'Illā Rajulun Bihi Jinnatun Fatarabbaşū Bihi Ĥattá Ĥīnin 023025 "Ia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengidap penyakit gila. Oleh itu tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa". ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍
Qāla Rabbi Anşurnī Bimā Kadhdhabūni 023026 Nabi Nuh berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku tolonglah daku, kerana mereka mendustakan seruanku". ‌‍ ‍‍‍ ‌
Fa'awĥaynā 'Ilayhi 'Ani Aşna`i Al-Fulka Bi'a`yuninā Wa Waĥyinā Fa'idhā Jā'a 'Amrunā Wa Fāra At-Tannūru ۙ Fāsluk Fīhā Min Kullin Zawjayni Athnayni Wa 'Ahlaka 'Illā Man Sabaqa `Alayhi Al-Qawlu Minhum ۖ Wa Lā Tukhāţibnī Fī Al-Ladhīna Žalamū ۖ 'Innahum Mughraqūna 023027 Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami, dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); kemudian apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu (dan pengikut-pengikutmu) kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka (disebabkan kekufurannya); dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas. ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۙ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍ ‍‍‍
Fa'idhā Astawayta 'Anta Wa Man Ma`aka `Alá Al-Fulki Faquli Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Najjānā Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna 023028 "Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu maka hendaklah engkau (bersyukur kepada Allah dengan) berkata: ` Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim '. ‌‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍‌‍‍ ‍‍ ‍‍
Wa Qul Rabbi 'Anzilnī Munzalāan Mubārakāan Wa 'Anta Khayru Al-Munzilīna 023029 "Dan berdoalah dengan berkata: ` Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi tempat ' " ‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyātin Wa 'In Kunnā Lamubtalīna 023030 Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (yang mendatangkan iktibar); dan sesungguhnya Kami tetap menguji (hamba-hamba Kami). ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Thumma 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qarnāan 'Ākharīna 023031 Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka, umat yang lain. ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Fa'arsalnā Fīhim Rasūlāan Minhum 'Ani A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu~ ۖ 'Afalā Tattaqūna 023032 Lalu Kami mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka (dengan berfirman melalui Rasul itu): "Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadaNya?" ‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌~ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa Qāla Al-Mala'u Min Qawmihi Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Biliqā'i Al-'Ākhirati Wa 'Atrafnāhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Mā Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum Ya'kulu Mimmā Ta'kulūna Minhu Wa Yashrabu Mimmā Tashrabūna 023033 Dan (bagi menolak seruan itu), ketua-ketua dari kaumnya yang kafir serta mendustakan pertemuan hari akhirat, dan yang Kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia, berkata (sesama sendiri) "Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, ia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum. ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Wa La'in 'Aţa`tum Bashaan Mithlakum 'Innakum 'Idhāan Lakhāsirūna 023034 "Dan demi sesungguhnya, jika kamu taati manusia yang seperti kamu, tentulah kamu dengan membuat demikian, menjadi orang-orang yang rugi. ‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
'Aya`idukum 'Annakum 'Idhā Mittum Wa Kuntum Tubāan Wa `Ižāmāan 'Annakum Mukhrajūna 023035 "Patutkah ia menjanjikan kamu, bahawa sesungguhnya apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang, kamu akan dikeluarkan (dari kubur hidup semula)? ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Hayhāta Hayhāta Limā Tū`adūna 023036 "Jauh, amatlah jauh (dari kebenaran) apa yang dijanjikan kepada kamu itu! ‍‍‍‍ ‌ ‌
'In Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Namūtu Wa Naĥyā Wa Mā Naĥnu Bimabthīna 023037 "Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup (silih berganti) dan tiadalah kita akan dibangkitkan hidup semula. ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
'In Huwa 'Illā Rajulun Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan Wa Mā Naĥnu Lahu Bimu'uminīna 023038 "Tiadalah dia (Nabi Hud) itu selain dari seorang lelaki yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah, dan kami tidak akan beriman kepadanya". ‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍
Qāla Rabbi Anşurnī Bimā Kadhdhabūni 023039 Nabi Hud berdoa dengan berkata: "Wahai TuhanKu, belalah daku, kerana mereka telah mendustakan seruanku". ‌‍ ‍‍‍ ‌
Qāla `Ammā Qalīlin Layuşbiĥunna Nādimīna 023040 Allah berfirman: "Dalam sedikit masa lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal". ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Bil-Ĥaqqi Faja`alnāhum Ghuthā'an ۚ Fabu`dāan Lilqawmi Až-Žālimīna 023041 Akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, dengan benar lagi adil, lalu Kami jadikan mereka sebagai sampah sarap (yang dihanyutkan oleh banjir). Maka kebinasaanlah kesudahannya bagi kaum yang zalim itu. ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ۚ‌ ‍‍‍ ‍‍
Thumma 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qurūnāan 'Ākharīna 023042 Kemudian Kami ciptakan, sesudah mereka, umat-umat yang lain. ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌‌‌ ‌‍‍‍
Mā Tasbiqu Min 'Ummatin 'Ajalahā Wa Mā Yasta'khirūna 023043 Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan, dan mereka pula tidak dapat melambatkannya. ‌ ‍ ‍‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌
Thumma 'Arsalnā Rusulanā Tat ۖ Kulla Mā Jā'a 'Ummatan Rasūluhā Kadhdhabūhu ۚ Fa'atba`nā Ba`đahum Ba`đāan Wa Ja`alnāhum 'Aĥādītha ۚ Fabu`dāan Liqawmin Lā Yu'uminūna 023044 Kemudian Kami mengutus Rasul-rasul Kami silih berganti. Tiap-tiap kali sesuatu umat didatangi Rasulnya, mereka mendustakannya; lalu Kami binasakan umat-umat yang demikian, lepas satu-satu; dan Kami jadikan perihal mereka sebagai cerita-cerita (yang mendatangkan iktibar); maka kebinasaanlah kesudahannya bagi orang-orang yang tidak beriman. ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍ۚ‌ ‍‍‍‌ ‌
Thumma 'Arsalnā Mūsá Wa 'Akhāhu Hārūna Bi'āyātinā Wa Sulţānin Mubīnin 023045 Kemudian Kami mengutus Nabi Musa dan saudaranya: Nabi Harun, dengan membawa ayat-ayat keterangan Kami, dan bukti (mukjizat) yang nyata, ‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍
'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Fāstakbarū Wa Kānū Qawmāan `Ālīna 023046 Kepada Firaun dan kaumnya; lalu mereka menentang (seruan Nabi-nabi Allah itu) dengan sombong takbur, serta menjadi kaum yang membesarkan diri. ‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‌
Faqālū 'Anu'uminu Libasharayni Mithlinā Wa Qawmuhumā Lanā `Ābidūna 023047 Sehingga mereka berkata (dengan angkuhnya): "Patutkah kita beriman kepada dua manusia seperti kita, sedang kaum mereka menjadi orang-orang suruhan kita?" ‍‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌
Fakadhdhabūhumā Fakānū Mina Al-Muhlakīna 023048 Oleh itu, merekapun mendustakan keduanya, lalu menjadilah mereka sebahagian dari orang-orang yang dibinasakan.
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba La`allahum Yahtadūna 023049 Dan sesungguhnya, Kami telah memberikan Nabi Musa Kitab Taurat, supaya mereka beroleh hidayah petunjuk. ‌ ‌‌ ‌ ‍‍
Wa Ja`alnā Abna Maryama Wa 'Ummahu~ 'Āyatan Wa 'Āwaynāhumā 'Ilá Rabwatin Dhāti Qarārin Wa Ma`īnin 023050 Dan Kami jadikan (Nabi lsa) ibni Maryam serta ibunya sebagai satu tanda (mukjizat) dan Kami telah menempatkan keduanya di tanah tinggi, tempat tinggal yang ada tanaman dan mata air yang mengalir. ‍ ‌‌~ ‌ ‌‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌
Yā 'Ayyuhā Ar-Rusulu Kulū Mina Aţ-Ţayyibāti Wa A`malū Şāliĥāan ۖ 'Innī Bimā Ta`malūna `Alīmun 023051 Wahai Rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh; sesungguhnya Aku Maha Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ۖ‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Hadhihi~ 'Ummatukum 'Ummatan Wāĥidatan Wa 'Anā Rabbukum Fa Attaqūni 023052 Dan sesungguhnya ugama Islam ini ialah ugama kamu - ugama yang satu asas pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka bertaqwalah kamu kepadaKu. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Fataqaţţa`ū 'Amrahum Baynahum Zubuan ۖ Kullu Ĥizbin Bimā Ladayhim Farūna 023053 Kemudian umat Rasul-rasul itu berpecah-belah dalam urusan ugama mereka kepada beberapa pecahan, tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‍
FadharhumGhamratihim Ĥattá Ĥīnin 023054 Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatannya itu hingga ke suatu masa. ‍‍
'Ayaĥsabūna 'Annamā Numidduhum Bihi Min Mālin Wa Banīna 023055 Adakah mereka menyangka bahawa apa yang Kami berikan kepada mereka dari harta benda dan anak-pinak itu. ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‌
Nusāri`u Lahum Al-Khayrāti ۚ Bal Lā Yash`urūna 023056 (Bermakna bahawa dengan yang demikian) Kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan? (Tidak!) Bahkan mereka tidak menyedari (hakikatnya yang sebenar). ‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Hum Min Khashyati Rabbihim Mushfiqūna 023057 Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada (kemurkaan) Tuhan mereka; ‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Bi'āyāti Rabbihim Yu'uminūna 023058 Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka; ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Hum Birabbihim Lā Yushrikūna 023059 Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka; ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍
Wa Al-Ladhīna Yu'utūna Mā 'Ātaw Wa Qulūbuhum Wa Jilatun 'Annahum 'Ilá Rabbihim ji`ūna 023060 Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka gementar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka; ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍
'Ūlā'ika Yusāri`ūna Fī Al-Khayrāti Wa Hum Lahā Sābiqūna 023061 Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang mendahului pada mencapainya. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Nukallifu Nafsāan 'Illā Wus`ahā ۖ Wa Ladaynā Kitābun Yanţiqu Bil-Ĥaqqi ۚ Wa Hum Lā Yužlamūn 023062 Dan Kami tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya; dan di sisi Kami ada sebuah Kitab (suratan amal) yang menyatakan segala-galanya dengan benar, sedang mereka tidak dianiaya. ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Bal QulūbuhumGhamratin Min Hādhā Wa Lahum 'A`mālun Min Dūni Dhālika Hum Lahā `Āmilūna 023063 (Sekalipun demikian, orang-orang yang ingkar tidak juga berfikir) bahkan hati mereka tenggelam di dalam kejahilan, lalai daripada (memahami ajaran Al-Quran) ini; dan mereka pula mempunyai lagi amal-amal (yang jahat) selain dari itu, yang mereka terus-menerus mengerjakannya; ‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌
Ĥattá 'Idhā 'Akhadhnā Mutrafīhim Bil-`Adhābi 'Idhā Hum Yaj'arūna 023064 Hingga apabila Kami timpakan azab kepada orang-orang yang mewah di antara mereka maka dengan serta-merta mereka menjerit-jerit meminta tolong. ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Lā Taj'arū Al-Yawma ۖ 'Innakum Minnā Lā Tunşarūna 023065 (Lalu dikatakan kepada mereka): "Janganlah kamu menjerit-jerit meminta tolong pada hari ini, sesungguhnya kamu tidak akan beroleh sebarang pertolongan dari Kami. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Qad Kānat 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fakuntum `Alá 'A`qābikum Tankişūna 023066 "(Kerana) sesungguhnya ayat-ayatKu telah berkali-kali dibacakan kepada kamu, dalam pada itu kamu berpaling undur ke belakang - ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Mustakbirīna Bihi Sāmirāan Tahjurūna 023067 "Dengan keadaan sombong angkuh mendustakannya, serta mencacinya dalam perbualan kamu pada malam hari". ‍‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌
'Afalam Yaddabbarū Al-Qawla 'Am Jā'ahum Mā Lam Ya'ti 'Ābā'ahumu Al-'Awwalīna 023068 Maka adakah mereka melakukan yang demikian kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran (yang disampaikan kepada mereka)? Atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada datuk nenek mereka yang telah lalu? ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍
'Am Lam Ya`rifū Rasūlahum Fahum Lahu Munkirūna 023069 Atau kerana mereka tidak kenal rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya? ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌
'Am Yaqūlūna Bihi Jinnatun ۚ Bal Jā'ahum Bil-Ĥaqqi Wa 'Aktharuhum Lilĥaqqi Kārihūna 023070 Atau kerana mereka mengatakan: "Dia kena penyakit gila?" (Sebenarnya bukan kerana sesuatu pun dari yang tersebut itu) bahkan kerana Rasul mereka datang kepada mereka membawa ugama yang tetap benar, dan tabiat kebanyakan mereka tidak suka kepada sebarang kebenaran. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍
Wa Lawi Attaba`a Al-Ĥaqqu 'Ahwā'ahum Lafasadati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu Wa Man Fīhinna ۚ Bal 'Ataynāhum Bidhikrihim Fahum `An Dhikrihim Mu`rūna 023071 Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang adanya. (Bukan sahaja Kami memberikan ugama yang tetap benar) bahkan Kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka; maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya; ‍‍‌‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‌ ۚ ‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍
'Am Tas'aluhum Kharjāan Fakharāju Rabbika Khayrun ۖ Wa Huwa Khayru Ar-ziqīna 023072 Atau adakah (mereka menolak seruanmu itu kerana) engkau meminta kepada mereka suatu pemberian (sebagai hasil pendapatan seruanmu)? (Ini pun tidak!) Kerana engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik, dan Dia lah jua sebaik-baik Pemberi rezeki. ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Wa 'Innaka Latad`ūhum 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 023073 Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanya menyeru mereka ke jalan yang lurus; ‍ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati `Ani Aş-Şirāţi Lanākibūna 023074 Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, sudah tentu tidak mengikuti jalan yang lurus itu. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Law Raĥimnāhum Wa Kashafnā Mā Bihim Min Đurrin Lalajjū Fī Ţughyānihim Ya`mahūna 023075 Dan sekiranya Kami menaruh belas kasihan kepada mereka serta Kami hapuskan kesusahan yang menimpa mereka, nescaya mereka akan tetap terus meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍
Wa Laqad 'Akhadhnāhum Bil-`Adhābi Famā Astakānū Lirabbihim Wa Mā Yatađarra`ūna 023076 Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan mereka dengan azab (di dunia), maka mereka tidak juga tunduk patuh kepada Tuhan mereka dan tidak pula berdoa kepadaNya dengan merendah diri (serta insaf dan bertaubat); ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ĥattá 'Idhā Fataĥnā `Alayhim Bābāan Dhā `Adhābin Shadīdin 'Idhā Hum Fīhi Mublisūna 023077 Sehingga apabila Kami bukakan kepada mereka sebuah pintu yang menyebabkan azab yang berat, maka mereka serta-merta berputus asa dengan sebabnya - dari mendapat sebarang kebaikan. ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī 'Ansha'a Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata ۚ Qalīlāan Mā Tashkurūna 023078 Dan Dia lah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur; tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur. ‌‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌
Wa Huwa Al-Ladhī Dhara'akum Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Tuĥsharūna 023079 Dan Dia lah yang menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi, dan kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan. ‌‌‍‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Wa Huwa Al-Ladhī Yuĥyī Wa Yumītu Wa Lahu Akhtilāfu Al-Layli Wa An-Nahāri ۚ 'Afalā Ta`qilūna 023080 Dan Dia lah yang menghidupkan dan mematikan; dan Dia lah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu berfikir? ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍
Bal Qālū Mithla Mā Qāla Al-'Awwalūna 023081 (Mereka tidak juga mahu berfikir) bahkan mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulu (yang ingkar); ‌ ‌
Qālū 'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Tubāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamabthūna 023082 Mereka berkata: "Adakah apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang, adakah kami akan dibangkitkan (hidup semula)? ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Laqad Wu`idnā Naĥnu Wa 'Ābā'uunā Hādhā Min Qablu 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna 023083 "Demi sesungguhnya, kami telah dijanjikan perkara ini - kami dan datuk nenek kami - dari dahulu lagi; perkara ini hanyalah cerita dongeng orang-orang dahulu-kala." ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌
Qul Limani Al-'Arđu Wa Man Fīhā 'In Kuntum Ta`lamūna 023084 Tanyakanlah (wahai Muhammad): "Kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui?" ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Sayaqūlūna Lillāh ۚ Qul 'Afalā Tadhakkarūna 023085 Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu ingat (dan insaf)?" ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‌
Qul Man Rabbu As-Samāwāti As-Sab`i Wa Rabbu Al-`Arshi Al-`Ažīmi 023086 Tanyakanlah lagi: "Siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh, dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?" ‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Sayaqūlūna Lillāh ۚ Qul 'Afalā Tattaqūna 023087 Mereka akan menjawab: "(Semuanya) kepunyaan Allah". Katakanlah: "Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa?" ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Qul Man Biyadihi Malakūtu Kulli Shay'in Wa Huwa Yujīru Wa Lā Yujāru `Alayhi 'In Kuntum Ta`lamūn 023088 Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu, serta ia dapat melindungi (segala-galanya) dan tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyi daripada kekuasaannya? (Jawablah) jika kamu mengetahui!" ‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Sayaqūlūna Lillāh ۚ Qul Fa'annā Tusĥarūna 023089 Mereka akan menjawab: "(Segala-galanya) dikuasai Allah". Katakanlah: "Jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar?" ‍‍‍‍ ۚ ‍‌ ‌
Bal 'Ataynāhum Bil-Ĥaqqi Wa 'Innahum Lakādhibūna 023090 (Bukanlah sebagaimana tuduhan mereka) bahkan Kami telah membawa kepada mereka keterangan yang benar, dan sesungguhnya mereka adalah berdusta. ‌ ‍ ‌‌‍ ‌
Attakhadha Allāhu Min Waladin Wa Mā Kāna Ma`ahu Min 'Ilahin ۚ 'Idhāan Ladhahaba Kullu 'Ilahin Bimā Khalaqa Wa La`alā Ba`đuhum `Alá Ba`đin ۚ Subĥāna Allāhi `Ammā Yaşifūna 023091 Allah tidak sekali-kali mempunyai anak, dan tidak ada sama sekali sebarang tuhan bersamaNya; (kalaulah ada banyak tuhan) tentulah tiap-tiap tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan bersendirian, dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengahnya yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka (yang musyrik) itu. ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fata`ālá `Ammā Yushrikūna 023092 (Allah) Yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata; maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah keadaanNya dari segala yang mereka sekutukan. ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Qul Rabbi 'Immā Turiyannī Mā Yū`adūna 023093 Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Tuhanku, kiranya Engkau hendak memperlihatkan kepadaku (azab) yang dijanjikan kepada mereka (di dunia), - ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Rabbi Falā Taj`alnī Fī Al-Qawmi Až-Žālimīna 023094 "Maka wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan daku tinggal dalam kalangan kaum yang zalim itu". ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Wa 'Innā `Alá 'An Nuriyaka Mā Na`iduhum Laqādirūna 023095 Dan sesungguhnya Kami berkuasa memperlihatkan kepadamu azab yang Kami janjikan kepada mereka. ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Adfa` Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu As-Sayyi'ata ۚ Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaşifūna 023096 Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya, Kami Maha Mengetahui apa yang mereka katakan itu. ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Qul Rabbi 'A`ūdhu Bika Min Hamazāti Ash-Shayāţīni 023097 Dan katakanlah: "Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari hasutan Syaitan-syaitan ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‌
Wa 'A`ūdhu Bika Rabbi 'An Yaĥđurūni 023098 "Dan aku berlindung kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku". ‌‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌
Ĥattá 'Idhā Jā'a 'Aĥadahumu Al-Mawtu Qāla Rabbi Arji`ūni 023099 Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku, kembalikanlah daku (hidup semula di dunia) - ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍
La`allī 'A`malu Şāliĥāan Fīmā Taraktu ۚ Kallā ۚ 'Innahā Kalimatun Huwa Qā'iluhā ۖ Wa Min Warā'ihim Barzakhun 'Ilá Yawmi Yub`athūna 023100 "Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan". Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat). ‍‌‌ ‌ ‍ ۚۚ‍‌ ‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Falā 'Ansāba Baynahum Yawma'idhin Wa Lā Yatasā'alūna 023101 Kemudian, apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka, dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanyaan. ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Faman Thaqulat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 023102 Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‍‍
Wa Man Khaffat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Fī Jahannama Khālidūna 023103 Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri; mereka kekal di dalam neraka Jahannam - ‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌
Talfaĥu Wujūhahumu An-Nāru Wa Hum Fīhā Kāliĥūna 023104 Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggalah mereka di situ dengan muka yang hodoh cacat. ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌
'Alam Takun 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fakuntum Bihā Tukadhdhibūna 023105 (Sambil dikatakan kepada mereka): "Bukankah ayat-ayatKu selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya?" ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qālū Rabbanā Ghalabat `Alaynā Shiqwatunā Wa Kunnā Qawmāan Đāllīna 023106 Mereka menjawab: "Wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat. ‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌
Rabbanā 'Akhrijnā Minhā Fa'in `Udnā Fa'innā Žālimūna 023107 "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini (serta kembalikanlah kami ke dunia); setelah itu kalau kami kembali lagi (mengerjakan kufur dan maksiat), maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim." ‌ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌
Qāla Akhsa'ū Fīhā Wa Lā Tukallimūni 023108 (Allah) berfirman: "Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata (memohon sesuatupun) kepadaKu! ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
'Innahu Kāna Farīqun Min `Ibādī Yaqūlūna Rabbanā 'Āmannā Fāghfir Lanā Wa Arĥamnā Wa 'Anta Khayru Ar-ĥimīna 023109 "Sesungguhnya ada sepuak diri hamba-hambaKu (di dunia dahulu) memohon kepadaKu dengan berkata: ` Wahai Tuhan kami, kami telah beriman; oleh itu ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami, dan sememangnya Engkaulah jua sebaik-baik Pemberi rahmat '. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Fāttakhadhtumūhum Sikhrīyāan Ĥattá 'Ansawkum Dhikrī Wa Kuntum Minhum Tađĥakūna 023110 "Maka kamu jadikan mereka ejek-ejekan sehingga ejek-ejekan kamu kepada mereka menyebabkan kamu lupa mengingati balasanKu, dan kamu pula sentiasa tertawakan mereka. ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
'Innī Jazaytuhumu Al-Yawma Bimā Şabarū 'Annahum Humu Al-Fā'izūna 023111 "Sesungguhnya Aku membalas mereka pada hari ini (dengan sebaik-baik balasan) disebabkan kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berjaya". ‌ ‌‍‍
Qāla Kam Labithtum Al-'Arđi `Adada Sinīna 023112 Allah bertanya lagi (kepada mereka yang kafir itu): "Berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi?" ‌‍ ‌‌
Qālū Labithnā Yawmāan 'Aw Ba`đa Yawmin Fās'ali Al-`Āddīna 023113 Mereka menjawab: "Kami tinggal (di dunia) selama sehari atau sebahagian dari sehari; maka bertanyalah kepada golongan (malaikat) yang menjaga urusan menghitung ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Qāla 'In Labithtum 'Illā Qalīlāan ۖ Law 'Annakum Kuntum Ta`lamūna 023114 Allah berfirman: "Kamu tidak tinggal (di dunia) melainkan sedikit masa sahaja, kalau kamu dahulu mengetahui hal ini (tentulah kamu bersiap sedia). ‌‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍
'Afaĥasibtum 'Annamā Khalaqnākum `Abathāan Wa 'Annakum 'Ilaynā Lā Turja`ūna 023115 "Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami?" ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Fata`ālá Allāhu Al-Maliku Al-Ĥaqqu ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Rabbu Al-`Arshi Al-Karīmi 023116 Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia. ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍
Wa Man Yad`u Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Lā Burhāna Lahu Bihi Fa'innamā Ĥisābuhu `Inda Rabbihi~ ۚ 'Innahu Lā Yufliĥu Al-Kāfirūna 023117 Dan sesiapa yang menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah, dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya yang jahat itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya. ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ
Wa Qul Rabbi Aghfir Wa Arĥam Wa 'Anta Khayru Ar-ĥimīna 023118 Dan berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata): "Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik Pemberi rahmat!" ‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah