Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

15) Sūrat Al-Ĥijr

Printed format

15)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām- ۚ Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Wa Qur'ānin Mubīnin 015001 Alif, Laam, Raa'. Ini ialah ayat-ayat Kitab (yang lengkap sempurna) dan Al-Quran yang memberi penjelasan. --‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‌
Rubamā Yawaddu Al-Ladhīna Kafarū Law Kānū Muslimīna 015002 Ada masanya orang-orang yang kafir merasa ingin kalaulah mereka telah menjadi orang-orang Islam. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Dharhum Ya'kulū Wa Yatamatta`ū Wa Yulhihimu Al-'Amalu ۖ Fasawfa Ya`lamūna 015003 Biarkanlah mereka makan dan bersenang-lenang dengan kemewahan dunia dan dilalaikan oleh angan-angan (daripada bertaubat dan insaf); kemudian mereka akan mengetahui kelak (bencana perbuatan mereka). ‌ ‌‌ ‌ ۖ
Wa Mā 'Ahlaknā Min Qaryatin 'Illā Wa Lahā Kitābun Ma`lūmun 015004 Dan tiadalah Kami binasakan (penduduk) sesebuah negeri melainkan ada baginya tempoh yang tertentu dan termaklum. ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Mā Tasbiqu Min 'Ummatin 'Ajalahā Wa Mā Yasta'khirūna 015005 Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan, dan mereka juga tidak dapat mengundurkannya. ‌ ‍ ‍‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌
Wa Qālū Yā 'Ayyuhā Al-Ladhī Nuzzila `Alayhi Adh-Dhikru 'Innaka Lamajnūnun 015006 Dan mereka yang ingkar berkata (kepada Nabi Muhammad): "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang gila". ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Law Mā Ta'tīnā Bil-Malā'ikati 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 015007 "Sepatutnya engkau membawakan malaikat kepada kami (untuk menjadi saksi tentang kerasulanmu), jika betul engkau dari orang-orang yang benar!" ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Mā Nunazzilu Al-Malā'ikata 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa Mā Kānū 'Idhāan Munžarīna 015008 Tiadalah Kami menurunkan Malaikat melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat, dan pada ketika itu mereka (yang ingkar) tidak akan diberi tempoh lagi. ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Innā Naĥnu Nazzalnā Adh-Dhikra Wa 'Innā Lahu Laĥāfižūna 015009 Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Wa Laqad 'Arsalnā Min Qablika Fī Shiya`i Al-'Awwalīna 015010 Dan demi sesungguhnya! Kami telah utuskan Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), dalam kalangan kaum-kaum yang telah lalu. ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍
Wa Mā Ya'tīhim Min Rasūlin 'Illā Kānū Bihi Yastahzi'ūna 015011 Dan tiadalah seseorang Rasul pun yang datang kepada mereka, melainkan mereka mempersenda dan mengejek-ejeknya. ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Kadhālika Naslukuhu Fī Qulūbi Al-Mujrimīna 015012 (Sebagaimana hati kaum-kaum yang telah lalu dimasuki perasaan mempersendakan Rasul-rasul) demikianlah pula Kami masukkan perasaan yang seperti itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa (yang menentangmu). ‍‍‍‍ ‍‍
Lā Yu'uminūna Bihi ۖ Wa Qad Khalat Sunnatu Al-'Awwalīna 015013 Mereka tidak percaya kepada Al-Quran yang engkau bawa, padahal telahpun berlaku undang-undang membinasakan orang-orang yang telah lalu (yang mendustakan Rasul-rasulnya). ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍ ‍‍‍
Wa Law Fataĥnā `Alayhim Bābāan Mina As-Samā'i Fažallū Fīhi Ya`rujūna 015014 Dan kalau Kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit, kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu (pada siang hari yang membolehkan mereka menyaksikan segala kenyataan yang ada): ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Laqālū 'Innamā Sukkirat 'Abşārunā Bal Naĥnu Qawmun Masĥūrūna 015015 Tentulah mereka akan (mengingkari kenyataan yang benar itu dengan) berkata: "Hanya mata kami telah disilapkan penglihatannya bahkan kami adalah kaum yang telah disihirkan (oleh Muhammad)". ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Wa Laqad Ja`alnā Fī As-Samā'i Burūjāan Wa Zayyannāhā Lilnnāžirīna 015016 Dan demi sesungguhnya! Kami telah menjadikan di langit: bintang-bintang (yang berbagai bentuk dan keadaan) serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Ĥafižnāhā Min Kulli Shayţānin Rajīmin 015017 Dan Kami pelihara (urusan) langit itu dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang kena rejam. ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍
'Illā Mani Astaraqa As-Sam`a Fa'atba`ahu Shihābun Mubīnun 015018 Kecuali Syaitan yang curi mendengar percakapan (malaikat di langit), maka ia diburu dan diikuti (dengan rejaman) api yang menyala, yang nyata kelihatan. ‍ ‍‍‍
Wa Al-'Arđa Madadnāhā Wa 'Alqaynā Fīhā Rawāsiya Wa 'Anbatnā Fīhā Min Kulli Shay'in Mawzūnin 015019 Dan bumi ini Kami bentangkan, dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yang kukuh terdiri, serta Kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang tertentu timbangannya. ‌‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌
Wa Ja`alnā Lakum Fīhā Ma`āyisha Wa Man Lastum Lahu Birāziqīna 015020 Dan Kami jadikan untuk kamu pada bumi ini segala keperluan hidup, juga Kami jadikan makhluk-makhluk yang kamu bukanlah orang yang sebenar menyediakan rezekinya. ‌ ‌ ‌‍‌‌‌
Wa 'In Min Shay'in 'Illā `Indanā Khazā'inuhu Wa Mā Nunazziluhu~ 'Illā Biqadarin Ma`lūmin 015021 Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami sahaja perbendaharaannya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut kadar dan masa yang tertentu. ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ~ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'Arsalnā Ar-Riyāĥa Lawāqiĥa Fa'anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Fa'asqaynākumūhu Wa Mā 'Antum Lahu Bikhāzinīna 015022 Dan Kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih; maka dengan itu Kami menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian Kami berikan kamu meminumnya; dan bukanlah kamu yang (berkuasa menurunkannya atau) menyimpannya. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌
Wa 'Innā Lanaĥnu Nuĥyī Wa Numītu Wa Naĥnu Al-Wārithūna 015023 Dan sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Kamilah yang kekal memiliki segala-galanya. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Wa Laqad `Alim Al-Mustaqdimīna Minkum Wa Laqad `Alim Al-Musta'khirīna 015024 Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang segera (berbakti) di antara kamu, dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang lambat. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌
Wa 'Inna Rabbaka Huwa Yaĥshuruhum ۚ 'Innahu Ĥakīmun `Alīmun 015025 Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah yang menghimpunkan mereka semuanya; sesungguhnya Ia Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. ‌‍ۚ‍‍‍
Wa Laqad Khalaq Al-'Insāna Min Şalşālin Min Ĥama'iin Masnūnin 015026 Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Wa Al-Jānna Khalaqnāhu Min Qablu Min Nāri As-Samūmi 015027 Dan jin pula, Kami jadikan dia sebelum itu, dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌
Wa 'Idh Qāla Rabbuka Lilmalā'ikati 'Innī Khāliqun Bashaan Min Şalşālin Min Ĥama'iin Masnūnin 015028 Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Fa'idhā Sawwaytuhu Wa Nafakhtu Fīhi Min Rūĥī Faqa`ū Lahu Sājidīna 015029 "Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan) ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍
Fasajada Al-Malā'ikatu Kulluhum 'Ajma`ūna 015030 (Setelah selesai kejadian Adam) maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali, -
'Illā 'Iblīsa 'Abá 'An Yakūna Ma`a As-Sājidīna 015031 Melainkan Iblis; ia enggan turut bersama mereka yang sujud. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍
Qāla Yā 'Iblīsu Mā Laka 'Allā Takūna Ma`a As-Sājidīna 015032 Allah berfirman: Hai Iblis, apa sebabnya engkau tidak turut bersama mereka yang sujud itu?". ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Qāla Lam 'Akun Li'sjuda Libasharin Khalaqtahu Min Şalşālin Min Ĥama'iin Masnūnin 015033 Iblis menjawab: "Aku tidak patut sujud kepada manusia yang Engkau jadikan dia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya". ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Qāla Fākhruj Minhā Fa'innaka Rajīmun 015034 Allah berfirman: "Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau dari sekarang ke masa depan adalah (satu makhluk yang) diusir. ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍
Wa 'Inna `Alayka Al-La`nata 'Ilá Yawmi Ad-Dīni 015035 "Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat terus-menerus hingga ke hari kiamat". ‍‍‍ ‌‌ ‍
Qāla Rabbi Fa'anžirnī 'Ilá Yawmi Yub`athūna 015036 Iblis berkata:" Wahai Tuhanku! Jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangitkan (hari kiamat)". ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Qāla Fa'innaka Mina Al-Munžarīna 015037 Allah berfirman: "Dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Ilá Yawmi Al-Waqti Al-Ma`lūmi 015038 "Hingga ke hari - masa yang termaklum". ‌ ‍ ‍‍
Qāla Rabbi Bimā 'Aghwaytanī La'uzayyinanna Lahum Al-'Arđi Wa La'ughwiyannahum 'Ajma`īna 015039 Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, (maka) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
'Illā `Ibādaka Minhumu Al-Mukhlaşīna 015040 "Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambaMu yang dibersihkan dari sebarang syirik". ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Hādhā Şirāţun `Alayya Mustaqīmun 015041 Allah berfirman: "Inilah satu jalan yang lurus, yang tetap Aku memeliharanya. ‌‌ ‍‌‍‍
'Inna `Ibādī Laysa Laka `Alayhim Sulţānun 'Illā Mani Attaba`aka Mina Al-Ghāwīna 015042 "Sesungguhnya hamba-hambaKu, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat (dengan pilihannya sendiri). ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Wa 'Inna Jahannama Lamaw`iduhum 'Ajma`īna 015043 "Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu, tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka (yang menurutmu). ‍‍‍ ‌
Lahā Sab`atu 'Abwābin Likulli Bābin Minhum Juz'un Maqsūmun 015044 "Ia mempunyai tujuh pintu; bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang tertentu dari mereka (yang sesat dan menyesatkan itu)". ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa `Uyūnin 015045 Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan matair-matair terpancar padanya. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Adkhulūhā Bisalāmin 'Āminīna 015046 (Mereka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata): "Masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh aman". ‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Wa Naza`nā Mā Fī Şudūrihim Min Ghillin 'Ikhwānāan `Alá Sururin Mutaqābilīna 015047 Dan Kami cabut akan apa yang ada dihati mereka dari perasaan hasad dengki sehingga menjadilah mereka bersaudara (dalam suasana kasih mesra), serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing. ‌ ‌ ‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Lā Yamassuhum Fīhā Naşabun Wa Mā Hum Minhā Bimukhrajīna 015048 Mereka tidak akan disentuh susah payah dalam Syurga itu, dan mereka pula tidak sekali-kali akan dikeluarkan daripadanya. ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Nabbi' `Ibādī 'Annī 'Anā Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu 015049 Khabarkanlah kepada hamba-hambaKu (wahai Muhammad), bahawa Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani (bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh). ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa 'Anna `Adhābī Huwa Al-`Adhābu Al-'Alīmu 015050 Dan bahawa azabKu, ialah azab yang tidak terperi sakitnya, (bagi mereka yang tetap dalam kederhakaannya). ‌ ‌ ‍‍‌
Wa Nabbi'hum `An Đayfi 'Ibhīma 015051 Dan khabarkanlah kepada mereka perihal tetamu Nabi Ibrahim. ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍
'Idh Dakhalū `Alayhi Faqālū Salāmāan Qāla 'Innā Minkum Wajilūna 015052 Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata: "Selamat sejahtera kepadamu!" Ia berkata: "Sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu". ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qālū Lā Tawjal 'Innā Nubashshiruka Bighulāmin `Alīmin 015053 Mereka menjawab: "Janganlah engkau takut, sebenarnya kami hendak mengembirakanmu dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu". ‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Qāla 'Abashshartumūnī `Alá 'An Massaniya Al-Kibaru Fabima Tubashshirūna 015054 Nabi Ibrahim berkata: "Betulkah kamu mengembirakan daku (dengan berita yang demikian), padahal aku telah tua; maka dengan jalan apakah kamu mengembirakan daku?" ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌
Qālū Bashsharnāka Bil-Ĥaqqi Falā Takun Mina Al-Qāniţīna 015055 Mereka menjawab: "Kami mengembirakanmu dengan jalan yang sungguh benar; oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang berputus asa". ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Qāla Wa Man Yaqnaţu Min Raĥmati Rabbihi~ 'Illā Ađ-Đāllūna 015056 Nabi Ibrahim berkata: "Dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat". ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍
Qāla Famā Khaţbukum 'Ayyuhā Al-Mursalūna 015057 Nabi Ibrahim bertanya pula: "Apa hal kamu wahai Utusan Tuhan?" ‍‍‍ ‌‌
Qālū 'Innā 'Ursilnā 'Ilá Qawmin Mujrimīna 015058 Mereka menjawab: "Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk membinasakan mereka)". ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
'Illā 'Āla Lūţin 'Innā Lamunajjūhum 'Ajma`īna 015059 "Melainkan keluarga Nabi Lut; sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, - ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‍‌ ‌
'Illā Amra'atahu Qaddarnā ۙ 'Innahā Lamina Al-Ghābirīna 015060 "Kecuali isterinya; kami telah tentukan (menurut keputusan Tuhan) sesungguhnya ia dari orang-orang yang tinggal (menerima kebinasaan)". ‌‍ ‍‌‍ۙ‍‌ ‍‍‍‍
Falammā Jā'a 'Āla Lūţin Al-Mursalūna 015061 Maka apabila (malaikat-malaikat) utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut, ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌
Qāla 'Innakum Qawmun Munkarūna 015062 Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya kamu suatu kaum yang tidak dikenali (serta tidak diketahui baiknya kedatangan kamu)". ‌ ‍‌‍‍‍‌
Qālū Bal Ji'nāka Bimā Kānū Fīhi Yamtarūna 015063 Mereka menjawab: "(Kedatangan kami bukan untuk mendukacitakanmu) bahkan kami datang kepadamu untuk membawa azab yang mereka ragu-ragukan kebenarannya. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa 'Ataynāka Bil-Ĥaqqi Wa 'Innā Laşādiqūna 015064 "Juga membawa kepadamu perkara yang benar (tentang kebinasaan mereka); dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar ". ‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Fa'asri Bi'ahlika Biqiţ`in Mina Al-Layli Wa Attabi` 'Adrahum Wa Lā Yaltafit Minkum 'Aĥadun Wa Amđū Ĥaythu Tu'umarūna 015065 "Oleh itu, bawalah pergi keluargamu pada waktu malam serta ikutlah di belakang mereka; dan janganlah seseorang pun di antara kamu berpaling (ke belakang); serta pergilah terus ke arah yang diperintahkan kamu menujunya". ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Qađaynā 'Ilayhi Dhālika Al-'Amra 'Anna Dābira Hā'uulā' Maqţū`un Muşbiĥīna 015066 Dan Kami wahyukan kepadanya tentang kesudahan perkara itu; iaitu mereka akan dibinasakan pada waktu pagi, sehingga mereka punah ranah dan terputus keturunannya. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Jā'a 'Ahlu Al-Madīnati Yastabshirūna 015067 Dan (semasa kedatangan mereka) datanglah penduduk bandar itu dengan gembira. ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Qāla 'Inna Hā'uulā' Đayfī Falā Tafđaĥūni 015068 Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya mereka ini tetamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku". ‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Wa Attaqū Allaha Wa Lā Tukhzūni 015069 "Dan takutlah kamu kepada Allah serta janganlah kamu menghinakan daku". ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Qālū 'Awalam Nanhaka `Ani Al-`Ālamīna 015070 Mereka menjawab: "Bukankah kami telah melarangmu jangan menerima sebarang tetamu dari orang ramai (atau memberi perlindungan kepada mereka)?" ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Qāla Hā'uulā' Banātī 'In Kuntum Fā`ilīna 015071 Nabi Lut berkata: "Di sini ada anak-anak perempuanku, kalaulah kamu mahu melakukan (secara halal). ‍‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍
La`amruka 'Innahum Lafī Sakratihim Ya`mahūna 015072 Demi umurmu (wahai Muhammad), sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka. ‍ ‍
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Mushriqīna 015073 Akhirnya merekapun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, ketika matahari terbit. ‍‍‍ ‍‍‍
Faja`alnā `Āliyahā Sāfilahā Wa 'Amţarnā `Alayhim Ĥijāratan Min Sijjīlin 015074 Maka Kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang-balik (tertimbus segala yang ada di muka buminya), dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar. ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌
'Inna Fī Dhālika La'āyātin Lilmutawassimīna 015075 Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. ‌ ‍‍‍
Wa 'Innahā Labisabīlin Muqīmin 015076 Dan sesungguhnya negeri kaum Lut yang telah dibinasakan itu, terletak di jalan yang tetap (dilalui orang). ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lilmu'uminīna 015077 Sesungguhnya keadaan yang demikian, mengandungi satu tanda yang memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman.
Wa 'In Kāna 'Aşĥābu Al-'Aykati Lažālimīna 015078 Dan sebenarnya penduduk kampung "Aikah" adalah orang-orang yang berlaku zalim. ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
ntaqamnā Minhum Wa 'Innahumā Labi'imāmin Mubīnin 015079 Maka Kami membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang membinasakan; dan sesungguhnya kedua-duanya itu terletak di jalan yang terang (yang masih dilalui orang). ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Wa Laqad Kadhdhaba 'Aşĥābu Al-Ĥijri Al-Mursalīna 015080 Dan demi sesungguhnya penduduk "Al-Hijr" telah mendustakan Rasul-rasul. ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa 'Ātaynāhum 'Āyātinā Fakānū `Anhā Mu`rīna 015081 Dan Kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda (yang membuktikan kebenaran ugama dan Rasul Kami); dalam pada itu, mereka terus juga berpaling (mengingkarinya). ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Kānū Yanĥitūna Mina Al-Jibāli Buyūtāan 'Āminīna 015082 Dan mereka memahat sebahagian dari gunung-ganang, sebagai tempat tinggal dengan keadaan aman (dari sesuatu bahaya). ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Muşbiĥīna 015083 Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga oleh letusan suara yang menggempakan pada bumi waktu pagi. ‍‍‍ ‍‍‍
Famā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yaksibūna 015084 Maka apa yang mereka telah usahakan itu, tidak dapat menolong mereka sedikit pun. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Mā Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā 'Illā Bil-Ĥaqqi ۗ Wa 'Inna As-Sā`ata La'ātiyatun ۖşfaĥi Aş-Şafĥa Al-Jamīla 015085 Dan (ingatlah) tiadalah Kami mencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu, melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat; dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang; oleh itu biarkanlah (golongan kafir yang mendustakanmu itu wahai Muhammad) serta layanlah mereka dengan cara yang elok. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍ ‌ۖ ‍‍
'Inna Rabbaka Huwa Al-Khallāqu Al-`Alīmu 015086 Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah yang menciptakan sekalian makhluk, lagi Yang Maha Mengetahui (akan hal mereka). ‌‍‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynāka Sab`āan Mina Al-Mathānī Wa Al-Qur'āna Al-`Ažīma 015087 Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu (wahai Muhammad) tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Lā Tamuddanna `Aynayka 'Ilá Mā Matta`nā Bihi~ 'Azwājāan Minhum Wa Lā Taĥzan `Alayhim Wa Akhfiđ Janāĥaka Lilmu'uminīna 015088 Janganlah engkau menujukan pandanganmu (serta menaruh hati) kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (yang kafir itu) dan janganlah engkau merasa dukacita terhadap mereka (kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana yang engkau harapkan); dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman (sekalipun mereka dari golongan fakir miskin). ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍
Wa Qul 'Innī 'Anā An-Nadhīru Al-Mubīnu 015089 Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku ini, adalah seorang Rasul pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata (tentang turunnya azab ke atas orang-orang yang ingkar)". ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Kamā 'Anzalnā `Alá Al-Muqtasimīna 015090 (Kami berikan kepadamu Al-Faatihah dan Al-Quran) samalah seperti Kami menurunkan (Kitab-kitab) kepada orang-orang yang membahagi-bahagi. - ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍
Al-Ladhīna Ja`alū Al-Qur'āna `Iđīna 015091 (Iaitu) mereka yang menjadikan Al-Quran terbahagi kepada beberapa bahagian (lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain). ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Fawarabbika Lanas'alannahum 'Ajma`īna 015092 Demi Tuhanmu! Kami akan menyoal mereka (yang kafir itu) semuanya (pada hari kiamat kelak), - ‌‍‍‍‍ ‌
`Ammā Kānū Ya`malūna 015093 Mengenai apa yang mereka telah lakukan. ‍‍‍‌
şda` Bimā Tu'umaru Wa 'A`riđ `Ani Al-Mushrikīna 015094 Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu (wahai Muhammad), dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. ‍ ‌ ‌ ‌‌‍
'Innā Kafaynāka Al-Mustahzi'īna 015095 Sesungguhnya Kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ejek dan mempersendakanmu, - ‍‌ ‍‍‍ ‍‍
Al-Ladhīna Yaj`alūna Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara ۚ Fasawfa Ya`lamūna 015096 (Iaitu) mereka yang mengadakan tuhan yang lain bersama-sama Allah, maka mereka akan mengetahui kelak (akibatnya). ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۚ
Wa Laqad Na`lamu 'Annaka Yađīqu Şadruka Bimā Yaqūlūna 015097 Dan demi sesungguhnya Kami mengetahui, bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Fasabbiĥ Biĥamdi Rabbika Wa Kun Mina As-Sājidīna 015098 Oleh itu, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud. ‌ ‌‍ ‌‍‌
Wa A`bud Rabbaka Ĥattá Ya'tiyaka Al-Yaqīnu 015099 Dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara yang tetap) yakin. ‌‍‌ ‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah