Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

9) Sūrat At-Tawbah

Printed format

9)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Barā'atun Mina Allāhi Wa Rasūlihi~ 'Ilá Al-Ladhīna `Āhadttum Mina Al-Mushrikīna 009001 (Ini adalah) pemutusan tanggungjawab (pembatalan perjanjian) dari Allah dan RasulNya terhadap kaum kafir musyrik yang kamu mengikat perjanjian setia (dengan mereka). ‍‍‌‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍
Fasīĥū Fī Al-'Arđi 'Arba`ata 'Ash/hurin Wa A`lamū 'Annakum Ghayru Mu`jizī Al-Lahi ۙ Wa 'Anna Allāha Mukh Al-Kāfirīna 009002 Oleh itu hendaklah kamu (hai kaum musyrik) bergerak di muka bumi (dengan bebasnya) selama empat bulan, dan ketahuilah bahawa kamu tidak terlepas dari (azab seksa) Allah. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah akan menghina orang-orang yang kafir (dengan bala bencana di dunia dan azab seksa di akhirat). ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ۙ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Wa 'Adhānun Mina Allāhi Wa Rasūlihi~ 'Ilá An-Nāsi Yawma Al-Ĥajji Al-'Akbari 'Anna Allāha Barī'un Mina Al-Mushrikīna ۙ Wa Rasūluhu ۚ Fa'in Tubtum Fahuwa Khayrun Lakum ۖ Wa 'In Tawallaytum Fā`lamū 'Annakum Ghayru Mu`jizī Al-Lahi ۗ Wa Bashshiri Al-Ladhīna Kafarū Bi`adhābin 'Alīmin 009003 Dan inilah perisytiharan dari Allah dan RasulNya kepada umat manusia, (diisytiharkan) pada Hari Raya Haji yang terbesar, bahawa sesungguhnya Allah dan RasulNya memutuskan tanggungjawab terhadap orang-orang musyrik; oleh itu jika kamu (wahai kaum musyrik) bertaubat (dari kufur) maka yang demikian adalah baik bagi kamu; dan jika kamu berpaling (ingkar), maka ketahuilah sesungguhnya kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari (azab seksa) Allah. Dan khabarkanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang kafir (bahawa mereka akan ditimpakan) dengan azab yang tidak terperi sakitnya. ‌‌‍‍‌‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ۙ ‌‌‍ ۚ‍‍‍ ‌ ‍‍ۖ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
'Illā Al-Ladhīna `Āhadttum Mina Al-Mushrikīna Thumma Lam Yanquşūkum Shay'āan Wa Lam Yužāhirū `Alaykum 'Aĥadāan Fa'atimmū 'Ilayhim `Ahdahum 'Ilá Muddatihim ۚ 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muttaqīna 009004 Kecuali mereka yang kamu mengikat perjanjian setia (dengannya) dari orang-orang musyrik, kemudian mereka tidak mencabuli perjanjian kamu itu sedikitpun, dan mereka tidak menolong seorangpun yang memusuhi kamu, maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga (habis) tempohnya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa. ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ۚ ‍‍
Fa'idhā Ansalakha Al-'Ash/huru Al-Ĥurumu Fāqtulū Al-Mushrikīna Ĥaythu Wajadtumūhum Wa Khudhūhum Wa Aĥşurūhumq`udū Lahum Kulla Marşadin ۚ Fa'in Tābū Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Fakhallū Sabīlahum ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun 009005 Kemudian apabila habislah (masa) bulan-bulan yang dihormati itu maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemuinya, dan tawanlah mereka, dan juga keponglah mereka, serta tunggulah mereka di tiap-tiap tempat mengintipnya. Kemudian jika mereka bertaubat (dari kekufurannya) dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, maka biarkanlah mereka (jangan diganggu). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‌ۚ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa 'In 'Aĥadun Mina Al-Mushrikīna Astajāraka Fa'ajirhu Ĥattá Yasma`a Kalāma Allāhi Thumma 'Abligh/hu Ma'manahu ۚ Dhālika Bi'annahum Qawmun Lā Ya`lamūna 009006 Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu (untuk memahami Islam), maka berilah perlindungan kepadanya sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat Islam itu), kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat yang ia beroleh aman. Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui (hakikat Islam). ‌‌‍‍‍‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌ ‌
Kayfa Yakūnu Lilmushrikīna `Ahdun `Inda Allāhi Wa `Inda Rasūlihi~ 'Illā Al-Ladhīna `Āhadtum `Inda Al-Masjidi Al-Ĥarāmi ۖ Famā Astaqāmū Lakum Fāstaqīmū Lahum ۚ 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muttaqīna 009007 Bagaimanakah dapat diakui adanya perjanjian (keamanan) di sisi Allah dan RasulNya bagi orang-orang musyrik (sedang mereka mencabulinya)? Kecuali orang-orang (musyrik) yang kamu telah mengikat perjanjian setia dengan mereka dekat Masjid Al-Haraam. Maka selagi mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍‍
Kayfa Wa 'In Yažharū `Alaykum Lā Yarqubū Fīkum 'Illāan Wa Lā Dhimmatan ۚ Yurđūnakum Bi'afwāhihim Wa Ta'bá Qulūbuhum Wa 'Aktharuhum Fāsiqūna 009008 Bagaimana (boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu) padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu, dan tidak akan menghormati perjanjian setianya. Mereka menjadikan kamu bersenang hati hanya dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolaknya; dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. ‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ashtaraw Bi'āyāti Allāhi Thamanāan Qalīlāan Faşaddū `An Sabīlihi~ ۚ 'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna 009009 Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit (dari faedah-faedah dunia), lalu mereka menghalangi (dirinya dan orang-orang lain) dari ugama Allah; sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah kerjakan. ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Lā Yarqubūna Fī Mu'uminin 'Illāan Wa Lā Dhimmatan ۚ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mu`tadūna 009010 Mereka tidak menghormati pertalian kerabat dan perjanjian terhadap orang-orang yang beriman, dan merekalah orang-orang yang menceroboh. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Fa'in Tābū Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Fa'ikhwānukum Ad-Dīni ۗ Wa Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna 009011 Oleh itu, jika mereka bertaubat (dari kekufuran), dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, maka mereka itu adalah saudara kamu yang seugama; dan Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'In Nakathū 'Aymānahum Min Ba`di `Ahdihim Wa Ţa`anū Fī Dīnikum Faqātilū 'A'immata Al-Kufri ۙ 'Innahum Lā 'Aymāna Lahum La`allahum Yantahūna 009012 Dan jika mereka mencabuli sumpahnya sesudah mengikat perjanjian setia, dan mereka pula mencela ugama kamu, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu, kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya, supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan bertaubat). ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۙ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍
'Alā Tuqātilūna Qawmāan Nakathū 'Aymānahum Wa Hammū Bi'ikhrāji Ar-Rasūli Wa Hum Bada'ūkum 'Awwala Marratin ۚ 'Atakhshawnahum ۚ Fa-Allāhu 'Aĥaqqu 'An Takhshawhu 'In Kuntum Mu'uminīna 009013 Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah janjinya, dan mereka pula telah berazam hendak mengusir Rasulullah, dan merekalah juga yang mula-mula memerangi kamu? Tidak patut kamu takut kepada mereka (sehingga kamu tidak mahu memeranginya) kerana Allah jualah yang berhak kamu takuti (melanggar perintahNya), jika betul kamu orang-orang yang beriman? ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍ ۚ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Qātilūhum Yu`adhdhibhumu Allāhu Bi'aydīkum Wa Yukhzihim Wa Yanşurkum `Alayhim Wa Yashfi Şudūra Qawmin Mu'uminīna 009014 Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan (perantaraan) tangan kamu, dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu menewaskan mereka, dan Ia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman. ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌‍
Wa Yudh/hib Ghayža Qulūbihim ۗ Wa Yatūbu Allāhu `Alá Man Yashā'u Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009015 Dan Ia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang-orang yang beriman itu, dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang dikehendakiNya; dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. ‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۗ‍‍‍
'Am Ĥasibtum 'An Tutrakū Wa Lammā Ya`lami Allāhu Al-Ladhīna Jāhadū Minkum Wa Lam Yattakhidhū Min Dūni Allāhi Wa Lā Rasūlihi Wa Lā Al-Mu'uminīna Walījatan Wa ۚ Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna 009016 Adakah kamu menyangka, bahawa kamu akan dibiarkan (dalam keadaan kamu yang ada itu), padahal belum lagi terbukti kepada Allah (sebagaimana yang diketahuiNya) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan yang tidak mengambil teman-teman rapat (untuk mencurahkan rahsia kepada mereka), selain daripada Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman? Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu kerjakan. ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Mā Kāna Lilmushrikīna 'An Ya`murū Masājida Allāhi Shāhidīna `Alá 'Anfusihim Bil-Kufri ۚ 'Ūlā'ika Ĥabiţat 'A`māluhum Wa Fī An-Nāri Hum Khālidūna 009017 Tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah, sedang mereka menjadi saksi (mengakui) akan kekufuran diri mereka sendiri. Mereka itu ialah orang-orang yang rosak binasa amal-amalnya dan mereka pula kekal di dalam neraka. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌
'Innamā Ya`muru Masājida Allāhi Man 'Āmana Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa 'Aqāma Aş-Şalāata Wa 'Ātá Az-Zakāata Wa Lam Yakhsha 'Illā Al-Laha ۖ Fa`asá 'Ūlā'ika 'An Yakūnū Mina Al-Muhtadīna 009018 Hanyasanya yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, (dengan adanya sifat-sifat yang tersebut) maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. ‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‌
'Aja`altum Siqāyata Al-Ĥājji Wa `Imārata Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Kaman 'Āmana Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Jāhada Fī Sabīli Allāhi ۚ Lā Yastawūna `Inda Allāhi Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 009019 Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan Haji, dan (hanya perbuatan) memakmurkan Masjid Al-Haraam itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka (yang bersifat demikian) tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ‍‍ ‍‍
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hājarū Wa Jāhadū Fī Sabīli Allāhi Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim 'A`žamu Darajatan `Inda Allāhi ۚ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Fā'izūna 009020 (Sesungguhnya) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah (daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang Haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja); dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Yubashshiruhum Rabbuhum Biraĥmatin Minhu Wa Riđwānin Wa Jannātin Lahum Fīhā Na`īmun Muqīmun 009021 Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat daripadanya dan keredaan serta Syurga; mereka beroleh di dalam Syurga itu nikmat kesenangan yang kekal. ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۚ 'Inna Allāha `Indahu~ 'Ajrun `Ažīmun 009022 Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah, menyediakan di sisiNya pahala yang besar. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ ‍ ‍‌‍‍~‍‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū 'Ābā'akum Wa 'Ikhwānakum 'Awliyā'a 'Ini Astaĥabbū Al-Kufra `Alá Al-'Īmāni ۚ Wa Man Yatawallahum Minkum Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna 009023 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai orang-orang yang didampingi jika mereka memilih kufur dengan meninggalkan iman; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka orang-orang yang didampingi, maka merekalah orang-orang yang zalim. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Qul 'In Kāna 'Ābā'uukum Wa 'Abnā'uukum Wa 'Ikhwānukum Wa 'Azwājukum Wa `Ashīratukum Wa 'Amwālun Aqtaraftumūhā Wa Tijāratun Takhshawna Kasādahā Wa Masākinu Tarđawnahā 'Aĥabba 'Ilaykum Mina Allāhi Wa Rasūlihi Wa Jihādin Fī Sabīlihi Fatarabbaşū Ĥattá Ya'tiya Allāhu Bi'amrihi Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna 009024 Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka). ‍ ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍ ۗ‍‍ ‍‍
Laqad Naşarakumu Allāhu Fī Mawāţina Kathīratin ۙ Wa Yawma Ĥunaynin ۙ 'Idh 'A`jabatkum Kathratukum Falam Tughni `Ankum Shay'āan Wa Đāqat `Alaykumu Al-'Arđu Bimā Raĥubat Thumma Wallaytum Mudbirīna 009025 Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai; maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun; dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu; kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍ۙ ‌‍‍‍‍‌ۙ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍
Thumma 'Anzala Allāhu Sakīnatahu `Alá Rasūlihi Wa `Alá Al-Mu'uminīna Wa 'Anzala Junūdāan Lam Tarawhā Wa `Adhdhaba Al-Ladhīna Kafarū ۚ Wa Dhalika Jazā'u Al-Kāfirīna 009026 Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta Ia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran); dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. ‌‌‍ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‌‌ ‍‍‌‌‌
Thumma Yatūbu Allāhu Min Ba`di Dhālika `Alá Man Yashā'u Wa ۗ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 009027 Kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki (dengan memberi taufiq untuk memeluk Islam), sesudah (orang-orang kafir itu ditimpakan dengan azab); dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. ‍‍ ‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Innamā Al-Mushrikūna Najasun Falā Yaqra Al-Masjida Al-Ĥarāma Ba`da `Āmihimdhā ۚ Wa 'In Khiftum `Aylatan Fasawfa Yughnīkumu Allāhu Min Fađlihi~ 'In Shā'a ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Ĥakīmun 009028 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (kepercayaan) orang-orang kafir musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjid Al-Haraam sesudah tahun ini; dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurniaNya, jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍
Qātilū Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Billāhi Wa Lā Bil-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Lā Yuĥarrimūna Mā Ĥarrama Allāhu Wa Rasūluhu Wa Lā Yadīnūna Dīna Al-Ĥaqqi Mina Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Ĥattá Yu`ţū Al-Jizyata `An Yadin Wa Hum Şāghirūna 009029 Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya, dan tidak berugama dengan ugama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan Kitab (kaum Yahudi dan Nasrani), sehingga mereka membayar "Jizyah" dengan keadaan taat dan merendah diri. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌
Wa Qālati Al-Yahūdu `Uzayrun Abnu Allāhi Wa Qālati An-Naşārá Al-Masīĥu Abnu Allāhi ۖ Dhālika Qawluhum Bi'afwāhihim ۖ Yuđāhi'ūna Qawla Al-Ladhīna Kafarū Min Qablu ۚ Qātalahumu Allāhu ۚ 'Anná Yu'ufakūna 009030 Dan orang-orang Yahudi berkata: "Uzair ialah anak Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih ialah anak Allah". Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu; semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? ‍‍‌‌ ‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‍‍‍ۖ‍ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ۚ‍‌
Attakhadhū 'Aĥbārahum Wa Ruhbānahum 'Arbābāan Min Dūni Allāhi Wa Al-Masīĥa Abna Maryama Wa Mā 'Umirū 'Illā Liya`budū 'Ilahāan Wāĥidāan ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۚ Subĥānahu `Ammā Yushrikūna 009031 Mereka menjadikan pendita-pendita dan ahli-ahli ugama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) Al-Masih ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. ‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Yurīdūna 'An Yuţfi'ū Nūra Allāhi Bi'afwāhihim Wa Ya'bá Allāhu 'Illā 'An Yutimma Nūrahu Wa Law Kariha Al-Kāfirūna 009032 Mereka hendak memadamkan cahaya Allah (ugama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian). ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍
Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna 009033 Dia lah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan ugama yang benar (ugama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala ugama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Kathīrāan Mina Al-'Aĥbāri Wa Ar-Ruhbāni Laya'kulūna 'Amwāla An-Nāsi Bil-Bāţili Wa Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa ۗ Al-Ladhīna Yaknizūna Adh-Dhahaba Wa Al-Fiđđata Wa Lā Yunfiqūnahā Fī Sabīli Allāhi Fabashshirhum Bi`adhābin 'Alīmin 009034 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara pendita-pendita dan ahli-ahli ugama (Yahudi dan Nasrani) memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah (ugama Islam). Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ۗ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌
Yawma Yuĥmá `Alayhā Fī Nāri Jahannama Fatukwá Bihā Jibāhuhum Wa Junūbuhum Wa Žuhūruhum ۖdhā Mā Kanaztum Li'nfusikum Fadhūqū Mā Kuntum Taknizūna 009035 (Iaitu) pada hari dibakar emas perak (dan harta benda) itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): "Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa yang kamu simpan itu. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Inna `Iddata Ash-Shuhūri `Inda Allāhi Athnā `Ashara Shahan Fī Kitābi Allāhi Yawma Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Minhā 'Arba`atun Ĥurumun ۚ Dhālika Ad-Dīnu Al-Qayyimu ۚ Falā Tažlimū Fīhinna 'Anfusakum ۚ Wa Qātilū Al-Mushrikīna Kāffatan Kamā Yuqātilūnakum Kāffatan ۚ Wa A`lamū 'Anna Allāha Ma`a Al-Muttaqīna 009036 Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah ugama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ۚ‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‌ ‌ ‍‍
'Innamā An-Nasī'u Ziyādatun Al-Kufri ۖ Yuđallu Bihi Al-Ladhīna Kafarū Yuĥillūnahu `Āmāan Wa Yuĥarrimūnahu `Āmāan Liyuwāţi'ū `Iddata Mā Ĥarrama Allāhu Fayuĥillū Mā Ĥarrama Allāhu ۚ Zuyyina Lahum Sū'u 'A`mālihim Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Kāfirīna 009037 Sesungguhnya perbuatan mengundurkan (kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain) adalah menambah kekufuran yang menjadikan orang-orang kafir itu tersesat kerananya. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan (bulan-bulan yang empat) yang telah diharamkan Allah (berperang di dalamnya); dengan itu mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Perbuatan buruk mereka itu dihias dan dijadikan indah (oleh Syaitan) untuk dipandang baik oleh mereka. Dan (ingatlah) Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang kafir. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ۗ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Mā Lakum 'Idhā Qīla Lakum Anfirū Fī Sabīli Allāhi Aththāqaltum 'Ilá Al-'Arđi ۚ 'Arađītum Bil-Ĥayāati Ad-Dunyā Mina Al-'Ākhirati ۚ Famā Matā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Fī Al-'Ākhirati 'Illā Qalīlun 009038 Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu, apabila dikatakan kepada kamu: "Pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah", kamu merasa keberatan (dan suka tinggal menikmati kesenangan) di tempat (masing-masing)? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? (Kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan (kesenangan hidup) di akhirat kelak. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍ ‌‌
'Illā Tanfirū Yu`adhdhibkum `Adhābāan 'Alīmāan Wa Yastabdil Qawmāan Ghayrakum Wa Lā Tađurrūhu Shay'āan Wa ۗ Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 009039 Jika kamu tidak pergi beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah - membela ugamaNya), Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya dan Ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikitpun kepadaNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. ‌ ‍‌‍‍‍‌‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍ۗ ‌ ‍
'Illā Tanşurūhu Faqad Naşarahu Allāhu 'Idh 'Akhrajahu Al-Ladhīna Kafarū Thāniya Athnayni 'Idh Humā Fī Al-Ghāri 'Idh Yaqūlu Lişāĥibihi Lā Taĥzan 'Inna Allāha Ma`anā ۖ Fa'anzala Allāhu Sakīnatahu `Alayhi Wa 'Ayyadahu Bijunūdin Lam Tarawhā Wa Ja`ala Kalimata Al-Ladhīna Kafarū As-Suflá ۗ Wa Kalimatu Allāhi Hiya Al-`Ulyā Wa ۗ Allāhu `Azīzun Ĥakīmun 009040 Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya: "Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita". Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya), dan Kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ۖ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ۗۗ ‍‍‍‍‌
Anfirū Khifāfāan Wa Thiqālāan Wa Jāhidū Bi'amwālikum Wa 'Anfusikum Fī Sabīli Allāhi ۚ Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna 009041 Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. ‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Law Kāna `Arađāan Qarībāan Wa Safaan Qāşidāan Lāttaba`ūka Wa Lakin Ba`udat `Alayhimu Ash-Shuqqatu ۚ Wa Sayaĥlifūna Billāhi Law Astaţa`nā Lakharajnā Ma`akum Yuhlikūna 'Anfusahum Wa Allāhu Ya`lamu 'Innahum Lakādhibūna 009042 Kalau apa yang engkau serukan kepada mereka (wahai Muhammad) sesuatu yang berfaedah yang sudah didapati, dan satu perjalanan yang sederhana (tidak begitu jauh), nescaya mereka (yang munafik itu) akan mengikutmu; tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah dengan berkata: "Kalau kami sanggup, tentulah kami akan pergi bersama kamu". (Dengan sumpah dusta itu) mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta (tentang tidak sanggupnya mengikutmu). ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍ ‌
`Afā Al-Lahu `Anka Lima 'Adhinta Lahum Ĥattá Yatabayyana Laka Al-Ladhīna Şadaqū Wa Ta`lama Al-Kādhibīna 009043 Allah memaafkanmu (wahai Muhammad), mengapa engkau izinkan mereka (tidak turut berperang) sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan (sebelum) engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Lā Yasta'dhinuka Al-Ladhīna Yu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri 'An Yujāhidū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Wa ۗ Allāhu `Alīmun Bil-Muttaqīna 009044 Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak turut) berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ۗ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
'Innamā Yasta'dhinuka Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Artābat Qulūbuhum FahumRaybihim Yataraddadūna 009045 Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang hati mereka (sangat) ragu-ragu. Oleh itu mereka sentiasa bingung teragak-agak dalam keraguannya. ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‌‌
Wa Law 'A Al-Khurūja La'a`addū Lahu `Uddatan Wa Lakin Kariha Allāhu Anbi`āthahum Fathabbaţahum Wa Qīla Aq`udū Ma`a Al-Qā`idīna 009046 Dan kalaulah mereka mahu keluar (untuk turut berperang), tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya; tetapi Allah tidak suka pemergian mereka, lalu dilemahkanNya semangat mereka, dan dikatakan (oleh Syaitan): "Tinggalah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal". ‌ ‌‌‍‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍
Law Kharajū Fīkum Mā Zādūkum 'Illā Khabālāan Wa La'awđa`ū Khilālakum Yabghūnakumu Al-Fitnata Wa Fīkum Sammā`ūna Lahum Wa ۗ Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna 009047 Kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu melainkan kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu, (dengan tujuan) hendak menimbulkan fitnah (kekacauan) dalam kalangan kamu; sedang di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim. ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Laqadi Abtaghaw Al-Fitnata Min Qablu Wa Qallabū Laka Al-'Umūra Ĥattá Jā'a Al-Ĥaqqu Wa Žahara 'Amru Allāhi Wa Humrihūna 009048 Sesungguhnya mereka telah lakukan fitnah semenjak dahulu lagi, dan mereka merancangkan terhadapmu (wahai Muhammad) berbagai tipu daya, sehingga datanglah kebenaran, dan nyatalah (kemenangan) ugama Allah (Islam), sedang mereka tidak suka kepadanya. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌
Wa Minhum Man Yaqūlu A'dhan Lī Wa Lā Taftinnī ۚ 'Alā Fī Al-Fitnati Saqaţū ۗ Wa 'Inna Jahannama Lamuĥīţatun Bil-Kāfirīna 009049 Dan di antara mereka (yang munafik itu) ada yang berkata: "Izinkanlah aku (supaya tidak pergi berperang) dan janganlah engkau menjadikan daku dipengaruhi oleh fitnah ". Ketahuilah, mereka telah pun tercebur ke dalam fitnah (dengan dalihan yang dusta itu). Dan sesungguhnya azab Jahannam meliputi orang-orang yang kafir. ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ۗ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
'In Tuşibka Ĥasanatun Tasu'uhum ۖ Wa 'In Tuşibka Muşībatun Yaqūlū Qad 'Akhadhnā 'Amranā Min Qablu Wa Yatawallaw Wa Hum Farūna 009050 Jika engkau (wahai Muhammad) beroleh sesuatu kebaikan, (maka) kebaikan itu menyebabkan mereka sakit hati; dan jika engkau ditimpa sesuatu bencana, mereka berkata: "Sesungguhnya kami telahpun mengambil keputusan (tidak turut berperang) sebelum itu", dan mereka berpaling (meninggalkanmu) sambil mereka bergembira. ‍‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍
Qul Lan Yuşībanā 'Illā Mā Kataba Allāhu Lanā Huwa Mawlānā ۚ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna 009051 Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia lah Pelindung yang menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal". ‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌
Qul Hal Tarabbaşūna Binā 'Illā 'Iĥdá Al-Ĥusnayayni ۖ Wa Naĥnu Natarabbaşu Bikum 'An Yuşībakumu Allāhu Bi`adhābin Min `Indihi~ 'Aw Bi'aydīnā ۖ Fatarabbaşū 'Innā Ma`akum Mutarabbişūna 009052 Katakanlah: "(Sebenarnya) tidak ada yang kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua perkara yang sebaik-baiknya (iaitu kemenangan atau mati syahid); dan kami menunggu-nunggu pula untuk kamu bahawa Allah akan menimpakan kamu dengan azab dari sisiNya, atau dengan perantaraan tangan kami. Oleh itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersama-sama kamu". ‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍ۖ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ۖ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Qul 'Anfiqū Ţaw`āan 'Aw Karhāan Lan Yutaqabbala Minkum ۖ 'Innakum Kuntum Qawmāan Fāsiqīna 009053 Katakanlah: "Dermakanlah harta kamu sama ada dengan sukarela atau kerana terpaksa, tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu, (kerana) sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik". ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Mana`ahum 'An Tuqbala Minhum Nafaqātuhum 'Illā 'Annahum Kafarū Billāhi Wa Birasūlihi Wa Lā Ya'tūna Aş-Şalāata 'Illā Wa Hum Kusālá Wa Lā Yunfiqūna 'Illā Wa Humrihūna 009054 Dan tidak ada yang menghalangi mereka, untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan RasulNya, dan (kerana) mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan keadaan malas dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan dengan perasaan benci. ‌ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Falā Tu`jibka 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum ۚ 'Innamā Yurīdu Allāhu Liyu`adhdhibahum Bihā Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Tazhaqa 'Anfusuhum Wa Hum Kāfirūna 009055 Oleh itu, janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka, (kerana) sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia, dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka berkeadaan kafir (untuk mendapat azab akhirat pula). ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌
Wa Yaĥlifūna Billāhi~ 'Innahum Laminkum Wa Mā Hum Minkum Wa Lakinnahum Qawmun Yafraqūna 009056 Dan mereka (yang munafik itu) bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka dari golongan kamu, padahal mereka bukanlah dari golongan kamu, tetapi mereka ialah suatu kaum yang pengecut. ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍
Law Yajidūna Malja'an 'Aw Maghārātin 'Aw Muddakhalāan Lawallaw 'Ilayhi Wa Hum Yajmaĥūna 009057 Kalau mereka dapat tempat perlindungan, atau gua-gua, atau lubang-lubang dalam tanah, nescaya mereka segera menuju ke arahnya serta melompat masuk ke dalamnya. ‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Minhum Man Yalmizuka Fī Aş-Şadaqāti Fa'in 'U`ţū Minhā Rađū Wa 'In Lam Yu`ţaw Minhā 'Idhā Hum Yaskhaţūna 009058 Dan di antara mereka ada yang mencelamu (wahai Muhammad) mengenai (pembahagian) sedekah-sedekah (zakat); oleh itu jika mereka diberikan sebahagian daripadanya (menurut kehendak mereka), mereka suka (dan memandangnya adil); dan jika mereka tidak diberikan dari zakat itu (menurut kehendaknya), (maka) dengan serta merta mereka marah. ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Law 'Annahum Rađū Mā 'Ātāhumu Allāhu Wa Rasūluhu Wa Qālū Ĥasbunā Al-Lahu Sayu'utīnā Al-Lahu Min Fađlihi Wa Rasūluhu~ 'Innā 'Ilá Allāhi ghibūna 009059 Dan (amatlah baiknya) kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan RasulNya kepada mereka, sambil mereka berkata: "Cukuplah Allah bagi kami; Allah akan memberi kepada kami dari limpah kurniaNya, demikian juga RasulNya; sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah" ‌ ‌‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍~‌ ‌‌ ‍ ‌‍
'Innamā Aş-Şadaqātu Lilfuqarā'i Wa Al-Masākīni Wa Al-`Āmilīna `Alayhā Wa Al-Mu'uallafati Qulūbuhum Wa Fī Ar-Riqābi Wa Al-Ghārimīna Wa Fī Sabīli Allāhi Wa Aibni As-Sabīli ۖ Farīđatan Mina Allāhi Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009060 Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍ ۗ‍‍‍
Wa Minhumu Al-Ladhīna Yu'udhūna An-Nabīya Wa Yaqūlūna Huwa 'Udhunun ۚ Qul 'Udhunu Khayrin Lakum Yu'uminu Billāhi Wa Yu'uminu Lilmu'uminīna Wa Raĥmatun Lilladhīna 'Āmanū Minkum Wa ۚ Al-Ladhīna Yu'udhūna Rasūla Allāhi Lahum `Adhābun 'Alīmun 009061 Dan di antara mereka (yang munafik itu) ada orang-orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata: "Bahawa dia (Nabi Muhammad) orang yang suka mendengar (dan percaya pada apa yang didengarnya)". Katakanlah: "Dia mendengar (dan percaya) apa yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu". Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌
Yaĥlifūna Billāhi Lakum Liyurđūkum Wa Allāhu Wa Rasūluhu~ 'Aĥaqqu 'An Yurđūhu 'In Kānū Mu'uminīna 009062 Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mendapat keredaan kamu, padahal Allah dan RasulNya jualah yang lebih berhak mereka mendapat keredaanNya, jika betul mereka orang-orang yang beriman. ‍‍‍ ‍‍ ‌ ‌‌‍~ ‌‍ ‌‌ ‌‌
'Alam Ya`lamū 'Annahu Man Yuĥādidi Allāha Wa Rasūlahu Fa'anna Lahu Nāra Jahannama Khālidāan Fīhā ۚ Dhālika Al-Khizyu Al-`Ažīmu 009063 Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa yang menentang (perintah-perintah) Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam serta ia kekal di dalamnya? Balasan yang demikian adalah kehinaan yang besar ‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍
Yaĥdharu Al-Munāfiqūna 'An Tunazzala `Alayhimratun Tunabbi'uhum Bimā Fī Qulūbihim ۚ Quli Astahzi'ū 'Inna Allāha Mukhrijun Mā Taĥdharūna 009064 Orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan satu surah Al-Quran yang menerangkan kepada mereka (dan kepada ramai) akan apa yang ada dalam hati mereka (dari kekufuran). Katakanlah (wahai Muhammad): "Ejek-ejeklah (seberapa yang kamu suka), sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut (terdedah untuk pengetahuan ramai)" ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Wa La'in Sa'altahum Layaqūlunna 'Innamā Kunnā Nakhūđu Wa Nal`abu ۚ Qul 'Abiālllahi Wa 'Āyātihi Wa Rasūlihi Kuntum Tastahzi'ūna 009065 Dan jika engkau bertanya kepada mereka (tentang ejek-ejekan itu) tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main". Katakanlah: "Patutkah nama Allah dan ayat-ayatNya serta RasulNya kamu memperolok-olok dan mengejeknya?" ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍ ‌ ‌‌‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Lā Ta`tadhirū Qad Kafartum Ba`da 'Īmānikum ۚ 'In Na`fu `An Ţā'ifatin Minkum Nu`adhdhib Ţā'ifatan Bi'annahum Kānū Mujrimīna 009066 Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-alasan yang dusta), kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman. Jika Kami maafkan sepuak dari kamu (kerana mereka bertaubat), maka Kami akan menyeksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍
Al-Munāfiqūna Wa Al-Munāfiqātu Ba`đuhum Min Ba`đin ۚ Ya'murūna Bil-Munkari Wa Yanhawna `Ani Al-Ma`rūfi Wa Yaqbiđūna 'Aydiyahum ۚ Nasū Allaha Fanasiyahum ۗ 'Inna Al-Munāfiqīna Humu Al-Fāsiqūna 009067 Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain; mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat, dan melarang dari perbuatan yang baik, dan mereka pula menggenggam tangannya (bakhil kedekut). Mereka telah melupakan (tidak menghiraukan perintah) Allah dan Allah juga melupakan (tidak menghiraukan) mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, merekalah orang-orang yang fasik. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ ۗ ‍‍‍‍‍‍
Wa`ada Allāhu Al-Munāfiqīna Wa Al-Munāfiqāti Wa Al-Kuffāra Nāra Jahannama Khālidīna Fīhā ۚ Hiya Ĥasbuhum ۚ Wa La`anahumu Allāhu ۖ Wa Lahum `Adhābun Muqīmun 009068 Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu menjadi balasan mereka; dan Allah melaknatkan mereka, dan bagi mereka azab seksa yang kekal. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ۚۖ‍‍‌‌ ‍‍‍
Kālladhīna Min Qablikum Kānū 'Ashadda Minkum Qūwatan Wa 'Akthara 'Amwālāan Wa 'Awlādāan Fāstamta`ū Bikhalāqihim Fāstamta`tum Bikhalāqikum Kamā Astamta`a Al-Ladhīna Min Qablikum Bikhalāqihim Wa Khuđtum Kālladhī Khāđū ۚ 'Ūlā'ika Ĥabiţat 'A`māluhum Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 009069 (Nasib kamu hai orang-orang munafik) adalah sama dengan nasib orang-orang sebelum kamu (yang telah dibinasakan), mereka lebih kuat serta lebih banyak harta benda dan anak pinak daripada kamu; seterusnya mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka; maka kamu pula telah bersenang-senang dengan bahagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bahagiannya; dan kamu pula telah memperkatakan (perkara yang salah dan dusta) sebagaimana mereka memperkatakannya. Mereka yang demikian, rosak binasalah amal-amalnya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan merekalah orang-orang yang rugi. ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‌ ‌‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
'Alam Ya'tihim Naba'u Al-Ladhīna Min Qablihim Qawmi Nūĥin Wa `Ādin Wa Thamūda Wa Qawmi 'Ibhīma Wa 'Aşĥābi Madyana Wa Al-Mu'utafikāti ۚ 'Atat/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti ۖ Famā Kāna Allāhu Liyažlimahum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna 009070 Bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang yang terdahulu daripada mereka, iaitu kaum Nabi Nuh dan Aad dan Thamud dan kaum Nabi Ibrahim, dan penduduk negeri Madyan serta negeri-negeri yang telah dibinasakan? (Semuanya) telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan yang jelas nyata, (lalu mereka mendustakannya dan Tuhan pula membinasakan mereka); Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Wa Al-Mu'uminūna Wa Al-Mu'uminātu Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin ۚ Ya'murūna Bil-Ma`rūfi Wa Yanhawna `Ani Al-Munkari Wa Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Yuţī`ūna Allāha Wa Rasūlahu~ ۚ 'Ūlā'ika Sayarĥamuhumu Allāhu ۗ 'Inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun 009071 Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۚ ‍‍‌‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍~ ۚ‍‍‌‍‍‍ ۗ ‍‍‍‍‌
Wa`ada Allāhu Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Wa Masākina Ţayyibatan Fī Jannāti `Adnin ۚ Wa Riđwānun Mina Allāhi 'Akbaru ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 009072 Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, (akan beroleh) Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam "Syurga Adn" serta keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya; (balasan) yang demikian itulah kejayaan yang besar. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Jāhidi Al-Kuffāra Wa Al-Munāfiqīna Wa Aghluž `Alayhim ۚ Wa Ma'wāhum Jahannamu ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru 009073 Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bertindak keras terhadap mereka. Dan (sebenarnya) tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ‍‍
Yaĥlifūna BillāhiQālū Wa Laqad Qālū Kalimata Al-Kufri Wa Kafarū Ba`da 'Islāmihim Wa Hammū Bimā Lam Yanālū ۚ Wa Mā Naqamū 'Illā 'An 'Aghnāhumu Allāhu Wa Rasūluhu Min Fađlihi ۚ Fa'in Yatūbū Yaku Khayan Lahum ۖ Wa 'In Yatawallaw Yu`adhdhibhumu Allāhu `Adhābāan 'Alīmāan Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۚ Wa Mā Lahum Al-'Arđi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin 009074 Mereka bersumpah dengan nama Allah, bahawa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang buruk terhadapmu), padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur, dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam, serta mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka tidak akan dapat mencapainya (iaitu membunuhmu). Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela (Islam) melainkan setelah Allah dan RasulNya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurniaNya. Oleh itu, jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan; dan jika mereka berpaling (ingkar), Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat; dan mereka tidak akan mendapat sesiapa pun di bumi ini, yang akan menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong. ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‍‌ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‌‍‌ ‌‍‍ ۚ ‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Minhum Man `Āhada Allāha La'in 'Ātānā Min Fađlihi Lanaşşaddaqanna Wa Lanakūnanna Mina Aş-Şāliĥīna 009075 Dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan berkata: "Sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami dari limpah kurniaNya, tentulah kami akan bersedekah, dan tentulah kami akan menjadi dari orang-orang yang soleh" ‍‌‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍
Falammā 'Ātāhum Min Fađlihi Bakhilū Bihi Wa Tawallaw Wa Hum Mu`rūna 009076 Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka dari limpah kurniaNya, mereka bakhil dengan pemberian Allah itu, serta mereka membelakangkan janjinya; dan sememangnya mereka orang-orang yang sentiasa membelakangkan (kebajikan). ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Fa'a`qabahum NifāqāanQulūbihim 'Ilá Yawmi Yalqawnahu Bimā 'Akhlafū Allaha Mā Wa`adūhu Wa Bimā Kānū Yakdhibūna 009077 Akibatnya Allah menimbulkan perasaan munafik dalam hati mereka (berkekalan) hingga ke masa mereka menemui Allah, kerana mereka telah memungkiri apa yang mereka janjikan kepada Allah dan juga kerana mereka sentiasa berdusta. ‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌
'Alam Ya`lamū 'Anna Allāha Ya`lamu Sirrahum Wa Najwāhum Wa 'Anna Allāha `Allāmu Al-Ghuyūbi 009078 Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan, dan bahawasanya Allah Maha Mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib? ‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
Al-Ladhīna Yalmizūna Al-Muţţawwi`īna Mina Al-Mu'uminīna Fī Aş-Şadaqāti Wa Al-Ladhīna Lā Yajidūna 'Illā Juhdahum Fayaskharūna Minhum ۙ Sakhira Allāhu Minhum Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun 009079 Orang-orang (munafik) yang mencela sebahagian dari orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela, dan (mencela) orang-orang yang tidak dapat (mengadakan apa-apa untuk disedekahkan) kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ejeknya, - Allah akan membalas ejek-ejekan mereka, dan bagi mereka (disediakan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۙ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌
Astaghfir Lahum 'Aw Lā Tastaghfir Lahum 'In Tastaghfir Lahum Sab`īna Marratan Falan Yaghfira Allāhu Lahum ۚ Dhālika Bi'annahum Kafarū Billāhi Wa Rasūlihi Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna 009080 (Orang-orang manufik itu) sama sahaja engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun bagi mereka. Jika engkau (wahai Muhammad) meminta ampun bagi mereka tujuh puluh kali (sekalipun) maka Allah tidak sekali-kali mengampunkan mereka; yang demikian itu, kerana mereka telah kufur kepada Allah dan RasulNya; dan Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ۗ‍‍ ‍‍
Fariĥa Al-Mukhallafūna Bimaq`adihim Khilāfa Rasūli Allāhi Wa Karihū 'An Yujāhidū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Fī Sabīli Allāhi Wa Qālū Lā Tanfirū Fī Al-Ĥarri ۗ Qul Nāru Jahannama 'Ashaddu Ĥaran ۚ Law Kānū Yafqahūna 009081 Orang-orang (munafik) yang ditinggalkan (tidak turut berperang) itu, bersukacita disebabkan mereka tinggal di belakang Rasulullah (di Madinah); dan mereka (sememangnya) tidak suka berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah (dengan sebab kufurnya), dan mereka pula (menghasut dengan) berkata: "Janganlah kamu keluar beramai-ramai (untuk berperang) pada musim panas ini". Katakanlah (wahai Muhammad): "Api neraka Jahannam lebih panas membakar", kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ۗ ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ۚ‌ ‍‍‍
Falyađĥakū Qalīlāan Wa Līabkū Kathīrāan Jazā'an Bimā Kānū Yaksibūna 009082 Oleh itu bolehlah mereka ketawa sedikit (di dunia ini) dan mereka akan menangis banyak (di akhirat kelak), sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌‍‍‌‌ ‌
Fa'in Raja`aka Allāhu 'Ilá Ţā'ifatin Minhum Fāsta'dhanūka Lilkhurūji Faqul Lan Takhrujū Ma`iya 'Abadāan Wa Lan Tuqātilū Ma`iya `Adūwāan ۖ 'Innakum Rađītum Bil-Qu`ūdi 'Awwala Marratinq`udū Ma`a Al-Khālifīna 009083 Maka jika Allah mengembalikan engkau kepada segolongan dari mereka (orang-orang yang munafik itu di Madinah), kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar (turut berperang), maka katakanlah: "Kamu tidak sekali-kali akan keluar bersama-samaku selama-lamanya, dan kamu tidak sekali-kali akan memerangi musuh bersama-samaku; sesungguhnya kamu telah bersetuju tinggal pada kali yang pertama, oleh itu duduklah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal". ‌‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌‍‍‌ ‌‌‌ۖ‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍
Wa Lā Tuşalli `Alá 'Aĥadin Minhum Māta 'Abadāan Wa Lā Taqum `Alá Qabrihi~ ۖ 'Innahum Kafarū Billāhi Wa Rasūlihi Wa Mātū Wa Hum Fāsiqūna 009084 Dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya, dan janganlah engkau berada di (tepi) kuburnya, kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan RasulNya, dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik (derhaka). ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ۖ‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Tu`jibka 'Amwāluhum Wa 'Awlāduhum ۚ 'Innamā Yurīdu Allāhu 'An Yu`adhdhibahum Bihā Fī Ad-Dunyā Wa Tazhaqa 'Anfusuhum Wa Hum Kāfirūna 009085 Dan janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka, (kerana) sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengannya di dunia, dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka dalam keadaan kafir (untuk mendapat azab akhirat pula). ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌‍‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌
Wa 'Idhā 'Unzilat Sūratun 'An 'Āminū Billāhi Wa Jāhidū Ma`a Rasūlihi Asta'dhanaka 'Ūlū Aţ-Ţawli Minhum Wa Qālū Dharnā Nakun Ma`a Al-Qā`idīna 009086 Dan apabila diturunkan satu surah Al-Quran (yang menyuruh mereka): "Berimanlah kamu kepada Allah, dan berjihadlah bersama-sama dengan RasulNya", nescaya orang-orang yang kaya di antara mereka meminta izin kepadamu dengan berkata: "Biarkanlah kami tinggal bersama-sama orang-orang yang tinggal (tidak turut berperang)". ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍
Rađū Bi'an Yakūnū Ma`a Al-Khawālifi Wa Ţubi`a `Alá Qulūbihim Fahum Lā Yafqahūna 009087 Mereka suka tinggal bersama-sama orang-orang yang ditinggalkan (kerana uzur), dan (dengan sebab itu) hati mereka dimeteraikan atasnya, sehingga mereka tidak dapat memahami sesuatu. ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Lakini Ar-Rasūlu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Jāhadū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim ۚ Wa 'Ūlā'ika Lahumu Al-Khayrātu ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 009088 (Mereka tetap tinggal) tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka; dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga yang berjaya. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍
'A`adda Allāhu Lahum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu 009089 Allah telah menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; yang demikian itulah kemenangan yang besar. ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ‌‌ ‍‍
Wa Jā'a Al-Mu`adhdhirūna Mina Al-'A`rābi Liyu'udhana Lahum Wa Qa`ada Al-Ladhīna Kadhabū Allaha Wa Rasūlahu ۚ Sayuşību Al-Ladhīna Kafarū Minhum `Adhābun 'Alīmun 009090 Dan datanglah pula orang-orang yang menyatakan uzurnya dari orang-orang "A'rab", memohon supaya mereka diizinkan (tidak turut berperang), sedang orang-orang (munafik di antara mereka) yang mendustakan Allah dan RasulNya, duduk (mendiamkan diri). (Oleh itu) orang-orang yang kafir di antara mereka, akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. ‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Laysa `Alá Ađ-Đu`afā'i Wa Lā `Alá Al-Marđá Wa Lā `Alá Al-Ladhīna Lā Yajidūna Mā Yunfiqūna Ĥarajun 'Idhā Naşaĥū Lillāh Wa Rasūlihi ۚ Mā `Alá Al-Muĥsinīna Min Sabīlin Wa ۚ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 009091 Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan, tidaklah menanggung dosa (kerana tidak turut berperang) apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan RasulNya. Tidak ada jalan sedikitpun bagi menyalahkan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya; dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Lā `Alá Al-Ladhīna 'Idhā Mā 'Atawka Litaĥmilahum Qulta Lā 'Ajidu Mā 'Aĥmilukum `Alayhi Tawallaw Wa 'A`yunuhum Tafīđu Mina Ad-Dam`i Ĥazanāan 'Allā Yajidū Mā Yunfiqūna 009092 Dan tidak juga berdosa orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu (memohon) supaya engkau memberi kenderaan kepada mereka, engkau berkata: "Tidak ada padaku kenderaan yang hendak kuberikan untuk membawa kamu", mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan airmata yang bercucuran, kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatupun yang hendak mereka belanjakan (untuk pergi berjihad pada jalan Allah). ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Innamā As-Sabīlu `Alá Al-Ladhīna Yasta'dhinūnaka Wa Hum 'Aghniyā'u ۚ Rađū Bi'an Yakūnū Ma`a Al-Khawālifi Wa Ţaba`a Allāhu `Alá Qulūbihim Fahum Lā Ya`lamūna 009093 Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan dan mengenakan seksa) hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu sedang mereka kaya dan mampu. Mereka suka tinggal bersama-sama orang yang ditinggalkan (kerana uzur) dan (dengan sebab itu) Allah meteraikan atas hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mengetahui (perkara yang baik). ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌
Ya`tadhirūna 'Ilaykum 'Idhā Raja`tum 'Ilayhim ۚ Qul Lā Ta`tadhirū Lan Nu'umina Lakum Qad Nabba'anā Al-Lahu Min 'Akhrikum ۚ Wa Sayará Allāhu `Amalakum Wa Rasūluhu Thumma Turaddūna 'Ilá `Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 009094 Mereka akan menyatakan uzur kepada kamu, apabila kamu kembali kepada mereka (dari medan perang). Katakanlah (wahai Muhammad): "Janganlah kamu menyatakan uzur lagi, kami tidak sekali-kali akan percaya kepada kamu. Kerana sesungguhnya Allah telah menerangkan kepada kami akan berita-berita perihal kamu; dan Allah serta RasulNya akan melihat amal kamu (sama ada kamu kembali beriman atau tetap kufur); kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata (untuk menerima balasan), lalu Ia menyatakan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan". ‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‍ۚ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Sayaĥlifūna Billāhi Lakum 'Idhā Anqalabtum 'Ilayhim Litu`riđū `Anhum ۖ Fa'a`riđū `Anhum ۖ 'Innahum Rijsun ۖ Wa Ma'wāhum Jahannamu Jazā'an Bimā Kānū Yaksibūna 009095 Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka (dari medan perang), supaya kamu berpaling dari mereka (tidak menempelak mereka); oleh itu berpalinglah dari mereka kerana sesungguhnya mereka itu kotor (disebabkan mereka telah sebati dengan kufur); dan tempat kembali mereka pula ialah neraka Jahannam, sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ‍‍‌ ‍‌‍‍ۖۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Yaĥlifūna Lakum Litarđaw `Anhum ۖ Fa'in Tarđaw `Anhum Fa'inna Allāha Lā Yarđá `Ani Al-Qawmi Al-Fāsiqīna 009096 Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu reda akan mereka; oleh itu jika kamu reda akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak reda akan kaum yang fasik. ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍ ‍‍
Al-'A`rābu 'Ashaddu Kufan Wa Nifāqāan Wa 'Ajdaru 'Allā Ya`lamū Ĥudūda Mā 'Anzala Allāhu `Alá Rasūlihi Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009097 Orang-orang A'rab lebih keras kufurnya dan sikap munafiknya, dan sangatlah patut mereka tidak mengetahui batas-batas (dan hukum-hukum Syarak) yang diturunkan oleh Allah kepada RasulNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍ ۗ‍‍‍
Wa Mina Al-'A`rābi Man Yattakhidhu Mā Yunfiqu Maghramāan Wa Yatarabbaşu Bikumu Ad-Dawā'ira ۚ `Alayhim Dā'iratu As-Saw'i Wa ۗ Allāhu Samī`un `Alīmun 009098 Dan sebahagian dari orang-orang A'raab (yang munafik) itu memandang apa yang mereka belanjakan (dermakan pada jalan Allah) sebagai satu bayaran yang memberatkan, sambil menunggu peredaran zaman (yang membawa bala bencana) menimpa kamu; atas merekalah (tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh) peredaran zaman yang buruk itu. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‌‌ ۗ‍‍‍
Wa Mina Al-'A`rābi Man Yu'uminu Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Yattakhidhu Mā Yunfiqu Qurubātin `Inda Allāhi Wa Şalawāti Ar-Rasūli ۚ 'Alā 'Innahā Qurbatun Lahum ۚ Sayudkhiluhumu Allāhu Fī Raĥmatihi~ ۗ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun 009099 Dan sebahagian dari orang-orang A'raab itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan memandang apa yang mereka dermakan (pada jalan Allah itu) sebagai amal-amal bakti (yang mendampingkan) di sisi Allah dan sebagai (satu jalan untuk mendapat) doa dari Rasulullah (yang membawa rahmat kepada mereka) Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka dermakan itu adalah menjadi amal bakti bagi mereka (yang mendampingkan mereka kepada Allah); Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatNya; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. ‍‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌‌ ‌‍‌ ۚ‍‍‍ ‌‍ ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa As-Sābiqūna Al-'Awwalūna Mina Al-Muhājirīna Wa Al-'Anşāri Wa Al-Ladhīna Attaba`ūhum Bi'iĥsānin Rađiya Allāhu `Anhum Wa Rađū `Anhu Wa 'A`adda Lahum Jannātin Tajrī Taĥtahā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۚ Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu 009100 Dan orang-orang yang terdahulu - yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar", dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Ia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar. ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ‌‌ ‍‍
Wa Mimman Ĥawlakum Mina Al-'A`rābi Munāfiqūna ۖ Wa Min 'Ahli Al-Madīnati ۖ Maradū `Alá An-Nifāqi Lā Ta`lamuhum ۖ Naĥnu Na`lamuhum ۚ Sanu`adhdhibuhum Marratayni Thumma Yuraddūna 'Ilá `Adhābin `Ažīmin 009101 Dan di antara orang-orang yang di sekeliling kamu dari orang-orang "A'raab" ada yang bersifat munafik dan (demikian juga) sebahagian dari penduduk Madinah; mereka telah berkeras dengan sifat munafik; engkau tidak mengetahui mereka (bahkan) Kamilah yang mengetahui mereka. Kami akan azabkan mereka berulang-ulang, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌‍‌ ۖ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ۚ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍
Wa 'Ākharūna A`tarafū Bidhunūbihim Khalaţū `Amalāan Şāliĥāan Wa 'Ākhara Sayyi'āan `Asá Allāhu 'An Yatūba `Alayhim ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun 009102 Dan (sebahagian) yang lain mengakui dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang lain, yang buruk. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat mereka; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Khudh Min 'Amwālihim Şadaqatan Tuţahhiruhum Wa Tuzakkīhim Bihā Wa Şalli `Alayhim ۖ 'Inna Şalātaka Sakanun Lahum Wa ۗ Allāhu Samī`un `Alīmun 009103 Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ۖ ۗ‍‍‍
'Alam Ya`lamū 'Anna Allāha Huwa Yaqbalu At-Tawbata `An `Ibādihi Wa Ya'khudhu Aş-Şadaqāti Wa 'Anna Allāha Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu 009104 Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Dia lah yang menerima taubat dari hamba-hambaNya, dan juga menerima sedekah-sedekah (dan zakat serta membalasnya), dan bahawa sesungguhnya Allah Dia lah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani? ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌
Wa Quli A`malū Fasayará Allāhu `Amalakum Wa Rasūluhu Wa Al-Mu'uminūna ۖ Wa Saturaddūna 'Ilá `Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 009105 Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan". ‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa 'Ākharūna Murjawna Li'amri Allāhi 'Immā Yu`adhdhibuhum Wa 'Immā Yatūbu `Alayhim Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009106 Dan segolongan yang lain (dari orang-orang yang tidak turut berperang); ditempohkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu perintah Allah; sama ada dia mengazabkan mereka ataupun Ia menerima taubat mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍ ۗ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Attakhadhū Masjidāan Đirāan Wa Kufan Wa Tafrīqāan Bayna Al-Mu'uminīna Wa 'Irşādāan Liman Ĥāraba Allāha Wa Rasūlahu Min Qablu ۚ Wa Layaĥlifunna 'In 'Aradnā 'Illā Al-Ĥusná Wa ۖ Allāhu Yash/hadu 'Innahum Lakādhibūna 009107 Dan (di antara orang-orang munafik juga ialah) orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan (keselamatan orang-orang Islam), dan (menguatkan) keingkaran (mereka sendiri) serta memecah-belahkan perpaduan orang-orang yang beriman, dan juga untuk (dijadikan tempat) intipan bagi orang yang telah memerangi Allah dan RasulNya sebelum itu. Dan (apabila tujuan mereka yang buruk itu ketara), mereka akan bersumpah dengan berkata:" Tidaklah yang kami kehendaki (dengan mendirikan masjid ini) melainkan untuk kebaikan semata-mata ". Padahal Allah menyaksikan, bahawa sesungguhnya mereka adalah berdusta. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌‍ ‌
Lā Taqum Fīhi 'Abadāan ۚ Lamasjidun 'Ussisa `Alá At-Taqwá Min 'Awwali Yawmin 'Aĥaqqu 'An Taqūma Fīhi ۚ Fīhi Rijālun Yuĥibbūna 'An Yataţahharū Wa ۚ Allāhu Yuĥibbu Al-Muţţahhirīna 009108 Jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid (Qubaa' yang engkau bina wahai Muhammad), yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya), sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya; dan Allah Mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin). ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ۚ ‍‍‍‍
'Afaman 'Assasa Bunyānahu `Alá Taqwá Mina Allāhi Wa Riđwānin Khayrun 'Am Man 'Assasa Bunyānahu `Alá Shafā Jurufin Hārin Fānhāra Bihi Fī Nāri Jahannama Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 009109 Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan (untuk mencari) keredaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang (hampir) runtuh, lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka? Dan (ingatlah) Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim. ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۗ‍‍ ‍‍
Lā Yazālu Bunyānuhumu Al-Ladhī Banaw RībatanQulūbihim 'Illā 'An Taqaţţa`a Qulūbuhum Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009110 (Keruntuhan masjid) yang dibina oleh mereka yang munafik itu sentiasa menjadi penyakit syak dan keluh-kesah (lebih daripada yang sedia ada) dalam hati mereka, (dan tidak akan habis) kecuali (apabila) hati mereka hancur-luluh (dalam tanah). Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. ‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ۗ‍‍‍
'Inna Allāha Ashtará Mina Al-Mu'uminīna 'Anfusahum Wa 'Amwālahum Bi'anna Lahumu Al-Jannata ۚ Yuqātilūna Fī Sabīli Allāhi Fayaqtulūna Wa Yuqtalūna ۖ Wa`dāan `Alayhi Ĥaqqāan At-Tawati Wa Al-'Injīli Wa Al-Qur'āni ۚ Wa Man 'Awfá Bi`ahdihi Mina Allāhi ۚ Fāstabshirū Bibay`ikumu Al-Ladhī Bāya`tum Bihi ۚ Wa Dhalika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 009111 Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍
At-Tā'ibūna Al-`Ābidūna Al-Ĥāmidūna As-Sā'iĥūna Ar-ki`ūna As-Sājidūna Al-'Āmirūna Bil-Ma`rūfi Wa An-Nāhūna `Ani Al-Munkari Wa Al-Ĥāfižūna Liĥudūdi Allāhi ۗ Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna 009112 (Mereka itu ialah): orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara (untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam), yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (yang bersifat demikian). ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‌‌‌ ۗ ‌‌
Mā Kāna Lilnnabīyi Wa Al-Ladhīna 'Āmanū 'An Yastaghfirū Lilmushrikīna Wa Law Kānū 'Ūlī Qurbá Min Ba`di Mā Tabayyana Lahum 'Annahum 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi 009113 Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Wa Mā Kāna Astighfāru 'Ibhīma Li'abīhi 'Illā `An Maw`idatin Wa`adahā 'Īyāhu Falammā Tabayyana Lahu~ 'Annahu `Adūwun Lillāh Tabarra'a Minhu ۚ 'Inna 'Ibhīma La'awwāhun Ĥalīmun 009114 Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya (dibuat) melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya; dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ~‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Wa Mā Kāna Allāhu Liyuđilla Qawmāan Ba`da 'Idh Hadāhum Ĥattá Yubayyina Lahum Mā Yattaqūna ۚ 'Inna Allāha Bikulli Shay'in `Alīmun 009115 Dan Allah tidak sekali-kali menjadikan sesuatu kaum itu sesat sesudah Ia memberi hidayah petunjuk kepada mereka, sebelum Ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka wajib memelihara dan melindungi diri daripadanya; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‍
'Inna Allāha Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Yuĥyī Wa Yumītu ۚ Wa Mā Lakum Min Dūni Allāhi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin 009116 Sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala alam langit dan bumi; Ia menghidupkan dan mematikan; dan tidaklah ada bagi kamu selain dari Allah sesiapa pun yang menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong. ‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Laqad Tāba Allāhu `Alá An-Nabīyi Wa Al-Muhājirīna Wa Al-'Anşāri Al-Ladhīna Attaba`ūhu Fī Sā`ati Al-`Usrati Min Ba`di Mā Kāda Yazīghu Qulūbu Farīqin Minhum Thumma Tāba `Alayhim ۚ 'Innahu Bihim Ra'ūfun Raĥīmun 009117 Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya (berjuang) dalam masa kesukaran, sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka (daripada menurut Nabi untuk berjuang); kemudian Allah menerima taubat mereka; sesungguhnya Allah Amat belas, lagi Maha Mengasihani terhadap mereka. ‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Wa `Alá Ath-Thalāthati Al-Ladhīna Khullifū Ĥattá 'Idhā Đāqat `Alayhimu Al-'Arđu Bimā Raĥubat Wa Đāqat `Alayhim 'Anfusuhum Wa Žannū 'An Lā Malja'a Mina Allāhi 'Illā 'Ilayhi Thumma Tāba `Alayhim Liyatūbū ۚ 'Inna Allāha Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu 009118 Dan (Allah menerima pula taubat) tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat mereka) hingga apabila bumi yang luas ini (terasa) sempit kepada mereka (kerana mereka dipulaukan), dan hati mereka pula menjadi sempit (kerana menanggung dukacita), serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari (kemurkaan) Allah melainkan (kembali bertaubat) kepadaNya; kemudian Allah (memberi taufiq serta) menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah Dia lah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍ ‌ ‍‍‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allaha Wa Kūnū Ma`a Aş-Şādiqīna 009119 Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Mā Kāna Li'hli Al-Madīnati Wa Man Ĥawlahum Mina Al-'A`rābi 'An Yatakhallafū `An Rasūli Allāhi Wa Lā Yarghabū Bi'anfusihim `An Nafsihi ۚ Dhālika Bi'annahum Lā Yuşībuhum Žama'un Wa Lā Naşabun Wa Lā Makhmaşatun Fī Sabīli Allāhi Wa Lā Yaţa'ūna Mawţi'āan Yaghīžu Al-Kuffāra Wa Lā Yanālūna Min `Adūwin Naylāan 'Illā Kutiba Lahum Bihi `Amalun Şāliĥun ۚ 'Inna Allāha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna 009120 Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka dari orang-orang "A'rab" ketinggalan daripada (turut berperang bersama) Rasulullah; dan tidaklah patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah. Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga, dan merasai penat lelah, dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada jalan Allah; dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir; dan juga (tiap-tiap kali) mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh - melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka: (pahala) amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. ‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Wa Lā Yunfiqūna Nafaqatan Şaghīratan Wa Lā Kabīratan Wa Lā Yaqţa`ūna Wa Adīāan 'Illā Kutiba Lahum Liyajziyahumu Allāhu 'Aĥsana Mā Kānū Ya`malūna 009121 Dan tidak pula mereka membelanjakan sesuatu perbelanjaan yang kecil, atau yang besar; dan tidak mereka melintas sesuatu lembah, melainkan ditulis pahala bagi mereka, supaya Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Mā Kāna Al-Mu'uminūna Liyanfirū Kāffatan ۚ Falawlā Nafara Min Kulli Firqatin Minhum Ţā'ifatun Liyatafaqqahū Fī Ad-Dīni Wa Liyundhirū Qawmahum 'Idhā Raja`ū 'Ilayhim La`allahum Yaĥdharūna 009122 Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam ugama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah). ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Qātilū Al-Ladhīna Yalūnakum Mina Al-Kuffāri Wa Līajidū Fīkum Ghilžatan ۚ Wa A`lamū 'Anna Allāha Ma`a Al-Muttaqīna 009123 Wahai orang-orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu; dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan (serta ketabahan hati) yang ada pada kamu; dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa (dengan memberikan pertolonganNya). ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ۚ‌ ‌ ‍‍
Wa 'Idhā Mā 'Unzilat Sūratun Faminhum Man Yaqūlu 'Ayyukum Zādat/hu Hadhihi~ 'Īmānāan ۚ Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Fazādat/hum 'Īmānāan Wa Hum Yastabshirūna 009124 Dan apabila diturunkan sesuatu surah (dari Al-Quran) maka di antara mereka (yang munafik) ada yang bertanya (secara mengejek): "Siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka, sedang mereka bergembira (dengan turunnya). ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ۚ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Fazādat/hum Rijsāan 'Ilá Rijsihim Wa Mātū Wa Hum Kāfirūna 009125 Adapun orang-orang yang ada penyakit (kufur) dalam hati mereka maka surah Al-Quran itu menambahkan kekotoran (kufur) kepada kekotoran (kufur) yang ada pada mereka; dan mereka mati, sedang mereka berkeadaan kafir. ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌
'Awalā Yarawna 'Annahum Yuftanūna Fī Kulli `Āmin Marratan 'Aw Marratayni Thumma Lā Yatūbūna Wa Lā Hum Yadhdhakkarūna 009126 Dan (patutkah) mereka (berdegil) tidak mahu memperhatikan, bahawa mereka dicuba (dengan berbagai-bagai bencana) pada tiap-tiap tahun, sekali atau dua kali; kemudian mereka tidak juga bertaubat, dan tidak pula mereka mahu beringat (dan insaf)? ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌
Wa 'Idhā Mā 'Unzilat Sūratun Nažara Ba`đuhum 'Ilá Ba`đin Hal Yakum Min 'Aĥadin Thumma Anşaraۚ Şarafa Allāhu Qulūbahum Bi'annahum Qawmun Lā Yafqahūna 009127 Dan apabila diturunkan satu surah dari Al-Quran (mendedahkan keburukan orang-orang munafik itu) setengah mereka memandang kepada setengahnya yang lain sambil berkata: "Adakah sesiapa nampak kamu (kalau kita undur dari sini)?" Kemudian mereka berpaling pergi (dengan meninggalkan majlis Nabi); Allah memalingkan hati mereka (daripada iman), disebabkan mereka kaum yang tidak (mahu) mengerti. ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Laqad Jā'akum Rasūlun Min 'Anfusikum `Azīzun `Alayhi Mā `Anittum Ĥarīşun `Alaykum Bil-Mu'uminīna Ra'ūfun Raĥīmun 009128 Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w), yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Fa'in Tawallaw Faqul Ĥasbī Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ `Alayhi Tawakkaltu ۖ Wa Huwa Rabbu Al-`Arshi Al-`Ažīmi 009129 Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (wahai Muhammad): "cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; kepadaNya aku berserah diri, dan Dia lah yang mempunyai Arasy yang besar." ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ‍‍ۖ ‌‌ ‌‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah