Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

99) Sūrat Az-Zalzalh

Printed format

99)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā 099-001 [[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan dengan salah satu peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, seperti goncangan bumi, keluarnya kekayaan alam dan orang-orang yang telah mati dari dalam perut bumi, keheranan dan pertanyaan manusia tentang apakah gerangan yang membuatnya kaget dan terkejut, serta dibangkitkannya manusia dari kubur secara terpisah-pisah untuk mendapatkan balasan.]] Ketika bumi digetarkan dengan getaran yang sangat kuat lalu bergoncang sekuat-kuatnya. ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌
Wa 'Akhrajati Al-'Arđu 'Athqālahā 099-002 Kemudian bumi pun mengeluarkan kekayaan alam dan orang-orang mati yang ada di dalamnya. ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍
Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā 099-003 Dan manusia berkata dengan penuh heran dan takut, "Mengapa bumi tergoncang dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya? Apakah hari kiamat telah tiba?" ‍‍‍‍
Yawma'idhin Tuĥaddithu 'Akhra 099-004 Ketika itu bumi menceritakan kepada manusia tentang dirinya yang telah mengagetkan manusia, "Tuhan Sang Pencipta dan Pemeliharamu telah memerintahkanku untuk bergetar dan bergoncang. Maka, aku pun segera melakukan perintah-Nya itu." ‌ ‌‍‍‌‍
Bi'anna Rabbaka 'Awĥá Lahā 099-005 Ketika itu bumi menceritakan kepada manusia tentang dirinya yang telah mengagetkan manusia, "Tuhan Sang Pencipta dan Pemeliharamu telah memerintahkanku untuk bergetar dan bergoncang. Maka, aku pun segera melakukan perintah-Nya itu." ‌‍ ‌‌‌
Yawma'idhin Yaşduru An-Nāsu 'Ashtātāan Liyuraw 'A`mālahum 099-006 Ketika itu manusia bangkit dari kuburnya dan berpencar dengan cepat untuk mengetahui perhitungan dan pembalasan mereka yang telah dijanjikan Allah. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌‌ ‌
Faman Ya`mal Mithqāla Dharratin Khayan Yarahu 099-007 Kemudian, barangsiapa berbuat suatu kebaikan, walaupun hanya sebesar butir debu, ia akan melihatnya dalam lembaran catatan amal perbuatan (shahfah) dan mendapatkan balasannya. ‍‌‍‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‍
Wa Man Ya`mal Mithqāla Dharratin Sharan Yarahu 099-008 Dan barangsiapa yang berbuat suatu kejahatan walaupun sebesar butir debu, ia akan melihatnya juga dan mendapatkan balasannya. Tuhan tidak akan berbuat zalim kepada siapa pun. ‍‌‍‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah