Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

96) Sūrat Al-`Alaq

Printed format

96)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa 096-001 [[96 ~ AL-'ALAQ (SEGUMPAL DARAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 19 ayat ~ Dalam surat ini terdapat ajakan untuk membaca dan belajar, dan bahwa Tuhan Yang mampu menciptakan manusia dari asal yang lemah akan mampu pula untuk mengajarkannya menulis--yang merupakan sarana penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan--dan mengajarkannya sesuatu yang belum pernah diketahuinya. Allahlah yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Selain itu, surat ini mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kekuasaan adakalanya dapat mendorong manusia untuk melanggar hukum dan ketentuan Allah, padahal semua kita pasti akan kembali kepada-Nya. Pembicaraan ini diarahkan kepada siapa saja yang layak mendapat peringatan, terutama orang-orang yang berlaku tiran dan menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Mereka yang disebutkan terakhir ini diancam akan masuk neraka. Ketika itu, penolong-penolong mereka tidak akan berguna lagi. Akhirnya, surat ini ditutup dengan ajakan kepada mereka yang mematuhi dan melaksanakan perintah Allah untuk mengambil sikap yang berlawanan dengan para pembangkang dan pendusta, dan ajakan untuk mendekatkan diri dengan melakukan kataatan kepada Tuhan semesta alam.]] Bacalah, wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhanmu yang memiliki kemampuan untuk mencipta. ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍
Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin 096-002 Yang telah menciptakan manusia, yang memiliki tubuh dan ilmu yang sempurna, dari segumpal darah yang tidak memperlihatkan sesuatu yang dapat dibanggakan. ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌
Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu 096-003 Teruskanlah membaca, Tuhanmu Yang Maha Pemurah akan memuliakanmu dan tidak menghinakanmu. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍
Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami 096-004 Yang telah mengajarkan manusia menulis dengan perantaraan pena, padahal sebelumnya ia belum mengetahuinya. ‍‍
`Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam 096-005 Yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak terdetik dalam hatinya. ‍‍‍‍
Kallā 'Inna Al-'Insāna Layaţghá 096-006 Sesungguhnya manusia suka melampaui batas dan sombong di hadapan Tuhannya, karena ia memandang dirinya memiliki kekayaan dan harta. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'An Ra'āhu Astagh 096-007 Sesungguhnya manusia suka melampaui batas dan sombong di hadapan Tuhannya, karena ia memandang dirinya memiliki kekayaan dan harta. ‌‍‍‍
'Inna 'Ilá Rabbika Ar-Ruj 096-008 Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmulah, wahai Muhammad, semua manusia akan dikembalikan melalui pembangkitan dan pembalasan. ‌‌ ‌‍
'Ara'ayta Al-Ladhī Yanhá 096-009 Apakah kamu perhatikan orang tiran yang melarang seorang hamba untuk melakukan salat ketika hendak melaksanakan salat? ‌‍ ‍‌‍‍
`Abdāan 'Idhā Şallá 096-010 Apakah kamu perhatikan orang tiran yang melarang seorang hamba untuk melakukan salat ketika hendak melaksanakan salat? ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌‌
'Ara'ayta 'In Kāna `Alá Al-Hudá 096-011 Beritahulah Aku tentang orang yang melampaui batas ini kalau ia berada dalam kebenaran ketika melarang atau memerintah untuk bertakwa saat ia memerintah. ‌‍‍ ‌‌‍‍
'Aw 'Amara Bit-Taq 096-012 Beritahulah Aku tentang orang yang melampaui batas ini kalau ia berada dalam kebenaran ketika melarang atau memerintah untuk bertakwa saat ia memerintah. ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
'Ara'ayta 'In Kadhdhaba Wa Tawallá 096-013 Kabarilah Aku tentang orang yang melarang itu kalau ia mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul dan berpaling dari keimanan dan perbuatan baik. ‌‍‍ ‌‌
'Alam Ya`lam Bi'anna Allāha Yará 096-014 Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah memperhatikan segala ihwalnya dan memberinya balasan atas perbuatannya? ‍ ‍
Kallā La'in Lam Yantahi Lanasfa`āan Bin-Nāşiyati 096-015 Peringatan bagi orang yang melarang tersebut. Jika ia tidak jera dengan apa yang dilakukannya, maka akan Kami hentakkan ubun-ubunnya ke dalam api neraka dengan sekuat-kuatnya. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
şiyatindhibatin Khāţi'atin 096-016 Yaitu ubun-ubun orang yang wajahnya diliputi oleh kedustaan dan kesalahannya. ‍‌‌ ‌
Falyad`u Nādiyah 096-017 Lalu ia memanggil para pendukung dan teman sepergaulannya untuk menjadi penolongnya, di dunia atau di akhirat.
Sanad`u Az-Zabāniyata 096-018 Kami akan memanggil balatentara Kami untuk membantu Muhammad dan siapa yang bersamanya untuk menyeret orang yang melarang tersebut dengan para pendukungnya ke dalam neraka.
Kallā Lā Tuţi`hu Wa Asjudqtarib 096-019 Peringatan bagi yang melarang tersebut. Janganlah kamu menuruti apa yang dilarangkan kepadamu. Lakukanlah terus salatmu dan teruslah bersujud dan dekatkanlah dirimu, melalui semua itu, kepada Allah. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah