Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

87) Sūrat Al-'`lá

Printed format

87)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Sabbiĥi Asma Rabbika Al-'A`lá 087-001 [[87 ~ AL-A'LA (YANG MAHATINGGI) Pendahuluan: Makkiyyah 19 ayat ~ Surat al-A'l ini dibuka dengan pernyataan tasbih bagi Allah Swt. yang menciptakan semua makhluk yang semuanya setara dalam ketelitian dan kesempurnaan. Allah menciptakan segala sesuatu menurut kadar masing-masing yang dapat menjaga kelangsungan wujudnya. Dia, misalnya, menumbuhkan padang rumput yang hijau yang pada akhirnya akan berubah menjadi kering dan menghitam. Selain itu, dalam surat ini dinyatakan pula bahwa Allah berkehendak membacakan al-Qur'n pada Nabi Muhammad yang selanjutnya mendapat perintah untuk menghafalkannya. Muhammad tidak akan lupa sedikit pun kecuali beberapa hal yang memang dikehendaki Allah. Allah pun berjanji akan memberikan kemudahan kepadanya. Surat ini kemudian memerintah Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada manusia melalui al-Qur'n agar orang-orang yang takut kepada Allah mendapat pelajaran. Sementara orang-orang yang celaka dan akan menjadi penghuni neraka bakal menolak. Ayat-ayat yang lain memuat pernyataan bahwa kemenangan yang sesungguhnya akan diperoleh golongan manusia yang menyucikan diri, berzikir dan bersembahyang. Surat ke-87 dalam urutan al-Qur'n ini ditutup dengan sebuah ayat yang berisi pemberitahuan bahwa ajaran yang terkandung di dalamnya telah termuat pula dalam kitab-kitab Ibrhm dan Ms.]] Sucikanlah nama Tuhanmu dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya. ‌‍
Al-Ladhī Khalaqa Fasawwá 087-002 Tuhan yang menciptakan semua makhluk dalam bentuk sangat sempurna, penuh ketelitian dan keharmonisan. ‍‍
Wa Al-Ladhī Qaddara Fahadá 087-003 Yang menentukan kadar segala sesuatu yang akan menjamin kelangsungan wujudnya, lalu memberinya petunjuk ‍‌‍‌ ‌
Wa Al-Ladhī 'Akhraja Al-Mar`á 087-004 Yang mengeluarkan dari dalam bumi aneka ragam tumbuhan sebagai tempat penggembalaan ternak. ‌‍
Faja`alahu Ghuthā'an 'Aĥwá 087-005 Sehingga, pada gilirannya, tetumbuhan yang menghijau itu akan berubah menjadi kering dan menghitam. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Sanuqri'uka Falā Tan 087-006 Kami hendak menjadikanmu, Muhammad, dengan ilham dari Kami sebagai pembaca al-Qur'n, lalu kamu tidak akan lupa apa yang kamu hafal. ‍‍ ‌ ‍‌‍‍
'Illā Mā Shā'a Allāhu ۚ 'Innahu Ya`lamu Al-Jahra Wa Mā Yakh 087-007 Kecuali sebagian yang memang dikehendaki Allah untuk kamu lupakan. Allah mengetahui perkataan dan perbuatan yang ditampakkan ataupun yang dirahasiakan oleh hamba-hamba-Nya. ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Nuyassiruka Lilyusrá 087-008 Dan Kami akan memberikan kepadamu jalan yang sangat mudah dalam setiap urusanmu.
Fadhakkir 'In Nafa`ati Adh-Dhikrá 087-009 Maka berilah peringatan kepada manusia apabila peringatan itu bermanfaat. Semestinya peringatan itu bermanfaat. ‌ ‌‌ ‍‍
Sayadhdhakkaru Man Yakhshá 087-010 Orang yang takut kepada Allah akan mengambil manfaat dari peringatanmu itu. ‌ ‍‌‍‍
Wa Yatajannabuhā Al-'Ashqá 087-011 Dan orang yang celaka, yang terus menerus berbuat durhaka dan bersikap kafir akan menjauhinya. ‍‍‍‌ ‍‍
Al-Ladhī Yaş An-Nāra Al-Kub 087-012 Yaitu orang yang akan masuk ke dalam api yang amat besar yang disediakan untuk pembalasan. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Thumma Lā Yamūtu Fīhā Wa Lā Yaĥyā 087-013 Kemudian ia tidak akan mati di dalam neraka--sehingga dapat tenang dengan kematian itu--dan juga tidak akan hidup dengan kehidupan yang menyenangkan. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌
Qad 'Aflaĥa Man Tazakká 087-014 Sungguh sangat beruntung orang yang menyucikan diri dari sikap kafir dan kemaksiatan. ‌ ‌ ‍‌
Wa Dhakara Asma Rabbihi Faşallá 087-015 Dan mengingat nama Sang Penciptanya dengan hati dan lidahnya, lalu ia mengerjakan salat dengan penuh kekhusyukan dan kepatuhan. ‌‍ ‌‍‍‍
Bal Tu'uthirūna Al-Ĥayāata Ad-Dun 087-016 Tetapi kalian tidak melakukan perbuatan yang membawa keberuntungan, bahkan kalian selalu mengutamakan perhatian kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. ‍‍‌ ‍‍ ‍‌
Wa Al-'Ākhiratu Khayrun Wa 'Abqá 087-017 Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik, dengan kenikmatannya yang suci, daripada kehidupan dunia, dan lebih kekal. ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍
'Inna Hādhā Lafī Aş-Şuĥufi Al-'Ūlá 087-018 Sesungguhnya apa yang tersebut dalam surat ini benar-benar telah tersebut pula dalam kitab suci- kitab suci (shahfah) terdahulu, yaitu shahfah Ibrhm dan Ms. Maka dengan begitu, hal itu merupakan salah satu titik temu semua agama samawi yang tercantum di dalam kitab suci-kitab sucinya. ‌‌ ‍‍‍‍
Şuĥufi 'Ibhīma Wa Mūsá 087-019 Sesungguhnya apa yang tersebut dalam surat ini benar-benar telah tersebut pula dalam kitab suci- kitab suci (shahfah) terdahulu, yaitu shahfah Ibrhm dan Ms. Maka dengan begitu, hal itu merupakan salah satu titik temu semua agama samawi yang tercantum di dalam kitab suci-kitab sucinya. ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah