Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

80) Sūrat `Abasa

Private Tutoring Sessions

80)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
`Abasa Wa Tawallá (`abasa: 1). [80.1] Namrštio se i okrenuo,
'An Jā'ahu Al-'A`má (`abasa: 2). [80.2] Jer mu je slijepac došao. ‌ ‍
Wa Mā Yudrīka La`allahu Yazzakká (`abasa: 3). [80.3] A šta znaš ti? - možda se on čisti, ‌ ‍‍‍‍
'Aw Yadhdhakkaru Fatanfa`ahu Adh-Dhikrá (`abasa: 4). [80.4] Ili podsjeća, pa mu koristi Opomena. ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Ammā Mani Astaghná (`abasa: 5). [80.5] A što se tiče onog koji se smatra neovisnim, ‍‌ ‍‍‍‍‍
Fa'anta Lahu Taşaddá (`abasa: 6). [80.6] Ta ti se njime baviš. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā `Alayka 'Allā Yazzakká (`abasa: 7). [80.7] A nije do tebe ako se ne očisti. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Wa 'Ammā Man Jā'aka Yas`á (`abasa: 8). [80.8] A onaj ko ti dođe žureći, ‍‌ ‍‌‌ ‍
Wa Huwa Yakhshá (`abasa: 9). [80.9] I on strahuje, ‌ ‍‍‍‍‍
Fa'anta `Anhu Talahhá (`abasa: 10). [80.10] Pa ti se od njega odvraćaš. ‍ ‍‌‍‍
Kallā 'Innahā Tadhkirahun (`abasa: 11). [80.11] Nikako! Uistinu, on je Opomena, ‍‌ ‍‍‍
Faman Shā'a Dhakarahu (`abasa: 12). [80.12] Pa ko hoće imaće ga na umu - ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Şuĥufin Mukarramahin (`abasa: 13). [80.13] Na listovima časnim,
Marfū`atin Muţahharahin (`abasa: 14). [80.14] Uzvišenim, pročišćenim, ‍‍‍‍‍‍‍
Bi'ayd99 Safarahin (`abasa: 15). [80.15] U rukama pisara, ‍‍‍
Kirāmin Bararahin (`abasa: 16). [80.16] Plemenitih, čestitih. ‍‍‍‌‌‍
Qutila Al-'Insānu Mā 'Akfarahu (`abasa: 17). [80.17] Proklet bio čovjek! Kako je on nezahvalan! ‍‍
Min 'Ayyi Shay'in Khalaqahu (`abasa: 18). [80.18] Od koje stvari ga stvori? ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Min Nuţfatin Khalaqahu Faqaddarahu (`abasa: 19). [80.19] Od kapi sjemena ga stvara, pa mu razmjer da, ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍
Thumma As-Sabīla Yassarahu (`abasa: 20). [80.20] Zatim mu put olakša, ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Thumma 'Amātahu Fa'aqbarahu (`abasa: 21). [80.21] Potom ga usmrti, pa ga sahrani, ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Thumma 'Idhā Shā'a 'Ansharahu (`abasa: 22). [80.22] Zatim, kad htjedne, proživiće ga. ‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍
Kallā Lammā Yaqđi Mā 'Amarahu (`abasa: 23). [80.23] Nikako! Još nije izvršio šta mu je naredio. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Falyanžuri Al-'Insānu 'Ilá Ţa`āmihi (`abasa: 24). [80.24] Pa nek pogleda čovjek hranu svoju: ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌
'Annā Şabab Al-Mā'a Şabbāan (`abasa: 25). [80.25] Da mi prolivamo vodu izlivom, ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Thumma Shaqaq Al-'Arđa Shaqqāan (`abasa: 26). [80.26] Zatim iscjepkamo zemlju pucanjem, ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Fa'anbatnā Fīhā Ĥabbāan (`abasa: 27). [80.27] Pa damo da iznikne u njoj zrno, ‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa `Inabāan Wa Qađbāan (`abasa: 28). [80.28] I grožđe i jestivo bilje, ‌‍‍‍‍
Wa Zaytūnāan Wa Nakhan (`abasa: 29). [80.29] I masline i palme, ‌‍‍‍‍‍
Wa Ĥadā'iqa Ghulbāan (`abasa: 30). [80.30] I bašče bujne, ‍‍‌‍‍‍
Wa Fākihatan Wa 'Abbāan (`abasa: 31). [80.31] I voće i ispašu - ‌‌
Matā`āan Lakum Wa Li'an`āmikum (`abasa: 32). [80.32] Uživanje za vas i stoku vašu. ‌‌
Fa'idhā Jā'ati Aş-Şākhkhahu (`abasa: 33). [80.33] Pa kad dođe glas zaglušujući, ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Yawma Yafirru Al-Mar'u Min 'Akhīhi (`abasa: 34). [80.34] Na Dan kad bude bježao čovjek od brata svog, ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍
Wa 'Ummihi Wa 'Abīhi (`abasa: 35). [80.35] I majke svoje i oca svog, ‍ ‌‌
Wa Şāĥibatihi Wa Banīhi (`abasa: 36). [80.36] I žene svoje i sina svog: ‍‍‍ ‌
Likulli Amri'in Minhum Yawma'idhin Sha'nun Yughnīhi (`abasa: 37). [80.37] Imaće svaki čovjek od njih Tog dana stvarkoja će ga zaokupiti. ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wujūhun Yawma'idhin Musfirahun (`abasa: 38). [80.38] Lica će Tog dana biti svijetla, ‍‍ ‍‍‍
Đāĥikatun Mustabshirahun (`abasa: 39). [80.39] Nasmijana, radosna; ‍‍‍‍
Wa Wujūhun Yawma'idhin `Alayhā Ghabarahun (`abasa: 40). [80.40] I biće lica Tog dana - na njima prašina, ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍
Tarhaquhā Qatarahun (`abasa: 41). [80.41] Pokriće ih tama, ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
'Ūlā'ika Humu Al-Kafaratu Al-Fajarahu (`abasa: 42). [80.42] To će oni - nevjernici, razvratnici biti. ‍‍‌‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah