Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

48) Sūrat Al-Fatĥ

Private Tutoring Sessions

48)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Innā Fataĥnā Laka Fatĥāan Mubīnāan (Al-Fatĥ: 1). [48.1] Uistinu, Mi smo ti dali pobjedu očitu, ‍‌ ‌
Liyaghfira Laka Allāhu Mā Taqaddama Min Dhanbika Wa Mā Ta'akhkhara Wa Yutimma Ni`matahu `Alayka Wa Yahdiyaka Şiţāan Mustaqīmāan (Al-Fatĥ: 2). [48.2] Da bi ti Allah oprostio šta je prethodilo odgrijeha tvog i šta će uslijediti, i upotpunio tiblagodat Svoju i uputio te putem pravim, ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍
Wa Yanşuraka Allāhu Naşan `Azīzāan (Al-Fatĥ: 3). [48.3] I da te Allah pomogne pomoći silnom. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌
Huwa Al-Ladhī 'Anzala As-Sakīnata Fī Qulūbi Al-Mu'uminīna Liyazdādū 'Īmānāan Ma`a 'Īmānihim ۗ Wa Lillāh Junūdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan (Al-Fatĥ: 4). [48.4] On je Taj koji je spustio smirenost u srcavjernika, da bi dodali vjerovanje uz vjerovanjesvoje. A Allahove su vojske nebesa i Zemlje i Allahje Znalac, Mudri - ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ۗ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌
Liyudkhila Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Wa Yukaffira `Anhum Sayyi'ātihim ۚ Wa Kāna Dhālika `Inda Allāhi Fawzāan `Ažīmāan (Al-Fatĥ: 5). [48.5] Da bi uveo vjernike i vjernice u bašče ispodkojih teku rijeke, u kojima će vječno biti, ioprostio im zla djela njihova - a to je kod Allahauspjeh veličanstven, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Yu`adhdhiba Al-Munāfiqīna Wa Al-Munāfiqāti Wa Al-Mushrikīna Wa Al-Mushrikāti Až-Žānnīna Billāhi Žanna As-Saw'i ۚ `Alayhim Dā'iratu As-Saw'i ۖ Wa Ghađiba Allāhu `Alayhim Wa La`anahum Wa 'A`adda Lahum ۖ Jahannama Wa Sā'at Maşīan (Al-Fatĥ: 6). [48.6] I da bi kaznio munafike i munafikinje imušrike i mušrikinje - one koji misle o Allahu misaozlu - na njima je kolo zla, i rasrdio se Allah nanjih i prokleo ih i pripremio im Džehennem, a zlog lidolazišta! ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‌‌ ۖ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lillāh Junūdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Kāna Allāhu `Azīzāan Ĥakīmāan (Al-Fatĥ: 7). [48.7] A Allahove su vojske nebesa i Zemlje, i Allahje Moćni, Mudri! ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۚ ‌‍ ‍ ‌‌
'Innā 'Arsalnāka Shāhidāan Wa Mubashshian Wa Nadhīan (Al-Fatĥ: 8). [48.8] Uistinu, Mi smo te poslali svjedokom idonosiocem radosnih vijesti i opominjačem, ‌‍ ‌‍ ‌‍
Litu'uminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa Tu`azzirūhu Wa Tuwaqqirūhu Wa Tusabbiĥūhu Bukratan Wa 'Aşīlāan (Al-Fatĥ: 9). [48.9] Da biste vjerovali u Allaha i PoslanikaNjegovog, i pomogli ga, i poštovali ga i slavili Gajutrom i navečer. ‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍
'Inna Al-Ladhīna Yubāyi`ūnaka 'Innamā Yubāyi`ūna Allāha Yadu Allāhi Fawqa 'Ayd99him ۚ Faman Nakatha Fa'innamā Yankuthu `Alá Nafsihi ۖ Wa Man 'Awfá Bimā `Āhada `Alayhu Allāha Fasayu'utīhi 'Ajan `Ažīmāan (Al-Fatĥ: 10). [48.10] Uistinu, oni koji su se tebi zakleli navjernost - doista su se na vjernost zakleli Allahu.Ruka Allahova je iznad ruku njihovih. Pa ko prekrši,zaista krši na dušu svoju, a ko ispuni ono šta je odsebe obećao Allahu, pa daće mu nagradu veličanstvenu. ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Sayaqūlu Laka Al-Mukhallafūna Mina Al-'A`rābi Shaghalatnā 'Amwālunā Wa 'Ahlūnā Fāstaghfir Lanā ۚ Yaqūlūna Bi'alsinatihim Mā Laysa Fī Qulūbihim ۚ Qul Faman Yamliku Lakum Mina Allāhi Shay'āan 'In 'Arāda Bikum Đaran 'Aw 'Arāda Bikum Naf`āan ۚ Bal Kāna Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīan (Al-Fatĥ: 11). [48.11] Reći će ti izostali od beduina: "Zaokupila sunas imanja naša i porodice naše, zato nam tražioprost!" Govore jezicima svojim ono što nije u srcimanjihovim. Reci: "Pa ko će vama vladati od Allahaimalo, ako vam želi štetu ili vam želi korist?"Naprotiv, Allah je o onom što radite Obaviješteni. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍ ‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Bal Žanantum 'An Lan Yanqaliba Ar-Rasūlu Wa Al-Mu'uminūna 'Ilá 'Ahlīhim 'Abadāan Wa Zuyyina Dhālika Fī Qulūbikum Wa Žanantum Žanna As-Saw'i Wa Kuntum Qawmāanan (Al-Fatĥ: 12). [48.12] Naprotiv, mislili ste da se neće vratitiPoslanik i vjernici porodicama svojim nikada, i to jelijepo bilo u srcima vašim, a mislili ste misao zlu ibili narod propalih. ‍‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌
Wa Man Lam Yu'umin Billāhi Wa Rasūlihi Fa'innā 'A`tadnā Lilkāfirīna Sa`īan (Al-Fatĥ: 13). [48.13] A ko ne bude vjerovao u Allaha i poslanikaNjegovog - pa uistinu, Mi smo za nevjernikepripremili seir. ‍‌‌ ‍‌‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍
Wa Lillāh Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Yaghfiru Liman Yashā'u Wa Yu`adhdhibu Man Yashā'u ۚ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan (Al-Fatĥ: 14). [48.14] A Allahova je vlast nebesa i Zemlje; opraštakome hoće i kažnjava koga hoće. A Allah je Oprosnik,Milosrdni. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍
Sayaqūlu Al-Mukhallafūna 'Idhā Anţalaqtum 'Ilá Maghānima Lita'khudhūhā Dharūnā Nattabi`kum ۖ Yurīdūna 'An Yubaddilū Kalāma Allāhi ۚ Qul Lan Tattabi`ūnā Kadhalikum Qāla Allāhu Min Qablu ۖ Fasayaqūlūna Bal Taĥsudūnanā ۚ Bal Kānū Lā Yafqahūna 'Illā Qalīlāan (Al-Fatĥ: 15). [48.15] Reći će izostali kad krenete ka trofejima, daih uzmete: "Pustite nas da vas slijedimo." Žele daizmijene govor Allahov. Reci: "Nećete nas slijediti;tako je rekao Allah od ranije." Tad će reći:"Naprotiv, zavidite nam." Naprotiv! Ne shvataju,izuzev malo. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‌ ‌‌ ۚ ‍ ‍‌‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Qul Lilmukhallafīna Mina Al-'A`rābi Satud`awna 'Ilá Qawmin 'Ūlī Ba'sin Shadīdin Tuqātilūnahum 'Aw Yuslimūna ۖ Fa'in Tuţī`ū Yu'utikumu Allāhu 'Ajan Ĥasanāan ۖ Wa 'In Tatawallawā Kamā Tawallaytum Min Qablu Yu`adhdhibkum `Adhābāan 'Alīmāan (Al-Fatĥ: 16). [48.16] Reci izostalima od beduina: "Bićete pozvaninarodu koji je sile žestoke, da se izborite protivnjih ili da se pokore. Pa ako poslušate, daće vamAllah nagradu lijepu; a ako se okrenete kao što stese okretali ranije, kazniće vas kaznom bolnom." ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ۖ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‌‌ ۖ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Laysa `Alá Al-'A`má Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-'A`raji Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-Marīđi Ĥarajun ۗ Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Rasūlahu Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۖ Wa Man Yatawalla Yu`adhdhibhu `Adhābāan 'Alīmāan (Al-Fatĥ: 17). [48.17] Nije slijepcu ukor, niti je hromu ukor, nitije bolesniku ukor. A ko posluša Allaha i PoslanikaNjegovog, uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke;a ko se okrene, kazniće ga kaznom bolnom. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‍‌‍ ‌
Laqad Rađiya Allāhu `Ani Al-Mu'uminīna 'Idh Yubāyi`ūnaka Taĥta Ash-Shajarati Fa`alima Mā Fī Qulūbihim Fa'anzala As-Sakīnata `Alayhim Wa 'Athābahum Fatĥāan Qarībāan (Al-Fatĥ: 18). [48.18] Doista, zadovoljan je Allah vjernicima kojisu ti se zakleli na vjernost pod drvetom - ta znao ješta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost nanjih i nagradio ih pobjedom bliskom, ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌
Wa Maghānima Kathīratan Ya'khudhūnahā ۗ Wa Kāna Allāhu `Azīzāan Ĥakīmāan (Al-Fatĥ: 19). [48.19] I trofejima mnogim koje će uzeti. A Allah jeMoćni, Mudri. ‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ۗ ‌‍ ‍ ‌‌
Wa`adakumu Allāhu Maghānima Kathīratan Ta'khudhūnahā Fa`ajjala Lakum Hadhihi Wa Kaffa 'Aydiya An-Nāsi `Ankum Wa Litakūna 'Āyatan Lilmu'uminīna Wa Yahdiyakum Şiţāan Mustaqīmāan (Al-Fatĥ: 20). [48.20] Obećao vam je Allah trofeje mnoge koje ćeteuzeti, zato vam je ovo požurio i sustegao ruke ljudiod vas, i da bude znak za vjernike i uputi vas putempravim - ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍
Wa 'Ukhrá Lam Taqdirū `Alayhā Qad 'Aĥāţa Allāhu Bihā ۚ Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīan (Al-Fatĥ: 21). [48.21] I drugi kojeg se niste domogli, doista ga jeobuhvatio Allah. A Allah nad svakom stvari ima moć. ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍ ‍‍
Wa Law Qātalakumu Al-Ladhīna Kafarū Lawallawā Al-'Adbāra Thumma Lā Yajidūna Walīy7an Wa Lā Naşīan (Al-Fatĥ: 22). [48.22] A da su se protiv vas borili oni koji nevjeruju, sigurno bi okrenuli leđa, zatim ne bi našlizaštitnika, niti pomagača. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Sunnata Allāhi Allatī Qad Khalat Min Qablu ۖ Wa Lan Tajida Lisunnati Allāhi Tabdīlāan (Al-Fatĥ: 23). [48.23] Sunnet je (to) Allahov koji je već minuoranije. A nećeš naći u sunnetu Allahovom izmjenu! ‍‍ ‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Kaffa 'Aydiyahum `Ankum Wa 'Aydiyakum `Anhum Bibaţni Makkata Min Ba`di 'An 'Ažfarakum `Alayhim ۚ Wa Kāna Allāhu Bimā Ta`malūna Başīan (Al-Fatĥ: 24). [48.24] I On je Taj koji je sustegao ruke njihove odvas i ruke vaše od njih unutar Mekke, nakon što vasje učinio pobjednicima nad njima. A Allah je onog štaradite Vidilac. ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍ ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Humu Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddūkum `Ani Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Al-Hadya Ma`kūfāan 'An Yablugha Maĥillahu ۚ Wa Lawlā Rijālun Mu'uminūna Wa Nisā'un Mu'uminātun Lam Ta`lamūhum 'An Taţa'ūhum Fatuşībakum Minhum Ma`arratun Bighayri `Ilmin ۖ Liyudkhila Allāhu Fī Raĥmatihi Man Yashā'u ۚ Law Tazayyalū La`adhdhab Al-Ladhīna Kafarū Minhum `Adhābāan 'Alīmāan (Al-Fatĥ: 25). [48.25] Oni su ti koji nisu vjerovali i odbijali vasod Mesdžidul-harama i zadržan kurban da dospijemjestu svom. A da nije ljudi vjernika i žena vjernicakoje ne poznajete - da ih ne pregazite, pa vas pogodizbog njih sramota bez ikakva znanja, da bi uveo Allahu milost Svoju koga hoće - da su bili izdvojeni,sigurno bismo kaznili one od njih koji ne vjeruju,kaznom bolnom. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Idh Ja`ala Al-Ladhīna Kafarū Fī Qulūbihimu Al-Ĥamīyata Ĥamīyata Al-Jāhilīyati Fa'anzala Allāhu Sakīnatahu `Alá Rasūlihi Wa `Alá Al-Mu'uminīna Wa 'Alzamahum Kalimata At-Taqwá Wa Kānū 'Aĥaqqa Bihā Wa 'Ahlahā ۚ Wa Kāna Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmāan (Al-Fatĥ: 26). [48.26] Kad su oni koji ne vjeruju punili u srcasvoja žar - žar džahilijeta, tad je Allah spustiosmirenost Svoju na Poslanika Svog i na vjernike, iučvrstio ih uz riječ bogobojaznosti - a bili su njenajdostojniji i sljedbenici njeni. A Allah je osvakoj stvari Znalac. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‌ ۚ ‌‍ ‍ ‍
Laqad Şadaqa Allāhu Rasūlahu Ar-Ru'uyā Bil-Ĥaqqi ۖ Latadkhulunna Al-Masjida Al-Ĥarāma 'In Shā'a Allāhu 'Āminīna Muĥalliqīna Ru'ūsakum Wa Muqaşşirīna Lā Takhāfūna ۖ Fa`alima Mā Lam Ta`lamū Faja`ala Min Dūni Dhālika Fatĥāan Qarībāan (Al-Fatĥ: 27). [48.27] Doista, učiniće Allah snoviđenje PoslanikaSvog istinom: Doista ćete ući u Mesdžidul-haram - akohtjedne Allah - bezbjedni, obrijanih glava svojih ipotkraćeni, ne bojeći se. Pa znao je šta niste znali,te je pored toga dao pobjedu blisku. ‍‍ ‍ ‌‍ ‍‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌‌ ‌‍‍‌
Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi ۚ Wa Kafá Billāhi Shahīdāan (Al-Fatĥ: 28). [48.28] On je Taj koji je poslao Poslanika Svog saUputom i Vjerom istine, da bi dao da ona prevlada nadvjerom svakom. A dovoljan je Allah Svjedok. ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍ ‌
Muĥammadun Rasūlu Allāhi ۚ Wa Al-Ladhīna Ma`ahu 'Ashiddā'u `Alá Al-Kuffāri Ruĥamā'u Baynahum ۖ Tahum Rukka`āan Sujjadāan Yabtaghūna Fađlāan Mina Allāhi Wa Riđwānāan ۖ Sīmāhum Fī Wujūhihim Min 'Athari As-Sujūdi ۚ Dhālika Mathaluhum At-Tawati ۚ Wa Mathaluhum Al-'Injīli Kazar`in 'Akhraja Shaţ'ahu Fa'āzarahu Fāstaghlaža Fāstawá `Alá Sūqihi Yu`jibu Az-Zurrā`a Liyaghīža Bihimu Al-Kuffāra ۗ Wa`ada Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Minhum Maghfiratan Wa 'Ajan `Ažīmāan (Al-Fatĥ: 29). [48.29] Muhammed je poslanik Allahov; a oni koji su snjim, žestoki su prema nevjernicima, milosrdnimeđusobno. Vidiš ih čine ruku, padaju na sedždu,traže blagodat od Allaha i zadovoljstvo. Znak njihovje na licima njihovim od učinka sedždi. To je primjernjihov u Tewratu. A primjer njihov u Indžilu je: kaosjemenka su - probije izdanak svoj pa ga ojača, pazadeblja, te stane čvrsto na stabljici svojojzadivljujući sijače - da bi (On) njima rasrdionevjernike. Obećao je Allah onima koji vjeruju odnjih i rade dobra djela, oprost i nagraduveličanstvenu. ‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ۖ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‌‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ۗ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah